Snackers

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE SNACKERS

Generatie I

I.1 Franciscus SNACKERS
Op 9 juli 1598 ruilde schepen Simon Simons van Wijnandsrade met Frans Snackers van Aalbeek. Simon Simons gaf een halve bunder en 35 kleine roeden in twee percelen, het een, groot anderhalve morgen, "int panhuijsfelt" achter de moestuin van Gossen Hermans, grenzend aan Jacop Hanssen en Art Habets, het ander, groot 85 kleine roeden, "op de panhuijsweijde" en uitschietend op de weg, grenzend aan Ardt Habets en de Amstenradehof te Hulsberg. In ruil gaf Frans Snackers een halve bunder en vijftien kleine roeden land "aen den ravensbosch", grenzend aan Aert Flodorps en Jan Raen. Verder gaf Frans Snackers nog tien gulden omdat hij in de ruil twintig kleine roeden meer gekregen had.[1]
Op 22 oktober 1598 verkocht Jan Odekercken, gehuwd met Ficken, dochter van Hubert Senden, aan Fransken Snackerts, gehuwd met Catharijn, dochter van Herman Goessens, een morgen akkerland "op die Aelbeeckerdelle", grenzend naar Aalbeek aan Jan Nijs, naar Genhout aan Nelis Frisschen, voor 39 daalders.[2]
Op 29 oktober 1598 ruilde schepen Lambert Salms met Fransken Snackerts. Lambert Salms gaf een halve morgen akkerland "int panhuijs feltgen", gelegen achter zijn "snijhof", grenzend aan het voetpad, Coenken Offergelts en naar de Felisgats aan Meijken Heijnen.
Frans Snackers gaf in ruil een halve morgen en negen kleine roeden akkerland "op den dollenberch", naar de mesweg toe grenzend aan Lambert Salms en naar Hulsberg toe en de Felisweg grenzend aan Jaspar Mullens. Dit land was belast met het derde deel in twee vaten rogge aan Thonis Kicken van Walem, waarvoor de negen kleine roeden extra, alsmede drie gulden en 4,5 stuiver, werden gegeven.[3]
Op 22 januari 1601 verkocht Frans Snackers voor de leenhof Valkenburg aan zijn neef Reijnken Goossens "tgenhout" een morgen land uitschietend op de Herenweg aan het Ravensbos, grenzend aan weerszijden aan Anna Goessens, voor dertien stuivers per kleine roede.[4]
Op 20 januari 1607 ruilde Frans Snackers onroerende goederen met zijn zwager Goessen Hermans. Frans kreeg vier grote roeden land, welke Gerart Dries in pacht had, en gaf vier grote roeden minus een halve kleine roede "op den panhuijs wech uijtschietende", grenzend aan Ercken Plumen en de hof Hulsberg.[5]
Op 2 januari 1607 deed de weduwe Meijken Heijnen t.b.v. haar kinderen afstand van haar rechten op 56 kleine roeden land achter het dorp Aalbeek "int felis feltgen", grenzend aan de weide en moestuin van Frans Snackers, de moestuin van Meijken Heijnen en de weide van Coenken Offergelts. Vervolgens verkochten schoonzoon Peter Muijters, schoonzoon Frans en [akte beschadigd] het land aan Frans Snackers voor 19 stuivers per kleine roeden, belast met een half vat rogge aan Gherart Dries, te korten met 7,5 gulden per vat[6]
Op 7 oktober 1608 verkocht Mechtelt Auwercks, weduwe Johan Nijss van Maastricht aan Frans Snackers en Lambert Salms circa zes grote roeden akkerland, gelegen tussen Aalbeek en Genhout "boven den verloren morgen by die Aelbecker delle", grenzend aan Frensken Snackers naar Genhout toe, Lambert Salms en de weg die erdoorheen liep, waarbij de kopers elk het deel grenzend aan hun land zouden verwerven. Het deel van Lambert Salms was 79 kleine roeden minus een kwart.
Iedere kleine roede kostte elf stuivers.[7]
Op 21 april 1611 verkocht Peter Muijters van Retersbeek, gehuwd met de dochter van wijlen Hein Wolffs en Meijken Deckarts, aan Frans Snackers van Aalbeek, gehuwd met Catrina Hermans, een stuk land, gelegen in het Hunnecummerveld tussen Hunnecum en Aalbeek, grenzend aan Lambert Salms en de erfgenamen Nijs Feniers, voor 24,5 stuiver per kleine roede.[8]
Op 5 april 1612 ruilden Peter Frisschen, zoon van weijlen Peter Frisschen en gehuwd met Meijken, dochter van Thonis Jaeckens van Hunnecum, en Fransken Snackers van Aalbeek onroerende goederen.
Peter gaf anderhalve morgen en tien kleine roeden land "in den scherpenbeck", grenzend aan Martinus Boschouwers en uitschietend op de vloedgraaf naar Haasdal. Frans gaf in ruil een morgen land, leengoed, "aen die oppemer haefe". Ook gaf hij nog 31 gulden, omdat Peter meer land overgedragen had.[9]
Op 19 november 1612 ruilde Fransken Snackerts van Aalbeek met Lambert Salms en diens kinderen. Hij gaf een morgen en 45 kleine roeden land "boven den verloeren morghen" tussen Arensgenhout en Aalbeek, grenzend aan de weg en Nelis Frisschen. In ruil gaf Truijtgen, dochter van Lambert Salms, bijgestaan door haar zoon Lemmen, beide ook voor de andere kinderen, een halve morgen "snijhoff" achter de huiswei van Frans Snackers. Lambert Salms gaf aan Snackers nog 17,5 gulden.[10]
Op 5 september 1613 ruilde burgemeester Gherart Dries van Maastricht met Fransken Snackers van Aalbeek. Hij gaf drie vaten rogge, erfpacht staande op "liberichs goet" onder Aalbeek, van welke onderpanden een deel aan Snackers toebehoorde. In ruil gaf Frans Snackers een morgen en zes kleine roeden land tussen Schimmert en Aalbeek, grenzend aan de Hellehof en Hans Frischen van Aalbeek en uitschietend op de Schimmerterweg.
Verder gaf Gherart Dries, bijgestaan door zijn schoonzonen Wilhelm van Boel, Ardt Pruenen en Mathis van den Wijer, nog tien daalders.[11]
Op 21 oktober 1614, nadat Maria Caldenborch, weduwe Johan Decker van Valkenberg, afstand had gedaan van het vruchtgebruik, verkocht haar schoonzoon Jan Damereer, in deze handelend voor haar schoonzoon Johan Gillen, aan Frans Snackers twee morgen land "in den scherpenbeck", grenzend aan Wilhem Boschouwers, voor zestien gulden per grote roede.[12]
Op 24 november 1615 verkocht Jacob Rameckers van Hulsberg, gehuwd met Trijneken Plumen, aan Fransken Snackerts van Aalbeek, gehuwd met Trijneken Hermans Goessens van Aalbeek, circa drie grote roeden akkerland achter Aalbeek, grenzend aan Fransken Snackerts en Lambert Salms, de panhuisweg en de moestuin van Goessen Hermans, voor 30 stuivers en een oort per kleine roede.[13]
Op 1 februari 1622 verkochten Peter Houbrechts van Sepperen en Jan Boonen van Oost, gehuwd met resp. Jenne en Barbara Habets, alsmede hun zwager Steven Habets, aan Frans Snackers van Aalbeek, gehuwd met Catharina Hermans, zestien grote en twee kleine roeden akkerland bij Aalbeek op de Panhuisweg, grenzend naar Hulsberg toe aan Conrardt Offergeldts, naar Aalbeek toe aan de moestuin van de koper en naar Hunnecum toe aan de Felisgats, voor 25 gulden per grote roede.[14]
Op 11 februari 1628 ruilde Frans Snackers met Lenert Snijders een halve bunder akkerland met gewassen, gelegen nabij Aalbeek en grenzend aan Jaspar Mullens, tegen anderhalve morgen en dertig kleine roeden akkerland, gelegen nabij Aalbeek en aan weerszijden grenzend aan zijn eigen goederen.[15]
Op 4 december 1623 verkocht Frans Snackarts aan zijn zoon Reijner Snackarts, gehuwd met Lijsbeth Paumbroeck, een halve morgen minus vier kleine roeden land op de Trichterweg te Aalbeek, grenzend aan Jan Cnols en Henrick Wijnen, voor negentien stuivers per kleine roede.[16]
Op 17 mei 1627 verkocht Willem Rameeckers aan Frans Snackarts, gehuwd met Catharina Hermens, voor zeventien stuivers per kleine roede een halve bunder akkerland "op de haeldelle", grenzend aan Willem en Jaspar Mullens. Dit land had Willem Ramaekers bij huwelijk van zijn moeder Maria Boshouwers verkregen.[17]
Op 11 februari 1628 ruilden Frans Snackers en Leonardt Snijders, gehuwd met Catharina, onroerende goederen. Frans Snackers gaf een halve bunder akkerland, met gewassen, nabij Aalbeek, grenzend aan Willem en Jaspar Mullens. In ruil kreeg hij anderhalve morgen en dertien kleine roeden akkerland bij Aalbeek, grenzend aan Frans Snackers zelf.[18]
Op 14 maart 1629 ruilde Lens Boicx, gehuwd met Maria, met Frans Snackers. Lens gaf het deel in een nog onverdeelde huisweide te Aalbeek, zoals bij overlijden van zijn schoonouders toebedeeld. In ruil gaf Frans voor elke kleine roede weide twee kleine roeden akkerland "in den scherpenbeck", grenzend aan Jan Habets de oude en Jan Loijen, inclusief de gewassen.[19]
Gehuwd, waarschijnlijk rond 1595, in ieder geval voor 22 oktober 1598 met Catharina HERMANS, geboren ca. 1575, dochter van Goossen HERMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Renerus (zie II.1).
 • 2. Hermanus (zie II.3).
 • 3. Cornelia, geboren ca. 1600.


Generatie II


II.1 Renerus SNACKERS, geboren ca. 1595, zoon van Franciscus SNACKERS (zie I.1) en Catharina HERMANS
Op de 10e zondag na Pinksteren 1623 [1 augustus] betaalde Renerus Snackers, "getrout hebbende die weduwe van Jack Simons" een pacht van vier vaten rogge aan de kerk van Wijnandsrade[20]
Op 4 december 1623 verkocht Frans Snackers aan zijn zoon Reijner Snackers, gehuwd met Lijsbeth Paumbroeck, een halve morgen minus vier kleine roeden akkerland op de Trichterweg te Aalbeek, grenzend aan Jan Cnols en Henrick Wijnen, voor negentien stuivers per kleine roede.[21]
Op 7 augustus 1628 verkocht Rentgen Snackers, gehuwd met Elisabet Paumbroeck, aan Hendrick Habets anderhalve morgen en zeven kleine roeden akkerland "in den scherpenbeeck", grenzend aan Aert Pinxten en ... Snijders, voor twintig stuivers per kleine roede.[22]
Op 14 maart 1629 kocht Rentgen Snackers, gehuwd met Marie(!) Paumbroeck, van Lens Boicx een halve morgen akkerland "in den scherpenbeck, grenzend aan Jan Loijen en Jan Habets, inclusief de gewassen, voor 23 stuivers per kleine roede. [Dit land had Lens Boicx diezelfde dag via ruil verkregen van Frans Snackers].[23]
Gehuwd, na 12 mei 1621, voor 1 augustus 1623 met Elisabeth PAUMBROECK, dochter van Jan PAUMBROECK (Cremers) en Meijken NN.
{Zij was ook ooit gehuwd met Jacobus SIMONS (Goessens), overleden 1620/1621, tussen 22 april 1620 en 12 mei 1621, zoon van Goswinus SIMONS.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus (zie III.1).


II.3 Hermanus SNACKERS, brouwer, geboren ca. 1595, overleden voor 16 november 1669, zoon van Franciscus SNACKERS (zie I.1) en Catharina HERMANS.
Op 6 mei 1634 werden huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen Hermen Snackers, geassisteerd door zijn vader Frans Snackers, en Maria Beckers, jongedochter, bijgestaan door Conrardt Reijners.
Zij bepaalden dat de kinderen uit het eerste huwelijk van de bruidegom en de kinderen die eventueel uit het tweede huwelijk zouden voortkomen, gelijkelijk zouden delen in hetgeen Hermen van zijn vader zou erven.
Vader Frans Snackers verklaarde dat hij "over sekeren tijt van jaeren hierbevoerens" aan zijn zoon Reijner bij huwelijk anderhalve morgen akkerland gegeven had. Zijn zoon Hermen en dochter Cornelia zouden ook anderhalve morgen vooruit geschonken krijgen.
Op 14 april 1644 werd deze akte door Frans Snackers en zijn echtgenote Catharina Hermens, bevestigd.[24]
Op 13 juli 1657 werd Herman Snackers, geboren te Aalbeek, oud ca. 63 jaar, gepresenteerd door Joost Janssen, meester van het timmermansambacht, en na het afleggen van de eed burger van Maastricht.[25]
Op 6 februari 1658 werd voor het Luiks Hooggerechtshof te Maastricht een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris le Vaulx te Maastricht op 30 januari 1658.
De zadelmaker Johan Feuten verkocht die dag aan Herman Snackers, gehuwd met Marie Beckers, een huis aan de Gubbelstraat, naar de Maas grenzend aan Anneken Notermans, naar de Markt aan Otto Coecken, voor 1100 gulden.[26]
Op 22 mei 1658 werd voor het Luiks Hooggerechtshof te Maastricht een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris le Vaulx te Maastricht op 1 mei 1658.
Herman Snackers, gehuwd met Marie Beckers, verklaarde 300 gulden tegen 6,25% geleend te hebben vn Marie Thiry, ongehuwd.
Tot onderpand stelde hij zijn huis op de Pottenmarkt aan de Gubbelstraat, grenzend aan Anneken Notermans en Otto Coecken, alsmede zijn huis, hof en brouwerij, groot drie morgen, gelegen te Aalbeek onder de bank Klimmen, naar Nuth grenzend aan de straat en aan de andere zijde Jan Simons.[27]
Op 6 februari 1663 werd voor de schepenbank Kimmen een akte gerealiseerd, opgesteld 9 september 1659.
Er werd een akkoord gesloten tussen Herman Snackers, Frans Snackers en Frans Boschouwers enerzijds en Andries Vlodorps als man en voogd van zijn echtgenote Margarit Slangen anderzijds.
De eerste partij deed afstand van haar rechten op diverse percelen land, te weten een morgen en 25 kleine roeden akkerland "in de eggersdael",grenzend aan Hermen Snackers en Lenen Frissen, nog een morgen akkerland grenzend aan Catrijn en Guert Frissen, voorts zes grote roeden land in twee percelen grenzend aan de erfgenamen Willem Coenen, nog zeven grote roeden "op de hove", grenzend aan de erfgenamen Jan Weijsten en Anna Luipens, en nog een morgen weiland aldaar, grenzend aan Andrie Vlodorps en de weg.
De tweede partij deed op haar beurt afstand van de rechten op een halve morgen land "in de eggersdael", grenzend aan Hermen Snackers, 25 kleine roeden weiland en een halve bunder land in twee percelen op de Panhuisweg.[28]
Op 23 februari 1665 werd voor het Luiks Hooggerechtshof te Maastricht een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris le Vaulx te Maastricht op 6 februari 1662.
Herman Snackers, gehuwd met Maria Beckers, verklaarde dat hij op 1 oktober 1661 van Wijnant Emonts 400 gulden tegen 6,25% geleend had met als onderpand:
a) huis en hof te Aalbeek onder der de bank Klimmen, ruim drie morgen groot, oostwaarts Frans Snackers, westwaarts Hendrick Onnou, hoofdzijde de straat;
b) 2,5 morgen akkerland en koolhof bij het voornoemde huis;
c) zijn woonhuis "op het orthuijs" in de Gubbelstraat te Maastricht, grenzend aan Otto Coecken en genoemde Wijnant Emonts.[29]
Op 12 maart 1665, ten overstaan van notaris de Melinne, verklaarde Hermen Snackers, oud in de 70 jaar, en Jacob Frissen, oud in de 60 jaar, burgers van Maastricht, op verzoek van Jan Raemeckers, eveneens burger van Maastricht, dat Jan Raemeckers Brabants was, geboren te Hulsberg onder de heerlijkheid Wijnandsrade in het land van Valkenburg.
Herman Snackers verklaarde dat hij de ouders van Jan gekend had en Jan zelf kende van jongsafaan en samen met hem op school was geweest.[30]
Ook Jacob Frissen verklaarde de ouders gekend te hebben en Jan al vanaf hun kindertijd te kennen.
Gehuwd met Maria BECKERS, overleden na 16 november 1669.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus (zie III.3).
 • 2. Elisabetha, gedoopt op 26 april 1644 te Hulsberg.
 • 3. Petrus, gedoopt op 16 december 1649 te Hulsberg.
 • 4. Maria, gedoopt op 6 maart 1652 te Hulsberg.


Generatie III


III.1 Franciscus SNACKERS, geboren ca. 1625, overl. voor 14 juni 1707, afstamming hypothetisch doch zeer waarschijnlijk, zoon van Renerus SNACKERS (zie II.1) en Elisabeth PAUMBROECK
Op 6 februari 1663 werd voor de schepenbank Kimmen een akte gerealiseerd opgesteld 9 september 1659.
Er werd een akkoord gesloten tussen Herman Snackers, Frans Snackers en Frans Boschouwers enerzijds en Andries Vlodorps als man en voogd van zijn echtgenote Margarit Slangen anderzijds.
De eerste partij deed afstand van haar rechten op diverse percelen land, te weten een morgen en 25 kleine roeden akkerland "in de eggersdael",grenzend aan Hermen Snackers en Lenen Frissen, nog een morgen akkerland grenzend aan Catrijn en Guert Frissen, voorts zes grote roeden land in twee percelen grenzend aan de erfgenamen Willem Coenen, nog zeven grote roeden "op de hove", grenzend aan de erfgenamen Jan Weijsten en Anna Luipens, en nog een morgen weiland aldaar, grenzend aan Andrie Vlodorps en de weg.
De tweede partij deed op haar beurt afstand van de rechten op een halve morgen land "in de eggersdael", grenzend aan Hermen Snackers, 25 kleine roeden weiland en een halve bunder land in twee percelen op de Panhuisweg.[31]
Op 27 januari 1662 verkochten de zwagers Willem Vlodorps, gehuwd met Maria Coenen, en Frans Snackers, gehuwd met Cornelia Coenen, aan Cornelis Jeckermans, burger van Maastricht en gehuwd met Heijlken Tuetelers, anderhalve morgen en twee kleine roeden akkerland "in het panhuijsvelt" te Aalbeek onder de bank Klimmen, grenzend aan Jan Coenen en de Panhuisweg, Goessen Huntiens en Frans Boschouwers, voor 23 gulden per grote roede.
Indien het land genaast zou worden, diende de verkopers rente te betalen naar rato van de verlopen tijd.
De akte, opgemaakt door notaris Natalis te Maastricht, werd gerealiseerd op 20 maart 1662.[32]
In 1663 bewoonde Frans Snackers zijn huis en hof onder Aalbeek, met de landerijen groot drie bunders en veertig kleine roeden.[33]
Op 6 april 1663 verkocht Frans Rentiens, gehuwd met Cornelia Spee, aan Frans Snackers, gehuwd met Cornelia Coenen, 25 kleine roeden akkerland "int kuilken", grenzend aan de koper en Jan Siemens, voor 36 gulden.[34]
Op 9 september 1666, ten overstaan van notaris Bernarts, verschenen Cornelia Brouns, met volmacht van haar man Lemmen Coenen die niet in staat was om zelf op te treden, Frans Snackers, man en voogd van Cornelia Coenen, en Willem Vlodorps, man en voogd van Maria Coenen, al te samen kinderen van Andries Vlodorps en Margaretha Slangen(!), die na tochtdoding enkele onroerende goederen konden verkopen.
Zij verkochten aan Jacob Peters, burger vam Maastricht en gehuwd met Elisabet Evermans, een halve bunder en zestien kleine roeden land te Aalbeek onder de bank Klimmen, grenzend aan de straat en Wijn Wijnen, voor 21 gulden per grote roede..[35]
Gehuwd voor de kerk op 11 januari 1652 te Hulsberg (getuige(n): Wilhelmus Vlodrops, Lambertus Conen) met Cornelia COENEN, geboren ca. 1635, overleden op 14 juni 1707 te Hulsberg, obiit Cornelia Coenen alias Snackers vidua etatis circiter 70 annorum ex febri maligna, dochter van NN COENEN en Margaretha SLANGEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabetha, gedoopt op 8 november 1653 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Coenen, Elisabeta Paumbroeck).
 • 2. Cornelia, gedoopt op 12 december 1655 te Hulsberg (getuige(n): Reijnerus Boshouwers, Helena Kicken), voornaam moeder Helena!
 • 3. Wilhelmus, gedoopt op 18 februari 1657 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Habets, Alet Offermans).
 • 4. Renerus (zie IV.4).
 • 5. Catharina, gedoopt op 6 april 1664 te Wijnandsrade (getuige(n): Cornelius Habets, Maria Ubachs), overleden op 17 november 1725 te Hulsberg op 61-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 28 oktober 1685 te Hulsberg met Joannes RENTGENS, 33 jaar oud, gedoopt op 29 juli 1652 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Spe, Maria Limpens), overleden op 15 augustus 1722 te Hulsberg op 70-jarige leeftijd, zoon van Franciscus RENTGENS, schatheffer Hulsberg, en Cornelia SPEE

 • 6. Anna, gedoopt op 28 augustus 1667 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Jongen, Catharina Snackers).


III.3 Franciscus SNACKERS, brouwer, geboren ca. 1636 (geschat), overleden 3 maart of 28 december 1673 maar in ieder geval voor 31 december 1677, zoon van Hermanus SNACKERS (zie II.3) en waarschijnlijk Maria BECKERS.
Herman Snackers tot Maastricht in de Gubbelstraet dan Frans Snackers soon van Herman Snackers nu Peter Snackers tot Aelbeek ende gelt iaerlijcx een vat rogge[36]
Hieruit kan afgeleid worden dat Franciscus Snackers een zoon van Hermanus is. Het is niet zeker of Maria Beckers zijn moeder is.
Op 3 mei 1660, ten overstaan van notaris de Bombaye, verkocht Herman Snackers, burger van Maastricht en gehuwd met Maria Beckers, aan zijn zoon Frans Snackers, gehuwd met Maria Ubachs, zijn huis en hof met brouwgereedschap, alsmede 2,5 morgen en negen kleine roeden weide en koolhof tot Aalbeek onder de Bank Klimmen, grenzend naar Hunnecum, aan de Herenstraat, naar Grijzegrubben Jan Simons, oostwaarts de Putterweg, westwaarts de gemene straat, voor 1200 gulden.
Frans nam een lening van 700 gulden over die zijn vader had opgenomen van Wijnand Emonts op 25 oktober 1659.
Ook nam hij een lening over van 300 gulden, opgenomen bij Marie Thiry.
En tenslotte werd ook nog een lening van 200 gulden van het Wiitevouwenklooster overgenomen.[37]
Op 7 augustus 1660 verscheen Frans Snackers, man en voogd van Maria Ubachs, samen met zijn schoonzus Oda Ubachs, voor notaris Heissen te Maastricht, en verklaarden dat indien hun lot uit de erfenis meer of minder waard zou zijn, het verschil zou worden bijgepast.[38]
Op 5 november 1660 verscheen Frans Snackers voor de Keurkeulse Mankamer te Heerlen, mede voor Odilia Ubachs, wonend te Maastricht, ongehuwde dochter van wijlen Geurt Ubachs.
Zij verklaarden aan hun neef Jan Ubachs, gehuwd met Anna, hun deel van huis, hof en weide te Winthagen onder het leen aldaar, verkocht te hebben voor 350 gulden.
Verder verklaarde Frans Snackers dat hij voor zijn schoonzus Odilia Ubachs, met haar moederlijke oom Peter Heuts, halfwin op de Struiver, hierover tot een akkoord was gekomen.[39]
Op 22 september 1661 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 6 november 1660 ten overstaan van notaris Heissen opgesteld.
Gielis Bellen, gehuwd met Meijken Mullen, verkocht aan Frans Snackers, gehuwd met Maria Ubachs, een halve bunder weiland te Aalbeek, grenzend aan Thonis Mullens en Jan Paumbroeck, hoofdzijde de Putterweg, voor 45 stuivers per kleine roede, een ton bier en een nieuwe hoed voor de verkoper[40]
Op 30 augustus 1664, ten overstaan van notaris Heissen, gaven Frans Snackers van Aalbeek en zijn schoonzus Ida Ubachs, ongehuwd, in pacht aan Jan Mees hun helft in de landerijen in en om Winthagen, groot acht tot negen bunders, in gebruik geweest bij cousijn Peter Ubachs.[41]
Op 18 december 1666, ten overstaan van notaris de Marres, verklaarde Frans Snackers, gehuwd met Maria Ubachs, wonend te Aalbeek, 150 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van Guilliam Heijssen, gehuwd met Ida Crijns.[42]
Op 4 mei 1672, ten overstaan van notaris Lambert Goffin, verklaarde Frans Snackers 400 gulden tegen 5% geleend te hebben van Willem Potmans, burger en brouwer van Mastricht en gehuwd met Ida Ubachts.[43]
Op 4 januari 1678 werd een akte gerealiseerd opgesteld door notaris Heissen te Maastricht op 31 december 1677.
Wijnand Emonts, koopman en burger van Maastricht, verklaarde dat Frans Snackers zaliger op 6 mei 1672 400 gulden met verlopen rente had afgelost.
Het betrof een lening die op 1 oktober 1661 door Herman Snackers en zijn echtgenote Maria Beckers was aangegaan en op 23 februari 1665 gerealiseerd.
Tot onderpand stelde hij zijn huis in de Gubbelstraat te Maastricht, grenzend aan Wijnand Emondts en Otto Koecken..[44]
Gehuwd voor de kerk op 20 januari 1660 te Sint-Catharina Maastricht (getuige(n): Adam Rijck, Mathijs Massings, Utien Ubijs, Catharina Heutz, Johanna Horsmans) met Maria UBACHS, 21 jaar oud, gedoopt op 1 januari 1639 te Voerendaal (getuige(n): Wolterus Hockels rector S. Crucis, Godula Kollen), overleden na 28 oktober 1692, dochter van Godefridus UBACHS en Maria HEUTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Martinus, gedoopt op 11 november 1660 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Liberti namens Petrus Ubachs, Cornelia Coenen), jong overleden.
 • 2. Hermanus, gedoopt op 1 maart 1662 te Schimmert (getuige(n): Catharina Snackers), jong overleden.
 • 3. Helgerus, geboren te Hulsberg, gedoopt op 3 mei 1664 te Wijnandsrade (getuige(n): Leonardus Frissen, Cornelia Spee), jong overleden.
 • 4. Godefridus, geboren te Hulsberg, gedoopt op 3 mei 1664 te Wijnandsrade (getuige(n): Franciscus Kanen, Catharina Heuts), jong overleden.
 • 5. Godefridus (zie IV.14).
 • 6. Maria, geboren te Hulsberg, gedoopt op 19 februari 1668 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Ubachs, Gelina Frissen), begraven op 28 november 1715 te Sint Martinus-Maastricht op 47-jarige leeftijd, in cemeterio.

Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 19 juni 1696 te Sint Martinus-Maastricht. Caspar Crasborn S.Nicolai Maria Snackers nostra p. met Caspar CRASBORN, geboren ca. 1665, overleden op 14 april 1707 te Sint Martinus-Maastricht. braxator (bierbrouwer), begraven op 18 april 1707 te Sint Martinus-Maastricht, sepultus in cemeterio. Zijn afkomst is gedocumenteerd: In een akte van 15 april 1698, verleden voor notaris van Buren te Maastricht is sprake van Jaspar Crasborn, 32 jaar, zoon van wijlen Winand en Barbara Grandal, in tweede huwelijk met Gerard Lousberg.[45]
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 22 oktober 1707 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Dionysius Loesbergh, Catharina Cortleven, Anna Servadon, Anna Cortleven), per rubrum sigillum met Jan AERTS.

 • 7. Petrus (zie IV.19).


Generatie IV


IV.4 Renerus SNACKERS, gedoopt op 17 september 1660 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Reijems, Helena Smismans), overleden op 11 november 1722 te Hulsberg op 62-jarige leeftijd. Genhout, zoon van Franciscus SNACKERS (zie III.1) en Cornelia COENEN.
Op 9 maart 1701 verkocht Jacob Rameckers, gehuwd met Catrijn Wijnen, aan Renier Snackers, gehuwd met Jen Rameckers, zijn huis met hof en weide, gelegen te Genhout, groot drie morgen, grenzend aan de Heeckerweg en Steven Packbiers, en verder nog een halve morgen akkerland aan Ravensbos, grenzend aan Jan Keijars, de weg naar het bos en Jan Geijlekercken, voor 987 gulden en tien stuivers.
Het geheel was belast met een schuld van 300 gulden aan Steven Packbier van Sittard, die de koper bij deze zou overnemen en op de koopsom in mindering werd gebracht.[46]
De verkoper en zijn vrouw behielden een kamer in het huis gedurende de rest van hun leven.
Op dezelfde dag verkocht Steven Packbier, koopman te Sittard, aan Renier Snackers en zijn echtgenote, een morgen weiland in de huiswei te Genhout, grenzend aan Jan Habets en de koper, voor vijf schillingen per kleine roede.
De koopsom, in totaal 250 gulden, bleef als lening tegen 5% op het verkochte land uitstaan.[47]
Op 7 april 1707 leende Renier Snackers, gehuwd met Jenne Raemaeckers, 300 gulden tegen 6,25% van Machiel Flodrop, bakker en burger te Maastricht en weduwnaar van Cornelia Custers, en stelde daartoe tot onderpand zijn huis met hof en weide, groot drie morgen en gelegen te Arensgenhout, oostwaarts Wijn Habets, westwaarts de Beckerweg, hoofdzijden Jan Gelekercken en de Misserweg.[48]
Op 14 april 1707 verkocht Reijnder Snackers, gehuwd met Jenne Raemaeckers, aan Geurt Bruls, gehuwd met Agnes Beckers, een morgen akkerland, gelegen te Arensgenhout aan de Mistweg, grenzend aan Jan Habets, Reijnder Snackers zelf, Jan Gelekercken en de Mistweg, voor zeven schillingen per kleine roede.[49]
Op 10 juli 1709 verkocht Reijner Snackers, gehuwd met Jenne Raemaeckers, aan Paulus van Drummen, gehuwd met Gertruijt Moenen, een morgen akkerland achter Aalbeek gelegen, grenzend aan Jan Reintiens, de koper, de Panhuisweg en Peter Houbrichs, voor 24 stuivers per kleine roede.
Verder verkocht hij hem nog 40 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade gelegen, grenzend aan Peter Houbrichts, Wolter Limpens en Lambricht Huntiens, voor 19 stuivers per kleine roede.`[50]
Op 29 maart 1711 verkocht Reijnder Snackers, gehuwd met Jen Ramaeckers, aan Wolter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, 108 kleine roeden akkerland, oostwaarts de goederen van hof Ophem, westwaarts Jan Kerckherderen en Willem Cnols, hoofdzijden Peter Snackers, Jan Loijen en de koper, voor 27 stuiver per kleine roede en twee malder haver.[51]
Op 5 april 1712 verklaarde Reijner Snackers, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Jenne Rameckers, dat hij in januari 1712 aan Marten Habets, inwoner van Arensgenhout en handelend namens zijn dochter Margriet Habets, 75 kleine roeden weiland te Arensgenhout verkocht had, uitschietend op de dorpstraat en het veld en grenzend aan Bartholomeus Beissen en de koper. Iedere roede kostte vijf en een halve schilling.[52]
Op 28 maart 1721 verkocht Reinerus Snackers, gehuwd met Elisabeth Habets, aan zijn schoonzoon Dirck Bosch, gehuwd met Catharina Snackers, een kamer met koestal, rondom grenzend aan Reinier Snackers, voorts een morgen weiland, grenzend aan Wijnandt Gelekercken, Reijnier Snackers. De koopsom van 316 gulden werd betaald door het overnemen van een schuld aan de erfgenamen van Geel Flodorps.
Bartholomeus Boesten gaf als voogd voor de minderjarige kinderen zijn toestemming.[53]
Op 11 juli 1721 deed Reinerus Snackers, in tweede huwelijk met Elisabeth Habets [lees: Welters], afstand van het vruchtgebruik op 54 kleine roeden akkerland, grenzend aan Jan Sleijpen en Jan Schillings, ten behoeve van zijn zoon Frans Snackers, ongehuwd, verwekt bij zijn eerste echtgenote Jen Ramaekers. Vervolgens werd het land voor 26 stuivers per kleine roede verkocht aan Johannes Frissen, gehuwd met Catharina Moonen.[54]
Ondertrouwd (1) op 19 juni 1694 te Klimmen, 19 juni Reijnder Snackers jm en Jenneken Ramekers jd beijde uit Hulsbergshout en Albeeck en sijn de 4 julius int houlijck bevestight, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 4 juli 1694 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 5 juli 1694 te Hulsberg (getuige(n): Maria Rameckers, Margaretha Habets) met Joanna RAMECKERS, 23 jaar oud, gedoopt op 5 juni 1671 te Schimmert (getuige(n): Joannes Brants), overleden op 2 mei 1713 te Hulsberg op 41-jarige leeftijd, obijt in Genhout, dochter van Jacobus RAMECKERS en Catharina WIJNEN.
Ondertrouwd (2) op 26 augustus 1719 te Klimmen, weduwnaar Joanna Rameckers, weduwe Hendrick Habets, gehuwd voor de kerk op 58-jarige leeftijd op 15 september 1719 te Hulsberg met Elisabeth WELTERS, overleden op 1 december 1741 te Hulsberg. Het ondertrouwregister van Klimmen vermeldt op 4 januari 1701 dat zij als jongedochter van "Heuklom" (Heukelom onder Vroenhoven) doch woonachtig te Aalbeek, met Hendrik Habets, jongeman van Aalbeek werd ingeschreven en op 23 januari getrouwd was.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Franciscus, gedoopt op 18 mei 1695 te Hulsberg (getuige(n): Gerardus Rameckers, Cornelia Brouns), overleden 1695/1698.
 • 2. Catharina, gedoopt op 21 mei 1696 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Simens, Mechtildis Wijnen).

Ondertrouwd op 19 oktober 1715 te Klimmen, vermelding ouders, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 3 november 1715 te Hulsberg met Theodorus BOSCH, 19 jaar oud, gedoopt op 26 januari 1696 te Hulsberg, zoon van Jacobus BOSCH en Catharina SCHILLINGS.
{Hij is later ondertrouwd op 9 februari 1726 te Klimmen, weduwnaar van Catharina Snackers uit Arensgenhout, jongedochter van Neerbeek met Anna SLANGEN, 23 jaar oud, gedoopt op 22 mei 1702 te Beek, dochter van Theodorus SLANGEN en Catharina ERCKENS (Aerts).}

 • 3. Franciscus, gedoopt op 15 mei 1698 te Hulsberg (getuige(n): Paulus Drummen, Anna Frissen).
 • 4. Maria, gedoopt op 12 september 1700 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Rentgens, Catharina Boschouwers), overleden op 22 december 1778 te Hulsberg op 78-jarige leeftijd, uxor Henrici van Oppen 76 circiter annorum.

Ondertrouwd op 2 november 1727 te Klimmen, weduwnaar uit het Groot Hout, jongedochter uit het Groot Hout, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16 november 1727 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 16 november 1727 te Hulsberg met Henricus van OPPEN, 36 jaar oud, gedoopt op 26 januari 1691 te Heerlen (getuige(n): Henricus Pricken, Elisabeth van Oppen), overleden op 6 november 1782 te Hulsberg op 91-jarige leeftijd, viduus 95 (!) circiter annorum in gen houdt, zoon van Godefridus van OPPEN en Catharina PRICKEN.
{Hij was eerder ondertrouwd op 19 augustus 1714 te Klimmen, jongeman en jongedochter van Hulsberg, met vermelding ouders, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 2 september 1714 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 2 september 1714 te Hulsberg met Maria GIJSEN, 24 jaar oud, gedoopt op 11 juni 1690 te Hulsberg, overleden op 17 juli 1727 te Hulsberg op 37-jarige leeftijd, dochter van Mathias GIJSEN en Anna BELLEN.}

 • 5. Jacobus, gedoopt op 3 mei 1703 te Hulsberg.
 • 6. Cornelia, gedoopt op 3 oktober 1705 te Hulsberg.
 • 7. Jacobus, gedoopt op 28 september 1709 te Hulsberg.


IV.14 Godefridus SNACKERS, gedoopt op 28 juni 1665 te Wijnandsrade (getuige(n): Guilhelmus Willems, Judid Boschouwers), overleden op 4 augustus 1759 te Terstraten-Nuth op 94-jarige leeftijd, zoon van Franciscus SNACKERS (zie III.3) en Maria UBACHS.
27 maart 1705 koopt Geurt Snackers van zwager Geurt Hermens, gehuwd met Catrijn Daemen, diens kindsdeel, zoals nagelaten door (schoon)vader Claes Hermens.[55]
Op 11 augustus 1705 ondertekende Geurt Snackers een akte waarin de bestuurders van Nuth en een aantal ingezetenen om uitstel van betaling der belastingen vroegen, aangezien op 7 augustus 1705 door hagel de oogst van Nuth verwoest was.[56]
Op 30 januari 1711 verscheen Geurt Snackers, wonend te Nuth en gehuwd met Gertruid Hermens, voor notaris Kicken te Maastricht.
Hij handelde mede als voogd van de kinderen van Peter Snackers en wijlen Margriet Cox, en de kinderen van wijlen Jaspar Crasborn en Maria Snackers, nu in tweede huwelijk met Joannes Aerts.
Petrus Snackers en Joannes Aerts hadden afstand gedaan van de tocht opdat hij aan Jacobus Christophorus a Cruce, notaris te Maastricht en gehuwd met Catharina Hupkens, 2,5 bunder akkerland kon verkopen.
Het land was gelegen tussen Compveld en Gellick in het land van Luik, grenzend aan de landscommandeur en de erfgenamen Reiner Celen, hoofdzijde erfgenamen Bruijsterbosch.
Iedere grote roede werd verkocht voor 25 gulden boven de last van een vat rogge op 13 grote roeden.
Dit land hadden zij geërfd van Oda Ubaghs, weduwe Willem Potmans, in leven burger en brouwer van Maastricht.[57]
Op 24 oktober 1714, ten overstaan van notaris a Cruce, verklaarden Geurt Snackers van Terstraten onder Nuth, gehuwd met Gertruijd Hermens, en Peter Snackers van Aalbeek onder de bank Klimmen, elk voor een derde deel te verkopen hun delen in een huis, genaamd de Prins van Luik, gelegen te Wijck, met brouwerij, hof en stallen, naar de poort grenzend aan van der Meeren, naar de Maas aan Peter Moers.
Zij verkochten hun delen aan de Frans en Marie Crasborn, kinderen van wijlen Caspar Crasborn en Maria Snackers. Jan Arts, tweede echtgenoot van Maria Snackers was aanwezig bij de overdracht.
Elk derde deel werd verkocht voor 416 rijksdaalders, vijf schillingen, drie stuivers en een oort.
Peter Snackers had van de kinderen Crasborn ca. zeven morgen land en een halve bunder weide binnen Aalbeek onder Wijnandsrade, ter waarde van 1000 gulden alsmede 100 rijksdaalders voor de weeskinderen vanwege het huis en de brouwerij van Frans Snackers en Maria Ubachs die Peter Snackers ook had gekocht. Deze bedragen werden verrekend.[58]
Op 12 december 1716, ten overstaan van notaris a Cruce, verklaarde Geurt Snackers van Terstraten, gehuwd met Gertruid Hermens, mede namens zijn broer Peter Snackers, als moederlijke omen van de weeskinderen van Jaspar Crasborn en Maria Snackers, dat Joannes Flodorp, burger en bakker van Maastricht 400 gulden had afgelost.
Dit bedrag hadden zij op 14 februari 1716 namens de weeskinderen in ontvangst genomen.[59]
Op 26 juli 1721 verkocht Geurt Snackers, gehuwd met Gertruij Hermens, aan Johan Gelders, gehuwd met Maria Alofs, een morgen akkerland op de Trichterweg van Aalbeek, grenzend aan Hendrick Jongen en Hendrick Willems, voor een schilling per kleine roede.[60]
Op 28 januari 1722, ten overstaan van notaris Veugen, verkocht Geurt Snackers, inwoner van Terstraten onder Nuth en gehuwd met Gertrujd Hermans, aan Henrick Schols, gehuwd met Margariet Tijs, eonend te Laeffelt onder Vlijtingen, eenn halve bunder akkerland te Laeffelt, naar Tongeren grenzend aan de Predikheren van Maastricht, naar Kesselt Jan Heckelers en verder nog aan Nelis Nelissen.
Iedere grote roede werd verkocht voor 39 gulden en tien stuivers.[61]
Op 24 februari 1725 verscheen Geurt Snackers van Terstraten onder Nuth, gehuwd met Gertruid Hermans, voor notaris Vrijthof te Maastricht.
Hij verkocht aan Maria Elisabeth Lodewick, weduwe Peter van Houtem, zijn huis met alle gerechtigdheden, gelegen te Maastricht op de Markt aan de Gubbelstraat, grenzend aan Hendrick Emons en de proviseurs van de Biessen.
Het huis had hij voor zijn derde deel geërfd van zijn grootouders en ouders Herman Snackers en Maria Beckers en Frans Snackers en Maria Ubachs. De andere twee delen had hij voor één deel op 30 april 1708 gekocht van zijn broer Peter Snackers, volgens handschrift, en uit de nalatenschap van frater Claudius alias Franciscus Crasborn, op 8 oktober 1720 voor notaris Kicken.
Het geheel werd verkocht voor 1050 gulden. Het huis was al sinds de tweede dinsdag van oktober 1724 in huur genomen voor 10 pattacons per jaar (aansluitende akte).
De handgeschreven overeenkomst van 30 april 1708 was toegevoegd. In ruil voor een weide te Aalbeek, grenzend aan Jan Kleintiens en Jan Kerckherderen, had Peter Snackers, gehuwd met Margaretha Cox, zijn derde deel in het huis overgedragen.[62]
Op 31 mei 1734 trad Geurt Snackers, gehuwd met Gertruijd Hermens, als medeborg op voor Lemmen Raven, schatheffer van Nuth, met als onderpand zijn huis en hof te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Leonaert Limpens en de weg, alsmede al zijn andere goederen.[63]
Op 21 december 1734 leende Geurt Snackers, gehuwd met Gertruijd Hermens, 100 gulden tegen 5% van Joannes Gulielmus van der Meer, gehuwd met Maria Elisabeth Canisius. Tot onderpand diende een halve bunder akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Hermen Meijs, Jan Drummen, de Trichterweg en de Beckerweg.[64]
Op 14 december 1737 werd het testament opgemaakt van Geurt Snackers en Gertrudis Hermens. Daarin werd vermeld dat Geurt Snackers, deels samen met zijn zwager Joannes Hermens, aan schoonzoon Jan Wijnen, gehuwd met zijn oudste dochter Maria Snackers, in totaal 1200 gulden hadden verstrekt. Om conflicten te voorkomen stelde het echtpaar nu een testament op. Bepaald werd dat de 1200 gulden op het erfdeel in mindering gebracht zouden worden. Indien hun schoonzoon of diens erven dat niet zouden accepteren, zouden aan de drie overige kinderen exclusief een aantal onroerende goederen toevallen. Het betrof ca. een morgen weiland in Terstraten, grenzend aan Hermen Meijs, Claes Coenen en de Holleweg; voorts ca. een bunder akkerland achter deze weide, grenzend aan Hermen Meijs en Claes Coenen; verder ca. een bunder akkerland op de Beckerweg, grenzend aan Vaes Limpens en Hermen Meijs, Laurens Cremers, erfgenamen Jan Drummen, de Trichterweg en Matthijs Hautvast; voorts ca. een morgen akkerland op het Helleveld, grenzend aan Dirck Bemelmans, Hermen Meijs, de veltweide en Claes Coenen. Alle overige goederen zouden zondermeer in vier gelijke delen aan hun kinderen Hermen, Claes, Maria en Helena Snackers toevallen.[65]
RHCL-NA 4173 [162]
Ondertrouwd op 27 november 1687 te Klimmen, den 27 [maand niet ingevuld, voorafgaande inschrijving 28 oktober] sijn Geurt Snackers JM van Hulsbergh met Gertruijt Hermens JD van Nut wettlick ondertrout en met 3 proclamatien met attestatie vertrocken nae Nut om aldaer int houlijck geconfirmeert te werden, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 4 januari 1688 te Nuth (getuige(n): Theodorus Drummen, Christianus Crins) met Gertruid HERMANS, geboren ca. 1665, overleden op 18 december 1737 te Terstraten-Nuth, dochter van Nicolaas HERMANS, schepen, en Helena LIJMPENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 20 juli 1688 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Laurentius Meijs, Maria Ubachs), overleden op 3 augustus 1768 te Schinnen op 80-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 16 augustus 1710 te Klimmen. Jan Wijnen van Aalbeek jm echte sone van Hendrick en Catrijn Habets met Marij Snackers van Nuth echte dochter van Geurt Snackers en Geertruijt Hermens sijn met attestatie vertrocken nae Nuth, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 31 augustus 1710 te Nuth (getuige(n): Gabriel Limpens, Petrus Wijnen). Joannes Wijnen ex Albeck met Joannes WIJNEN, 24 jaar oud, gedoopt op 14 juli 1686 te Hulsberg (getuige(n): Leonardus Houben, Angelina Mantels), overleden op 19 oktober 1770 te Schinnen op 84-jarige leeftijd, zoon van Hendrik WIJNEN en Catharina HABETS
Op 26 februari 1746 deed weduwnaar Geurt Snackers ten behoeve van zijn schoonzoon Johan Wijnen, gehuwd met Maria Snackers, die geld nodig had voor zijn "aenspan" en achterstallige pacht, afstand van het het vierde deel van 5,5 bunder akkerland in het Helleveld onder Nuth. Johan Wijnen moest dit deel vervolgens aan zijn zwager Nicolaas Snackers verkopen. Indien een van de kinderen van Johan Wijnen het land wilde naasten zou Geurt Snackers echter de afstand ongedaan maken.
Het land werd verkocht voor 550 gulden. Hiervan zou 400 gulden binnen twee weken betaald worden, de rest in gewassen of geld tegen toekomende maand juni.
De akte werd opgemaakt op de hof Beersdal.[66]

 • 2. Franciscus, gedoopt op 7 november 1691 te Nuth (getuige(n): Cornelia Coenen), overleden op 10 december 1717 te Puth-Schinnen op 26-jarige leeftijd, overleden door een klap op zijn hoofd; overlijden werd ingeschreven in het begraafboek van Nuth.

In 1721 werd een akkoord gesloten tussen zijn vader en Georgius Gorissen en Jan Wijngarts, ooms van Mathias Vroemen (hij was een zoon van Joannes en Joanna Wingarts, gedoopt 20 januari 1689 te Heerlen), omtrent de doodslag gepleegd door Mathias Vroemen.[67]

 • 3. Helena SCHNACKERS, gedoopt op 6 januari 1694 te Nuth (getuige(n): Henricus Hermens, Maria Schnackers), overleden 1694/1696.
 • 4. Helena, gedoopt op 11 november 1696 te Nuth (getuige(n): Joannes Luenis, Cornelia Martens), overleden op 27 mei 1775 te Valkenburg op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22 oktober 1724 te Berg en Terblijt (getuige(n): Petrus Jacops, Gerardus Prevost, Maria Didden, Mechtildis Limpens) met Joannes DIDDEN, 25 jaar oud, gedoopt op 31 mei 1699 te Valkenburg, overleden op 9 april 1753 te Valkenburg op 53-jarige leeftijd, zoon van Antonius DIDDEN en Maria JANSSEN.

 • 5. Hermanus (zie V.16).
 • 6. Nicolaus (zie V.18).


IV.19 Petrus SNACKERS, geboren te Hulsberg, gedoopt op 24 november 1670 te Wijnandsrade (getuige(n): Bartholomeus Monen, Oda Ubachs), overleden op 17 oktober 1745 te Hulsberg op 74-jarige leeftijd, zoon van Franciscus SNACKERS (zie III.3) en Maria UBACHS.
RHCL-NA 1563 [1580] 12 november 1701
RHCL-LvO 7097, 360 en 362
Op 6 november 1715 verscheen ten kantore van notaris Kicken te Maastricht Carolus van den Bosch, mede met volmacht van zijn zus en broer, om onroerende goederen te verkopen aan Wouter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, en Peter Snackers, voor diens kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Margaretha Cox. Het betrof:
a) zes grote en 2,5 kleine roeden land,zuidwaarts Paulus Dremmen, noordwaarts Jan Kerckherderen, hoofdzijde de Panhuisweg;
b) 78,5 kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan Jan Loijen en de Panhuisweg;
c) 90 kleine roeden land aan de Vijfbunder in het Raverveld, oostwaarts Peter Knols, westwaarts Wolter Limpens;
d) 636 kleine roeden land "de bauwen", grenzend aan de Houtersteeg, Jan Kerckherderen en Jan Ackermans;
e) 176 kleine roeden weiland, oostwaarts Jan Rentiens, westwaarts de Houtersteeg;
f) 162,5 kleine roeden land achter genoemde weide, oostwaarts Frans Overzee, westwaarts de Houtersteeg;
g) 151,5 kleine roeden weiland naast de Mistweg, oostwaarts heer Streck, westwaarts de Mistweg, hoofdzijde Jan Kerckherderen;
h) 202 kleine roeden land, grenzend aan Frans Oversee, Lambert Huntgens en de weduwe Lenard Houben;
i) 149 kleine roeden land "in den scherpenbeck", grenzend aan Frans Oversee, Lenard Frisschen en Christoffel Willems.
Alle goederen lagen onder de bank Klimmen, uitgezonderd het perceel onder c) genoemd, vallend onder Wijnandsrade.
Het geheel werd verkocht voor 2200 gulden.
Verder verkocht Carolus van den Bosch nog op persoonlijke titel twee grote en drie kleine roeden land in het Felisveld, grenzend aan Peter Cox en Reiner Snackers, voor de last van twee vaten erfpacht op de Predikheren van Maastricht.[68]
RHCL-NA 4169 [114]
Ondertrouwd (1) op 23 juni 1691 te Klimmen, jongeman van Aalbeek onder Hulsberg, jongedochter van Hasel onder Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 7 oktober 1691 te Hulsberg met Margaretha COX, 18 jaar oud, gedoopt op 25 februari 1673 te Hulsberg (getuige(n): Jan Mingels, Maria Roebroeck), overleden op 18 oktober 1708 te Aalbeek-Hulsberg op 35-jarige leeftijd, dochter van Henricus COX en Margaretha MULLENS.
Ondertrouwd (2) op 12 september 1711 te Klimmen, weduwnaar van Aalbeek, weduwe van Hulsberg, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 27 september 1711 te Klimmen met Elisabeth QUIX, 26 jaar oud, gedoopt op 11 februari 1685 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Boschouwers, Joanna Brants), overleden op 3 augustus 1717 te Hulsberg op 32-jarige leeftijd, dochter van Rutgerus QUIX en Joanna JEUCKEN.
{Zij was eerder ondertrouwd op 11 februari 1702 te Klimmen, gehuwd op 17-jarige leeftijd op 27 februari 1702 te Klimmen. Peter Frissen jm van Nuth met Lijsbet Quicks jd van Klimmen, gehuwd voor de kerk op 26 februari 1702 te Nuth (getuige(n): Joannes Oortmans, Matheus Silverentans) met Petrus FRISSEN, 19 jaar oud, gedoopt op 8 juni 1682 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Smismans, Margaretha Deuss), overleden op 29 december 1709 te Hulsberg op 27-jarige leeftijd, op den Hoolenwegh, zoon van Joannes FRISSEN en Barbara PLUCHMECKERS.}
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Franciscus, gedoopt op 15 juli 1692 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Cocx, Maria Roebroeck namens Maria Snackers), woonde te Mheer (1746).

Gehuwd met Sibilla BOURS.

 • 2. Maria, gedoopt op 18 oktober 1694 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Habets, Maria Cocx).
 • 3. Henricus (zie V.23).
 • 4. Hermanus, gedoopt op 29 januari 1698 te Hulsberg.
 • 5. Hermanus (zie V.26).
 • 6. Odilia, gedoopt op 10 oktober 1700 te Hulsberg, overleden op 2 oktober 1736 te Brunssum op 35-jarige leeftijd in het kraambed.

Gehuwd (1) voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17 oktober 1726 te Brunssum Joannes Bertrangh et Odilia Snackers ex Aelbeck met Joannes BERTRAND, overleden op 3 december 1728 te Brunssum.
Gehuwd (2) voor de kerk op 29 jarige leeftijd op 12 november 1729 te Brunssum met Joannes GRUIJLS.

 • 7. Elisabetha, gedoopt op 7 mei 1702 te Hulsberg, overleden op 25 maart 1731 te Wijnandsrade op 28-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 20 augustus 1724 te Klimmen, jongeman van Nuth, jongedochter van Aalbeek, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 3 september 1724 te Hulsberg met Matthias CRIJNS, 22 jaar oud, gedoopt op 29 april 1702 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Linovranck, Judith Wingaerdts), zoon van Reinerus CRIJNS en Helena RAMECKERS.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 25 januari 1741 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Petrus Vleeschheuwers) met Maria HEUTS, 51 jaar oud, gedoopt op 21 juli 1689 te Nuth (getuige(n): Reinerus Heuts, Anna Haen), overleden op 27 januari 1758 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd, wordt soms met de achternaam Coenen aangeduid! Dochter van Joannes HEUTS en Maria COENEN.}

 • 8. Godefridus (zie V.30).
 • 9. Gulielmus, gedoopt op 26 november 1705 te Hulsberg.
 • 10. Margaretha, gedoopt op 26 oktober 1707 te Hulsberg.

Uit het tweede huwelijk:

 • 11. Rutger, gedoopt op 3 maart 1713 te Hulsberg.
 • 12. Petrus, gedoopt op 12 augustus 1714 te Hulsberg.
 • 13. Maria Catharina, gedoopt op 15 april 1716 te Hulsberg.


Generatie V


V.16 Hermanus SNACKERS, gedoopt op 6 april 1700 te Nuth (getuige(n): Mathias Tribels namens Joannes Lijmpens, Joanna Caris namens Gertruid Nuchelmans), overleden op 24 april 1785 te Schimmert op 85-jarige leeftijd, zoon van Godefridus SNACKERS (zie IV.14) en Gertruid HERMANS.
Op 28 februari 1739 leende Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, ten overstaan van notaris Hupkens, 400 gulden tegen 4% van de ongehuwde Gerarda Heldevier uit Maastricht. Hij borgde daartoe met zijn deel in huis, hof en landerijen, gelegen te Terstraten onder Nuth.
Deze lening werd op 26 augustus 1789 door schoonzoon Leonardus van den Camp afgelost.[69]
Op 1 februari 1743 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, 140 kleine roeden akkerland "op de swaerte cuijl" onder Nuth, grenzend aan goederen van de Valderhof, Marten Wouters, Peter Eggen en de Herenweg, aan Marten Wouters. Iedere kleine roede kostte drie schillingen. De oogst zou voor de verkoper zijn.[70]
Op 6 maart 1743 leende Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, 300 gulden tegen 5% van Marten Wouters, inwoner van Spaubeek, en stelde daartoe tot onderpand:
a) een morgen akkerland "aen de vaert", grenzend aan Claes Snackers, de Nuchelmansvaart en de Trichterweg;
b) een halve bunder akkerland "op den Bastaert", grenzend aan de erfgenamen Leonaert Limpens, Hendrick Limpens, erfgenamen Jan Cremers en Hermen Meijs;
c) 116,5 kleine roeden akkerland "in die overdelle", grenzend aan Claes Snackers, Peter Eggen en de erfgenamen Heijn Bemelmans.[71]
Op 8 maart 1746 verkocht Herman Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan Nicolaes a Campo, in tweede huwelijk met Anna Hermens, 112 kleine roeden akkerland "in de overdellen" in het Stratenerveld onder Nuth, grenzend aan Claes Snackers, Nicolaes a Campo en Peter Eggen. Het geheel was belast met een half vat en een malder rogge in de cijnskaart Berg en drie oort penninggeld. Iedere kleine roede kostte 27 stuivers[72]
Op 6 maart 1751 leende Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, 500 gulden tegen 5% van Marten Wouters uit Spaubeek. Hij stelde daartoe tot onderpand:
a) zijn vierde deel in vijf bunders land in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermen Meijs, de weduwe Lambert Hermens en Gertruijt Peters;
b) zijn vierde deel in 250 kleine roeden akkerland in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Lemmen Raven, Hendrick Eggen en het kerkeland;
c) zijn vierde deel in 190 kleine roeden akkerland in het Helleveld, grenzend aan Joannes Beckers, Agnes Hermens, Nicolaes a Campo en de weg;
d) ca. drie morgen huis met hof en plaats te Terstraten, grenzend aan de erfgenamen Nicolaes Snackers en de dorpstraat.[73]
Op 14 juni 1751 verkocht Herman Snackers, gehuwd net Catharina Voncken, wonend te Terstraten onder Nuth, aan Willem Rietraed, gehuwd met Agatha Cremers, wonede op de Bies onder Spaubeek, zes grote en vier kleine roeden akkerland op de Grachtweg onder Nuth, grenend aan Joannes Cloots en Joannes Raven, zoals de verkoper het ontvangen had als huwelijksgoed van zijn schoonouders.
De staande gewassen waren voor de verkoper maar stro en kaf was voor de koper.
Het geheel werd verkocht voor 195 gulden en zes stuivers die ten overstaan van notaris Philippens van Houthem werden overhandigd.[74]
Op 26 augustus 1752 leende Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, 50 pattacons tegen 5% van Philip Werden uit Sittard. Tot onderpand dienden:
a) 114 kleine roeden weiland te Terstraten, grenzend aan Hermen Meijs, Claes Coenen, de weg en het veld;
b) een halve bunder akkerland "den ouden coolhoff" te Terstraten, grenzend aan het Bergerland, Gertruijd Eggen en de Trichterweg;
c) ca. een morgen akkerland in het Bergerveld, grenzend aan Joannes Frissen, de pastoriegoederen van Wijnandsrade, Ercken Hermens en de weg.[75]
Op 16 mei 1754 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan de ongehuwde Gertruijd Peters 63 kleine roeden akkerland in het Helleveld, grenzend aan Gabriel Limpens, Joseph Meijs en Hermen Meijs, voor 28 stuivers per kleine roede.[76]
RHCL-09.001 inv. 3797 [418]
Op 2 april 1760 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, dezelfde dag opgesteld ten kantore van notaris Hupkens te Maastricht.
Hermanus Snackers, inwoner van Nuth en gehuwd met Catharina Voncken, verkocht aan Lambertus Raven, pachter op de hof van mevrouw Montaigne te Kelmonr en gehuwd met Catharina Slangen, vijf grote en negen kleine roeden akkerland op de Aalbekerweg onder de bank Klimmen, oostwaarts heer a Blisia, westwaarts Adam Voncken, voor 27 gulden per grote roede.
Dit perceel was hem toegevallen bij de verdeling van de goederen van zijn schoonouders, wijlen Jan Voncken en Elisabeth Aerts, door landmeter Ackermans op 5 april 1759.[77]
Op 30 april 1761 verkocht Anthoen Didden namens zijn moeder Helena Snackers, weduwe Joannes Didden, aan zijn oom Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, de 522 kleine roede akkerland die Helena Snackers van haar vader geërfd had, voor 33 stuivers per kleine roede. Het land lag te Terstraten onder Nuth.[78]
Op 15 maart 1765 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan Gertruijd Eggen, weduwe Laurens Cremers, 92,5 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Joannes Hermens en de erfgenamen Claes Snackers, voor 43 stuivers per kleine roede.[79]
Op 10 mei 1765 leende Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, 1000 gulden tegen 5% uit de erfenis van wijlen Anna Hermen Meijs, waarvan Nicolaes a Campo en later de in het testament genoemde erven de rente zouden trekken. Met het geld zouden de leningen aan Marten Wouters en de eerwaarde heer Werden afgelost worden. Tot onderpand stelde hij:
a) een morgen akkerland "op het peetjen" in het Bergerveld, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen, het kerkland van Wijnandsrade, Joannes Hermens en de weg;
b) twee morgen akkerland "den ouden coolhoff" in het Bergerveld, grenzend aan de weduwe Laurens Cremers, de Bergerhof en de weg;
c) 112 kleine roeden weiland "het Belleweijtjen" te Terstraten, grenzend aan Joannes Beckers, Claes Coenen en de weg;
d) een morgen akkerland op het Helleveld, grenzend aan Claes Coenen, de erfgenamen Nicolaes Snackers en Joseph Meijs;
e) een morgen akkerland "achter de veldweijde" in het Helleveld, grenzend aan Gabriel Limpens, Nicolaes a Campo,;
f) 522,5 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Claes Coenen, de erfgenamen Claes Snackers en Joannes Beckers
g) 250 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan de erfgenamen Henricus Eggen, Willem Raeven en Claes Ruijsop;
h) ca. 200 kleine roeden akkerland "op de wateros"m grenzend aan Joannes Beckers, Joannes Houben, Nicolaes a Campo en de Trichterweg;
i) 50 kleine roeden beemd "op den Pesch", grenzend aan Joseph Helders en Joannes Hermens.[80]
Op 11 mei 1765 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan Marten Wouters 180 kleine roeden akkerland "de Bastaert" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Joannes Beckers, Joseph Meijs en de weduwe Cornelis Cremers, voor 45 stuivers per kleine roede.[81]
Op 7 februari 1772 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan J.W. van der Meer, heer van Manshoven en Sassenbroek en gehuwd met M.C. de Kinder, 60 kleine roeden akkerland te Nuth, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen, Leonaerdus Beckers en de hof Berg, voor twee gulden per kleine roede.[82]
Op 28 mei 1779 verklaarde Hermen Snackers, weduwnaar Catharina Voncken, dat zijn schoonzoon Gulielmus Dupont, gehuwd met Elisabeth Snackers, hem in de loop der jaren 554 gulden verstrekt had. Aangezien hij niet in staat was om terug te betalen had hij met zijn andere (schoon)kinderen Nicolaes Snackers, gehuwd met Maria Gertruid Smeets, en Leonaerd van den Camp, gehuwd met Helena Snackers, afgesproken dat Gulielmus Dupont 200 kleine roeden akkerland "den ouden Coelhof" op het Bergerveld, grenzend aan Joannes Limpens, de Bergerhof en de weg, zou krijgen.[83]
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 29 januari 1735 te Maastricht (getuige(n): Josephus Halffhuijs, Odilia Otselm), met toestemming gehuwd bij de Augustijnen met Catharina VONCKEN, 26 jaar oud, gedoopt op 27 september 1708 te Schimmert, overleden op 21 juni 1773 te Terstraten-Nuth op 64-jarige leeftijd, begraven op 23 juni 1773 te Nuth, dochter van Joannes VONCKEN en Elisabeth AERTS.
Op 2 april 1785 verkochten Gulielmus Dupont, gehuwd met Elisabeth Snackers, Leonard van den Camp, gehuwd met Helena Snackers, en Nicolaes Snackers, gehuwd met Maria Gertrudis Smiets, aan de ongehuwde broers Godefridus en Matthias Hermens 100 kleine roeden akkerland achter Terstraten, oostwaarts Joannes Dederen, westwaarts Petrus Spijckers, zuidwaarts erfgenamen Nicolaes Snackers en noordwaarts Joannes Limpens. Iedere kleine roede kostte 59 stuivers.[84]
Op 4 juli 1785 verkochten Gulielmus Dupont, gehuwd met Elisabeth Snackers, Nicolaes Snackers, gehuwd met Maria Gertruid Smiets, en Leonardus van den Camp, gehuwd met Helena Snackers, erfgenamen Hermen Snackers en Catharina Voncken, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 112 kleine roeden weiland "Botte Wetgen" te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Leonardus Beckers, Joannes Limpens, de erfgenamen Nicolaes Snackers en de dorpstraat, voor 525 gulden.[85]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabeth, gedoopt op 29 oktober 1735 te Nuth (getuige(n): Joannes Voncken (grootvader), Barbara Hennen namens Gertrud Hermens (grootmoeder)), overleden op 9 juli 1790 te Heer op 54-jarige leeftijd, overleden op de Sangerije.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 14 januari 1759 te Nuth (getuige(n): Anthonius Didden, Godefridus Snackers) met Wilhelmus DUPONT, 56 jaar oud, gedoopt op 18 februari 1702 te Cadier, overleden op 25 augustus 1790 te Heer op 88-jarige leeftijd. Zijn afstamming in LTG 2014 (2): Régis De La Haye - De Waalse wortels van de Zuid-Limburgse familie Dupont
Op 5 februari 1787 verkocht Gulielmus Dupont, wonend op de hof Zangerije onder Heer en gehuwd met Elisabeth Snackers, aan zijn zwager Leonard van den Camp, gehuwd met Helena Snackers, 88 kleine roeden akkerland achter de "Veltweijde", grenzend aan Leonardus Beckers, Martinus a Campo en Nicolaes a Campo. Iedere kleine roede kostte 56 stuivers. Het land was belast met een halve kapoen aan advocaat Limpens.[86]
Op 5 februari 1787 verkocht Gulielmus Dupont, wonend op de hof Zangerije onder Heer en gehuwd met Elisabeth Snackers, aan zijn zwager Leonard van den Camp, gehuwd met Helena Snackers, 203 kleine roeden akkerland "den ouden Coelhof" op het Bergerveld, grenzend aan Joannes Limpens, de Bergerhof en de weg. Iedere kleine roede kostte 50 stuivers.[87]

 • 2. Joannes Godefridus, gedoopt op 1 mei 1740 te Nuth (getuige(n): Godefridus Snackers (grootvader), Gertrudis Eggen namens Joanna Maria Voncken), overleden op 1 mei 1779 te Terstraten-Nuth op 39-jarige leeftijd.
 • 3. Helena, gedoopt op 6 september 1744 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Ackermans, Helena Snackers).

Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 11 januari 1778 te Sittard (getuige(n): Raimundus Janssen, Joannes Cremers), met toestemming van de pastoor van Nuth met Leonardus van den CAMP, 28 jaar oud, gedoopt op 22 januari 1749 te Merkelbeek, overleden op 8 februari 1814 te Meerssen op 65-jarige leeftijd, moeder wordt in overlijdensakte Ida Kleuters genoemd, zoon van Matthias van den CAMP en Ida DAELMANS.
Op 26 augustus 1789 leende Leonardus van den Camp, wonende te Terstraten en gehuwd met Helena Snackers, 1500 gulden tegen 5% van Godefridus Cruts, kanunnik van St.-Servatius te Maastricht. Hij borgde daartoe met uit de erfenis van zijn schoonouders Hermen Snackers en Catharina Voncken op 28 augustus 1782 toebedeelde goederen, te weten:
a) 290 kleine roeden huis met weide, plaats en moestuin, gelegen te Terstraten, grenzend aan de erfgenamen Claes Snackers, de erfgenamen Leonaerd Limpens en de straat;
b) 54 kleine roeden beemd "Peschbempt", vallend onder de cijnskaart Berg, grenzend aan Martinus a Campo en Joannes Hermens;
c) 326 kleine roeden "op de Roode Poort", grenzend aan Joannes Limpens, Geurt Hermens en Hans Peter Frissen.
Verder borgde hij met de goederen die hij op 5 en 5 februari 1787 gekocht had.
Met het geld werden 400 gulden aan de heer Kalckberner van Maastricht (als efgenaam Heldevier) en 1000 gulden aan Geurt Hermens (als efgenaam Anna Hermens) betaald.
Deze lening werd op 21 maart 1796 afgelost.[88]

 • 4. Nicolaus, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 22 februari 1747 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Snackers (oom), Gertrudis Sijen), overleden op 30 april 1812 te Oirsbeek op 65-jarige leeftijd.

Op 16 april 1777 deed Hermen Snackers, weduwnaar Catharina Voncken, afstand van het vruchtgebruik van 108 kleine roeden akkerland "op den Helbosch" onder Nuth, grenzend aan de weduwe Snackers, Joannes Limpens en Peter Spijckers, opdat zijn zoon Nicolaes Snackers, gehuwd met Maria Gertrudis Smeets, dit land zou kunnen verkopen, met de nadrukkelijke bepaling dat hij bij de erfdeling voor een dergelijk deel gekort zou worden. Vervolgens werd dit land verkocht voor 200 gulden aan Peter Spijckers, gehuwd met Anna Kerckis (!). Als betalingen werden opgenomen dat de verkoper het land na een jaar en een dag mocht terugkopen voor hetzelfde bedrag, mits betalende 5% rente; dat de verkoper de staande gewassen behield; dat de koper, indien bij erfdeling zou blijken dat dit land niet aan Nicolaes Snackers zou toevallen, een ander stuk van gelijke grootte en waarde zou krijgen; doch indien het vervangende stuk van mindere kwaliteit zou zijn, de verkoper dit zou vergoeden.[89]
Op 24 mei 1783 verkocht Nicolaes Snackers, gehuwd met Maria Gertrudis Smiets, aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen, en diens neef Geurt Hermens, 254 kleine roeden akkerland "op het Bonderken" onder Nuth, grenzend aan Hendsrick van Loo, Joannes Diederen en het Kerkeland. Elke kleine roede kostte drie gulden en drie stuivers.[90]
Op 3 februari 1787 verkocht Gulielmus Dupont, wonend op hof Zangerije onder Heer en gehuwd met Elisabeth Snackers, aan zijn zwager Nicolaes Snackers, gehuwd met Maria Gertruid Smiets, 198 kleine roeden akkerland "op den wateros" onder Nuth, grenzend aan Nicolaes a Campo, Hermanus Diederen en de Maastrichterweg, voor vier gulden en acht stuivers per kleine roede.[91]
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 8 februari 1777 te Sittard (getuige(n): Raimundus Janssen, Joannes Leurs), met toestemming van de pastoor van Nuth met Maria Gertrudis SMEETS, geboren ca. 1753 te Oirsbeek, overleden op 23 januari 1813 te Oirsbeek, dochter van Mathias SMEETS en Agnes JANSEN.

V.18 Nicolaus SNACKERS, gedoopt op 12 februari 1704 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens namens Theodorus Schild[ers], Margaretha Coecx), overleden op 18 maart 1746 te Heerlen op 42-jarige leeftijd, zoon van Godefridus SNACKERS (zie IV.14) en Gertruid HERMANS.
Op 18 maart 1740 leende Nicolaes Snackers, gehuwd met Barbara Hennen, inwoner van Terstraten onder Nuth, 600 gulden tegen 5% rente van de kanunniken van O.L.V.-kerk te Maastricht. Hij borgde met:
a) 188,5 kleine roeden akkerland op het Bergerveld, grenzend aan Reijner Crijns en Lenaert Limpens;
b) 112 kleine roeden akkerland in de overdelle, grenzend aan Leonaert Limpens en Jan Timmers;
c) 194,5 kleine roeden akkerland uit een groter stuk in de overdelle, grenzend aan Leonaert Limpens en Jan Wijnen, belast met 3,5 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 58 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan Hend. Eggen;
e) 112 kleine roeden akkerland uit een groter stuk achter Hermensweide, grenzend aan Hermen Meis en Joannes Didden;
f) 94,5 kleine roeden op de Trichterweg, grenzend aan Jan Timmers en de erfgenamen Hautvast;
g) 117,5 kleine roeden akkerland achter de huisweide " neffens de hegge", grenzend aan Jan Wijnen, belast met drie koppen rogge in de cijnskaart Nieuwenhof;
h) 123 kleine roeden weiland "op het weers", grenzend aan Peter Eggen en Jan Wijnen;
i) een weide genaamd de Beekweide [zonder maten!], grenzend aan de straat en Willem Bemelmans, belast met twee kapoenen in de cijnskaart Nieuwenhof en een vat rogge aan de pastorie van Nuth;
j) 75 kleine roeden weiland "de voorste weitje", grenzend aan Lenaert Limpens en Jan Hermens, belast met drie vaten haver in de cijnskaart Berg;
k) en het vierde deel in een bunder land "aen de vaert", grenzend aan Peter Meis en Jan Wijnen.
Het geld werd gebruikt om het vierde deel in een huis met toebehoren, moestuin, stallen en weide, waarvan hij al een kwart in eigendom had (en zijn broer de andere helft), van zijn broer te verwerven. Dit huis, gelegen te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Thijs Eggen, belast met drie koppen haver in de cijnskaart Nieuwenhof, diende eveneens tot onderpand.
In de marge van de akte werd genoteerd dat de lening op 10 februari 1787 werd afgelost.[92]
Op 14 maart 1743 verklaarde Nicolaes Snackers, gehuwd met Barbara Hennen, dat hij in 1742 goederen genaast had van Joannes Frissen. Zwager Joannes Didden [gehuwd met Helena Snackers] had deze goederen op 24 maart 1741 aan Joannes Frissen verkocht. Vervolgens verkocht hij deze goederen, voor de specificatie verwijzend naar de akte, aan Nicolaes a Campo, in tweede huwelijk met Anna Hermens. Een morgen weide en 190 kleine roeden akkerland in twee percelen werden echter niet verkocht. De weide grensde aan Joannes Beckers, de erfgenamen Servaes Limpens en Pastorieland van Wijnandsrade; een deel van het akkerland lag "aen de vaerte op het Hellveldt", grenzend aan Dirck Bemelmans, Hermen Meis, Vaes Limpens en Claes Coenen; het andere deel grensde aan Hermen Snackers en de erfgenamen Lenaert Limpens de jonge. Iedere kleine roede kostte 28 stuivers.[93]
Op 26 februari 1746 verkocht Joannes Wijnen, gehuwd met Maria Snackers, nadat zijn schoonvader Geurt Snackers afstand had gedaan van zijn rechten, het vierde deel in 5,5 bunder akkerland, gelegen op het Helleveld, voor 550 gulden aan zijn zwager Nicolaes Snackers, gehuwd met Barbara Hennen. Joannes Wijnen had geld nodig om zijn achterstallige pacht te voldoen. Zijn schoonvader liet echter wel als bepaling opnemen dat hij zijn rechten weer zou opeisen, indien een der kinderen van Joannes Wijnen het land zou willen naasten.
De akte werd opgemaakt op de hof Beersdal.[94]
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 21 augustus 1729 te Nuth (getuige(n): Hermanus Snackers, Joannes Hennen) met Barbara Cornelia HENNEN, 23 jaar oud, geboren te Ophoven-Oirsbeek, gedoopt op 22 januari 1706 te Oirsbeek (getuige(n): Mathias Brandts, Barbara Grassens e.v. Severinus Knoren (secretaris te Ophoven)), na 15 mei 1787.
Op 24 februari 1787 deed Barbara Hennen, weduwe Nicolaes Snackers, afstand van het vruchtgebruik op 93 kleine roeden akkerland "aen de vaert" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen, Wilhelmus Biesjans en de Maastrichterweg, ten behoeve van haar kinderen. Deze verkochten vervolgens aan Elisabeth Crijns, weduwe van Joannes Frissen, het stuk land voor drie gulden en vijf stuivers per kleine roede.[95]
Eveneens op 24 februari 1787 deed Barbara Hennen, weduwe Nicolaes Snackers, ook afstand van het vruchtgebruik op 97,5 kleine roeden akkerland "aen de vaert" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Nicolaes a Campo, Paulus Hautvast, Joannes Wouters en de vloedgraaf. Haar kinderen verkochten vervolgens dit perceel aan Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Lentzen, voor een gulden en 17 stuivers per kleine roede, welk bedrag hij op 14 december 1786 tijdens de opebare verkoop geboden had.[96]
Eveneens op 24 februari 1787 deed Barbara Hennen, weduwe Nicolaes Snackers, afstand van het vruchtgebruik op 165 kleine roeden weiland, de Beeckweijde" nabij Terstraten onder Nuth, grenzend aan Joannes Wilhelmus Limpens, de weg, de beek en de Brandweg. Haar kinderen verkochten vervolgens het perceel aan Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens, voor twee gulden en achttien stuivers per kleine roede, welk bedrag hij op 14 december 1786 tijdens de openbare verkoop geboden had.[97]
Eveneens op 24 februari 1787 deed Barbara Hennen, weduwe Nicolaes Snackers, afstand van het vruchtgebruik op 100 kleine roeden weiland nabij Terstraten onder Nuth, grenzend aan Gabriel Beckers, Nicolaes Ruijsop, de pastorie van Wijnandsrade en de weg, Haar kinderen verkochten vervolgens dit perceel aan Gabriel Beckers, gehuwd met Maria Catharina Deumens, voor vier gulden en vier stuivers per kleine roede, welk bedrag hij op 14 december 1786 tijdens de openbare verkoop geboden had.[98]
Op 1 mei 1787 deed Barbara Hennen, weduwe Nicolaes Snackers, afstand van het vruchtgebruik op een perceel akkerland [maten niet gegeven] "in de overdellen" onder Nuth, grenzend aan Joannes Timmers en Martinus a Campo. Haar kinderen verkochten vervolgens dit perceel aan Maria Ida en Matheus Leunissen, ongehuwde kinderen van wijlen Severinus Leunissen en Anna Catharina Hermens, voor 75 stuivers per kleine roede, welk bedrag zij op 14 december 1786 tijdens de openbare verkoop geboden hadden.[99]
Eveneens op 1 mei 1787 deed Barbara Hennen, weduwe Nicolaes Snackers, afstand van het vruchtgebruik op een perceel akkerland [maten niet gegeven] "achter de straetender weijden" onder Nuth, grenzend aan Leonardus Beckers, Joannes Schoorens en Joannes Limpens, en verder 58 kleine roeden akkerland "in de overdellen" onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens, Joannes Schoorens, Henric Bemelmans, Mattheus en Maria Ida Leunissen. Haar kinderen verkochten vervolgens deze percelen aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, voor respectievelijk 80 en 83 stuivers per kleine roede, welk bedrag hij tijdens de openbare verkoop op 14 december 1786 geboden had.[100]
Eveneens op 1 mei 1787 deed Barbara Hennen, weduwe Nicolaes Snackers, afstand van het vruchtgebruik op een perceel weiland [geen maten gegeven] "achter de straetender weijden" onder Nuth, grenzend aan Joannes Schoorens, Geurt en Mathijs Hermens en Joannes Spijckers. Haar kinderen verkochten vervolgens dit perceel aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, voor vier gulden en vijf stuivers per kleine roede, welk bedrag hij op 14 december 1786 tijdens de openbare verkoop geboden had.[101]
Eveneens op 1 mei 1787 deed Barbara Hennen, weduwe Nicolaes Snackers, afstand van het vruchtgebruik op 188,5 kleine roeden akkerland op het Bergerveld onder Nuth, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen, de hof Berg, de Terstratenerweg en de Groeneweg, voorts op een perceel akkerland [geen maten gegeven] op het Helleveld "achter de veltweijde" onder Nuth, grenzend aan Martinus a Campo, Nicolaas a Campo en de weduwe Joannes Meijs; en tenslotte 123 kleine roeden beemd tussen Helle en Terstraten onder Nuth, grenzend aan de beek, Leonardus Beckers, Joannes Limpens en Nicolaes a Campo, welke beemd belast was met een kapoen aan huis Hoensbroek. Haar kinderen verkochten vervolgens deze percelen aan Machiel Meijs en schepen Ackermans, in deze handelend voor de weeskinderen van Joannes Snackers en Joanna Maria Meijs, voor de bedragen die zij tijdens de openbare verkoop op 14 decemmber 1786 geboden hadden. Dit was respectievelijk 62 stuivers, 72 stuivers en 32 stuivers per kleine roede.[102]
Op 15 mei 1787 verkocht Barbara Hennen, weduwe Nicolaes Snackers, samen met haar kinderen, 71,5 kleine roeden akkerland op de Achtbunder in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Martinus Vrencken, Leonardus Beckers, Paulus Hautvast en Nicolaes Cordeweners, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, voor drie gulden en vier stuivers per kleine roede.[103]
Dochter van Joannes HENNEN en Mechtildis MEIJS.
{Zij is later ondertrouwd op 20 juli 1748 te Heerlen (getuige(n): Henricus Mentz, Gertrudis Snackers), jongeman van hof Geleen, weduwe van Niclaas Snackers van hof Beersdal, gehuwd op 42-jarige leeftijd op 4 augustus 1748 te Heerlen met Joannes MEENS, overleden 1780/1786.
Op 15 mei 1766 leende Joannes Meens, halfwin op de hof Beersdal onder Heerlen, gehuwd met Barbara Hennen, eertijds gehuwd met Nicolaas Snackers, 1400 gulden tegen 4,5% van J.C.S. de Limpens, drossard van Mechelen aan de Maas en gehuwd met Maria Clara Sigismunde Ferrier. Hij borgde daartoe, na verleende toestemming, met de goederen die op 13 september 1739 aan Nicolaas Snackers waren toebedeeld, te weten:
a) 188,5 kleine roeden akkerland op het Bergerveld, grenzend aan Reijner Crijns en Lenaert Limpens;
b) 112 kleine roeden akkerland in de overdelle, grenzend aan Leonaert Limpens en Jan Timmers;
c) 194,5 kleine roeden akkerland uit een groter stuk in de overdelle, grenzend aan Leonaert Limpens en Jan Wijnen, belast met 3,5 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 58 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan Hend. Eggen;
e) 112 kleine roeden akkerland uit een groter stuk achter Hermensweide, grenzend aan Hermen Meis en Joannes Didden;
f) 94,5 kleine roeden op de Trichterweg, grenzend aan Jan Timmers en de erfgenamen Hautvast;
g) 117,5 kleine roeden akkerland achter de huisweide "neffens de hegge", grenzend aan Jan Wijnen, belast met drie koppen rogge in de cijnskaart Nieuwenhof;
h) 123 kleine roeden weiland "op het weers", grenzend aan Peter Eggen en Jan Wijnen;
i) 165 kleine roeden weide genaamd de Beekweide, grenzend aan de straat en Willem Bemelmans, belast met twee kapoenen in de cijnskaart Nieuwenhof en een vat rogge aan de pastorie van Nuth;
j) 75 kleine roeden weiland "de voorste weitje", grenzend aan Lenaert Limpens en Jan Hermens, belast met drie vaten haver in de cijnskaart Berg;
k) en het vierde deel in een bunder land "aen de vaert", grenzend aan Peter Meis en Jan Wijnen.
Verder werden nog tot borg gesteld de onroerende goederen, toebedeeld aan de kinderen van Nicolaes Snackers, te weten 1045 kleine roeden akkerland in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan de weduwe Joannes Didden en Hermen Snackers.
Zoals vervolgens uit de toestemmingsakte van de kinderen Snackers en Barbara Hennen bleek, was het geld nodig om de tegenslag op te vangen ten gevolge van de zware hagelbui op 28 juni 1764, alsmede de sterfte van paarden en vee. Daardoor was Joannes Meens in de schulden geraakt en had hij ook de pacht niet kunnen voldoen.
Op 11 januari 1787 werd 700 gulden van deze lening afgelost.[104]
Op 5 mei 1780 werd voor de schepenbank Nuth een geschil over de erfenis van secretaris Meijs geregeld. Partijen waren Matthis Habets, gehuwd met Catharina Meijs, als gevolmachtigde van zijn schoonvader Peter Meijs (weduwnaar Maria Weusten) aan de ene kant en Joannes Meens, gehuwd met Barbara Hennen, en Christiaen en Paulus Hautvast met hun verwanten aan de andere kant.
Afgesproken werd:
1. Petrus Meijs zou alle roerende goederen behouden
2. Petrus Meijs zou vooraf 245 1/4 kleine roeden weiland "Daelersweijde" te Hunnecum verwerven. alsmede 52,5 kleine roeden akkerland "het vleugelken" aan het Voorstercleef, maar zou wel aan de andere partij 20 gulden 13 stuivers en twee oort geven
3. Petrus Meijs zou eenderde deel van de schulden overnemen, de rest zou de andere partij moeten nemen. Als schuldeisers worden genoemd chirurgijn Kerckhoffs, Frans Crijns, Peter Kleijntjens, Willem Biesjans, schepen Leonaerd Nuchelmans, Leonaerd Nuchelmans Janszoon, Mechel Meijs weduwe Claes Coenen, Jacobus Wolters, juffrouw Milliaer, heer Coolen, heer Rietraedt, heer Romers en Peter Cremers.
4. Alle overige goederen zouden in drie gelijke delen toevallen aan Petrus Meijs, Joannes Meens en de gebroeders Hautvast, waarbij het derde deel van Joannes Meens in vijf delen gesplitst zou worden voor Joannes Meens, de kinderen van Jacobus Hennen, de kinderen van Catharina Hennen, de kinderen van Sophia Hennen en de kinderen van Margaretha Hennen, en het derde deel van de gebroeders Hautvast eveneens in vijf delen, waarbij naast zijzelf ook Henricus Hautvast, Maria Anna Hautvast en de kinderen van Jacobus Hautvast zouden meedelen.[105]
Op 27 oktober 1780 werd door de kinderen en schoonkinderen van wijlen Nicolaas Snackers en hun nog levende moeder Barbara Hennen, bij de schepenbank Nuth het verzoek ingediend om hun stiefvader Jan Meens aan te manen om de goederen , eerder dat jaar bij erfenis verkregen, te registreren.[106]}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gertrudis, gedoopt op 5 oktober 1730 te Nuth (getuige(n): Godefridus Snackers (grootvader), Maria Heriberta Meijs namens Amelia Meijs).

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 25 mei 1760 te Heerlen met Joannes MERCKELBACH.

 • 2. Joannes (zie VI.10).
 • 3. Judith, gedoopt op 5 mei 1734 te Nuth (getuige(n): Judith Frissen), overleden op 8 maart 1822 om 16.00 uur te Heerlen op 87-jarige leeftijd, overleden in haar woonhuid te Rennemig onder Heerlerheide.

Ondertrouwd op 16 april 1773 te Heerlen (getuige(n): Andries Anthon Sistermans, Anna Maria Pennings), jongeman van Renneberg, jongedochter van hof Beersdal, gehuwd op 38-jarige leeftijd op 2 mei 1773 te Heerlen met Daniel WIJNEN, 24 jaar oud, gedoopt op 3 april 1749 te Voerendaal, overleden op 29 februari 1832 om 12.00 uur te Heerlen op 82-jarige leeftijd, overleden in zijn woonhuis te Rennemig onder Heerlerheide, zoon van Joannes WIJNEN en Anna Catharina van den ESSCHEN.

 • 4. Anna Catharina, gedoopt ca. 1736
 • 5. Maria Elisabeth, gedoopt op 29 september 1738 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Meijs, Elisabeth Kerckherderen), overleden op 6 maart 1813 te Brunssum op 74-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 7 oktober 1770 te Heerlen met Petrus Conradus BOIJMANS, overleden op 20 oktober 1808 te Brunssum.

 • 6. Godefridus, gedoopt op 9 december 1740 te Hulsberg.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 9 februari 1772 te Heerlen met Maria Elisabeth MOCKEN.

 • 7. Joannes Jacobus, gedoopt op 25 november 1742 te Nuth (getuige(n): Joannes Hennen, Catharina Voncken).
 • 8. Henricus, gedoopt op 28 augustus 1744 te Heerlen.

Gehuwd met Barbara KEUFKENS.

V.23 Henricus SNACKERS, gedoopt op 3 mei 1696 te Hulsberg, overleden op 8 november 1775 te Hulsberg op 79-jarige leeftijd, zoon van Petrus SNACKERS (zie IV.19) en Margaretha COX.
Op 26 maart 1738, ten overstaan van notaris Caris, verklaarde Hendrick Snackers, ongehuwd en meerderjarig, wonend te Aalbeek onder de hoofdbank Klimmen, dat hij op 23 september 1736 van Hubrecht Wouters, burger van Maastricht, 400 pattacons of 1600 gulden geleend had.
De schriftelijke afspraak werd nu bij de notaris vastgelegd.
Het bedrag werd een lijfrente op het leven van Hubrecht Wouters tegen 8,5% jaarlijks, te betalen in halfjaarlijkse termijnen van 17 pattacons op 23 maart en 23 september.
Tot onderpand stelde Hendrick Snackers 550 kleine roeden akkerland te Aalbeek, zoals op 19 jannuari 1737 gekocht van Wolf Coenen van Hulsberg, oostwaarts de Felisgats, westwaarts Willem Knols, zuidwaarts Hendrick Jongen en noordwaarts Jan Wijnen.[107]
Op 30 april 1744, ten overstaan van notaris Caris, kocht Hendrick Snackers, bejaard jonkman, wonend te Aalbeek, van Thomas Lenssens en diens zus Maria Theresia Lenssens, twee percelen akkerland onder Wijnandsrade, door hem tot dan toe gepacht.
Het ene perceel lag "op het ende cuijl", grenzend aan Wouter Limpens en Joannes Gijsen, hoofdzijde de Kinkevoerdersweg, en het andere perceel aldaar gelegen op de Kinkevoerdersweg, grenzend aan Wouter Limpens en Joannes Gijsen.
De koopsom bedroeg 500 gulden en werd in aanwezigheid van de notaris overhandigd.
alle eventuele lasten waren voortaan voor rekening van de koper.[108]
Op 5 november 1746, ten overstaan van notaris Ruijters, verkocht Frans Snackers, wonend te Mheer en gehuwd met Sibilla Bours, aan zijn broer Hendrick Snackers, wonend te Aalbeek en gehuwd met Elisabet Knubben, 230 kleine roeden weide te Aalbeek, belast met het derde deel van twee kannen raapolie.
De weide, verkregen bij de verdeling van de erfenis van hun ouders, werd verkocht voor 500 gulden.
Daarvan was 270 gulden reeds betaald en werd de rest ter plekke overhandigd.
Beide broers tekenden de akte met hun naam.[109]
Ondertrouwd op 19 september 1744 te Klimmen, jongeman van Aalbeek, jongedochter van Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 4 oktober 1744 te Hulsberg met Anna Elisabeth KNUBBEN, 29 jaar oud, gedoopt op 6 januari 1715 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Frissen, Catharina Roox), overleden op 30 juni 1779 te Hulsberg op 64-jarige leeftijd, dochter van Joannes KNUBBEN en Anna SCHOUTTEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Margaretha, gedoopt op 3 juli 1745 te Hulsberg.
 • 2. Elisabetha, gedoopt op 16 april 1747 te Hulsberg.
 • 3. Maria, gedoopt op 14 maart 1750 te Hulsberg, overleden op 9 oktober 1821 te Wijnandsrade op 71-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 24 december 1779 te Klimmen. Joannes Andries Lortie geboren en wonend op hof Laar onder Wijnandsrade, Maria Snakkers geboren en wonend te Aalbeek onder Hulsberg, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 9 januari 1780 te Klimmen met Johannes Andreas L'ORTYE, 26 jaar oud, gedoopt op 2 mei 1753 te Wijnandsrade (getuige(n): Nicolaas namens Joannes L'Ortye, Anna Vaessen), overleden op 15 april 1809 te Wijnandsrade op 55-jarige leeftijd, zoon van Andreas L'ORTYE en Maria VAESSEN.

 • 4. Anna Catharina, gedoopt op 23 maart 1753 te Hulsbeg.
 • 5. Franciscus Petrus, gedoopt op 25 januari 1756 te Hulsberg.
 • 6. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 25 januari 1756 te Hulsberg.


V.26 Hermanus SNACKERS, gedoopt op 11 januari 1699 te Hulsberg (getuige(n): Joanna Frissen namens Maria Roobroeck) zoon van Petrus SNACKERS (zie IV.19) en Margaretha COX.
Ondertrouwd op 12 februari 1729 te Klimmen, jongeman en jongedochter van Aalbeek met Maria Catharina OVERZEE, 22 jaar oud, gedoopt op 16 januari 1707 te Hulsberg, dochter van Franciscus OVERZEE en Anna ARETS.
Op 13 november 1754 trad Herman Snackers op als medeborg voor zijn zwager Matgijs Habets, gehuwqd met Anna Mechtild Overzee[110]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Margaretha, gedoopt op 1 april 1729 te Hulsberg, overleden op 6 oktober 1796 te Hulsberg op 67-jarige leeftijd. RHCL-LvO 7109, 550

Op 24 februari 1789, ten overstaan van notaris Swildens tot Haasdal, ruilde Johannes Baltus, gehuwd met Maria Sassen, inwoner van Aalbeek onder de bank Klimmen, met Margaretha Snackers, weduwe Arnold Hermens, eveneens van Aalbeek, voor het vruchtgebruik en haar kinderen Matthijs Hermens, gehuwd met Anna Cath, Schetteners en Willem Hermens, ongehuwd, als eigenaren 54 kleine roeden land te Aalbeek "op de Heer", genzend aan Johannes Baltus en Francis Snackers, hoofdzijde de acceptanten.
In ruil gaf Margaretha voor de tocht en haar kinderen voor het eigendom aan Johannes Baltus 98 kleine roeden land "op de Brod" bij Aalbeek, grenzend aan Jend. Senden en Peter Habets, hoofzijde de Maastrichterweg.
Baltus gaf ook nog 202 gulden en tien stuivers.[111]
Ondertrouwd op 1 april 1752 te Klimmen, jongeman van Aalbeek, jongedochter van Aalbeek, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16 april 1752 te Hulsberg met Petrus Arnoldus HERMENS, 22 jaar oud, gedoopt op 22 maart 1730 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Hermens, Maria Cremers), zoon van Joannes HERMENS en Ida SCHÖFFELEN.

 • 2. Petrus, gedoopt op 13 september 1734 te Hulsberg.
 • 3. Franciscus, gedoopt op 30 november 1735 te Hulsberg.
 • 4. Hermanus, gedoopt op 25 december 1736 te Hulsberg.
 • 5. Maria, gedoopt op 22 februari 1738 te Hulsberg.
 • 6. Catharina, gedoopt juli 1739 te Hulsberg.
 • 7. Elisabetha, gedoopt sept. 1740 te Hulsberg.
 • 8. Petrus, gedoopt op 26 februari 1742 te Hulsberg.
 • 9. Mathias, gedoopt op 11 november 1743 te Hulsberg, overleden op 23 maart 1809 te Hulsberg op 65-jarige leeftijd

Ondertrouwd op 2 januari 1768 te Klimmen, jongeman en jongedochter van Hulsberg, wonend te Aalbeek, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17 januari 1768 te Klimmen met Joanna Maria HABETS, overleden op 13 december 1815 te Hulsberg.

 • 10. Maria, gedoopt op 2 oktober 1746 te Hulsberg.
 • 11. Anna Maria, gedoopt mei 1750 te Hulsberg, overleden op 31 juli 1812 te Aalbeek-Hulsberg, 62.

Gehuwd voor de kerk op 23 oktober 1774 te Hulsberg met Joannes SCHILLINGS, 33 jaar oud, akkerman, gedoopt op 11 mei 1741 te Hulsberg, overleden op 15 april 1820 om 12.00 uur te Aalbeek-Hulsberg op 78-jarige leeftijd, zoon van Stephanus SCHILLINGS en Maria BOESTEN.

V.30 Godefridus SNACKERS, gedoopt op 25 maart 1704 te Hulsberg (getuige(n): Frans Habets namens Michael Voncken, Margaretha Habets), overleden op 11 juli 1776 te Hellebroek-Nuth op 72-jarige leeftijd, begraven op 13 juli 1776 te Nuth, zoon van Petrus SNACKERS (zie IV.19) en Margaretha COX.
Ondertrouwd op 15 april 1747 te Klimmen, bruidegom van Aalbeek onder Hulsberg, bruid van Hellebroek onder Nuth, gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 30 april 1747 te Hulsberg met Anna SCHUTJENS, 29 jaar oud, gedoopt op 8 november 1717 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crijns, Anna Coomans), dochter van Wilhelmus SCHUTTIENS en Christina SLANGEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Margaretha, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 15 februari 1748 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schutjens (grootvader), Maria Catharina Overzee).
 • 2. Wilhelmus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 14 mei 1749 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schutjens (grootvader), Anna Stregers namens Catharina Snackers).
 • 3. Maria Christina, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 16 november 1750 te Nuth (getuige(n): Henricus Snackers, Maria Schutjens (tante)).
 • 4. Anna Margaretha, gedoopt op 30 maart 1752 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schutjens (grootvader), Elisabeth Knibben).
 • 5. Joannes Wilhelmus (zie VI.44).
 • 6. Joannes Leonardus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 26 oktober 1760 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen, Anna Snijders), overleden op 30 oktober 1846 te Hellebroek-Nuth op 86-jarige leeftijd.

Gehuwd met Anna Mechtild KEULERS, gedoopt op 9 september 1770 te Geleen, dochter van Laurens KEULERS en Joanna KUBBEN.

Generatie VI


VI.10 Joannes SNACKERS, gedoopt op 12 juli 1732 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Wijnen, Caecilia Hartzleben namens Catharina Meijs), overleden op 13 oktober 1780 te Terstraten-Nuth op 48-jarige leeftijd, begraven op 15 oktober 1780 te Nuth, zoon van Nicolaus SNACKERS (zie V.18) en Barbara Cornelia HENNEN.
Op 5 augustus 1779 leende Joannes Snackers, gehuwd met Anna Maria Meijs, 300 gulden tegen 4,5% van pastoor Cyrus, handelend namens de kerkfabriek St.-Catharina te Maastricht. Dit geld zou gebruikt worden om de op 12 mei 1779 bij publieke verkoop verworven goederen te betalen, te weten 458 kleine roeden huis met moestuin en weide, gelegen op de Brand te Nuth, grenzend aan Joannes Limpens, weduwe Laurens Cremers, de straat en de beek, en 130 kleine roeden akkerland bij dit huis gelegen, grenzend aan de Bergerhof, de weg, Joannes Hermens en Joannes Limpens. Deze goederen werden tevens tot onderpand voor deze lening gesteld.
Op 11 maart 1782 werd deze lening door Leonaerd Ruijsop, gehuwd met Anna Maria Meijs, afgelost.[112]
Beschreven goederen waren afkomstig van schatheffer Peter Cremers. Voor het huis met moestuin en weide, belast met 3,5 vat rogge aan de cijnskaart Nuinhof, betaalde hij 800 gulden voor het huis en voor het land 41 stuivers per kleine roede; voor het akkerland betaalde hij 43 stuivers per kleine roede.
Deze aankoop werd op 29 oktober 1789 door Leonaerd Ruijsop gerealiseerd ten behoeve van de kinderen van Anna Maria Meijs bij Joannes Snackers en bij Leonaerd Ruijsop.[113]
Ondertrouwd op 23 augustus 1777 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 7 september 1777 te Heerlen[114] met Joanna Maria MEIJS, 31 jaar oud, gedoopt op 8 april 1746 te Voerendaal (getuige(n): Theodorus Meijs, Joanna Schoonbroodt), overleden op 3 juni 1818 te Nuth op 72-jarige leeftijd, dochter van Martinus MEIJS en Maria Catharina GOFFIN.
{Zij is later gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 13 mei 1781 te Nuth met Leonardus RUIJSOP, 26 jaar oud, timmerman, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 9 december 1754 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens, Elisabeth Snackers), overleden op 29 juli 1831 te Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Nicolaus RUIJSCHOP, timmerman, en Mechtildis LIMPENS.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Michael, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 13 mei 1778 te Nuth (getuige(n): Joannes Michael Meijs, Judith Meijs namens Barbara Hennen), overleden op 23 maart 1841 te Brand-Nuth op 62-jarige leeftijd.
 • 2. Maria Gertrudis, geboren op 30 augustus 1779 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 30 augustus 1779 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Wilhelmus Meijs (Voerendaal), Maria Gertrudis Snackers (Nuth)).


VI.44 Joannes Wilhelmus SNACKERS, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 6 oktober 1755 te Nuth (getuige(n): Hermanus Snackers, Elisabeth Schutjens), zoon van Godefridus SNACKERS (zie V.30) en Anna SCHUTJENS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 22 februari 1784 te Nuth met Anna Mechtildis EURLINX, 25 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 26 maart 1758 te Nuth (getuige(n): Joannes Eurlinx, Anna Mechtildis Meijs), dochter van Arnoldus URLINGS en Mechtildis BOCKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Mechtild, geboren op 19 februari 1785 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 19 februari 1785 te Nuth (getuige(n): Joannes Leonardus Eurlinghs (Nuth), Anna Schutjens (Nuth)).
 • 2. Maria Helena, geboren op 17 maart 1787 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 17 maart 1787 te Nuth (getuige(n): Leonardus Snackers (Nuth), Gertrudis van der Haegen namens Maria Helena Urlinghs (Nuth)).
 • 3. Joannes Wilhelmus, geboren op 8 december 1789 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 9 december 1789 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Urlings (Nuth), Anna Mechtildis Schiffelers (Oirsbeek) namens Elisabetha Schutjens (Nuth)), overleden op 30 maart 1847 te Hellebroek op 57-jarige leeftijd.

Gehuwd met Margaretha PEIJKENS, dochter van Leonard en Maria Gertruid Peters uit Voerendaal.

 • 4. Joannes Petrus, geboren op 6 april 1793 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 7 april 1793 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Snackers, Maria Schutjens).


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 7078, 282v
 2. HCL-01.075 LvO 7078, 329r
 3. HCL-01.075 LvO 7078, 329v
 4. HCL-01.075 LvO 748, 66r
 5. HCL-01.075 LvO 7079, 334 (270r)
 6. HCL-01.075 LvO 7080, 4r
 7. HCL-01.075 LvO 7080, 28r
 8. HCL-01.075 LvO 7080, 129r
 9. HCL-01.075 LvO 7080, 157v
 10. HCL-01.075 LvO 7080, 187r
 11. HCL-01.075 LvO 7080, 229v
 12. HCL-01.075 LvO 7081, 33r
 13. HCL-01.075 LvO 7081, 68r
 14. HCL-01.075 LvO 70782, 136v
 15. HCL-01.075 LvO 7083, 112r
 16. HCL-01.075 LvO 7083, 13v
 17. HCL-01.075 LvO 7083, 92r
 18. HCL-01.075 LvO 7083, 112r
 19. HCL-01.075 LvO 7083, 141r
 20. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 248
 21. HCL-01.075 LvO 7083, 13v
 22. HCL-01.075 LvO 7083, 128r
 23. HCL-01.075 LvO 7083, 141v
 24. HCL-01.075 LvO 7119
 25. HCL-20.086A inv. 920, 164
 26. HCL-20.087A inv.nr. 373, 18r
 27. HCL-20.087A inv.nr. 373, 43v; HCL-Notarieel Archief 1145 de Vaulx Maastricht
 28. HCL-01.075 LvO 7084, 250
 29. HCL-20.087A inv.nr. 374, 10r; HCL-Notarieel Archief 1147 de Vaulx Maastricht
 30. HCL-Notarieel Archief 1375 de Melinne Maastricht
 31. HCL-01.075 LvO 7084, 250
 32. HCL-01.075 LvO 7084, 191; HCL-Notarieel Archief 1189 Natalis Maastricht
 33. HCL-01.075 LvO 144-I, 17
 34. HCL-01.075 LvO 7084, 272
 35. HCL-Notarieel Archief 1319 Bernarts Maastricht
 36. HCL-01.075 LvO 388, 3874-3875
 37. HCL-Notarieel Archief 1176 de Bombaye Maastricht
 38. HCL-Notarieel Archief 1245 Heissen Maastricht
 39. HCL-01.075 LvO 6418 (152)
 40. HCL-01.075 LvO 7085, 122v; HCL-Notarieel Archief 1245 Heissen Maastricht
 41. HCL-Notarieel Archief 1247 Heissen Maastricht
 42. HCL-Notarieel Archief 1328 de Marres Maastricht
 43. HCL-Notarieel Archief 1222 Lambert Goffin Maastricht
 44. HCL-20.086A inv.nr. 749, 387
 45. HCL-Notarieel Archief 1611 van Buren Maastricht
 46. HCL-01.075 LvO 7092, 408
 47. HCL-01.075 LvO 7092, 409
 48. HCL-01.075 LvO 7094, 100
 49. HCL-01.075 LvO 7094, 91
 50. HCL-01.075 LvO 7094, 286
 51. HCL-01.075 LvO 7095, 56
 52. HCL-01.075 LvO 7095, 130
 53. HCL-01.075 LvO 7096, 208
 54. HCL-01.075 LvO 7096, 227
 55. HCL-01.075 LvO 1756, 115v
 56. HCL-01.075 LvO 1756, 129v
 57. HCL-Notarieel Archief 1780 Kicken Maastricht
 58. HCL-Notarieel Archief 1660 a Cruce Maastricht
 59. HCL-Notarieel Archief 1663 a Cruce Maastricht
 60. HCL-01.075 LvO 7096, 232
 61. HCL-Notarieel Archief 1829 Veugen Maastricht
 62. HCL-Notarieel Archief 1901 Vrijthoff Maastricht
 63. HCL-01.075 LvO 1758, 31r
 64. HCL-01.075 LvO 1758, 43v
 65. HCL-01.075 LvO 1758, 94r
 66. HCL-01.075 LvO 1758, 229v
 67. Rijckheyt-Archief Sint-Bavo
 68. HCL-01.075 LvO 7095, 318
 69. HCL-01.075 LvO 1758, 114r; HCL-Notarieel Archief 1952 Hupkens Maastricht
 70. HCL-01.075 LvO 1758, 186v
 71. HCL-01.075 LvO 1758, 187v
 72. HCL-01.075 LvO 1759, 1r
 73. HCL-01.075 LvO 1759, 62r
 74. HCL-09.001 Notariële Archieven 4232 Philippens Houthem
 75. HCL-01.075 LvO 1759, 110r
 76. HCL-01.075 LvO 1759, 119r
 77. HCL-01.075 LvO 7103, 152
 78. HCL-01.075 LvO 1762, 218r
 79. HCL-01.075 LvO 1760, 37r
 80. HCL-01.075 LvO 1760, 43r
 81. HCL-01.075 LvO 1760, 42rv
 82. HCL-01.075 LvO 1761, 7r
 83. HCL-01.075 LvO 1761, 127v
 84. HCL-01.075 LvO 1763, 90r
 85. HCL-01.075 LvO 1761, 32r
 86. HCL-01.075 LvO 1763, 114r
 87. HCL-01.075 LvO 1763, 115v
 88. HCL-01.075 LvO 1763, 274r
 89. HCL-01.075 LvO 1761, 53r
 90. HCL-01.075 LvO 1762, 201r
 91. HCL-01.075 LvO 1763, 113v
 92. HCL-01.075 LvO 1758, 136r
 93. HCL-01.075 LvO 1758, 185v
 94. HCL-01.075 LvO 1758, 229r
 95. HCL-01.075 LvO 1763, 141r
 96. HCL-01.075 LvO 1763, 142v
 97. HCL-01.075 LvO 1763, 145r
 98. HCL-01.075 LvO 1763, 150r
 99. HCL-01.075 LvO 1763, 135v
 100. HCL-01.075 LvO 1763, 138r
 101. HCL-01.075 LvO 1763, 147v
 102. HCL-01.075 LvO 1763, 162v
 103. HCL-01.075 LvO 1763, 184v
 104. HCL-01.075 LvO 1760, 93r
 105. HCL-01.075 LvO 1761, 180r
 106. HCL-01.075 LvO 1761, 204v
 107. HCL-Notarieel Archief 1986 Caris Maastricht
 108. HCL-Notarieel Archief 1992 Caris Maastricht
 109. HCL-Notarieel Archief 2139 Ruijters Maastricht
 110. HCL-01.075 LvO 7102, 75
 111. HCL-09.001 Notariële Archieven 3724 (1789), 16
 112. HCL-01.075 LvO 1761, 140v
 113. HCL-01.075 LvO 1764, 13-16
 114. HCL-14A002A inv.nr. 912 (1777), 160: huwelijk gedispenseerd wegens bloedverwantschap in de vierde graad (met schema)

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 27 februari 2024