Reinoud I van Gelre

Uit Genealogie Limburg Wiki

Bewerkt naar Wikipedia

Reinoud (of: Reinald) I van Gelre (1255 - Monfort, 9 oktober 1326) is ook bekend als Reinoud de Strijdbare. Hij was graaf van Gelre van 10 januari 1271 tot zijn dood (zie: Hertogdom Gelre / Graven en Hertogen).

Reinoud werd geboren als zoon van Otto II, graaf van Gelre. In 1276 trouwde hij met Imgard van Limburg (-1283), de erfgename van hertog Walram IV van Limburg. Dit huwelijk bleef kinderloos. In 1286 trouwde hij met Margaretha van Vlaanderen (1272-1331), dochter van Gwijde van Dampierre. Zij hadden volgende kinderen:

  • Reinoud II van Gelre(1295-1343)
  • Margaretha, gehuwd met graaf Diederik IX van Kleef
  • Gwijde
  • Elisabeth (-1354), abdis te Keulen
  • Filippa, non in Keulen.

In 1279 werd hij mede-hertog in Limburg en vanaf 1281 tot 1288 was hij enig-hertog van Limburg, maar verloor dit gebied na zijn nederlaag bij de Slag bij Woeringen.

Nog in 1279 kocht hij het graafschap Kessel aan, evenals de heerlijkheidsrechten over de linker-Maasoever en Mönchengladbach.

Na de moord op Hendrik III van Gelre erfde diens neef Reinoud in 1284 de Heerlijkheid Montfort, een district van het hertogdom Gelre, waartoe ook het Kasteel Montfort behoorde.

Bij de slag bij Woeringen in 1288 wilden de graven van Gelre hun macht uitbreiden over het hertogdom Limburg, wat evenwel jammerlijk mislukte. Reinoud had zich hiervoor echter diep in de schulden gestoken en zag zich daardoor verplicht om de inkomsten van zijn graafschap Gelre van 1288 tot 1293 te verpachten aan zijn schoonvader Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen. De Vlaamse heerschappij heeft bijgedragen aan de bouw van een modern doeltreffend territoriaal bestuur.

Reinoud werd in 1317 door de Duitse tegenkoning Frederik de Schone in de rijksvorstenstand verheven, hetgeen echter door keizer Lodewijk IV niet erkend werd.

In 1318 werd hij afgezet. Daarna regeerde zijn zoon onder voogdij. In 1320 werd Reinoud I door zijn eigen zoon, Reinoud II, gevangengezet in de kerker van de Grauwert, een verdedigingstoren van Kasteel Montfort. Daar zou hij zes jaar later overlijden.

Reinoud I werd op 21 oktober 1326 in het klooster Graefenthal begraven.