Hertogdom Gelre / Graven en Hertogen

Uit Genealogie Limburg Wiki

--> Zie ook hoofdartikel Hertogdom Gelre

Graven en Hertogen van Gelre / Graven van Zutphen -- vanaf 1138

Periode Naam Bijzonderheden Titel
Huis Wassenberg
1021 – 1042 Gerard I van Wassenberg, Gerard Flamens, Gerard de Vlaming rond 1020 gevlucht uit Vlaanderen; kreeg het eigengoed Wassenberg van de keizer
broer van Rutger I van Kleef; getrouwd met Bava van Hamaland
Graaf van Wassenberg
1042 – c.1052 Gerard II van Wassenberg zoon van Gerard I (volgens sommige genealogieën echter dezelfde persoon)
1052 – 1058 Gerard III van Wassenberg zoon van Gerard II
1058 – 1082 Diederik van Wassenberg broer van Gerard III, zoon van Gerard II, voogd over zijn minderjarige neef Gerard IV, de latere Gerard I van Gelre
1076 graaf op de Veluwe, 1078 graaf in de Teisterbant
Huis Gelre
1082 – 1129 Gerard I van Gelre zoon van Gerard III van Wassenberg; sinds 1096 erkend als landgraaf [Bron?] Graaf van Gelre
1129 – 1131/3 Gerard II
1131/3 – 1182 Hendrik I na het overlijden van zijn moeder in 1138 tevens graaf van Zutphen Graaf van Gelre
en graaf van Zutphen
1182 – 1207 Otto I
1207 – 1229 Gerard III gehuwd met Margaretha van Brabant; praalgraf in Munsterkerk, Roermond
1229 – 1271 Otto II de Lamme
1271 – 1318 Reinoud I de Strijdbare getrouwd met Irmgard van Limburg, met wie hij Limburg regeerde tot haar dood in 1283
daarna alleen tot de Gelderse nederlaag in de slag bij Woeringen in 1288
Limburg ging hierna over naar Jan I van Brabant
1318 – 1343 Reinoud II de Zwarte Van 1318-1326 regeerde hij onder voogdij; sinds 1339 als hertog van Gelre
hij huwde met 1. Sophia Berthout van Mechelen en 2. in 1331 met Alianora van Engeland, zuster van de Koning van Engeland.
Hertog van Gelre
en graaf van Zutphen
1343 – 1361 Reinoud III de Dikke 1350 - 1361: Gelderse Broederstrijd
1361 – 1371 Eduard
1371 Reinoud III 1371 - 1379: Gelderse Successieoorlog
Huis Gulik
1379 – 1402 Willem I als Willem III hertog van Gulik
1402 – 1423 Reinoud IV
Huis Egmont
1423 – 1465 Arnold van Egmont 1e keer
1465 – 1471 Adolf van Egmont zoon van Arnold, 1e keer
1471 – 1473 Arnold van Egmont 2e keer
Huis Valois
1473 – 1477 Karel de Stoute hertog van Bourgondië
Huis Egmont
1477 Adolf van Egmont 2e keer. Sneuvelde in de Bourgondische Successieoorlog.
1477 – 1492 Catharina van Gelre (regentes) zuster van Adolf, dochter van Arnold. Werd door de Gelderse Staten aangesteld als regentes zolang er geen hertog was.
Heerschappij betwist door Maximiliaan van Oostenrijk (Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog).
1492 – 1538 Karel van Gelre zoon van Adolf van Egmont.
Heerschappij betwist door Filips de Schone, Maximiliaan van Oostenrijk en Karel V (Gelderse Oorlogen).
Huis van der Mark
1538 – 1543 Willem van der Mark (ook bekend als Willem V van Kleef) vanaf 1539 ook hertog van Gulik, Kleef en Berg.
Heerschappij betwist door Karel V (Gelderse Oorlogen).
Huis Habsburg
1477 – 1482 Maximiliaan van Oostenrijk eiste erfenis van Karel de Stoute op door Maria van Bourgondië te huwen.
Heerschappij betwist door Catharina van Gelre. (Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog)
1482 – 1492 Filips I de Schone onder regentschap van zijn vader Maximiliaan van Oostenrijk.
Heerschappij betwist door Catharina van Gelre (Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog).
1543 – 1555 Karel V zoon van Filips, kleinzoon van Maximiliaan.
Betwistte de heerschappij van Karel van Gelre en Willem de Rijke (Gelderse Oorlogen) met succes, in 1543 erkend als hertog van Gelre en graaf van Zutphen.
1555 – 1581/1598 Filips II van Spanje in 1581 door de Staten van Gelre afgezworen als landsheer (Plakkaat van Verlatinghe).