Peulen

Uit Genealogie Limburg Wiki


Algemene informatie

De familienaam Peulen komt al vanaf het midden van de 15e eeuw voor in Limburg in allerlei varianten, waaronder Beulen, Peullen, Pollen, Puelen en Pullen. De vroegste gegevens zijn fragmentarisch. Een Beesels processtuk uit 1460 noemt een Jacop Pullen. In 1533 bekent Derick Pullen voor schepenen van Venlo dat hij Philipsgulden uit zijn twee nieuwe huizen, gelegen bij de hoge kerk tussen Lambert Gartzen en wijlen Peter Lepkens, te betalen met Compassionis Marie, losbaar met 40 gelijke guldens, schuldig is aan Eghbert van Holtmoelen. Een Roermondse akte uit 1603 noemt Frans van Wessem in de Eenhoorn en zijn vrouw Margareta Pullen.

De telefoongids van 1993 vermeldt 219 telefoonabonnees met de naam Peulen.

Beesel

Jan Peulen, Pollen of Pullen komt voor in Beeselse cijnslijsten rond 1650. Helaas is verder niets over hem bekend.

In 1683 kopen Gerard Peulen en zijn vrouw Agnes een huis in Rijkel, waar Gerard rotmeester is. Mogelijk hertrouwt hij in 1699 te Belfeld met Barbara Gaerdts.

In 1693 kopen Jan Peulen en zijn vrouw Bertke Nijssen land te Rijkel. Jan is in 1700 schepen van Beesel. In 1709 wordt zijn vrouw Neesken Nijssen genoemd. Jan overlijdt in 1725.

Een beleid van 1698 noemt een Alert Peulen te Bussereind. Olert Peulen en zijn vrouw Trincke Reuvers verkopen in 1700 een huis te Offenbeek. Volgens een lijst uit 1701 ligt het huis van Alert Peulen dan leeg ten gevolge van de Spaanse Successieoorlog. In 1705 is Albert Pullen doopgetuige te Swalmen. Mogelijk is hij de vader van Jan Peulen die voor 1717 trouwt met Maria Peeters, met wie hij tenminste vijf kinderen heeft, waaronder Hermanus en Alardus.
Zoon Alardus verhuist later naar Blerick, waar hij als Albertus Pöl trouwt met Elisabeth Naus. In 1741 verkoopt hij landerijen in Beesel, die hij gedeeltelijk heeft ontvangen van zijn zus Mechtildis. Ook treft hij een regeling voor zijn nog minderjarige broer Manus.

Deze broer Hermanus zet indirect in Beesel de lijn voort. Hij trouwt in 1751 te Blerick (als Hermanus Puijlens) met Joanna Smeets. In 1768 trouwt hij voor een tweede keer, ditmaal met Maria Geelen of Geilen uit Arcen. Manus overlijdt in 1794 te Blerick.
Manus' zoon Joannes trouwt in 1783 in Beesel met Maria Peters; voor dit huwelijk wordt een dispensatie afgegeven wegens bloedverwantschap. Joannes Beulen (!) en Maria Peters verpanden in 1791 een huisplaats te Bussereind en hun huis op de Ruyterscamp te Reuver. Jan Peulen overlijdt in 1795 te Beesel, waarna zijn weduwe in 1796 hertrouwt met weduwnaar Gerard Bertens.

Bronnen