Kapolder

Uit Genealogie Limburg Wiki

Kapolder is een buurtschap van Wittem rond het kasteel Cartils, gelegen tussen Wijlre en Wittem en ligt in de gemeente Gulpen-Wittem.

Monumenten

Het kasteel Cartils stamt waarschijnlijk uit de dertiende eeuw. Van de geschiedenis van het kasteel is weinig bekend. De ronde toren aan de achterzijde dateert uit 1500, maar bij de modernisering van 1883 heeft zowel de toren als het huis veel van het middeleeuwse karakter verloren. Het poortgebouw is zeventiende-eeuws, ca 1650 en werd in 1721 gerestaureerd. De eerst bekende bewoner was Theodoor van Carthils. Diens zoon Ivo trouwde met een dochter uit het geslacht Hoen tzo Broeck (Hoensbroeck), en hun zoon Johan voegde omstreeks 1392 de naam van zijn moeder toe aan de zijne. In 1772 na de dood van de laatste telg Carthils, kwam het huis in handen van een neef, graaf de Liederkercke. In 1795 kwam het huis aan de Franse Republiek. Tussen 1880 en 1890 was de heer Frijns eigenaar, die het naliet aan zijn dochter. Mr. K.J.Th. Janssen de Limpens werd daarna eigenaar. Het huis zou destijds een uitvalbasis zijn geweest van de beruchte Bokkerijdersbende.