Ingenhuys

Uit Genealogie Limburg Wiki
Versie door Eugene (overleg | bijdragen) op 1 feb 2024 om 14:05
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Ingenhuys, ook genaamd Van Ruweel en soms geschreven als (ingen) Huys, is een regentenfamilie uit Venlo. De woordgroep ingen is Limburgs voor: in het, met de betekenis van van het of van de. Het is mogelijkerwijs een verwijzing naar hun stenen (of versteende) huis in een verder nog grotendeels houten stad. De oudste generaties woonden aan de Oude Markt en Steenstraat.

Genealogie

Wapen aangebracht in stadhuis Venlo

Familie Ingenhousz (Ingen-Housz)

Naar het 'blauwe boekje' (Nederlands Patriciaat 1973, vanaf blz. 108) vermeldt stamt de (niet-Limburgse) familie Ingenhousz c.q. Ingen Housz af van de Limburgse familie Ingenhuys. De voorname familie Bredase Ingenhousz of Ingen-Housz telde bankiers en artsen, onder wie Jan Ingenhousz [1730-1799], ontdekker van de fotosynthese bij planten.
De motivering voor deze genealogische herleiding ligt - naast de kennelijke overeenkomst van de naam - in de gelijkheid van het familiewapen. Marten Ingenhuys of -Housz, geboren rond 1555 en schepen van Tuil in 1590 en leenman van het huis Waardenburg, is dan de verdere aansluiting. Hij woont in Zaltbommel en trouwde respectievelijk Maria van Weerdenburch en Elisabethy Crommenie. Hij overleed tussen 1610 en 1611. Hij is dan de zoon van Johan van Ruweel genaamd Ingenhuys Peterszoon (VIb.) en Elisabeth van Douveren, dochter van Marten en Mechtildis van Ruremunde.

Zie voor de genealogie van deze thans niet-Limburgse familie Ingenhousz of Ingen-Housz het genoemde Nederlands Patriciaat.

Generatie 1

I. Allaert van Ruweel.

Uit zijn huwelijk:

 1. Pieter van Ruweel (Allaertszoon) volgt II.
 2. Catharina van Ruweel (Trijn) vermoedelijk zijn zuster.

Generatie 2

II. Pieter van Ruweel (ook Peter), trouwde met Catharina (Katrijn/Trijn).

Voor het Hof van Holland geeft Pieter van Ruweel (Allaertszoon) uit Venlo (akte 564 van 1 juni 1441) de belofte af verweer te voeren. In een latere akte blijkt hij houthandelaar te zijn (akte 567 van 5 juni 1441). Op 17 januari 1455 droeg hij met Katrijn aan Trijn van Ruwele een huis in de Nieuwstraat over (archief Maria-Weide).

Op grond van de (voor)naamsvermelding is hij zeer waarschijnlijk de vader van:

 1. Johan van Ruweel genaamd Ingenhuys, volgt III.
 2. Peter ingen Huys 1462 prior provinciaal voor Nederduitsland.

Generatie 3

III. Johan van Ruweel genaamd Ingenhuys, provisor van het St. Jacobshuijs van Venlo in 1450.

Kinderen van Johan:

 1. Peter volgt IV.
 2. Gerard van Ruweel genaamd Ingenhuys (Gerit) paijburgemeester van Venlo in 1469 en 1477, schepen 1485-1487, trouwde met Lijsbeth. Schepenakte van 1475 op Sint Remigiusavond, waarbij Gerit van Ruwele en zijn vrouw Lysbeth verkopen aan de Broederschap van Sint Petrus en Paulus (de Roemer Broederschap) in de hoich kerck van Venlo, een marck goed geld die zij jaarlijks beuren uit een huis waar Gerit Joiris een wannenwasplaats heeft, gelegen aan de Kerkstraat, elk jaar te beuren op Alre heiligendach. Zij zijn ook vermeld 29 september 1479 toen ze een morgen land schonken aan het klooster Mariëndal. Omstreeks 1490 woonde hij te Leuth bij Venlo. In het Gelders Archief bevindt zich een kasboek van Gerit in dem Huys alias Gerit van Ruweell, rentmeester van het land van Kriekenbeek en Venlo, 1480-1494.

Generatie 4

IV. Peter van Ruweel genaamd Ingenhuys via zijn schoonvader werden zijn kinderen eigenaar van de hof Neetbroeck te Lobberich, hij kreeg het vruchtgebruik hiervan in 1473. Overleden circa 1493, trouwde Luytke Mansarts van Neetbroeck, dochter van Willem Mansartszoon van Neetbroeck.

Kinderen van Peter:

 1. Johan van Ruweel genaamd Ingenhuys volgt V.
 2. Sophia van Ruweel genaamd Ingenhuys woonde in 1476 op de Lomstraat te Venlo.

14 oktober 1473: Johan Ruweel, als erfgenaam van zijn moeder Luytken (Mansarts), vernieuwt de leeneed van de hof genaamd Neetbroeck te Lobbroeck, gelegen tussen het goed van Arnt van Boeckholt en de gemeinte, en geeft het vruchtgebruik aan zijn vader Peter (Ruweel); Sloet, leenaktenregister.

Generatie 5

V. Johan van Ruweel genaamd Ingenhuys werd 14 oktober 1473 beleend met de hof Neetbroeck te Lobbroek; hij vernieuwde de eed in 1493, woonde in 1476 op de Steenstraat te Venlo; was paijburgemeester in 1495 en 1503 aldaar; kerkmeester 1499, overleed in 1505 en trouwde Maria Putten.

Kinderen van Peter en Maria:

 1. Johan van Ruweel genaamd Ingenhuys volgt VIa.
 2. Peter van Ruweel genaamd Ingenhuys volgt VIb.

Wellicht is deze akte op deze familie van toepassing: 20 januari 1490 (Op sunte agnetenavont) Arnt van Kriekenbeck, leenheer, verklaart in aanwezigheid van Wilhem in gen Pass en Arnt Gruter, geleende leenmannen van Reyner van Holthusen, ambtman van het land van Krickenbeck, dat hij Peter van Ruwele heeft beleend met 18 morgen land, de plaats waar de bergvrede stond en de schuur gelegen bij Runnyckhaven in het kerspel van Lobbroick, dat Wilhem van Ruwell, zijn broer, had ontvangen van Henrick van Kriekenbeeck. Origineel op perkament, inv. nr. 127. Het zegel van de oorkonder is verdwenen. Klooster Mariaweide, Venlo.

Generatie 6

VIa. Johan van Ruweel genaamd Ingenhuys werd beleend met de hof Neetbroeck in 1505 als erfgenaam van zijn vader. Hij was wijnkoopman van 1509-1555 volgens de stadsrekeningen en trouwde met een Bertken. Het lijkt er niet op dat hij identiek is aan de kerkmeester Jan ingen Huyls te Geldern in 1492/ schepen Johan ingen Hüls in 1488.

Kinderen van Johan en Bertken:

 1. Johan Ingenhuys volgt VIIa.
 2. Anna Ingenhuys, maakt een testament 25 juli 1588 en trouwde omstreeks 1560 met Johan (de) Verwer, rentmeester van Venlo in 1532, schepen 1540-1577, paijburgemeester 1526 en 1537, regerend burgemeester 1542, 1553, 1557, 1566 en 1570. In 1577 schonken zij als kinderloos echtpaar aan de stad een pand aan grote Kerkstraat, zodat de stad een weeshuis kon beginnen.

VIb. Peter van Ruweel genaamd Ingenhuys wijnkoopman volgens de stadsrekeningen van 1509-1543, peyburgemeester in 1521, schepen, regerend burgemeester Venlo 1531 en 1541. Hij overleed januari 1544 en trouwde met Margaretha Boener. Hij woonde aan de zuidzijde van de Oude Markt (schatcedullen 1533-1535).

Kinderen van Peter en Margaretha:

 1. Johan Ingenhuys volgt VIIb.
 2. Elisabeth Ingenhuys overleden 1559 en trouwde 1. Venlo 15 augustus 1537 met Henricus Moeitz, wijnkoopman en trouwde 2. Venlo 5 februari 1555 Balthasar Braetz, scholtis van Venlo 1557-1569.
 • 1519: Akte waarbij het stadsbestuur van Zaltbommel bekent schuldig te zijn aan Peter Ingen Huys Janssoen, burger te Venlo, een jaarlijkse erfrente van vijftien gouden hertog Philipsgulden, eind 18e eeuws afschrift van een origineel uit 1519.
 • 1 oktober 1520: Akte waarbij schepenen, burgemeesters, raad, burgers en ingezetenen van de stad Zaltboemell verklaren verkocht te hebben aan Peter Inghenhuys en Grietgen, zijn vrouw, wonende te Venlo, een rente van 17½ goudgulden per jaar, losbaar met 350 goudguldens. Blijkens een aantekening op de achterzijde is deze akte afgelost op 6 juni 1687.
 • 27 januari 1530: Akte waarbij schepenen, burgemeesters en raad van de stad Zaltboemell verklaren verkocht te hebben aan Peter inghen Huys en Margriet, zijn vrouw, wonende te Venle, een rente van 17½ philipsgulden per jaar, losbaar met 350 philipsguldens.

Generatie 7

VIIa. Johan Ingenhuys Johanszoon geboren in 1511, raadsverwant sinds 1546, provisor van de Broederschap van het Allerheiligste Sacrament 1557, schepen, 1558-1578, 1586-1588, kerkmeester 22 maart 1558, paijburgemeester 1569, regerend burgemeester 1558, 1565, 1571 en 1576. Hij overleed in 1588 te Venlo en was getrouwd met Sophia Ploenis (ook Fijken).

Kinderen van Johan Jansz. en Sophia:

 1. Peter Ingenhuys oveleden in 1559.
 2. Mr. Antonius Ingenhuys doctor in beide rechten en Guliks-Bergse raad, werd met de hof Netbroeck beleend na het overlijden van zijn broer in 1559, schepen Venlo 1574, regerend burgemeester 1579, trouwde met Christina Eifler.
 3. Johan Ingenhuys volgt VIIIa.
 4. Margaretha Ingenhuys overleed in 1579, trouwde omstreeks 1565 met Johan van Vogelsanck (Venlo 1538-1603), geneesheer en schepen Venlo vanaf 1569. Hij was regerend burgemeester te Venlo in 1586, 1594 en 1597. Zij woonden in het nu nog bestaande huis Schreurs aan de Grote Kerkstraat.
 5. Maria Ingenhuys trouwde Venlo met 6 februari 1566 met Leonardus Ingenraey, raadsverwant van Venlo 1586-1591, zoon van Henrick Ingenraey en Emmilie.
 6. Catharina Ingenhuys overleden voor 20 november 1599, trouwde 1. circa 1565 met Gerardus de Laet (hij overleed in 1585) zoon van Lenart de Laet en Beatrix Roffaerts en trouwde 2. circa 1588 Gerardus van den Camp, schepen van Venlo 1586-1612.
 7. Anna Ingenhuys trouwde Venlo 14 september 1569 met Marcelis van Beringen, accijnsmeester 1573, wijnkoopman 1575-1578, raadsverwant sinds 1579, overleden vermoedelijk in 1579, zoon van Jan van Beringen en Mechtildis Siegers.
 8. Goert Ingenhuys volgt VIIIb.

10 maart 1569: Akte waarbij schepenen, burgemeesters, raad en kwartiersluiden van de stad Saltboemel verklaren verkocht te hebben aan Mr. Anthonis ingen Huys en Christina Eifler, zijn vrouw, een rente van tien philipsguldens per jaar, te betalen binnen de stad Venloe, en losbaar met 200 philipsguldens. De akte is afgelost aan de erfgenamen van de raadsheer Ingenhousz op 17 maart 1706.

VIIb. Johan van Ruweel genaamd Ingenhuys Peterszoon werd beleend met de helft van de watermolen De Helmeulen gelegen voor de Hellepoort van Venlo op 13 december 1538 en eveneens in 1538 met de hof Neetbroeck beleend en vernieuwde de eed van de hof in 1544 en 1556. Hij was rentmeester van Venlo in 1557 en is op 25 juli 1558 te Venlo overleden. Hij trouwde Venlo 29 januari 1544 met Elisabeth van Douveren, dochter van Martinus van Douveren en Mechtildis van Ruremunde.

Kinderen van Johan Petersz. en Elisabeth:

 1. Maria van Ruweel genaamd Ingenhuys trouwde met Petrus Plönis.
 2. Catharina van Ruweel genaamd Ingenhuys trouwde met Joannes Vinck.
 3. Gisela van Ruweel genaamd Ingenhuys trouwde met Augustinus Thomas, raadsverwant sinds 1620, schepen sedert 1624, hij overleed 18 september 1627 te Venlo.
 4. Petronella van Ruweel genaamd Ingenhuys trouwde met Antonius van der Capellen.
 5. Mechtildis van Ruweel genaamd Ingenhuys trouwde met 1. een Krummel en 2. Willem Lomans.
 6. Martinus van Ruweel genaamd Ingenhuys (Marten) geboren circa 1555, schepen van Tuil 1590, leenman van het huis Waardenburg, woont in de Camersestraat te Zaltbommel, overleden tussen december 1610 en juni 1611, trouwde l. met Maria van Weerdenburch, overleden Zaltbommel 29 mei 1597, dochter van Gijsbert en Adriana de Raet; trouwde 2. circa 1603 met Elisabeth Crommenie, overleden na 18 maart 1611. Hieruit de tak Ingenhousz.
 7. Elisabeth van Ruweel genaamd Ingenhuys trouwde met Michael van Hergraeven, schepen van Venlo 1605-1629, regerend burgemeester Venlo 1606, 1615, 1619 en 1625. Hij overleed 25 januari 1629 te Venlo. Ze bewoonde huis aan de zuidzijde aan de Oude Markt (schatcedullen 1572-1576).

Generatie 8

VIIIa. Johan Ingenhuys bijgenaamd de Jonge, geboren omstreeks 1540, overleden 23 oktober 1623 te Venlo, vermeld als wijnkoopman in de stadsrekeningen sinds 1566, raadsverwant 1586-1588, schepen 1589-1623, regerend burgemeester 1593, 1601, 1608 en 1612, trouwt 1. Venlo, 25 augustus 1563 Catharina Puteanus (ca. 1537 - ca. 1575) dochter van Joannes en Elisabeth de Laet en trouwde 2. Venlo, 17 november 1578 Joanna van Heythuysen.

Kinderen van Johan en Catharina:

 1. Joannes Ingenhuys volgt IXa.
 2. Hubertus Ingenhuys volgt IXb.
 3. Maria Ingenhuys, trouwt Gerardus de Groot, zoon van Gerard de Groot en Catharina.
 4. Anna Ingenhuys, trouwt 1. omstreeks 1595 Wilhelmus Mareels en 2. 1615 Joannes Boener

VIIIb. Goert Ingenhuys ook Godefridus, peyburgemeester Venlo in 1595, 1606 en 1613. Raadsverwant 1605-1620, overleden 18 juni 1620 te Venlo. Hij trouwde te Venlo 2 september 1587 met Mechtildis de Laet (overleden 14 augustus 1629 te Venlo) dochter van Herman en Wilhelmina Hagen. 15 januari 1597: Gordt ingen Huys en Methgen, echtgenote, verkopen aan echtelieden Jacob Mertz en Marie, een huis gelegen op de Steenstraat.

Kinderen van Goert en Mechtildis:

 1. Joannes Ingenhuys volgt IXc.
 2. Henricus Ingenhuys volgt IXd.
 3. Sophia Ingenhuys non in het klooster Trans Cedron te Venlo.
 4. Leonardus Ingenhuys Prior en Definitor van de paters kruisheren te Venlo, prior Si. Nicolaaskerk te Venlo 1652-1656, overleden circa 1656.

Generatie 9

IXa. Joannes Ingenhuys Johanszoon geboren circa 1563, woonde in 1615 in de Jodenstraat, trouwt circa 1595 met Anna van Thoor, geboren circa 1562. Hij verklaarde zelf op 24 augustus 1622 dat hij 59 jaar oud was, zijn vrouw was toen volgens eigen opgave eveneens ongeveer 60 jaar (RHCL, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 25, proces Christoffel van Buytendick vs. Arnold van Linden).

Kinderen van Joannes en Anna:

 1. Catharina Ingenhuys overleden circa 1640, trouwt 1619 met Wilhelmus Schurckens genaamd Noyen.
 2. Joannes Ingenhuys overleden na 1641, trouwt Venlo 1 juni 1622 met Joanna van Meeckeren.
 3. Elisabeth Ingenhuys trouwt Balthasar Raesman, ze woonden te Gennep.
 4. Anna Maria Ingenhuys trouwt Herman Daems, wonende te Gennep.
 5. Theodorus Ingenhuys roepnaam Dirick, wonende te Amsterdam.

IXb. Hubertus Ingenhuys overleden te Neukirchen (BRD) bij Venlo tussen 1653/1657, wijnkoopman wonende aan de Oude Markt te Venlo, rentmeester Venlo 1605, kerkmeester 1606, peyburgemeester in 1607 en 1625, raadsverwant sinds 1624, schepen 1626-1640, regerend burgemeester 1628, 1634, 1637. Gaf de stad Venlo in 1634 na een beleg als regerend burgemeester over aan Frederik Hendrik van Oranje-Nassau en werd na de herovering direct weer burgemeester. Hij trouwde 3 keer met achtereenvolgens, 1. Venlo 25 januari 1595 met Margaretha van Lom, dochter van Nicolaus de Graeff genaamd van Lom en Cunera in den Betouw; 2. Elisabeth van Holt en 3. Margaretha Rutten (weduwe Johan Swaenen).

Kinderen van Hubertus en Margaretha van Lom:

 1. Catharina Ingenhuys ondertrouwde Venlo 10 juni 1618 met de landschrijver van de Voogdij Gelderlands Joannes Weijers (ca. 1585-1668/69), zoon van Balthasar Weijers en Margaretha.
 2. Anna Ingenhuys trouwt 1. Venlo 22 november 1615 met Elias Pullen en 2. Venlo 12 oktober 1625 met Leonardus van Aerssen, stadstollenaar 1620-1664.
 3. Nicolaus Ingenhuys volgt Xa.
 4. Joannes Ingenhuys vermeld vanaf 1615, overleden tussen 1649/1650, trouwt Venlo 4 maart 1641 Margaretha Alberts, dochter van Jan Alberts Janszoon en weduwe van Matthias Overdijck.

IXc. Joannes Ingenhuys Goertszoon accijnsmeester te Venlo 1621, raadsverwant 1627, overleden te Venlo op 28 augustus 1629. Hij trouwde 1. 1613 Sophia Valckenborgh, dochter van Henricus, ontvanger van de licenten voor de koning van Spanje in Venlo en Henrica van Hervorden; 2. 1629 met Henrica van Holt, weduwe van de licentiaat Egbertus Valckenborgh.

Kinderen van Joannes en Sophia:

 1. Appolonia Ingenhuys geboren in 1614, non in de Godsweerd te Roermond, geprofest 1646.
 2. Hermanus Ingenhuys volgt Xb.
 3. Maria Ingenhuys gedoopt Venlo 6 april 1619, begraven Venlo 10 november 1699. Trouwde Venlo 20 november 1643 met de beeldhouwer Antonius Piedboeuff alias Dujardin uit Luik.
 4. Godefridus Ingenhuys volgt Xc.
 5. Henricus Ingenhuys gedoopt Venlo 12 december 1625, begraven Venlo 16 november 1688, vicarus van de St. Martinuskerk te Venlo en rector van het St. Jacobsgasthuis te Venlo.

Kinderen van Joannes en Henrica:

 1. Joannes Egbertus Ingenhuys gedoopt Venlo 14 februari 1630, vermoedelijk jong overleden.

IXd. Henricus Ingenhuys wijnhandelaar, overleden Venlo 1 januari 1654, schepen vanaf 1629, burgemeester, trouwt Venlo 5 januari 1616 met Elisabeth van Lom (gedoopt Venlo 18 november 1593), dochter van Hubertus en Elisabeth van Vogelsanck.

Kinderen van Henricus en Elisabeth:

 1. Maria Ingenhuys gedoopt Venlo 8 januari 1617, jong overleden.
 2. Apollonia Ingenhuys gedoopt Venlo 16 april 1619, non in het klooster Maria Weide te Venlo.
 3. Godefridus Ingenhuys gedoopt Venlo 2 mei 1622.
 4. Maria Ingenhuys gedoopt Venlo 18 juni 1624, jong overleden.
 5. Hubertus Ingenhuys gedoopt Venlo 30 maart 1627, kruisheer te Venlo, overleden circa 1694. Hij werd beleend met de hof Rands Kuijpershoff, later Ophovenhoff genoemd in 1684; overleden circa 1694.
 6. Mechtildis Ingenhuys gedoopt Venlo 24 september 1629, overleden na 1 maart 1669. Ze trouwde Venlo 26 november 1656 met Godefridus Ronden, die in Venlo gedoopt was 28 december 1639, zoon van Christianus en Margaretha Albers.
 7. Petrus Ingenhuys, gedoopt Venlo 20 januari 1632, jong overleden.
 8. Joannes Ingenhuys, gedoopt Venlo 21 mei 1634, jong overleden.

Generatie 10

Xa. Nicolaus Ingenhuys overleden voor 1639, rentmeester van Venlo 1631 en 1632, trouwde Venlo 16 september 1624 met Maria van Lith, dochter van Antonius van Lith en Catharina Puteanus. Wellicht is hij ook de koopman uit Dordrecht, genoemd 20 december 1635 in de Resolution van Holland m.b.t. afgedreven hout.

Kinderen van Nicolaus en Maria:

 1. Margaretha Ingenhuys gedoopt Venlo 20 juni 1625, jong overleden.
 2. Antonius Ingenhuys gedoopt Venlo 9 februari 1627, jong overleden.
 3. Catharina Ingenhuys gedoopt Venlo 26 november 1628, overleden na 15 september 1662.
 4. Margaretha Ingenhuys gedoopt Venlo 8 mei 1631, begraven Venlo 14 oktober 1702, non. Overleden aan dysenterie.
 5. Joannes Ingenhuys gedoopt Venlo 23 mei 1633, overleden voor 1662.

Xb. Hermanus Ingenhuys gedoopt Venlo 12 april 1616, overleden Thorn na 1651, lid van het St. Lucasgilde 1640-1643, vertrok 15 april 1647 naar Thorn, waar hij organist en schoolmeester werd, trouwde Venlo 3 november 1638 met Maria Engelen, weduwe van de beeldhouwer Gregorius Schissler en dochter van Joannes Engelen, maasschipper te Elsloo en later te Venlo, en Joanna Brouns.

Kind van Hermanus en Maria:

 1. Sophia Ingenhuys gedoopt Venlo 25 juni 1640.

Xc. Godefridus Ingenhuys gedoopt Venlo 18 april 1623, ontvanger der licenten voor de koning van Spanje te Venray, begraven Venlo 19 mei 1694, trouwde Venlo 11 maart 1677 met Catharina Pagie (of Paedsie), gedoopt Geijsteren 8 maart 1634, dochter van Francois en Joanna Catharina van Randenraedt.

Kind van Godefridus en Catharina:

 1. Sophia Catharina Ingenhuys gedoopt Venlo 6 maart 1677 (gewettigd), begraven Boxmeer 30 juni 1704, trouwde Boxmeer 26 december 1699 met Joannes Huysmans.