Derix

Uit Genealogie Limburg Wiki
Versie door Eugene (overleg | bijdragen) op 27 jan 2024 om 22:28
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

Derix is een patroniem en betekent 'zoon van Derick'. Deze voornaam werd in de DTB-boeken door de pastoor meestal geschreven als Theodorus. De spelling varieert nogal: Dericks, Derickx of Derix. Er komen meerdere families Derix voor in Horst.

De stamvader van deze familie is Derick Jansz Heijnen den Olieslaeger. Zijn kinderen en hun afstammelingen dragen allemaal de naam Derix; een versteend patroniem. Derick Jansz Heijnen is in Venray geboren. Hij ontleent zijn aliasnaam aan de boerderij met oliemolen die hij in 1649 in het nabijgelegen Horst koopt. Derick Heynen den Olieslaeger en zijn gezin en hun nakomelingen bewoonden de boerderij "De Olieslaeger" tot het einde van de 17e eeuw. De boerderij bestaat nog steeds en staat aan de Schadijk in Horst. De koop van de boerderij staat beschreven in de schepenbankarchieven van Horst: Derick Heynen koopt op 14 augustus 1649 van Jacob (Hermans) Luyns en zijn vrouw Merry het goed te Luyns, soo huys, hoff, scheur, olymeulen, bouw- en weyland. Horst actum den 14 augustus 1649. (RHCL, archief van de schepenbank Horst, inv. nr. 32, register van overdracht 1647-1660, 1686-1690.)

Genealogie

De genealogie begint bij Joannes Heijnen uit Venray. Vele generaties wonen in Horst. Zijn achterachterkleinzoon Theodorus Derix, getrouwd met Agnes Keijsers, verwekt een kind bij Joanna Baeten. Dat kind, Jacobus, wordt in 1751 geboren en op 15 april 1751 gedoopt. Jacobus wordt door zijn moeder, die later trouwt met Arnoldus Dunck uit Venray, opgevoed. Jacobus Derix duikt in 1784 op in Huissen waar hij op 7 juni 1786 als Jacobus Derksen, trouwt met Antonia de Locht. De kinderen en afstammelingen van Jacobus Derksen dragen de naam Derksen.

Losse eindjes

De vader van Derick Jansz Heijnen moet gegeven het patroniem Joannes Heijnen heten. Joannes Heijnen is vermoedelijk afkomstig uit Venray. Er is een akte waarin Derick Heijnen voorkomt als 'neeffe' van Jenneke This Tijelendochter de vrouw van Pouwels Adam Verrijcktszoon. De eerste vrouw van haar vader heet Elizabetha Heijnen alias de Thyenray. Dat zou kunnen impliceren dat Elizabetha Heijnen een (jongere) zuster is van Jan Heijnen. Zie RHCL, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, maagscheidingen, huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 76-76v, 14 juli 1642.

Op 8 juni 1647 stellen Johan Heijnen, weduwnaar van Lijsken Seel Aertsdr, en Yetgen Adamsdr Verrijckt, de tweede vrouw van Johan Heijnen huwelijkse voorwaarden op. Het betreft een overeenkomst tussen een opnieuw huwende man (Johan Heijnen) en vrouw (Yetgen Verrijckt), waarbij kinderen uit een eerder huwelijk gelijk gesteld werden met die uit de nieuwe echtverbintenis. De kinderen uit verschillende huwelijken werden dan volle broers en zusters van elkaar. Zie RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, maagscheidingen, huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 152-153, 8 juni 1647. Uit beide trouwinschrijvingen blijkt dat J(oh)an Heijnen een zoon is van Jan Heijnen! Er staat Jan Jan Heinensoon. Het patroniem van Theodorus (Derick) Heynen is ook Janszoon. Het ligt nu erg voor de hand te veronderstellen dat Jan Jan Heinensoon en Theodorus Janszoon Heynen broers zijn. Een hard bewijs daarvoor is niet gevonden.

Bronnen/Literatuur

Derksen, F., Het Raadsel van Horst, Gens Nostra, 53, 7/8 (juli/augustus 1998), 365-385.
Derksen, W.J., Mijn Leven, een transcriptie van het dagboek van Wihelmus Johannis (Willem) Derksen (1856-1926), oktober 2000.
Derksen, F., Eenen ongelijken persoon. Het Raadsel van Horst nader beschouwd, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, 35, 1 (maart 2007), 17-23.
Derksen, F., Heijnen tot Lull, een onderzoek naar de herkomst van de families Heijnen, Derikx en Derksen uit Noord-Limburg, ISBN 978-94-92185-54-9, 31 mei 2017.

Externe Links