Zandhoek

Uit Genealogie Limburg Wiki

Zandhoek is een gehucht bij Oirlo in de gemeente Venray.

Naam

De naam betekent een plek/overgangsgebied waarbij het landschap bepaald wordt door zand.

Geschiedenis

In de Romeinse tijd lag naast en ten westen van het huidige Zandhoek een gehucht met een stenen huis en houten woningen en schuren. De daarbij behorende waterput stamde ongeveer uit 230 na Christus. De op die plek gedeeltelijk gelegen verzorgingsplaats aan de snelweg A73 heeft daarom ook de naam "Romeinse put" gekregen.

Volgens de gemeente is Zandhoek een historische veldnaam, op de grens van het oude cultuurland van Oirlo en de woeste gronden. Het is een zeer oud buurtschap. Wellicht is het de plek van een van de middeleeuwse hoven waaruit later Oirlo is gevormd.