Wolters (Baarlo, Venlo)

Uit Genealogie Limburg Wiki

I. Godefridus Wolters, overl. Baarlo 24 december 1690; tr. Baarlo 23 november 1672 (get. Wilhelmus Wouters, Henricus Lynsen) met Margarita Symons, overl. Baarlo 6 januari 1732 ("vidua et mater nostri molitoris").

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Wouters, ged. Baarlo 25 februari 1674 (get. Wilhelmus Wouters, Joanna aen gen Haert), jong overl. voor 5 oktober 1676.
 2. Joannes Wouters, ged. Baarlo 5 oktober 1676 (get. Joannes aen den Hofacker, N.N.), volgt IIa.
 3. Anna Wouters, ged. Baarlo (get. Lambertus Trox, Caecilia Weevers namens Catharina Dorrenbosch alias in gen Nodt), overl. na 20 maart 1717.
 4. Petronella Wouters, ged. Baarlo 23 juni 1685 (get. Godefridus Jansen, Caecilia Jansen), verm. jong overl.
 5. Wilhelmus Wolters, ged. Baarlo 30 juli 1689 (get. Leonardus Verbongh, Anna Lynsen namens Maria Symons), volgt IIb.


IIa. Joannes (Jan) Wouters (alias Letties), ged. Baarlo 5 oktober 1676, molenaar, overl. ald. 31 januari 1723 ("qui in molendino subito et miserere periit"); tr. Baarlo 29 april 1706 (get. Adolphus Schenck, Joachim Burskens) met Aldegondis (Alitgen) Faessen alias Janssen, geb. circa 1681 (geschat), overl. Baarlo 13 maart 1724 ("Aldegondis vidua Joannis Letties quondam molitoris ante quindenum circiter sacramentaliter confessa").

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Godefrida Wouters, ged. Baarlo 14 mei 1707 (get. Tilmannus Faessen, Gertrudis Leitjens).
 2. Godefridus Wouters (alias Letties), ged. Baarlo 19 juli 1710 (get. Tilman Faessen namens Willem ..., Anna Wouters), overl. ald. 23 november 1726 ("adolescens filius Joannis Letties molitoris, qui explodendo bombardam graviter vulnerat...".
 3. Beatrix Wouters, ged. Baarlo 22 oktober 1712 (get. Willem Wouters, Anna Janssen).
 4. Petronilla Wouters, ged. Baarlo 2 september 1715 (get. Joannes Wouters, Anna Bongers).


IIb. Wilhelmus Wolters alias Letties, Litje(n)s, ged. Baarlo 30 juli 1689, molenaar, overl. ald. 2 juni 1764; tr. (1) Baarlo 3 mei 1714 (get. Joannes Wouters, Andreas Linsen) met Barbara aen gen Eynt alias Lynsen, ged. Baarlo in september voor de 26e 1691, overl. ald 1 september 1722 ("linita gravida sex mensium et cura mea per chirurgum Magister Andream Heldensem duo gemelli casones(?) ab obstetrix sunt baptisati"); tr. (2) Baarlo 11 mei 1724 (get. Arnoldus Linsen, Joannes Letties) met Cunera/Cornelia Dierickx alias Peters, geb. circa 1699 (geschat), overl. Baarlo 29 december 1726; tr. (3) Maasbree 7 juli 1729 (get. Joannes Letjens, Sebastianus Hillen) met Helena (Heilken) Smets (alias Peters), ged. Maasbree 4 juli 1700, overl. Baarlo 5 mei 1751; dochter van Petrus Smetz en Cornelia Fabri (alias Hillen).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Godefridus Wouters, ged. Baarlo 5 februari 1715 (get. Andreas Linsen, Margarita Simens), jong overl. voor 20 maart 1717.
 2. Godefridus Wouters, ged. Baarlo 20 maart 1717 (get. Dries Geurts, Anna Wouters, volgt IIIa.
 3. Henricus Wouters, ged. Baarlo 24 november 1718 (get. Joannes Wouters namens Arnoldus Linsen, Aldegondis Faessen).
 4. en
 5. Zes maanden oude doodgeboren tweeling, ged. Baarlo 1 september 1722 door de vroedvrouw.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Barbara Wolters, ged. Baarlo 5 december 1736 (get. Joannes Wolters, Joanna Janssen namens Judith Peters); tr. Baarlo 16 november 1759 (get. Petrus Tulmans, Cornelia Wouters) metJacobus Tilmans (alias Geraerdts?). Uit hen kinderen geboren te Baarlo en Kessel.

Uit het derde huwelijk:

 1. Petrus Letties, ged. Baarlo 27 april 1730 (get. Joannes Smets, Margaritha Simens), jong overl. voor 24 mei 1731.
 2. Petrus Wolters, ged. 24 mei 1731 (get. Gerardus Wolters, Cornelia Thyssen), jong overl. voor 10 januari 1734.
 3. Margareta Wolters, ged. Baarlo 18 juli 1732 (get. Henricus op Heys namens Joannes Hillen, Margareta Nauws namens Anna Wolters), overl. na 18 maart 1757.
 4. Petrus Wouters, ged. Baarlo 10 januari 1734 (get. Joannes Wouters namens Petrus Wouters, Gertrudis Bouten namens Thisken Smidts), jong overl. voor 13 september 1736.
 5. Mathias Wouters, ged. Baarlo 5 juni 1735 (get. Bernardus Janssen namens Godefridus Wouters, Thijske Peters), volgt IIIb.
 6. Petrus Wolters, ged. Baarlo 13 september 1736 (get. Joannes van den Weem, Anna Wolters), volgt IIIc.
 7. Gerardus Wouters, ged. Baarlo 14 januari 1738 (get. Leonardus Smits namens Lambertus Lamberts, Catharina Geurts namens Petronella Simons), volgt IIId.
 8. Cunera Wouters, ged. Baarlo 17 augustus 1740 (get. Joannes Timmermans, Gertrudis Bouten namens Gertrudis Derickx), overl. Helden Everlo 7 november 1782; tr. (1) Kessel 11 juni 1767 (get. Gerardus Spee, Cunigunda Tulmans) met Theodorus Spee; tr. (2) Helden 15 mei 1777 (get. Matthias Cuijpers, Joanna Spee) met Joannes Coolen, weduwnaar van N.N.
 9. Anna Maria Wouters alias Litjes, ged. Baarlo 5 juni 1743 (get. Joannes Josephus Heijel, Maria Geurts).


IIIa. Godefridus (Geurt) Wouters alias Litje(n)s, ged. Baarlo 20 maart 1717, overl. na 26 mei 1778; tr. Baarlo 17 februari 1749 (get. Simon in Sandt, Tilmanus N.) met dispensatie van de roepen met Petronella Peters alias Daniels, geb. circa 1724 (geschat), overl. Baarlo 18 december 1777;

Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Wouters, ged. Baarlo 27 juli 1750 (get. Wilhelmus Wouters, Helena Coumans), overl. ald. 16 februari 1813; tr. (1) Baarlo 18 januari 1776 (get. Petrus Wolters, Petronella Holdtackers) met Lambertus Holtackers, ged. Baarlo 29 mei 1747, overl. ald. 21 november 1779; zoon van Joannes Holtackers en Catharina Naus; tr. (2) Kessel 14 september 1780 (get. N.N.); tr. (3) Kessel 9 februarti 1786 (get. Petrus Wolters, Barbara Bongaers) met Henricus Cuijpers. Uit het eerste en het tweede huwelijk kinderen.
 2. Petrus Litjes, ged. Baarlo 9 februari 1753 (get. Henricus Beurskens, Barbara Litjes), jong overl. voor 7 september 1759.
 3. Petrus Wolters, ged. Kessel 7 september 1759 (get. Henricus Cuijpers namens Conrardus Gerarts, Cornelia Wolters).


IIIb. Mathias Wouters, ged. Baarlo 5 juni 1735, wonende ald. op Schereshof, overl. Baarlo 4 november 1789; tr. Baarlo 21 januari 1767 (get. Henricus van Kaldekerken, Cunigunda Wolters) met Gertrudis Gielen, ged. Kessel 26 november 1725, overl. na 4 november 1789; dochter van Joannes Gielen en Maria van den Schaffelt.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Wouters, ged. Baarlo 27 november 1767 (get. Petrus Welters, Lucia Lenskens).
 2. Henricus Wolters, ged. Baarlo 7 december 1769 (get. Gerardus Wolters, Maria Anna Kichgelaers namens Hendrina Linskens), jong overl. voor 26 december 1772.
 3. Helena Wolters, ged. Baarlo (get. Mathias Janssen namens Goswinus Geelen, Cunigundis Wolters).
 4. Henricus Wolters, geb./ged. Baarlo 26 december 1772 (get. Godefridus Wolters, Wilhelmina Deckers namens Joannes van Heesgelen).
 5. Joannes Wolters, geb./ged. Baarlo 11 september 1775 (get. Joannes Gielen, Barbara Wolters).
 6. Lucia Wolters, geb./ged. Baarlo 31 oktober 1777 (get. Mathias Janssen namens Jacobus Tulmans, Maria Geelen), jong overl. voor 3 januari 1785.
 7. Joanna Wolters, geb./ged. 27 december 1779 (get. Petrus Wolters namens Joannes Coelen, Maria Geelen).
 8. Jacobus Wolters, geb./ged. 4 maart 1782 (get. Gerardus Wolters, Petronilla Zeetsen namens Aldegondis Lenskens), jong overl. voor 18 januari 1784.
 9. Jacobus Wolters, geb./ged. Baarlo Mathias Jannsen namens Gerardus Wolters, Petronilla Zeetsen namens Aldegondis van den Hoeck).
 10. Lucia Wolters, geb./ged. Baarlo 3 januari 1785 (get. Gerardus Wolters, Cornelia Hendricks), overl. Neer (op Gerheggen) 26 oktober 1843; tr. Baarlo 29 april 1819 (get. Casparus Jacobs, Martina Wolters) met Henricus Jacobs, ged. Roggel 20 mei 1781, dagloner, overl. Neer 5 december 1847; natuurlijke zoon van Maria Jacobs. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren te Neer.
 11. Petrus Wolters, geb./ged. Baarlo 30 juni 1789 (get. Joannes Joosten, Gertrudis Knippenbergh).


IIIc. Petrus Wolters, ged. Baarlo 13 september 1736, overl. ald. 15 maart 1803; tr. Kessel 30 mei 1770 (get. Gerardus Hendrickx, Barbara Wolters) met Cornelia Hendrikx, ged. Kessel 30 oktober 1736, overl. Baarlo 25 maart 1812; dochter van Gerardus Hendrickx en Christina Jacobs.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Wolters, ged. Kessel 23 maart 1771 (get. Gerardus Hendrickx, Cunegunda Wolters).
 2. Cornelia Wouters, geb. Kessel Oijen/ged. Kessel 4 augustus 1774 (get. Matthias Wouters, Henrica van Horn namens Christina Jacobs).


IIId. Gerardus Wouters, ged. Baarlo 14 januari 1738, landbouwer, overl. ald. 25 juli 1811; tr. Kessel 1 juni 1772 (get. Gerardus Zanders, Catharina Timmermans met toestemming van de pastoor van Baarlo, met Gertrudis van Knippenbergh, ged. Helden 6 mei 1744, overl. Baarlo 26 februari 1823; dochter van Andreas Knippenbergh en Sibilla van der Velden.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Sibilla Wolters, geb./ged. Baarlo 3 januari 1773 (get. Mathis Wolters, Gertrudis van der Velden).
 2. Wilhelmus Wolters, geb./ged. Baarlo 25 juni 1774 (get. Jacobus Beurskens namens Joannes Knippenbergh, Gertrudis Geelen).
 3. Andreas Wolters, geb./ged. Baarlo 6 maart 1776 (get. Mathis Janssen namens Michael Knippenbergh, Cunbigonda Wolters), jong overl. voor 12 december 1781.
 4. Petrus Wolters, geb./ged. Baarlo 21 november 1777 (get. Mathias Janssen namens Lambertus Knippenbergh, Cornelia Hendricks).
 5. Joannes Wolters, geb./ged. Baarlo 13 november 1779 (get. Petrus Wolters, Petronilla Zeetsen namens Hendrina Lenskens).
 6. Andreas Wolters, geb./ged. Baarlo 12 december 1781 (get. Mathias Wolters namens Godefridus Wolters, Petronilla Zeetsen namens Joanna Kurvers).
 7. Jacobus Wolters, geb./ged. Baarlo 28 maart 1784 (get. Mathias Janssen namens Michael Knippenbergh, Barbara Wolters).
 8. Ludovicus (7e zoon!!), geb./ged. Baarlo 12 februari 1787 (get. Joannes Meuissen, Barbara Wolters), volgt IV onder Wolters (Venlo)

LITERATUUR

E.M.A.H. Delhougne, J.H.J. Gulikers e.a., Hudeblijk Jan J.M.H. Verzijl, Roermond 1867, 9-13.