Woest

Uit Genealogie Limburg Wiki

Woest (ook Wust) is een uitgestorven middeleeuwse regentenfamilie uit Venlo.

Naam

Het is niet ondenkbaar dat de bestaande Swalmense familienaam Wuts er een variant van is.

Wapen

Drie harten 2 en 1, waaraan nog een ander eind vastzit; het schild gehouden door een wilde man met lange baard, rustend op zijn knie met in de linkerhand een knots.

Losse fragmenten

  • Johan Lumine Woest trouwde met N.N.. Ze belasten hun hof Gruenevelt ook genaamd Vinckenhof in 1380 met één malder rogge per jaar ten behoeve van de St. Nicolaaskapel te Venlo. De hof lag vlakbij de Laarpoort te Venlo (poort aan de oostzijde).
  • Willem Woest schepen te Venlo 1424-1454, burgemeester van Venlo 1423, 1429, 1433, 1441 en 1451, trouwde met Maria (Merrie). 29 november 1435: Ghijsbrecht Neuten en Segher van Hoeghsteden en gemene schepenen van Beesel verklaren dat Mechtelt van der Heze aan Willem Woest en Merrie een grondrente van 6 malder en 2 summer rogge heeft overgedragen ten laste van een perceel akkerland en een weiland aan de Maas en ten laste van hout en hooigewas op de Hoelrestraeten, alle gelegen te Overtegelen op de Beke in het gericht Beesel.
  • 24 november 1438: Willem Woest en zijn echtgenote Merrie geven een erftijns van twee Gelderse gulden (of per gulden: negen alde boddreger of tien Vlaamse placken of dertien alde Vleems) jaarlijks ten laste van een deel van het huis dat wijlen Andries Geltken geerfd had van zijn ouders en dat Andries voornoemd en zijn echtgenote Baetze verkregen hadden van Johan van Roggel en Metten Geldofs, gelegen op de Steynstraten tussen enerzijds erf van Willem Woest voornoemd en anderzijds Johan (Ingenhuys genaamd) van Ruweel. 24 november 1438: Willem Woest en zijn echtgenote Merrie geven een erftijns van twee Gelderse gulden (of per gulden: negen alde boddreger of tien Vlaamse placken of dertien alde Vleems) jaarlijks ten laste van een deel van het huis dat wijlen Andries Geltken geerfd had van zijn ouders en dat Andries voornoemd en zijn echtgenote Baetze verkregen hadden van Johan van Roggel en Metten Geldofs, gelegen op de Steynstraten tussen enerzijds erf van Willem Woest voornoemd en anderzijds Johan (Ingenhuys genaamd) van Ruweel.
  • Peter Woest schepen te Venlo 1475-1501, peyburgemeester Venlo 1470 en 1471, burgemeester Venlo 1478.
  • Coenegundis Woest eigenaar Vinckenhof te Venlo 1478-1501, trouwde met Jan Hoefft, schepen Venlo, overleden voor 1494.
  • Peter Woest eigenaar Vinckenhof te Venlo 1502-1507, burgemeester Venlo 1496 en 1502.
  • Johan Woest eigenaar Vinckenhof te Venlo 1508-1511.