Winthagen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Winthagen (Limburgs: Windhage) is een gehucht in de gemeente Voerendaal (Zuid-Limburg). Winthagen ligt ten zuiden van Voerendaal en ten noordwesten van Ubachsberg.


Naam

De naam Winthagen komt reeds voor in het jaar 1130 , in een oorkonde van Walram Duc van Limburg waar deze een schenking doet aan de abdij van Steinfeld. Bron; Histoire du Limbourg door Ernst. De naam is mogelijk afgeleid van Wennemarus, Wenartzkinderen, Wenartzhagen, Wijnandshagen en tenslotte Windhagen.

Geschiedenis

De bewoning in Winthagen is ontstaan vanuit de pachthoeve Winthagerhof. De hoeve wordt reeds vermeld in 1448. De huidige Winthagerhof dateert uit 1721 . Samen met Overste FUREDALL en de Heggenleenhof (Op Gen Hek) was het een onder- en achterleen van Walraff Theodoor, Baron van Schellaard van Obbendorff, vrijheere van de Herrschaft Schinnen (1528).

Bij het dorp zijn de resten van zes oude kalkovens gevonden. Deze zijn te zien langs de weg van Kunrade naar Winthagen.

Tijdens de regering van keizer Karel V, koning van Spanje als Carlos I, werd een lijst opgemaakt van alle huizen in deze streken, waarop belasting betaald moest worden, teneinde zijn bloedige oorlogen tegen de reformatie te kunnen bekostigen. Dit was in het jaar 1526. Hieruit blijkt dat in Winthagen toen 7 huizen stonden. In 1869, dus drie en een halve eeuw later, was dit aantal uitgegroeid tot 10.

Monumenten

Winthagen heeft een beschermd dorpsgezicht. Een aantal woningen is/wordt opgeknapt in een stijl die past binnen het beschermd dorpsgezicht. De gemeente Voerendaal heeft onlangs de bestrating vernieuwd, ook die is nu passend bij het beschermd dorpsgezicht. Zes woningen zijn aangewezen als rijksmonument.

  • Winthagerhof; hoeve met binnenplaats van Kunradersteen, mergel en baksteen; aan de straat twee puntgevels. Woonhuis met segmentboogvensters en rechthoekige vensters in Naamse steen, 18de en 19de eeuw, en resten van oudere venstertjes en van een rondboogingang; gevelsteen uit 1712 in de puntgevel van mergel.
  • Het Bakkes, het oude bakhuis, dat in 2005 is gerestaureerd.
  • Hoeve met open binnenplaats; van Kunradersteen, XIX A.
  • Hoeve met binnenplaats, 18de eeuw; van Kunradersteen met o.a. tweelichtkozijn van mergel.
  • Haakvormige hoeve van Kunradersteen en vakwerk, 19de eeuw.
  • Hoeve met Kunradersteen en aan de binnenplaats ook vakwerk, met taustenen rondboogpoort uit 1721.
  • Poort van monument Winthagen 9, blijkens de steen boven de poort een monument met een lange geschiedenis.
  • Hoeve van Kunradersteen met vakwerk om binnenplaats. Ankerjaartal 1753 op poortsluitsteen uit 1868.
  • Het kapelletje van Winthagen is gebouwd in 1955 en gewijd aan Maria Sterre der Zee. Zowel het ex- als het interieur zijn van Kundradersteen. Het Mariabeeld is gemaakt door de beeldhouwer Jean Weerts. Eén keer per jaar wordt er het kapelfeest georganiseerd, telkens op de eerste zondag van augustus.
  • Gietijzeren wegkruis en een oude waterpomp.