Windraak

Uit Genealogie Limburg Wiki

Windraak (Limburgs: De Wèndjraak) is een gehucht in de Nederlandse provincie Limburg, het ligt grotendeels in de gemeente Sittard-Geleen, een aantal woningen behoort tot gemeente Schinnen. Windraak ligt in de vorm van lintbebouwing langs de provinciale weg tussen Sittard en Brunssum, de N276. Het gehucht ligt aan de rand van een plateau en kijkt uit over de brede Maasvallei waarin Sittard en Geleen zijn gelegen. Ernaast ligt ook de Kollenberg.

Opvallend aan de plaatsnaam is ook dat het Schinnense gedeelte, dat slechts drie huizen telt, met een 't' wordt gespeld in plaats van een 'd', als Wintraak dus. Qua adressering horen deze huizen bij Puth.

Monumenten

Klooster Liefdezusters van het Kostbaar bloed. Dit gebouw ligt aan de doorgaande weg Brunssum-Sittard.