Wijnand(t)s

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE WIJNAND(T)S

Inleiding [1]

De familie Wijnands komt uit Maastricht en omgeving (Heer en Meerssen). Andere veel voorkomende varianten van de schrijfwijze van de geslachtnaam zijn Wijnandts, Wijnants, Wijnen, Wijnans, Winants en Wynands. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw is de meest voorkomende schrijfwijze van de familienaam Wijnandts of Wijnands, terwijl een klein deel van de familie vanaf het begin van de twintigste eeuw de naam als Wynands schrijft. Veel nazaten van de stamvader Henricus Wijnants zijn nog steeds woonachtig in Zuid-Limburg. Een bekende naamdrager is Anna Cornelia Wijnandts-Louis (1882-1957), het eerste vrouwelijke raadslid in Maastricht en eerste volgens actief kiesrecht gekozen vrouwelijke raadslid in Nederland (1920).

Wapen


Familiewapen Wijnand(t)s


In zilver een smalle rode dwarsbalk ondersteund door drie rode palen, vergezeld boven van drie zwarte schijfjes, naast elkaar. Helm: half aanziend. Helmteken: een uitkomend, klimmend rood hert. Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. [2] Dit wapen wordt door de latere generaties Wijnands gevoerd.

Generatie I


I. Merten Wijnants, geb. omstr. 1600 (geschat), eigenaar van 4 roeden akkerland te Heer, die hij in 1668 als borg inbrengt voor een lening van 200 gulden bij Jan Vrencken, burger en koopman van Maastricht en diens echtgenote Anna van Lichtenborgh, tr. voor 1634 Maria Gelen (Geelen, Gielen), geb. omstr. 1614 (geschat), overl. Heer 24 april 1694, dr. van Jan Gelen.


Generatie II


II. Jan (Johannnes, Joannes) Wijnants, ged. omstr. 1630, eigenaar van “huis, moesthoff met beide weiden, gelegen binnen Heer, reijgt: zonneopgang de wed. Gilis Frisschen, middag Machiel Coninx, zonneondergang Willem Reijnders”, lakenkoopman te Maastricht (1660), begr. Heer 10 maart 1707,

tr. Heer (Maastricht) 22 dec. 1654 (get.: Matthias Jacops, Helwijgis Heunen) Gertrudis (Giedt) Jacobs (Jacops), dr. van Peter Jacops en Geertruid (Giet) Nelissen.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Petrus Wijnands, volgt IIIa.
2. Matthias Wijnants, ged. Heer 29 juni 1667 (doopheffers: Petrus Knibben, Margareta Walpots), kanunnik van de collegiale kerk van St. Servaas te Maastricht, naamgever Beurzenstichting Matthias Wijnants, overl. ald. 7 okt. 1722.
3. Gerardus Wi(j)nants, volgt IIIb.
4. Maria Winants, ged. Heer 21 sept. 1678 (doopheffers: Petrus Knaeps, Catharina Berchems), overl. ald. 13 sept. 1751,
tr. Heer 28 april 1707 Joannes Vanderweijden, ged. Heer 8 nov. 1671, begr. ald. 13 mei 1726, zn. van Joannes Vanderweijden en Anna Beckers.

Generatie III


IIIa. Petrus Wijnands, ged. Heer (Maastricht) 13 sept. 1656 (doopheffers: Leonardus Wijnand, Anna Lenssens), koopt in 1706 van zijn vader voor 1140 gulden “huis, moesthoff met beide weiden, gelegen binnen Heer, reijgt: zonneopgang de wed. Gilis Frisschen, middag Machiel Coninx, zonneondergang Willem Reijnders”, rijproost te Heer (1703-1704 en 1707-1710), begr. ald. 16 dec. 1710,

tr. Heer juni 1681 (get.: Joannes Dirix, Joannes Wijnandus Walpots, N.N. Kikken) Maria Kicken, ged. Heer 23 febr. 1659 (doopheffers: Joannes Stevens, Ida Hensen), begr. ald. 15 april 1714, dr. van Joannes en Maria N.N.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Joannes Wijnants, volgt IVa.
2. Barbara Wijnants, ged. Heer 13 maart 1696 (doopheffers: Henricus Leunissen, Gertrudis Jacobs, Agnes Honts), begr. ald. 24 sept. 1749,
tr. Heer 8 april 1725 (get.: Hermanus Lousbergh, Barbara Hamers) Joannes Michels, ged. Arcen 24 juni 1689 (doopheffers: Joannes van Riel, Sijbilla Corvers), zn. van Petrus Michels en Harmanna N.N.
3. Christianus Wi(j)nan(d)ts, volgt IVb.

IIIb. Gerardus Wi(j)nants, ged. Heer 13 febr. 1669 (doopheffers: Henricus Walpots, Catharina Wijnants), koopman en grondeigenaar te Maastricht, overl. Rothem (Meerssen) 13 april 1737,

tr. Heer 18 febr. 1694 (get.: Egidius Lousbergh, Mathias Petrus Wijnants, .. Peters) Agnes Honts (Hons), ged. Heer 4 maart 1668 (doopheffers: Fredericus Wijngarts, Anna van Weersch, Maria Leufkens), overl. Meerssen 20 maart 1747, dr. van Martinus Honts en Maria Wijngarts.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Mathias Wijnandts, volgt IVc.
2. Joannes Augustinus (Jean Augutin) Winants, ged. Heer 22 maart 1707 (doopheffers: Wilhelmus Dortan, Maria Kicken i.n.v. Helena Wijswilder), overl. Bunde 30 juli 1771,
tr. 1e 1726 Maria Margaretha Gadet,
tr. 2e 1730 Sibille Mulders, ged. Bunde 10 jan. 1708 (doopheffers: Gerardus Steinen, Elisabetha Mulder), overl. ald. 16 nov. 1651, dr. van Henricus Mulders en Maria Steinen.

Generatie IV


IVa. Joannes Wijnants, ged. Heer (Maastricht) 14 dec. 1690 (doopheffers: Maria Kicken, Joannes Diricx, Gertrudis Jacobs), rijproost te Heer (1716-1718), begr. ald. 27 dec. 1731,

tr. Heer 15 sept. 1715 (get.: Franciscus Wouters, Petrus Beckers) Sophia Coninckx, ged. Heer 8 febr. 1695, begr. ald. 6 sept. 1764, dr. van Michiel Coninckx en Maria van Scharn; zij tr. 2e Heer 30 nov. 1742 Joannes Meijers (get.: Godefridus Conincx, Barbara Loverix).
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Michael Wijnants, volgt Va.
2. Sophia Wijnants, geb. Heer 2 jan. 1722, begr. ald. 19 dec. 1749,
tr. Heer 3 dec. 1746 Martinus Meijers (get.: Joannes Wijnants, Maria Wijnants), ged. Heer 27 sept. 1723 (doopheffers: Hermanus Lousbergh junior, Ida Waelpots, Petrus Peters), zn. van Joannes Meijers en Helena Tripels.
3. Joannes Wijnants, geb. Heer 27 april 1723,
tr. Heer 21 okt. 1764 (get.: Guilielmus Wijnants, Joannes Hermeijers, Anna Maria Honeij) Anna Catharina Honé (Honeij), ged. Heer 12 jan. 1738 (doopheffers: Engelbertus Vanderboren, Anna Vanderboren, Maria Edij), begr. ald. 23 juni 1795, dr. van Simon Honé en Joanna Vanderboren.
4. Maria Barbara Wijnants, geb. Heer 5 maart 1725, begr. ald. 24 sept. 1749,
tr. 1e Heer 11 juli 1743 Petrus Sporck (get.: Leonardus Sporck, Joanna Sporck), ged. Heer 8 juli 1708 (doopheffers: Christianus Kicken, Helena Vruls, Joannes Kicken, Elisabetha Sleijpen), zn. van Wilhelmus Sporck en Catharina Valckenborgh.

IVb. Christianus Wi(j)nan(d)ts, ged. Heer 30 april 1703 (doopheffers: Simon Duijckaerts, Aleijdis Wouters),

tr. Heer 5 nov. 1724 (get. Hermanus Lousbergh, Barbara Hamers, Elisabet Haemers) Catharina Peters, geb. ca 1700 (geschat), begr. Heer 21 april 1747.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Servatius Wijnandts, volgt Vb.

IVc. Matthias Wijnandts, ged. Heer 7 febr. 1700 (doopheffers: Matthias Honts, Maria Honts, Agnes Rutten, Hermannus Lousbergh), overl. Meerssen-Rothem 11 jan. 1772,

tr. 1723 Joanna Maria Peerbooms (Perebooms), ged. Meerssen 4 mei 1702, overl. Meerssen-Rothem 28 dec. 1771, dr. van Leonardus Peerbooms en Joanna Overmaes.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Gerardus Wijnands, volgt Vc.
2. Leonardus Wijnand(t)s, ged. Meerssen 9 jan. 1726 (doopheffers: Christianus Crijns, Maria Gadet),
tr. Broeksittard 21 april 1776 (get.: Leonardus Emandts, Wijnandus Breijdenrath, Agnes Hendricks) Anna Mechtildis Bergs, ged. Broeksittard 29 jan. 1743, dr. van Joannes Bergs en Maria Niven.
3. Martinus Wijnand(t)s, ged. Meerssen 30 sept. 1730 (doopheffers: Waltherus Fijd, Maria Wijnants), woonde Kleine Kruysmolen te Rothem-Meerssen (1792), overl. ald. 25 maart 1792, begr. ald. 26 maart 1792,
tr. Meerssen 9 jan. 1764 Maria Anna Romeijnen.
4. Joanna Wijnand(t)s, ged. Meerssen 31 jan. 1736 (doopheffers: Joannes Wijnants, Anna Doesenbergh), begr. ald. 23 jan. 1780,
tr. Meerssen 26 juni 1756 Tilmannus Pluijs (Pluis, Pluus), ged. Geulle 15 febr. 1731 (doopheffers: Petrus Notten, Barbara van Aubel), zn. van Hubertus Pluis en Anna van Aubel (hij tr. 2e Meerssen 10 okt. 1786 Maria Maria Elisabeth Severen).
5. Mathias Wijnands, ged. Meerssen 3 maart 1738 (doopheffers: Gerardus Coninghs, Ida Wijnants), hovenier, wonende Klinkenberg huisnummer 52, overl. ald. 15 aug. 1798,
tr. 1e Meerssen 6 mei 1764 Anna Catharina Nijsten (Niesten), ged. Voerendaal 11 jan. 1729 (doopheffers: Joannes Eussen, Anna Catharina ..), overl. Meerssen 27 juli 1783, dr. van Mathias Nijsten en Maria Eussen.
6. Maria Gertrudis Wijnand(t)s, ged. Meerssen 26 aug. 1743 (doopheffers: Joannes Scheyren, Gertrudis Wijnandts), huiseigenaar te Rothem (1808), overl. ald. 14 juli 1821,
tr. Meerssen 2 okt. 1768 Joannes Petrus (Pierre) Jessen (Jets, Jetsch, Jetten, Jeits), geb. omstr. 1734 (geschat), overl. Meerssen-Rothem 16 okt. 1804, zn. van Mathieu Jets, huiseigenaar in Rotthem (1808), en Maria Anna N.N.

Generatie V


Va. Michael Wijnants, geb. Heer 12 jan. 1718, overl. ald. 8 sept. 1794,

tr. 1e Heer 8 april 1742 (get.: Petrus Wijnants, Christaen Petrus Wijnants, N.N. Sprockx) Maria Elisabetha Sporck (Sporckx, Sporken), ged. Klimmen 29 sept. 1716 (get.: Martinus Schoenmaeckers, Elisabeth Pasque), begr. Heer 7 nov. 1758, dr. van Wilhelmus Sporcken en Catharina Valkenborgh;
tr. 2e Heer 4 juni 1761 (get.: Godefridus Conincx, Barbara Loverix) (Maria) Sophia Kicken, ged. Heer 12 okt. 1736 (doopheffers: Mathias Dortant, Anna Vanderboren), begr. ald. 23 okt. 1763, dr. van Gulielmus Kicken en Sophia Koninckx.
Uit het eerste huwelijk o.a.:
1. Wilhelmus) Wijnants, volgt VIa.
2. Franciscus Wijnants (Wijnands), volgt VIb.
3. Marie Catherine Wijnands, geb. Heer 1757/'58, [3] overl. Oost (Eijsden) 24 febr. 1823,
tr. Gerard Claessen(s), geb. 1744/'45, [4] overl. Oost (Eijsden) 28 mei 1808.

Vb. Servatius Wijnandts, ged. Heer 26 april 1736 (doopheffers: Maria Wijnants, Servatius Peters, Anna Peters), werkman (1817), overl. Maastricht 15 aug. 1837,

tr. Margaretha Catharina Wagener (Waegeneer), geb. Maastricht omstr. 1757 (geschat), overl. ald. 4 maart 1838.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Wijnandts, ged. Maastricht 8 nov. 1783 (doopheffers: Franciscus Wijnandts, Maria Ann Lemmens), werkman ( 1817), overl. Veenhuizen (Norg) 2 maart 1846,
tr. Maastricht 26 juni 1817 Anna Mechtildis Tits, geb. Maastricht 12 maart 1794, overl. ald. 28 aug. 1862, dr. van Henricus Tits en Agnes Defay.
2. Maria Anna Wijnandts, ged. Maastricht 15 sept. 1784, overl. ald. 24 mei 1870,
tr. Maastricht 31 okt. 1816 Servatius Leonardus Tellin(g)s, ged. Maastricht 17 mei 1787, schoenmaker (1816), overl. ald. 29 dec. 1864, zn. van Joannes Tellings en Maria Catharina Booms.
3. Joannes Wijnandts, volgt VIc.
4. Maria Catharina Wynandts, geb. Maastricht 1790, overl. ald. 26 nov. 1841,
tr. Maastricht 29 sept. 1825 Egidius (Gilles) Heijnen, geb. Sint Geertruid 10 mei 1792, overl. ald. 23 nov. 1858, zn. van Gilles Heijnen en Maria Catharina Martinus.
5. Lodewijk Wijnandts, geb. Maastricht 6 jan. 1795, kleermaker (1857), overl. ald. 24 maart 1874,
tr. Maastricht 11 juni 1818 Maria Lambriex, geb. Maastricht 8 juni 1792, overl. ald. 23 maart 1865, dr. van Joannes Lambriex, meester metselaar, en Gertrudis op den Camp.
6. Ida (Yde) Wynandts, geb. Maastricht 5 nov. 1797, overl. ald. 23 mei 1867,
tr. Maastricht 22 jan. 1825 Jacobus Schefer, geb. Maastricht 6 juni 1802, flankeur 15e afdeling infanterie, dagloner, overl. ald. 22 juli 1838, zn. van Jan Schefer en Maria Catharina Oorband.
7. Johannes Hendricus Wynandts, geb. Maastricht 19 jan. 1798, schoenmaker, overl. ald. 15 dec. 1848,
tr. Maastricht 2 jan. 1824 Maria Catharina Rompelberg, geb. Maastricht 14 febr. 1802,overl. ald. 14 jan. 1867, dr. van Michiel Rompelberg en Mechtildis Goyen.
8. Wilhelmus Winands (Wynandts), geb. Maastricht 6 juli 1800, werkman, overl. ald. 24 okt. 1862,
tr. Maastricht 13 nov. 1828 Maria Johanna Josepha Bomme, geb. Fleur le Romain 1803, overl. Maastricht 26 april 1874, dr. van Michiel Bomme en Joanna van Deursel.
9. Maria Elisabeth Wynands, geb. Maastricht 22 maart 1801, overl. ald. 29 maart 1865,
tr. Maastricht 2 nov. 1826 Petrus Laurentius Godding, geb. Maastricht 15 mei 1797, spoorwegbeambte (1860), overl. Maastricht 27 maart 1865.
10. Maria Wynandts, geb. Maastricht 1 juli sept. 1803, overl. ald. 26 sept. 1807.
11. Petrus Wijnants, geb. Maastricht 23 sept. 1804, kleermaker, overl. 24 aug. 1875,
tr. Maastricht 18 mei 1827 Maria Josepha T(e)ijsens, geb. Maastricht 24 nov. 1799, overl. ald. 9 maart 1879, dr. van ..

Vc. Gerardus Wijnands, ged. Meerssen 13 aug. 1724 (doopheffers: Jacobus Peerbooms, Maria Wijnants),

tr. 1e Meerssen 13 aug. 1747 Mechtilde Quax (Quakx), ged. Meerssen 25 sept. 1715, overl. ald. 15 sept. 1781,
tr. 2e Meerssen 29 jan. 1786 Johanna (Jeanne) Geertruijd Severens (Severus), ged. Schinnen 21 okt. 1753 (doopheffers: Matthias Severens, Joanna Gertrudis Broun), huiseigenaar te Rothem (1808), overl. Meerssen 1 dec. 1831, dr. van Leonardus Severens en Catharina Schurgers.
Uit het eerste huwelijk o.a.:
1. Joannes Leonardus Wijnands, ged. Meerssen-Rothem 10 mei 1749 (doopheffers: Leonardus Reymerdael, Maria Quax), huiseigenaar te Rothem (1808), overl. ald. 17 maart 1812,
tr. Maria Cornelia Severens, ged. Schinnen 7 dec. 1750 (doopheffers: Joannes Craheij, Cornelia Martens), overl. Meerssen 26 juli 1826, dr. van Leonardus Severens en Catharina Schurgers.
2. Maria Catharina Wijnands, ged. Meerssen 29 aug. 1752 (doopheffers: Leonardus Winands, … van Reymersdael), overl. ald. 16 sept. 1815,
tr. Meerssen 19 nov. 1781 Joannes Eggen, geb. Heer 9jan. 1756, overl. Maastricht 26 febr. 1822, zn. van Joannes Eggen en Joanna Essenbach.
3. Maria Agnes Wijnands, ged. Meerssen 8 juli 1758 (doopheffers: Hermanus Crijns, Maria Agnes Wynands), overl. ald. 29 aug. 1781,
tr. Meerssen 21 juli 1781 Laurentius Kleinen, geb. Poffendorf (Duitsland).
Uit het tweede huwelijk o.a.:
4. Mathias Wijnands, volgt VId.
5. Pieter Wijnands, volgt VIe.

Generatie VI


VIa. Wilhelmus Wijnants, ged. Heer 5 okt. 1748 (doopheffers: Joannes Wijnants, Mechtildis Conincx, Christianus Wijnants), overl. ald. 21 jan. 1808,

tr. 1e Heer 7 mei 1775 (get.: Franciscus Wijnants, Joanna Maria Rademaekers) Anna Maria Rademaeckers (Rademakers), ged. Heerlen 14 nov. 1749 (doopheffers: Leonardus Aelmans, Petrus Casparus Schepers namens Anna Halfkan), begr. Heer 20 febr. 1782, dr. van Joannes Rademaeckers en Elisabeth Coolen, r
tr. 2e Heer 10 okt. 1784 (get.: Franciscus Wijnants, Joannes Wijnants, Anna Barbara Warneer) Maria Warnier (Warne(e)r), ged. Schimmert 31 mei 1749 (doopheffers: Joannes Warnier, Maria Timmermans), overl. Heer 11 juli 1823, dr. van Nicolaus Warnier en Catharina Habets).
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Wijnants, ged. Heer 4 aug. 1778 (doopheffers: Joannes Wijnants, Joanna Bongers, Anna Rademakers), begr. ald. 14 maart 1782.
2. Elisabetha Wijnants, ged. Heer 2 febr. 1781 (doopheffers: Godefridus Coninx, Maria Wijnants), begr. ald. 5 maart 1782.
Uit het tweede huwelijk:
3. Maria Catharina Wijnants, ged. Heer 16 febr. 1785 (doopheffers: Theodorus Dirix, Catharina Habets, Joannes Wijnants).
4. Maria Elisabetha Wijnants, ged. Heer 28 okt. 1787 (doopheffers: Petrus Switsviegel, Maria Wijnants), overl. ald. 11 april 1857,
tr. Heer 25 okt. 1818 Pierre Leonard Bastings, geb. Limmel 28 nov. 1784, landbouwer, overl. Maastricht 28 okt. 1864, zn. van Pierre Leonard Bastings en Anne Catherine Dirix.

VIb. Franciscus Wijnants (Wijnands), ged. Heer 22 febr. 1756 (doopheffers: Joannes Goessens, Barbara Kicken, Franciscus Wijnants), overl. ald. 14 febr. 1830,

tr. 1e Maria Ruijters, geb. ca 1755 (geschat), begr. Heer 9 okt. 1783,
tr. 2e Heer 17 april 1785 Maria Sophia Jorissen, ged. Merkelbeek 14 febr. 1735, overl. Heer 2 sept. 1815, dr. van Henricus Jorissen en Elisabeta Penris.
Uit het eerste huwelijk o.a.:
1. Johannes (Jean, Jan) Wijnands, geb. Heer 13 nov. 1774, landbouwer (1801), overl. ald. 13 nov. 1858,
tr. 1e Heer 8 mei 1801 Anna Maria Rousch, geb. Gulpen 23 nov. 1780 (doopheffers: Winandus Vliegen, Catharina Lenaerts, Fredericus Schreurs), overl. Heer 26 aug. 1803, dr. van Egidius Rousch en Anna Catharina Schreurs,
tr. 2e Heer 12 okt. 1805 Maria Catharina Reijnders (Rijnders), geb. Eben-Emael (Luik) 1772 (geschat), overl. Heer 19 febr. 1845.
2. Michael Wijnands, geb. Wolder (Oud-Vroenhoven, Maastricht) 23 nov. 1777, begr. Heer 28 juni 1791.
3. Wilhelmus Wijnants (Wijnands), ged. Heer 1 okt. 1783 (doopheffers: Godefridus Coninx, Maria Maesen, Wilhelmus Wijnants, Maria Burchs), voerman (1809), overl. ald. 6 april 1830,
tr. Heer 8 april 1809 Maria Kerssemaekers, ged. Breust (Eijsden) 5 jan. 1772, overl. Heer 26 aug. 1847, dr. van Johannes (Jean) Kerssemaekers en Elisabeth Huls. Hieruit nageslacht.

VIc. Joannes Wijnandts, ged. Maastricht 23 sept. 1792 (doopheffers: Johan Wijnandts, Johanna van Roij), overl. Maastricht 6 febr. 1901,

tr. Maastricht 29 aug. 1822 Anne Marie Delille (Delillo), geb.Maastricht 22 okt. 1797, dr. van Nicolaas Delillo en Elisabeth Stober (Slober).
Uit dit huwelijk:
1. Servatius Hubertus Wijnandts, geb. Maastricht 19 okt. 1822, overl. ald. 14 sept. 1866.
2. Maria Hubertina Wijnandts, geb. Maastricht 28 sept. 1824, overl. ald. 1 okt. 1824.
3. Maria Carolina Wijnandts, geb. Maastricht 8 april 1826, overl. ald. 6 juni 1884,
tr. Maastricht 18 juni 1850 Josephus Hubertus L’Espoir, geb. Maastricht 26 aug. 1828, dagloner (1850), zn. van Maria Joanna Louisa L'Espoir.
4. Willem Wijnandts, geb. Maastricht 27 okt. 1828, overl. Delft 18 nov. 1909,
tr. Delft 30 okt. 1861 Francisca de Neuve, geb. Tilburg 30 jan. 1839, dr. van Bernardus Johannes de Neuve, kuiper, en Elisabeth van Ierland.
5. Joannes Wijnandts, volgt VIIa.
6. Catharina Wijnandts, geb. Maastricht 31 jan. 1833,
tr. Maastricht 28 mei 1862 Lambertus Robeerts, geb. Maastricht 24 jan. 1838, dagloner (1862), zn. van Mathijs Robeerts en Maria Janssen.
7. Mechtildis Wijnandts, geb. Maastricht 14 febr. 1835, overl. ald. 7 nov. 1835.
8. Ida Wijnandts, geb. Maastricht 23 jan. 1837, overl. Maastricht 11 aug. 1839.
9. Agatha Wijnandts, geb. Maastricht 20 nov. 1840, overl. ald. 13 febr. 1931,
tr. Maastricht 28 okt. 1868 Mathijs Mochas, geb. Maastricht 23 juli 1833, dagloner (1868), overl. Maastricht 20 jan. 1918, zn. van Petrus Mochas en Lucia van der Reijd.

VId. Mathias Wijnands, ged. Meerssen-Rothem 6 april 1787 (doopheffers: Mathias Wijnandts, Maria Elisabeth Severens), dagloner, overl. Meerssen 15 juni 1849,

tr. 1e Meerssen 3 april 1811 Marie Anne Bougie, geb. Munstergeleen ca. 1784, overl. Meerssen 1 juni 1813, dr. van François Lambert Bougie en Maria Helena Weebers (Wevers);
tr. 2e Meerssen 8 okt. 1815 Margaretha Ummels, geb. Bunde 24 sept. 1787, overl. Meerssen 31 okt. 1853, dr. van Johannes Ummels en Elisabeth Janssen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marie Helene Wijnands, geb. Meerssen 24 nov. 1811, overl. ald. 20 dec. 1811.
2. Jeanne Gertrude Wijnands, geb. Meersen 17 mei 1813, overl. ald. 4 april 1886,
tr. 1e Jo(h)annes Neven, geb. omstr. 1813 (geschat), ontvanger der accijns, overl. Oud-Vroenhoven 26 jan. 1846,
tr. 2e Frederic (Frederik) Wings, geb. Duren (Duitsland) 1807/'08, [5] overl. Rothem 15 maart 1883.
Uit het tweede huwelijk:
3. Marie Elisabeth Wijnands, geb. Meerssen 1 dec. 1816.
4. Anna Maria Catharina Wijnands, geb. Meerssen 26 okt. 1818, overl. ald. 1 okt. 1878,
tr. 1e Meerssen 3 mei 1851 Caspar Habets, geb. Houthem 29 jan. 1811, dienstknecht, overl. Luik (België) 1856, zn. van Mathias Habets en Martina Stassen,
tr. 2e Meerssen 2 dec. 1858 Arnoldus Gulikers, geb. Meerssen 5 jan 1809, zn. van Arnoldus Gulikers, huiseigenaar te Meerssen (1808), en Catharina Honée.
5. Maria Cornelia Wijnands, geb. Meerssen 11 sept. 1823, overl. ald. 21 dec. 1829.
6. Mechtild Wijnands, geb. Meerssen 24 nov. 1830, overl. ald. 16 febr. 1857,
tr. Meerssen 25 juni 1856 Johannes Bartholomeus Stephanus van Hulst, geb. Limmel-Meerssen 26 nov. 1831, dagloner, overl. Maastricht 9 april 1917, zn. van Hendrik van Hulst en Anna Maria Crolla (hij tr. 2e Maastricht 21 juli 1858 Hendrika Maria Plusje).

VIe. Pieter Wijnands, ged. Meerssen-Rothem 17 maart 1793 (doopheffers: Petrus Jets, A.M. Celissen), houtzager, overl. Meerssen 30 dec. 1857, :tr. Meerssen 21 aug. 1818 (Maria) Cornelia Moors (Moers), geb. Beek/Meerssen 25 juli 1794, overl. Meerssen 7 sept. 1872, dr. van Hubertus Moors en Anna Maria Pijls (Piels).

Uit dit huwelijk:
1. Maria Geertruijd Wijnands, geb. Meerssen 27 juli 1820, dagloner, overl. Heer 5 maart 1906,
tr. Meerssen 6 mei 1865 Wilhelmus Boosten, geb. Borgharen 28 nov. 1822, overl. Limmel 16 juni 1903, zn. van Jan Booster, schoenmaker, en Elisabeth Urlings, wedr. van Maria Genders.
2. Anna Maria Wijnands, geb. Meerssen 2 nov. 1822, overl. ald. 11 jan. 1851,
tr. Meerssen 29 okt. 1853 Christiaan Herben, geb. Bunde 21 maart 1826, overl. Maastricht 24 juni 1902, zn. van Jan Pieter Herben en Maria Catharina Koemans.
3. Gerardus Wijnands, geb. Meerssen 1 nov. 1825, overl. ald. 6 nov. 1825.
4. Leonardus Wijnands, geb. Meerssen 28 nov. 1826, houtzager, overl. Houthem 12 jan. 1908,
tr. Meerssen 9 april 1853 Anna Elisabeth Frijns, geb. Houthem 7 juni 1832, overl. ald. 26 jan. 1905, dr. van Joannes Lambertus Frijns en Joanna Elisabeth Penders.
5. Hermanus Wijnands, geb. Meerssen 27 juli 1829, dagloner,
tr. 1e Meerssen 31 maart 1853 Maria Elisabeth Stor(c)ken, geb. Limbricht 6 febr. 1828, overl. Limbricht (Guttecoven) 30 nov. 1870, dr. van Leonard en Ida Solberg;
tr. 2e Urmond 31 aug. 1875 Maria Christina Schreijen (Schroijen), geb. Sittard 3 aug. 1831, overl. Urmond 27 nov. 1901, dr. van Jan Pieter Gerard Schreijen en Maria Elisabeth Wenmekers, wed. van Wilhelmus Bouts.
6. Mathijs Wijnands, geb. Meerssen 4 mei 1832, houtzager.
7. Joseph Wijnands, geb. Meerssen 31 mei 1836, overl. ald. 20 jan. 1837.
8. Gerardus Josephus Wijnands, volgt VIIb.

Generatie VII


Plaquette met beeltenis van Anna Cornelia Wijnandts-Louis, gemaakt door Jos van Keulen en in 2007 onthuld in het trappenhuis van het Raadhuis van Maastricht.

VIIa. Joannes Wijnandts, geb. Maastricht 5 juni 1831, glasslijper, overl. ald. 6 febr. 1901,

tr. Maastricht 1 febr. 1855 Maria Anna Judith Tange, geb. Maastricht 11 april 1836, overl. ald. 3 jan. 1889, dr. van Fredericus Tange en Maria Anna Labrousse.
Uit dit huwelijk:
1. Servaas Wijnandts, geb. Maastricht 1855/'56, [6] overl. ald. 13 nov. 1863.
2. Jan Frederik Wijnandts, geb. Maastricht 24 okt. 1858, overl. ald. 22 nov. 1863.
3. Josephus Matheus Wijnandts, geb. Maastricht 9 maart 1861, verm. jong overleden.
4. Carolina Wijnandts, geb. Maastricht 9 nov. 1862, overl. ald. 13 nov. 1862.
5. Margaretha Josephina Elisabeth Wijnandts, geb. Maastricht 13 nov. 1866, overl. ald. 29 nov. 1906,
tr. Maastricht 17 juli 1889 Lambertus Cobben, geb. Maastricht .. 1867, glasslijper (1889), overl. ald. 21 april 1939, zn. van Wilhelmus Cobben en Christina Knooren.
6. Henricus Antonius Michael Wijnandts, geb. Maastricht 6 aug. 1869..
7. Maria Anna Wijnandts, geb. Maastricht 10 sept. 1874.
8. Pierre Nicolas Wijnandts, geb. Maastricht mei 1877, [7] overl. ald. 20 juli 1877.
9. Johannes Baptist Wijnandts, geb. Maastricht 11 nov. 1878, glasslijper, overl. 19 maart 1941, tr. Leerdam 6 sept. 1906 Anna Cornelia Louis, geb. Maastricht 15 sept. 1882, eerste vrouwelijke raadslid van de gemeente Maastricht (1920-1949) in welke periode zij permanent lid van drie raadscommissies (voor volkshygiëne, marktwezen en armwezen) was, lid van de gemeentelijke Commissie tot wering van schoolverzuim (1934-1937), het eerste volgens actief kiesrecht gekozen vrouwelijke raadslid in Nederland (1920), overl. Maastricht, 23 dec. 1957, dr. van Nicolaas Louis en Helena Godding. [8] [9] [10] Hieruit nageslacht.

VIIb. Gerardus Josephus Wijnands, geb. Meerssen 3 april 1840, dagloner te Rothem-Meerssen, houtzager (1876), overl. Maastricht 30 juni 1904,

tr. Meerssen 27 sept. 1869 (Maria) Gertrudis Beusen, geb. Meerssen 8 maart 1839, overl. Rothem-Meerssen 30 sept. 1908, dr. van Jan Joseph Beusen, kleermaker, en Maria Theresia Peusen.
Uit dit huwelijk:
1. Louis Wijnands, volgt VIIIa.
2. Wilhelmus Hubertus Wijnands, volgt VIIIb.
3. Gerard Jozef Wijnands, geb. Meerssen 6 jan. 1876, verm. jong overleden.
4. Genovina Wijnands, tweeling met voorgaande, geb. Meerssen 6 jan. 1876, overl. Rotthem-Meerssen 6 april 1958,
tr. Amby 7 mei 1900 Joannes Andreas Fraats, geb. Amby 1 juni 1875, fabrieksarbeider (1900), overl. Rotthem-Meerssen 21 aug. 1945, zn. van Jan Willem Fraats, fabrieksarbeider, en Maria Elisabeth Gijselaers.
5. Barbara Wijnands, geb, Meerssen 15 maart 1878, overl. Maastricht 28 juni 1951,
tr. Amby 18 okt. 1909 Joannes Petrus Fraats, geb. Amby 21 jan. 1866, fabrieksarbeider (1909), overl. ald. 1 maart 1923, zn. van Jan Willem Fraats, fabrieksarbeider, en Maria Elisabeth Gijselaers.
6. Maria Theresia Agnes Wijnands, geb. Meerssen 8 mei 1881, overl. Maastricht 11 jan. 1918,
tr. Meerssen 10 nov. 1906 Petrus Hubertus Hendriks, geb. Meerssen 29 sept. 1884, mijnwerker, winkelier te Rothem-Meerssen, overl. Maastricht 13 maart 1977, zn. van Louis Franciscus Hubertus Hendriks en Maria Elisabeth Colleij (hij tr. 2e Meerssen 24 jan. 1920 Anna Maria Philomena Timmers).

Generatie VIII


VIIIa. Louis Wijnands, geb. Meerssen 18 april 1871, kantonnier, overl. ald. 11 aug. 1926,

tr. Meerssen 7 sept. 1895 Petronella Agnes Franssen, geb. Meerssen 27 maart 1874, overl. ald. 1 dec. 1943, dr. Johannes Stephanus Franssen en Philomena Elisabeth Beenkens.
Uit dit huwelijk:
1. Philomena Elisabeth Wijnands, geb. Meerssen 19 febr. 1898, overl. Maastricht 25 sept. 1929,
tr. Schimmert 1 sept. 1928 Frans Remigius Vroemen, geb. Schimmert 21 okt. 1898, bakker, overl. Maastricht 31 mei 1957, zn. van Johannes Hendrikus Vroemen en Maria Elisabeth Hubertina Goossens (hij tr. 2e Meerssen 25 juli 1932 Barbara Maria Dreessen).
2. Maria Hubertina Geertrudis Wijnands, geb. Meerssen 13 jan. 1900, overl. ald. 6 mei 1925,
tr. Meerssen 28 aug. 1921 Johannes Christiaan Hochstenbach, geb. Meerssen 18 aug. 1895, stucadoor, overl. Heerlen 25 okt. 1947, zn. van Johannes Christiaan Hochstenbach en Maria Sebilla Lahaije (hij tr. 2e Meerssen 13 nov. 1926 Maria Johanna Boutsen).
3. Johannes Hubertus Wilhelmus Wynands, geb. Meerssen 1 juni 1901, chauffeur (1929), overl. ald. 15 febr. 1997,
tr. Amby 18 mei 1929 Maria Gertrudis Willems, geb. Amby 18 jan. 1902, overl. Meerssen 10 aug. 1990, dr. van Martinus Hubertus Willems en Maria Catharina Fraats. Hieruit nageslacht.
4. Elisabeth Genoveva Wijnands, geb. Meerssen 9 juli 1905, overl. ald. 24 nov. 1906.
5. Louisa Maria Albertina Wijnands, geb. Meerssen 30 maart 1907, overl. Maastricht 23 mei 1992,
tr. 1e Maastricht 5 juni 1936 Johannes Hubertus Reintjens, geb. Maastricht 25 juni 1904, brood- en banketbakker ald., overl. ald. 20 dec. 1954, zn. van Wilhelmus Reintjens en Maria Hubertina Leenders,
tr. 2e Maastricht 31 mei 1963 Klaas Gort, geb. Lemsterland 20 jan. 1905, overl. Sittard 27 jan. 1983, zn. van Jan Gort en Trijntje Reekers, wedr. van Maria Brigitta Hamers.
6. Henri Wijnands, geb. Meerssen 31 okt. 1908, transportondernemer (1934), overl. Maastricht 6 jan. 1972,
tr. Maastricht 1 juni 1934 Maria Anna Josephina Vernaus, geb. Maastricht 20 okt. 1912, overl. ald. 25 april 2004, dr. van Joseph Vernaus, koopman, en Cornelia Kerbusch. Hieruit nageslacht.
7. Johannes Andreas Josephus Wijnands, geb. Meerssen 26 april 1910, overl. ald. 1 dec. 1911.
8. Pierre Guillaume Wijnands, geb. Meerssen 5 maart 1914, directeur handel- en transportbedrijf Wed. Wijnands & Zonen te Rothem-Meerssen, overl. Best 2 mei 1954,
tr. Amby 18 aug. 1939 Johanna Josephina Raeven, geb. Amby 23 maart 1915, overl. Houthem-St. Gerlach 18 sept. 2002, dr. van Mathias Hubertus Raeven, landbouwer, en Gertrude Antoinette Vleugels. Hieruit nageslacht.
9. Anna Wijnands, geb. Meerssen 15 dec. 1915, overl. ald. 2 april 1987,
tr. Meerssen 15 jan. 1943 (kerk. huw. ald. 13 april 1943) Johannes Hubertus Oberndorff, geb. Meerssen 27 sept. 1915, mijnbeambte, adm. L.G.O. 1975-1981, overl. ald. 27 mei 2003, zn. van Jozef Oberndorff, bakker, en Maria Margaretha Ruyters.

VIIIb. Wilhelmus Hubertus Wijnands, geb. Meerssen 21 mei 1873, fabrieksarbeider (1909), overl. Amby 19 febr. 1930,

tr. Amby 14 aug. 1909 Johanna Boers, geb. Meerssen 3 nov. 1882, porceleinmaakster (1904), overl. Maastricht 18 febr. 1967, dr. van Jan Boers en Maria Catharina Speetjens, wed. van Pieter Hubertus Mulkens.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Wijnands, geb. Amby 7 mei 1910, overl. Maastricht 30 nov. 1990,
tr. Amby 28 febr. 1930 Hubertus Wilhelmus Laven geb. Meerrsen 28 febr. 1911, schrijnwerker, overl. Maastricht 24 mei 1964, zn. van Jan Laven en Anna Barbara Horsch.
2. Doodgeboren kind, geb. Amby 22 juli 1911.
3. Doodgeboren kind, geb. Amby 1 nov. 1912.
4. Gertrudis Genoveva Wijnands, geb. Amby 8 dec. 1913, overl. Maastricht 8 aug. 2009,
tr. Maastricht 24 juni 1938 Franciscus Hubertus Hogenboom, geb. Meerssen 23 aug. 1914, aardewerker (1938), overl . Maastricht 25 sept. 2003, zn. van Johannes Theodorus Hogenboom en Elisabeth Hubertina Hendriks.
5. Barbara Wijnands, geb. Amby 11 nov. 1916, overl. Maastricht 21 sept. 2006,
tr. Amby 25 okt. 1940 Joannes Petrus Hermans, geb. Amby 28 sept. 1916, tuinder (1940), overl. Maastricht 29 mei 1967, zn. van Joannes Wilhemus Hermans en Maria Gertrudis Hubertina Rompelberg.

Medewerkers


Jan Borleffs, eerste versie d.d. 25 maart 2021, aanvullingen en verbeteringen d.d. 28 augustus 2022 en 21 oktober 2022.
Bewerkt door Eugene Dubois


  1. Deze genealogie is gebaseerd op de bronnen van het Regionaal Historisch Centrum Limburg en andere digitale bronnen zoals www.allelimburgers.nl en www.wiewaswie.nl, aangevuld met gegevens die via internet zijn gevonden. Aanvullende gegevens over de oudste generaties zijn door de heer Pascal Servais beschikbaar gesteld.
  2. J.M. van der Venne. Limburgsche wapens, Maastricht 1925, 56.
  3. Bij overlijden was zij 65 jaar.
  4. Bij overlijden was hij 63 jaar.
  5. Bij overlijden was hij 75 jaar.
  6. Bij overlijden was hij 7 jaar.
  7. Bij overlijden was hij 2 maanden.
  8. J. Louis, T. Bezemer. Een Maastrichts glasslijpersgezin in de negentiende eeuw. Gens Nostra 75 (2020), p. 212-222.
  9. J.J.F. Luijten. Anna Cornelia Wynandts-Louis, eerste [actief gekozen] vrouwelijk raadslid van Maastricht en Nederland. In: I.M.H. Evers, Th.J. van Rensch en P.J.H. Ubachs (red.), Bonne et Servante, uit de geschiedenis van de Maastrichtse vrouw, Maastricht, Gemeentearchief, 1986, pp. 100-109.
  10. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Anna_Cornelia_Wijnandts-Louis.