Wevers

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familienaam Wevers is een beroepsnaam. Dat betekent dat hij op veel verschillende plaatsen kan zijn ontstaan, en dat dragers van de naam niet altijd een familierelatie met elkaar hebben. In de 16de eeuw komt de naam (soms gespeld als Weevers) voor in Roermond, Heerlen, Weert en Maastricht. Vanaf de 17de eeuw woonde in Schin op Geul een familie Wevers die aanvankelijk ook Wéfaers en Hoevens werd genoemd; in Munstergeleen woonde vanaf midden 17de eeuw een familie die overwegend onder de Duitse variant Webers werd vermeld.

Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam "Wevers" 1569 maal voor, waarvan 170 in Limburg. De telefoongids van 1993 vermeldt 749 aansluitingen op de naam “Wevers”, verspreid over het hele land. In Limburg komt de naam vooral voor in Roermond, Maastricht en Heerlen.

Horn

De familie Wevers in Horn is mogelijk verwant aan de familie met dezelfde naam in het naburige Roermond.

Generatie 1

I.1. Jacobus Wevers
Gehuwd met Mechtildis Gorissen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Daniel Wevers (II.1.).
 2. (mogelijk) Elisabeth Wevers, overleden op 12 april 1702 in Horn.
 3. Margaretha Wevers, overleden op 15 juli 1721 in Horn. Komt voor op de vormingslijst van ca. 1695 van Horn: “Margarita Weevers filia Jacobi Weevers et Mechtildii Gorissen”. Gehuwd met Leonardus Timmermans.
 4. Catharina Wevers, overleden op 19 oktober 1742 in Thorn. Komt voor op de vormingslijst van ca. 1695 van Horn: “Catharina Weevers filia Jacobi Weevers et Mechtildis Gorissen”. Gehuwd (1) met Gerardus Timmermans en (2) op 27 februari 1707 in Horn met Gerardus Corsten.
 5. Petrus Wevers (II.2.).
 6. Joanna Wevers, overleden op 1 mei 1753 in Horn. Gehuwd (1) op 2 februari 1700 in Horn met Matthias Lenssen en (2) op 2 november 1713 in Horn met Leonardus Baetsen

Generatie 2

II.1. Daniel Wevers
Overleden op 4 juni 1735 in Horn.
Kerkmeester in 1693 [1]; “Momber der armen van Horne” (gicht Horn 24 november 1694[2]).
Gehuwd (1) met Catharina Clompen, overleden op 26 april 1699 in Horn (“morte subitanea”).
Gehuwd (2) met Ida (Ittien) Schoven (alias Cuijpers), overleden op 4 juli 1734 in Horn (“secunda uxor Danielis Wevers”).

Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Antonius (Teunis) Wevers (III.1.).


II.2. Petrus Wevers
Overleden op 8 augustus 1724 in Horn.
Gehuwd met Judith Coninckx, overleden op 9 januari 1729 (“amens”: krankzinnig).

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Mechtildis Wevers, overleden op 22 september 1752 in Horn. Gehuwd op 16 september 1721 in Horn met Wilhelmus van Pol.
 2. Petrus Wevers, gedoopt in maart 1696 in Horn.


Generatie 3

III.1. Antonius (Teunis) Wevers
Overleden op 2 november 1721 in Horn.
Gehuwd op 5 mei 1712 in Horn met Catharina van Cruchten, gedoopt op 16 september 1685 in Buggenum, overleden op 7 september 1733 in Horn, 48 jaar oud. Dochter van Franciscus van Cruchten en Helwigis Cuijpers. Hertrouwt op 10 september 1722 in Horn met Joannes Vrenckens.

De familierelaties blijken uit een gicht in Horn van 29 januari 1733 [3]: "...Daniel Wevers, den welcken met consent sijner huijsvr[ouw]e, soo hij verklaerde, ende met consent, ende bijweesen van sijne schoondochter Catharina van Cruchten getrouwt sijnde geweest met des comparants soone Teunis Wevers, dewelcke verklaerde, dat haeren voors[chreven] man Teunis Wevers in sijn uijterste hadde verklaert, ende geconsenteert, dat sijnen vaeder Daniel Wevers soude moogen verkoopen het naergemelte huijs, moeshoff, ende annexe tot betaelinge sijns Daniels schulden ..."

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Catharina Wevers, gedoopt op 10 mei 1714 in Horn, overleden (“subitanea”) op 25 mei 1780 in Horn, 66 jaar oud. Gehuwd op 18 oktober 1739 in Horn met Paulus Reulkens.
 2. Leonardus Wevers, gedoopt op 6 december 1716 in Horn.
 3. Joannes Wevers, gedoopt op 13 oktober 1719 in Horn.


Bronnen

 1. GAR Afd. IV, nr. 206 Kerkrekeningen Parochie St. Martinus, Horn
 2. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 373, Schepenbank Horn, Register vrijwillige rechtspraak
 3. Ibid.