Wapenschild

Uit Genealogie Limburg Wiki
Wapen (zogenaamd renschild) van Jasper van Merwijck boven de ingang van het Huis Kessel.

Een wapen of wapenschild is een kleurig merkteken dat gewoonlijk verbonden is aan een familie of een andere groep bij elkaar horende mensen. Er zijn echter ook wapens die slechts gelden voor één persoon, zoals bij bijvoorbeeld bisschoppen.

Traditioneel werd het wapen gedragen op het schild, de helm, het dekkleed voor het paard en mogelijk op andere herkenbare plaatsen zodat de herkenbaarheid van de groep in een veldslag gewaarborgd was. Heraldische kleuren worden ook soms verwerkt op bezittingen, zoals we bijvoorbeeld zien bij de blauw-witte luiken van alle boerderijen behorend tot kasteel Hillenraad in Swalmen, eigendom van de familie Wolff Metternich.

Naast toepassing binnen families wordt het wapenschild tegenwoordig ook vaak gebruikt als een symbool van een land, stad, gemeente, waterschap of provincie, naast een vlag. Een vlag met de afbeelding van een wapen heet een banier.

Het wapen wordt soms vastgehouden door schildhouders. Boven het wapenschild zien we soms een helmteken.

Het schild met halfronde onderkant, waaraan vooral tegenwoordig weer de voorkeur wordt gegeven, kwam omstreeks 1380 op. Deze schildvorm biedt een groot vlak en de mogelijkheid van een goede tekening van de stukken. Van het einde van de veertiende tot het begin van de zestiende eeuw was het renschild, ook wel targe genaamd, populair als schildvorm. Het had eerst een bijna rechthoekige, daarna meer gewelfde en afgeronde vorm. Kenmerkend voor dit schild is de insnijding in of onder de rechter bovenhoek, die diende om de lans een rustpunt te geven.