Vroonen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Familienaam Vroone

  1. De naam Vroonen/Vroenen komt in de achttiende eeuw vooral voor in de omgeving van St. Truiden (B). De familienaam werd ook wel geschreven als: Vroomen, Groenen, Grönen, Vroenen, Vroone, Vroune.
  2. Achtergrond: Rekem was de naam van een stadje zowel als van het graafschap waarin het lag en werd ook wel Reckheim genoemd. Het graafschap besloeg een klein gebied aan de linkeroever van de Maas, ongeveer 10 km ten noorden van Maastricht en bestond behalve uit het stadje nog uit de dorpen Boorsem, Kotem, Uikhoven en Wezet en enkele gehuchten. Het middeleeuwse leengoed Reckheim had al een lange geschiedenis achter de rug toen het in 1623 van Baronie tot "Vrij Rijksgraafschap" verheven werd door de Oostenrijkse keizer Ferdinand II. Zo werd het gebied een onafhankelijk staatje dat evenals zoveel andere "Duitse" vorstendommen lid werd van de Westfaalse Kreits. De nieuwe Graaf kreeg zitting in de Rijksdag van het Rooms Duitse Keizerrijk en kreeg daardoor meer macht en aanzien dan tevoren. Voor zijn onderdanen betekende dat echter méér lasten: ze moesten een bijdrage leveren aan de Rijkskas en bovendien meebetalen aan het gezamenlijke leger dat de Kreits in stand hield. De eerste Graaf van Reckheim was Ernest, Graaf van Aspremont-Lynden-Reckheim. Hij gaf opdracht om van het dorpje een stad te maken, terwijl zijn vader Herman al een groot slot had laten bouwen net buiten het dorp. Het slot is, na jarenlang gebruik als psychiatrische inrichting, aan het eind van de tachtiger jaren gerestaureerd. Het oude gedeelte van Rekem heeft nog steeds een stads aanzien. De Graven hebben het gebied bestuurd tot de Franse bezetting in 1795. Met de onafhankelijkheid van Rekem was het toen voorgoed gedaan: na de Franse tijd werd het onderdeel van de provincie Limburg (tot de afscheiding van België behorend tot Nederland). De inwoners van Rekem waren voornamelijk boeren. De ligging, zo dicht bij de grote stad Maastricht zal in vredestijd zeker gunstig voor de afzet geweest zijn, maar in oorlogstijd had de bevolking veel te lijden van brandschatting en plundering. (Bronnen: R. Verbois, C.I.C.M. Scheut: Geschiedenis der kerken, kloosters en kapellen van Rekem en Geschiedenis van Rekem en zijn Keizerlijk Graafschap; uitg. Gemeente Rekem). Het doopboek van de kerk in Rekem stelt de onderzoeker voor de nodige raadsels. De naam Vroonen wordt nogal eens verbasterd.
  3. De familienaam werd ook wel geschreven als: Vroomen, Groenen, Grönen, Vroenen, Vroone, Vroune.
  4. Opmerkelijk is dat de namen Petrus Leonardus en Nicolaas Josephus nog in hedendaags nageslacht voorkomen.

Genealogie

Genealogie van Joannes Vroonen

I Joannes Vroonen, † 18 aug. 1787 tr. 9 maart 1749 Maria Catharina Leonardus Houben † Maastricht (LI) 18 aug. 1787 dr. van Leonardus Houben en Maria Kerkhof(s).

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Joannesz. VROENEN, 2. Maria Catharina Joannes. VROENEN, ged. Rekem (BE) 2 april 1752 3. Petrus Leonardus Joannesz. VROENEN volgt II-a 4. Joannis Nicolaus Joannesz. GRÖNEN, ged. Rekem (BE) 26 febr. 1761 5. Nicolaus Josephus Joannesz. Vroone volgt II-b

II-a Petrus Leonardus Joannesz. VROENEN, geb. Rekem (BE) 25 mei 1754 tr. Maastricht 20 okt. 1782 Maria Catharina MOERMANS.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Wilhelmus Petrusz, 2. Petrus Leonardus Petrusz, 3. Petrus Nicolaus Petrusz, 4. Wilhelmus Petrusz. VROONEN, 5. Maria Catharina Petrus Vroenen volgt III-a 6. Ludovicus Arnoldus Petrusz. VROONEN volgt III-b

II-b Nicolaus Josephus Joannesz. Vroone, ged. Rekem (BE) 8 juni 1763 † Weesp 27 maart 1829 tr. 1e Maastricht (LI) 25 okt. 1789 [Bron (1)] Maria Sybilla DOEZÉE (DOUSÉ/DOURSET) † Maastricht 7 maart 1809; tr. 2e Muiden 28 april 1816 Jo(h)anna Wilhelmina Dirks Kok geb. Weesp 18 mei 1781 † Weesp 8 febr. 1829 dr. van Dirk Hendriksz (Hendrik) KOK en Maria Jaapsd (Mietje) MOURIK, weduwe van Harmen Knipper (echtsch. uitgesproken juni 1808).

Uit het tweede huwelijk:

1. Pieter Leonardus Nicolausz. Vroone volgt III-c 2. Arnoldus Josephus Nicolausz. Vroone, geb. Weesp 28 dec. 1815 † Weesp 29 nov. 1859 3. Dirk Josephus (Nicolaasz) Vroone volgt III-d 4. Nicolaas Josephus Nicolausz. VROONE(N) volgt III-e

III-a Maria Catharina Petrus Vroenen, geb. 12 dec. 1782 † St.Pieter (LI) Op de Blekerij 21 dec. 1847 [Bron (2)] tr. St. Pieter (LI) (RK) 20 febr. 1811 [Bron (3)] Pieter (Pierre) Gilles (Egide) Claessen geb. 29 juni 1768 zn. van Martinus CLAESSENS en Marie Catherine JASPERS, weduwnaar van Anna Helwidis DEGEER (DEGAIRE).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Ida Hubertina CLAESSENS, tr. Maastricht 16 april 1839 Joannes Henricus Hubertus Timmermans 2. Nn Claessen, † St. Pieter 20 okt. 1811 3. Nn Claessen, † St. Pieter 4 nov. 1826 [Bron (4)] 4. Winand Hubert Claessens, geb. 1817 † 8 aug. 1819 5. Maria Gertrudis Huberta CLAESSENS, geb. St.Pieter (LI) 6 juni 1819

III-b Ludovicus Arnoldus Petrusz. VROONEN, ged. Maastricht 19 sept. 1792 † Maastricht 12 jan. 1852 tr. Maastricht 4 sept. 1823 Anna Christina HUPKENS.


III-c Pieter Leonardus Nicolausz. Vroone, geb. Weesp 11 sept. 1813 † Den Helder 24 aug. 1904 tr. Wieringen 15 maart 1840 Maria Roelofs Reijmerink geb. Wieringen 2 okt. 1818 † Wieringen 21 jan. 1888 dr. van Roelof Alexanderz. REYMERINK en Trijntje Henricus. Boven.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Wilhelmina Pieters, 2. Nicolaas Pieterz. Vroone, 3. Catharina Pieters, geb. 29 jan. 1842 † 30 jan. 1846 4. Anna Pieters, geb. 7 okt. 1845 † 8 jan. 1936 5. Martinus Pieterz. (Maarten) Vroone volgt IV-a 6. Catharina Pieters, geb. 20 dec. 1849 † 4 juli 1921 7. Roedolf Pieterz, geb. 9 nov. 1852 † 27 juli 1875 8. Johannes Pieterz. volgt IV-b 9. Anna Catharina Pieters Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 16 dec. 1859 † Leiden 18 april 1926 tr. Den Helder 22 okt. 1885 Dirk PLAIZIER zn. van Helena Plaizier.

III-d Dirk Josephus (Nicolaasz) Vroone, geb. Weesp 12 aug. 1821 † Anna Paulowna 29 juli 1901 tr. 1e Den Helder 20 maart 1845 [Bron (5)] Jacoba Jacobs. KEIJZER geb. Enkhuizen 5 okt. 1822 † Anna Paulowna 19 sept. 1869; tr. 2e Zijpe 28 mei 1870 Sijtje Jacobs. de JONG geb. Schagen 1829.


III-e Nicolaas Josephus Nicolausz. VROONE(N), geb. Weesp 25 juni 1824 † Ankeveen 21 juni 1892 tr. Nederhorst den Berg 6 febr. 1847 [Bron (6)] Anna Catharina Korthoef ged. Ankeveen 20 febr. 1806 † Ankeveen 21 sept. 1898 dr. van Cornelis KORTHOEF en Elisabeth HAMERS, weduwe van Jacob Vernooij.


IV-a Martinus Pieterz. (Maarten) Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 16 febr. 1848 tr. 26 nov. 1871 Jansje Koning geb. Wieringerwaard 28 okt. 1849 dr. van Cornelis Koning en Trijntje Hakof.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Susanna Martinus Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 29 febr. 1872 † Hippolytushoef/Wieringen 16 nov. 1921 2. Catharina Martinus Vroone, geb. Westerklief/Wieringen 21 maart 1873 † Hippolytushoef/Wieringen 27 maart 1895 3. Pietertje Martinus Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 19 juni 1874 † Hippolytushoef/Wieringen 20 juni 1874 4. Pieternella Leonarda Martinus Vroone volgt V-a 5. Cornelia Martinus Vroone volgt V-b 6. Guurtruida (Guurtje) Martinus Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 14 aug. 1878 † Hilversum 28 jan. 1973 tr. Wieringen 12 dec. 1901 Cornelis Hermanusz. Henderson geb. Rotterdam 24 jan. 1878 † Den Helder 8 jan. 1963 zn. van Hermanus Henderson en Petronella Dupon. 7. Johanna Wilhelmina Martinus Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 2 sept. 1879 † Den Helder 11 juni 1971 tr. Wieringen 28 maart 1901 Izak Jacobz. Hocque geb. Texel 14 juni 1879 † Den Helder 16 mei 1940 8. Rudolphus Martinusz Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 25 aug. 1881 † Hippolytushoef/Wieringen 5 aug. 1973 9. Arie Martinusz Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 16 april 1883 † Hippolytushoef/Wieringen 8 juli 1883 10. Wilhelmina Martinus Vroone, geb. Wieringen 15 juli 1884 † Wieringen 9 aug. 1887 11. Clasina Hilgonda Martinus Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 21 mei 1886 † Hippolytushoef/Wieringen 29 aug. 1886 12. Wilhelmina Martinus Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 27 jan. 1889 † Hippolytushoef/Wieringen 24 maart 1990 tr. Anna Paulowna 15 nov. 1912 Cornelis Janz. Kiesling

IV-b Johannes Pieterz., geb. Hippolytushoef/Wieringen 1 aug. 1855 † Hippolytushoef/Wieringen 20 april 1911 tr. Wieringen 31 jan. 1886 Elisabeth Alberts. de Wit geb. Den Oever/Wieringen 9 aug. 1858 † Hippolytushoef/Wieringen 12 nov. 1941 dr. van Albert Volkertz. de Wit en Trijntje Reyers. Vels.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Vroone volgt V-c

V-a Pieternella Leonarda Martinus Vroone, geb. Hippolytushoef 29 aug. 1875 [Bron (7)] † Haarlem 5 sept. 1951 tr. Wieringen 3 dec. 1896 [Bron (8)] Hendrik Klaasz Knol geb. Wognum 28 okt. 1871 † Heemstede 27 maart 1958 zn. van Klaas Knol en Johanna Busker.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Hendrikz. KNOL, geb. Hippolytushoef 2 nov. 1897 [Bron (9)] 2. Johanna Catharina Hendriks. KNOL, geb. Wieringen 18 jan. 1899 [Bron (10)] 3. Aafje Hendriks KNOL volgt VI-a 4. Martinus Hendrikz. KNOL, geb. Wieringen 2 sept. 1901 [Bron (11)] 5. Nicolaas Hendrikz. KNOL, geb. Hippolytushoef 17a 1 aug. 1904 [Bron (12)] 6. Geertruida Maria Knol, geb. Venhuizen 30 sept. 1919

V-b Cornelia Martinus Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 27 okt. 1876 [Bron (13)] † Noordwijk 3 jan. 1956 tr. Wieringen 29 april 1897 Arie Maartenz. Glim geb. Hippolytushoef 27 jan. 1870 [Bron (14)] † Alkmaar 15 juli 1949 [Bron (15)] zn. van Maarten Cornelisz. GLIM en Antje Aris. DROOG.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Aries. GLIM, 2. Maria Susanne (Margaretha) Aries. GLIM, 3. Petrus Ariez. GLIM, 4. Rudolf Ariez. GLIM, 5. Johanna Aries. GLIM, geb. Polder Waard Nieuwland 29 aug. 1897 [Bron (16)] † [Bron (17)] 6. Johanna Aries. GLIM, geb. Wieringen 3 jan. 1901 [Bron (18)] tr. Andries WOORD 7. Martinus (Maarten) Aries. GLIM volgt VI-b 8. Wilhelmina Aries. GLIM, geb. 1907 tr. Jacob WOORD 9. Hillegonda Aries. GLIM, geb. Wieringen 1915 tr. Cornelis van der ZEL

V-c Catharina Vroone, geb. Hippolytushoef/Wieringen 12 febr. 1901 † Alkmaar 9 nov. 1957 tr. Jan KOSTER geb. Hippolytushoef/Wieringen 16 maart 1896 † Alkmaar 26 nov. 1969 zn. van Jan KOSTER en Geertje de HAAN.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes KOSTER, geb. Hippolytushoef/Wieringen 8 april 1932

VI-a Aafje Hendriks KNOL, geb. Wieringen C94 11 juni 1900 [Bron (19)] tr. Grootebroek 29 april 1920 [Bron (20)] Douwe Geertszn Valk geb. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 27 maart 1898 [Bron (21)] zn. van Geert Valk en Jentje Kouwenhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Jente Valk, 2. Henk Valk, 3. Petronella Leonarda Valk, 4. Gerard Valk

VI-b Martinus (Maarten) Aries. GLIM, geb. Hippolytushoef, C153 2 jan. 1904 [Bron (22)] tr. Marie LOOY.


VII Petronella Leonarda Valk, geb. Grootebroek 8 juli 1930 tr. Derk Jan van Dijk geb. Zwolle 13 febr. 1928 zn. van Reindert van Dijk en Henderika Wilhelmina Dost.

Uit dit huwelijk:

1. levend van Dijk volgt VIII-a 2. levend van Dijk volgt VIII-b 3. Anna Jacqueline van Dijk volgt VIII-c 4. levend van Dijk, geb. Haarlem 31 juli 1960 5. levend van Dijk volgt VIII-d

VIII-a levend van Dijk, geb. Haarlem 13 dec. 1954 tr. levend.

Uit dit huwelijk:

1. levend, geb. Haarlem 2. levend, geb. Haarlem

VIII-b levend van Dijk, geb. Haarlem 31 aug. 1956 tr. 1e 1984 (echtsch. uitgesproken 1986) levend geb. Velsen; tr. 2e 1987 (echtsch. ingeschreven Burgerlijke Stand 2000) levend; tr. 3e 2003 levend.

Uit het tweede huwelijk:

1. levend, geb. Dronten 1990

VIII-c Anna Jacqueline van Dijk, geb. Haarlem 25 juni 1958 tr. 1e Alkmaar 1 dec. 1978 (echtsch. ingeschreven Burgerlijke Stand sept. 1999) levend geb. Velsen 9 nov. 1948 zn. van Pieter Sloot en Anna Meinema;tr. 2e 2004 levend

Uit het eerste huwelijk:

1. levend Sloot, geb. Alkmaar 26 nov. 1985 2. levend Sloot, geb. Alkmaar 4 aug. 1991

VIII-d levend van Dijk, geb. Haarlem 4 jan. 1963 tr. levend.

Uit dit huwelijk:

1. levend, geb. Alkmaar 23 jan. 1991 2. levend, geb. Alkmaar 30 juni 1993Medewerkers

  • A.J. van Dijk
  1. 18 april 2008

www.genealogisch.com

Losse eindjes

Bronnen

1. Noord-Hollands Archief Aktenummer: 9
2. Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Aktenummer: 18
3. Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Aktenummer: 0
4. Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Aktenummer: 14
5. aktenummer: 11
6. Noord-Hollands Archief Aktenummer: 1
7. Wieringen, aktenummer: 46
8. aktenummer: 25
9. Wieringen, aktenummer: 66
10. C154, Wieringen, aktenummer: 03
11. Gbr.: Wieringen, aktenummer: 64
12. Wieringen, aktenummer: 1904.37
13. Gbr.: Wieringen, aktenummer: 59
14. Gbr.: Wieringen, aktenummer: 08
15. Wieringen, aktenummer: 1949.31
16. Gbr.: Wieringen, aktenummer: 50
17. Ovr.: Wieringen, aktenummer: 1897.44
18. Gbr.: Wieringen, aktenummer: 01
19. Gbr.: Wieringen, aktenummer: 34
20. Toegangnr: 358 Inventarisnr: 44 Gemeente: Grootebroek Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 20
21. Aktenummer: A 38 Valk Douwe 1898 bs geboorte Nummer / Datum: A 38 Rol: Kind Plaats: Hemelumer Oldeferd GenLias
22. Gbr.: Wieringen, aktenummer: 1904.01

Literatuur

Externe links

www.genealogisch.com