Vosbeek

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De naam Vosbeek (ook: Vosbeeck, Vosbergen) komt vanaf de 17e eeuw voor in Beesel en Belfeld. De oudste vermelding (Vosbergen) zou kunnen wijzen op het landgoed Vosbergen in Eelde, maar zou net zo goed een toevallige variant kunnen zijn. Een verwantschap met de familienaam Vosbeck bij Werden (bij Essen, Duitsland) kon nog niet worden aangetoond.
In de telefoongids van 1993 kwam de variant Vosbeek 34 maal voor, met de nadruk op de gemeente Arcen en Velden. Het Meertens Instituut [1] geeft geen gegevens over de volkstelling van 1947.

Beesel

In 1670 worden Peeter Palters en Gies Ruevers door de schepenbank van Beesel en Belfeld beëdigd als voogden van de kinderen van Gordt Vosbergen en Geert op gen Straet, echtelieden. In 1682 verkopen Langerbens en Gijs Ruevers, als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Guert Vosbeeck houtgewas aan de Dijk gelegen. In 1687 draagt Gijs Reuvers, als beëdigd voogd van het minderjarige kind van wijlen Geurt Vosbeeck en als gevolmachtigde van diens meerderjarige kinderen, de goederen te Offenbeek gelegen over aan Frans Alers en echtgenote. Wijlen de vader van genoemde kinderen had deze landerijen verpand aan de religieuzen van het klooster van Godsweert te Roermond volgens obligatie van 5 november 1637. Helaas heeft het archief van het klooster Godsweert geen akten uit deze periode.

Vanaf het begin van de 18e eeuw is de naam ook aanwijsbaar in Velden.

Bronnen