Von Bönninghausen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg


wapen von Bönninghausen
variant, glas-in-lood

Algemene informatie

De familie Von Bönninghausen is oorspronkelijk afkomstig uit het Sauerland (D) en kan worden teruggevoerd tot het jaar 1400. De naam is ontleend aan het hof Bodinghuysen bij Menden, thans ‘Böingsen’. De geslachtsnaam was aanvankelijk Van of Von Bodinchusen. Maar er kwamen ook varianten voor als Van Bonynckhusen. Tegen 1600 werd de definitieve vorm Von Bönninghausen. In die periode was de familie ook in het hertogdom Kleef gevestigd. Johan van Bodinghausen, ca. 1530 - voor 1605, was er waldgraaf (1575) en zijn oudste zoon Diederik von Bönninghausen eveneens (1594). Laatstgenoemde hertrouwde in 1610 met Helena de Wrede tot Amecke, weduwe van Reiner van Gelre tot Arcen. Drie generaties van de familie bewoonden kasteel Walbeck, thans aan de Duits-Nederlandse grens (van 1815) gelegen, ter hoogte van Arcen, maar dat vroeger onder het Gelderse Overkwartier viel. De bezittingen lagen tot aan de Maas.

Generatie zes:

Johan van Bodinghausen, ca. 1530 - voor 1605, heer van Apricke (Hemer) en Deilinghoven (Delinchoven bij Iserlohn), Kleefs waldgraaf van Monterberg (1575), bewoont kasteel Monterberg (Kalkar), hertrouwt in 1565 met N. von Heygen, dochter van Johan en Anna Wrede zu Amecke

Generatie zeven:

Adolf von Bönninghausen, heer van Fresekenburg (Neheim), overl. voor 1633, ritmeester, trouwt voor 1594 met I: Catharina von Schorlemer zu Overhagen, overl. voor 1629. Van hen Lothar Dietrich von Bönninghausen, 1598 - 1657, keizerlijk veldmaarschalk. (Laatstgenoemde had een natuurlijke zoon Ferdinand Lothar, ca. 1633 - 1684, heer van Fresekenburg. Diens kleinzoon Friedrich Christian verkrijgt havezate Herinckhave in Twente. Van hem stamt de huidige familie Von Bönninghausen).

Adolf trouwt II: 1629 Agnes Pape Wesseler (von Pape gen. Wesseler), dochter van Johan Pape en Maria Wesseler von Bockum

Generatie acht, tak ‘Walbeck’ (kasteel Walbeck, destijds ook genaamd Grameys Huys)

Lothar Wilhelm Otto von Bönninghausen, heer van Walbeck en Twisteden, ca. 1630 - Walbeck 25 aug. 1693, trouwt I: 21 oktober 1653 Theodora Catharina Gramaye (de Grammaye, van Gramey) tot Agenbroeck, overl. 1662, dochter van Thomas (bij een duel overleden in 1632) en Sophia van Bylandt, vrouwe van Walbeck en Twisteden. Lothar trouwt II: 27 aug 1664 Anna Adriana van Goor (Goir, Ghoor) tot Müttinghoven, Gelder(n) 1 juli 1647 - Walbeck 1 dec. 1724, dochter van Johannes Albert en Joanna van Lom tot Westering. Anna’s kwartieren (overgrootouders): Goor-Kessel; Quadt-Wrede en Lom-Baerle; Bergh-Dript.

Generatie negen (elf kinderen):

 1. Theodoor [Diederik] Adolf, gedoopt Walbeck 9 febr. 1668 - aldaar 1728, heer van Walbeck, Twisteden, Lochtenburg en Vredendael, trouwt Sint-Oedenrode 12 mei 1712 Maria Beatrix de Jeger tot Lochtenburg, ged. ‘s-Hertogenbosch 15 febr. 1668 - Walbeck 28 maart 1754, dochter van Johan Carel, heer van Lochtenburg (Sint- Oedenrode) en Vredendael (Berlicum) en Anna Elisabeth van Grevenbroeck tot Helvoirt. Kwartieren: Jeger-Spierinck; Linden-Rosalis en Grevenbroeck-Bloeymans; Eyck-Monicx
 2. Sibilla Eleonora, ged. Walbeck 3 juni 1671 - 15 dec. 1736, sinds 1719 abdis van klooster Marienborn in Hoven bij Zülpich. Haar wapen boven de ingang. In de kerk bevindt zich een wapenzerk met daarop haar vier kwartieren.
 3. Anna Sophia, ged. Walbeck 15 febr. 1673 - Ramershoven 19 jan. 1729, vrouwe van Peppenhoven (Ramershoven bij Bonn, D), trouwt I: 22 okt. 1697 Johannes Franziskus von Werll zu Peppenhoven, overl. Walbeck 8 maart 1701, kapitein, zoon van Johannes Nikolaus en Gertrud von Quentel; trouwt II: 1707 Peter Ludovicus van Albada tot Liessel, overl.1 sept. 1739, majoor cavalerie in dienst van de Palts, zoon van Idzard Josephus van Albada tot Poppingawier, heer van het Blockhuis (Liessel), en Maria Elisabeth van Soutelande. (Zij hadden een zoon Johan Christoph van Albada, generaal voor de Palts)
 4. Maria Albertina, ged. Walbeck 1 mei 1676 - Grathem 2 dec. 1755 trouwt Walbeck (huiskapel) 21 juni 1715 Christophorus Aegidius de Puytlinck, ged. Well 20 nov. 1678 - Walbeck 27 mei 1736, heer van Ten Hove (Grathem) en Ter Biest (Sint-Truiden, B), zoon van Arnold en Maria Catharina de Borman van Grathem
 5. Franciscus Adrianus, Walbeck 1679 - Boxmeer 17 okt. 1749, trouwt Megen 16 maart 1721 Maria Charlotte van Ravenschot, ca. 1688 - Walbeck 28 nov. 1753, dochter van Johan Arnold en Maria Margaretha van Steck tot Hovelwick, vrouwe van Waspik en Maasbommel, weduwe van Hubert Gerard van der Cluse, heer van Waalre (‘Waelderen’)
 6. Otto Dominicus, ged. Walbeck 18 nov. 1682 - Thorn 28 dec. 1764, heer van Agenbroeck (ook ‘Hagebroek’ genoemd, bij Thorn)
 7. Clara Sophia, ged. Walbeck 15 mei 1684 - Neuwerk 4 jan. 1757, was 22 jaar ‘magistra’ van het klooster St. Barbara te Neuwerk bij Mönchengladbach (D)

Lothar Ferdinand, Walbeck 1677 - aldaar 1753, en Maria Lucia, Walbeck 1681 - Grathem 1753, bleven ongehuwd. Anna Maria Catharina, Walbeck 1669 - Hoven .. (klooster Marienborn), en Johanna Thomasia, Walbeck 1689 - Kentrop 1727 (klooster Marienhof), waren non bij een adellijk klooster

Generatie tien:

 1. Lothar Carel Antonius, ged. Walbeck 6 april 1715 - aldaar 8 maart 1784, heer van Walbeck, Twistede en Lochtenburg, trouwt Walbeck 19 mei 1748 (tevens 18 juni 1748 op Huis de Voort te Groeningen-Vierlingsbeek, zonder proclamatie uit angst voor de van reactie van ‘andersgelovigen’) Lubberta Lucretia van Bemmel tot Bemmel, ca. 1720 - Goch 23 dec. 1796, dochter van Jan Boudewijn, heer van Bemmel en de Voort, en Judith Richmond von der Tinnen tot Ebbeling. Kwartieren: Bemmel-Ewijck; Heemskerck-Werve en Tinnen-Travelmann; Bevervoorde-Ackenschock
 2. Francisca Florentina, ged. Sint-Oedenrode 11 sept. 1716 - Straelen 3 jan. 1804, trouwt in de kapel van huis Warenberg (Haelen) 15 febr. 1760 haar achterneef Carel Florentius baron de Bock van Patteren, 1707 - 1 april 1773, zoon van Hans Adam en Barbara Clara van Eyck tot Warenbergh. Carel was voor zijn huwelijk met Florentina reeds weduwnaar van Clara de Jeger van Eckart
 3. Otto Johannes Caspar, ged. Sint-Oedenrode 3 maart 1718 - Thorn 3 jan. 1778, heer van Agenbroeck, Vredendael en Stalbergen (Wellerlooi), adjudant lijfcompagnie en luitenant onder luit.-generaal en gouverneur van Gelder(n) Ernst de la Chevallerie von la Motte, trouwt Thorn 22 nov. 1776 Maria Elisabeth Maghon, ged. Well 23 april 1739 - Thorn 24 aug. 1783, dochter van Wilhelmus en Maria Catharina Mulders. (Van Otto is een handgeschreven ‘annotitie boeck’ bewaard gebleven).
 4. Cornelius Franciscus Johannes, ged. Sint-Oedenrode 14 sept. 1721 - Walbeck 23 juni 1802, heer van Walbeck, Twistede en Lochtenburg, trouwt 25 juni 1778 Maria Anna barones von Sternenfels, 27 juli 1743 - Walbeck 23 mei 1803, stiftsdame te Heinsberg (D; bij Roermond), dochter van Karl Alexander, heer van Ochsenburg (tot 1749, verkoop) en Marie Louise von Wetzel.

Douairière von Bönninghausen had twee relikwieën, van het hl. Kruis en van de hl. keizerin Helena, met een officiële toestemming uit 1744 dat die in het openbaar mochten worden vereerd. Kwartieren van Maria Anna: Sternenfels-Mentzingen; Schell-Böschen en Wetzel-Imola; Tingen-Thüngen

De grootvader van Maria Anna, Bernhard von Sternenfels, ca. 1680 - 1737, was tijdens de Spaanse successieoorlog kolonel van het Württembergse grenadierregiment ‘van Sterrenfels’ in Staatse (Nederlandse) dienst geweest. Bernhard trouwde in 1712 Christine Schell von Bauschlott. De oudere broer van Bernhard was Georg, 1673 - 1728, kolonel en vanaf 1709 generaal-majoor van het Württembergse ‘regiment te voet van Sterrenfels’ in Staatse dienst. Georg(e) trouwde in 1709 met Adriana Petronella van Tuyll van Serooskerken.

Ingevolge hun mutuele testament werd de jongere broer van Maria Anna, Karl von Sternenfels, algeheel erfgenaam. Kasteel Walbeck (ook bekend als Huys Bönninghausen) dat steeds in de familie was vererfd, werd door Karl verkocht -in 1808 (voor 72.000 franc; toen ongeveer evenveel gulden). De nieuwe eigenaar werd Gerhard von Ammon, hoofdbelastingontvanger van het vorstendom Meurs en in latere tijd burgemeester van Gelder(n). Na diens overlijden verkochten zijn kinderen het kasteel weer in 1857.

Literatuur

E. van Wintershoven: ‘Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht von Bönninghausen tot Walbeck’, in Bijdragen tot de geschiedenis van Limburg, 2 (1905). L.C. von Bönninghausen: ‘Wolfsjacht in 1780’, in Limburg’s Jaarboek, 16 (1910) 68. M. Janssen: ‘Aanteekeningen van Otto Jan Caspar van Bönnighausen’, in De Maasgouw, 21 (1899) 41-42. W. Honselmann: ‘Zur älteren Geschichte der westfälischen Familie von Bönninghausen’, in Westfälische Zeitschrift, 112 (1972) 103-129. C. ten Houte de Lange: Nederland’s Wapenboek (1998) 42-43. E. van Ermen e.a.: Limburg in kaart en prent (1985), kaart 11, vermelding ‘Grameys huys’. M. Kuiper e.a.: Topografische en Militaire Kaart .. (TMK) 1864 (2008), kaart 167, vermelding [Huis] ‘Bönninghausen’.

Externe links

Heraldische databank