Vestjens

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familienaam Vestjens (ook: Festgens, Vestgens etc.) is een patroniem afgeleid van de roepnaam Vestjen, in de kerkboeken gewoonlijk genoteerd als Silvester. Deze roepnaam wordt vooral gebruikt in Noord-Limburg westelijk van de Maas; ten oosten werd de roepnaam voor Silvester vaak Sil, een roepnaam die overigens ook vaak werd gebruikt voor Marcelis. Dat wil niet zeggen dat de voornaam Vestgen aan de oostzijde niet voorkwam; zo kocht een Vestgen Custers in 1624 land te Belfeld. Toch zien we de achternaam Vestjens aanvankelijk vrijwel uitsluitend ten westen van de lijn Venlo-Roermond. We treffen de familienaam Vestgens al vroeg aan in Weert (1574). Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam Vestjens 325 maal voor, waarvan 276 in Limburg. De telefoongids van 1993 vermeldt 220 abonnees.

Vestjens ten oosten van de Maas

In april 1613 ruilden Nelis Vestgens en consorten hun aandeel van een boerderij in Rijkel onder Beesel tegen goederen onder Nunhem, aan de overzijde van de Maas. In 1646 trouwt in Swalmen Stoffer Vestjens met Gertrudis de Groot. De bruidegom wordt echter door de pastoor ingeschreven als Christophorus Bastiens. Walburgis Vestjens, die datzelfde jaar in Asselt trouwt met Petrus Schrijvers, is mogelijk aan hem verwant; het echtpaar woont later in Buggenum, waar de naam Vestjens op dat moment meer voorkomt. Stoffer hertrouwt in 1669 met Mechtildis Stockmans, de weduwe van Goswinus Raepkens. Stoffer overleed in 1670 kinderloos.