Verstappen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemeen

De familienaam Verstappen komt vooral voor in Noord-Limburg en het oosten van Noord-Brabant. In 1947 waren er 1.723 personen met deze achternaam; in 2007 was dit aantal toegenomen tot 3.226. Als varianten zien we ook Van der Stappen (met 260 personen en een iets noordelijker verspreidingsgebied) en Van der Stap (vooral in de zuidwestelijke Randstad, dus rond Rotterdam en Den Haag). De weinig voorkomende spellingvariant Verstappe (dus zonder -n) kent geen vertegenwoordigers in Limburg.

De naam Verstappen is ontleend aan het toponiem 'Stap' en kan daarmee worden aangemerkt als een adresnaam. De eerste component in de naam ('ver') zien we wel vaker bij zo'n adresnaam. Met de benaming 'stap' werd een oversteekplaats aangeduid, gewoonlijk in de vorm van een brede plank over een sloot of beek. Dezelfde situatie komen we in Limburg ook wel tegen onder de namen 'vonderen' of 'fonder'. In de praktijk werd de benaming Stap niet alleen gebruikt om het oversteekpunt zelf aan te duiden, maar soms kreeg het hele pad (of tenminste een gedeelte ervan) deze aanduiding.
Oversteekplaatsen waren er natuurlijk meer, vandaar ook dat de achternaam Verstappen op meerdere plaatsen kan zijn gevormd zonder dat er sprake hoeft te zijn van verwantschap. De Asenraeder Stappen bij Asenray wordt al in 1454 vermeld. Later werd dit pad Kerkpad genoemd. Beesel kende al in 1592 in de buurtschap Ouddorp een Stap (Theisken an der Stappen); in 1779 werd het huis genaamd De Stap, gelegen in de tegenwoordige Kerkstraat aldaar, nog verkocht. Overigens werd ook dit pad eeuwenlang gebruikt als een van de routes naar de plaatselijke kerk.

Links