Vernoeming

Uit Genealogie Limburg Wiki

Gewoonte of gebruik waarbij aan een pasgeborene een of meerdere voornamen worden toegekend, waarbij gekozen wordt voor een naam die eerder ook reeds werd gedragen door iemand anders. Tot ver in de 20e eeuw golden hiervoor vernoemingsregels.