Van Wersch

Uit Genealogie Limburg Wiki

Van Wersch is een bloeiende familie uit Zuid-Limburg; waarvan de samenhang niet aangetoond is, maar die wel uit dezelfde omgeving komt en dezelfde achternaam draagt.

Genealogie

Geschiedenis van de Familie Van Wersch , Van Weersch, Van Weers, Vanweersch, Vanwersch, Van Weersth, Von Wersch, Vonwersch etc.

De geschiedenis van dit geslacht begint anno 1200 in Weerst (Warsage), een plaats, zuidelijk van de Limburgse grens, in België. Hier woonden destijds de ridders en de latere landjonkers Van Werst in hun versterkt stamhuis De Hof van Weerst.

In de zestiende eeuw vertrokken zij naar de Vrije Rijksheerlijkheid Wittem en vestigden zich als zelfstandige landjonkers op de Groote Hof gelegen in Ten Dorp, een toenmalig buurtschap van Epen. Van hieruit traden Hans van Werst, zijn zoon Peter en hun nakomelingen van 1581 tot 1800 op als schepenen voor de plaatselijke schepenbanken. Zij behartigden de belangen van de inwoners van de Vrije Rijksheerlijkheid Wittem bij rechtzaken,transporten van goederen en nalatenschappen.Vanuit dit gebied verspreidden hun nazaten zich over meerdere plaatsen.

Overal Tegenwoordig is de familie Van Wersch en variaties op deze naam wereldwijd: Chili, Amerika, Canada, Frankrijk, Israel, Zuid Afrika, België, Engeland, Duitsland (vooral rondom Aken) en uiteraard Nederland. Nog steeds is de grootste concentratie Van Wersch in Zuid-Limburg.

Veranderingen In oude registers en op oude landkaarten wordt de plaatsnaam Weerst en de familienaam Van Werst door elkaar gebruikt. In de kerkelijke en gemeente registers, uit de tweede helft van de 18e eeuw, valt te constateren dat de schrijfwijze van de familienaam Van Werst verandert in Van Weers, Van Weersch en Van Wersch. Meestal gebruikten pastoors en griffiers de vroeger, dialectisch uitgesproken naam Van Weers-Van Weersch in hun registers. Sommigen hebben later deze naam wettelijk weer laten wijzigen in Van Wersch.

Opvallend in de Kerkraadse tak is dat de overlijdensaktes van 1793 tot 1811 de familienaam als Van Wersch vermeldden. Tussen 1815 en 1833 gebruikten deze akten de naam Vanwersch, om tot 1852 weer de naam los van elkaar te schrijven. Soms kon de betrokkenen zelf hun naam schrijven. Wanneer de ambtenaar Vanwersch schreef, schreef de getuige of de vader vrijwel altijd Van Wersch. Alles heeft gewoon te maken met de ambtenaar.

Hubert Ferdinand (Heerlense Tak) veranderde zijn achternaam van Van Weersch in Van Wersch. Op 24 maart 1921 werd bekend dat "bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Maastricht van vier en twinitg Maart negentien honderd een en twintig is bevolen dat in nevenstaande akte inplaats van het woord "van Weersch" worde gelezen "van Wersch". Heerlen, elf Februari negentien honderd twee en twintig, getekend: Horstenbach. Ferdinand deed dit omdat op zijn geboorteakte Van Weersch stond terwijl zijn vader van Wersch tekende en zich ook zo noemde.Ook al zijn broers hadden van Wersch op hun geboorteaktes staan. Toch was dat niet goed overgekomen, want zijn zoon Albert vroeg wederom een naamswijzinging aan in 1951. Hij stond nog steeds als Van Weersch te boek.

Boek 800 Jaar Van Wersch Veel van de op de familiewebsite [https://warsage.nl gebruikte genealogieën komen bijna allemaal uit dit boek, geschreven door Albert van Wersch (blz.363,g). Het boek is uitverkocht.

Externe link