Van Schelberg(en)

Uit Genealogie Limburg Wiki
(Doorverwezen vanaf Van Schelberg)

Bij de pondschatting van het Overkwartier van Gelre en de Betuwe uit 1369 wordt Seger van Sceelbruggen aangeslagen voor grondbezit in Swolgen. Seger is de stamvader van de familie van Schelberg (van Schelbergen), die naar haar belangrijkste woonplaatsen verdeeld kan worden in drie takken.

In Swolgen heeft de oudste tak van de familie vanaf 1369 de hoeve De Leger in eigendom; deze hoeve wordt na 1530 in gedeeltes opgekocht door Jasper van Lynden, heer van Blitterswijck. Afstammelingen van Gerrit van Schelberg 'de jonge' worden in 1409 beleend met 68 morgen land in Swolgen en de daarop gelegen twee huizen. Van dit leen worden in de volgende twee eeuwen enerzijds (al dan niet met toestemming van de leenheer) delen afgesplitst, terwijl anderzijds door toevoeging van percelen aan het eind van de 16e eeuw een nieuwe eenheid ontstaat, die onder de naam Schelbergshof in 1619 in het bezit komt van Jan de Mulder, een zoon van Margaretha van Schelberg. Van hem stammen de huidige families Schelberg en Schelbergen af, terwijl familieleden in Oirlo, waarschijnlijk afkomstig uit Swolgen, zich in de loop van de 17e eeuw Aerts gaan noemen.

Een tweede, thans uitgestorven familietak heeft in Venlo gewoond. De eerste generaties noemen zich nog van Schelberg, later wordt de naam van Schelbergen gebruikelijk. Hun bekendste representant is de beurzenstichter Gerard van Schelbergen. De uit Venlo afkomstige familieleden die zich in Luik vestigen noemen zich van Schelberg of de Schelberg. Zij bekleden gedurende enige generaties de functie van muntmeester van de prins-bisschoppen van Luik, zijn eigenaar van het Château des Fawes in Louveigné (B., prov. Luik) en geliëerd aan de familie Woot de Trixhe.

Tenslotte is er een derde, eveneens uitgestorven familietak bekend die uit Gennep afkomstig is. Uit deze tak stamt Johan van Schelberg, eerst richter en daarna rentmeester van het land van Gennep, vervolgens keukenmeester en tenslotte 'waldgraaf' in het hertogdom Kleef. Hij is gehuwd met een kleindochter van Johan van Kleef ‘die men hiet Rosenouwe’, een bastaardzoon van graaf Adolf III (de latere hertog Adolf I) van Kleef en van de Mark. Ook andere familieleden uit deze tak komen in dienst van de hertogen van Kleef. Zij hebben binnen de familie zonder enige twijfel de hoogste status bereikt en zijn door huwelijken aan verschillende adellijke families geliëerd.

Literatuur

  • J. Verzijl, 'De Venlose Beurzenstichter Gerard van Schelberghen en zijn familie', De Maasgouw 52 (1932), 31-32 en 54 (1934), 43-44.
  • L.J.G.W. Schelberg, ‘De familie Van Schelberg van de 14e tot de 16e eeuw’, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 28 (2000) nrs. 3 en 4, alsmede ‘Aanvullingen en verbeteringen' [op voorgaand artikel], Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 29 (2001), nr. 1.
  • Louis Schelberg, De families Schelberg, Schelbergen en Aerts (Roermond 2014).

Externe link

De families Schelberg, Schelbergen en Aerts