Van Roosteren

Uit Genealogie Limburg Wiki

Van Roosteren (ook Van Rosteren/Roesteren/Rostrum) is een uitgestorven regentenfamilie uit Venlo. De naam is ontleend aan de plaats "Roosteren" gelegen ruim 40 kilometer stroomopwaarts onder Venlo.

Genealogische fragmenten

Gerit van Roesteren burgemeester Venlo 1532.

Vermoedelijk uit zijn huwelijk:

  1. Johan van Roosteren (Jan) provisor van de Armentafel van de H. Geest te Venlo in 1560, peijburgemeester Venlo 1564 en 1571, burgemeester 1577.
  2. Anderass van Roosteren (Andreas), woonde op het Schrixpell te Venlo.

13 maart 1560: Johan van Roosteren draagt een obligatie van 14 of 15 gulden ten laste van Johan Ploeniss over aan zijn broer Anderass [Andreas] van Rosteren. Andriess van Rosteren slaat voor een bedrag van 50 goudgulden kommer aan het huis van Johan Planyss op de Judestraten gelegen, bewoond door Peter Class. GA Venlo, Schepenbank Venlo, inv.nr. B2669, fol. 4.

Wolter van Roosteren overleden Venlo 16 januari 1558, bakker, peijburgmeester Venlo 1540 en 1548. De meest luxe Venlose peperkoek werd door hem gemaakt in 1533 (voor ruim 6 gulden) als stadsgeschenk aan de stadhouder. Hij bezat een halve hof ten Oijen, die hij als huwelijksgift aan zijn dochter meegaf.

Uit zijn huwelijk:

  1. Johanna van Roosteren (ook wel eens genoemd Janne van Rostrum) geboren circa 1518, overleden Venlo 8 juni 1556, trouwde Venlo 13 dec. 1540 (huwelijksvoorwaarden) met Johan van Greffraede (de jonge) geboren circa 1522, overleden voor 1585, schepen Venlo 1558-1578, peijburgmeester en burgemeester Venlo, zoon van Johan van Greffraede en Elisabeth van Wailwick alias Otten. Ze woonden op de Oude Markt te Venlo. Hij hertrouwde met Judith de Haen.

N.N. (Johan ?) van Roesteren trouwde met Marie Vinck.

Uit dit huwelijk:

  1. Maria van Roesteren trouwde met Henricus Mareels, rector te Venlo. Hij hertrouwde met Eva Tzelissen.
  2. Agnes van Roosteren trouwde met Willem van Oeyen, overleden Venlo 1613, rentmeester van Venlo in 1574, peijburgemeester van Venlo 1579 en 1586.
  3. Joanna van Roesteren (Jan) vermeld 1596/97. Jan van Roesteren (Marie Vyncken zl naegelaten jongste dochter ter goeder tyt) und hefft gewonnen dy dode handt van irre moder zl. van dy halffscheydt van Raemeckers guet, vuer laeten der werdigen heeren, heer Mathys van Dert prior des conventz van synter Claes und Wylm van Belffent actum den 23 july a° 1596. Item van deisen halven guet dair Jan van Roesteren ir handt ayn gewonnen hefft, is uitgeldende gewest 4 zuemmeren erffpachtz dair vuer hefft Jan van Roesteren vurss. ir handt opgedaen van dry veirdel desselven landtz, liggende myt der eynre zyden beneven Buyxhaeffer groete kamp, und dy ander zyde Tys Oeverdycks lant, vuerbeheltlick dat Jan vurss. den laest alleyn dragen sall, tweyten des tyns halven und hefft dair ayn laeten behanden Jan Henrichz soen van der Groeter Hoeffen als laeten Lem Follynx und Henrich Gysen actum den 29 meert a° 1597 (Archief Kessel-Keverberg/Beesel).