Van Hushoven

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Van Hushoven is een uitgestorven middeleeuwse familie uit Venlo en Roermond.

De naam is ontleend aan het buurtschap Hushoven bij Weert.

Wapen

Vanhushoven.jpg

Het familiewapen bestaat uit een schild bedekt met zes waterbladeren, aangebracht als 3,2,1. Schild met helm en dekkleden, helmteken: een naar rechts zittende hond.

Genealogie in opbouw

I. N.N. van Hushoven

Uit zijn huwelijk:

 1. Henrick van Hushoven volgt II.
 2. Gerard van Hushoven hieruit bastaarddochter Margaretha van Hushoven.

28 maart 1513: Henrick van Hushoven schenkt aan Greyte, bastaarddochter van zijn broer Gerard, non in het klooster Op de Molenberg te Roermond, een jaarrente van 3 rijnsguldens t.b.v. het klooster (archief Roermond no. 1556).

II. Henrick van Hushoven schepen van Venlo 1510-1528, bezat de Vinckenhof (gelegen bij de Laarpoort te Venlo) 1512-1523.

Uit zijn huwelijk:

 1. Hubert van Hushoven volgt III.
 2. Willem van Hushoven (ook Wilhelm) vermeld 1547-1566 (als voogd/leenverheffer), overleden voor 1586, schepen Roermond 1541-1561.

III. Hubert van Hushoven schepen van Venlo 1540-1541, leenman van de Hertog van Gelder, trouwde met Catharina Boegell, vermeld tot in 1586. Bezat de Vinckenhof 1524-1544; hij werd hiermee beleend 1531, 1538 en 1544.

Uit zijn huwelijk:

 1. Henrick van Hushoven volgt IV.
 2. Maria van Hushoven van den Weijer overleden voor 1586, trouwde volgens huwelijkscontact 15 december 1552 met Lambrecht van Cruchten, overleden Roermond september 1581, schepen en burgemeester van Roermond.
 3. Geertruydt van Hushoven vermeld 1586.
 4. Lijtgen van Hushoven (ook Aleidis) vermeld 1586.
 5. Anna van Hushoven vermeld 1586.
 6. Huijbrecht van Hushoven vermeld 1586.

22 september 1586: leengoet geheten Groenfelt (is de andere naam voor Vinckenhof) mit allen sijn in ende toebehoir, also ende gelijck tselve gelegen is bij des Hertogen Wijer (=vijver) aen der stadt Venloe, ende erledicht, ende haer Catharine mit haer kinderen voorschreven (Geertruydt, Lijtgen, Anna en Huijbrecht) aenbestorven is deur afganck met Hendrijck van Hushaeven, der voorschreven Catharinen zoen ende voorschreven kinderen broeder.

IV. Henrick van Hushoven geboren Venlo 1524 of 1525, overleden 1582, schepen Venlo 1564-1572, raadsverwant Venlo 1558-1563, provisor van het St. Jorisgasthuis sinds 22 januari 1563. Beleend met de Vinckenhof als onmundige op 13 september 1547 en weer beleend 22 april 1570.

Uit dit huwelijk:

 1. Henrick van Hushoven volgt V.

V. Henrick van Hushoven schepen Venlo.

Uit zijn huwelijk:

 1. Anna van Hushoven overleden 1616/1617 (zij was toen 41 jaar oud), trouwde 1590 met de jurist Antonius van Beringen overleden Venlo 17 november 1618, burgemeester Venlo 1610, zoon van Joannes van Beringen en Johanna van Oosterwijck. Hij hertrouwde 1616 met Elisabeth Moeitz. Ze erfde de Vinckenhof en haar man legde namens haar de leeneed af op 3 juli 1590 en zij tuchtigde hem op 17 oktober 1590. Ze betaalden de malder rogge tot in 1616.
 • Noot: Haar [Anna's] vader Hendrik bracht hem Vinckenhof en den daarbijgelegen zoogenoemde hertogelijken wijer of vijver ten huwelijk met zijn dochter Anna. ('De Zegels van de Venlosche Scholtissen en Schepenen', 1935, J.J.M.H. Verzijl, pag. 28).
 • Noot: Hendrik en Anna worden in 1602 genoemd in een renteregister van Venlo.
Bron: Ton Beltzer [1]

Nog te plaatsen

 • Art de Hushoven schepen te Roermond 1307.
 • Johan van Hushoven meester van de huisarmen van de H. Geest te Roermond 15 oktober 1398.
 • Hubrecht van Hushoven gasthuismeester te Roermond 1402, schepen te Roermond 1411.
 • Hubrecht van Hushoven schepenmeester Roermond 1475 en 1478.

Noot