Van Broickhuysen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

van Broickhuysen (van Broickhusen) is een familie die in Roermond vermeld voorkomt vanaf 1482 tot ongeveer 1550. De spelling (tegenwoordige Broekhuizen) is typisch voor die periode.

Hier worden de losse fragmenten die tot nu toe gevonden zijn opgenomen:

Generatie 1

  • Marie van Broickhuysen, begijn op de Nieuwenhof, vermeld 1490, verklaarde op 29 augustus dat zij een deel van een hoeve heeft op de Dries, achter het begijnhof gelegen, welk deel en het huis van Rabet van Dorsdale de jonge, genaamd de Kuecken, samen verbonden zijn tot 2 malder rogge 's jaars ten behoeve van de rector van het Begijnhof.
  • Meester Willem van Broickhusen woonde in een stenen huis naast het gasthuis en naast het pand In den Maen, vermeld 1489 als overleden.
  • Gerairt van Broickhusen vermeld 1482.
  • Heylwig van Broickhuysen trouwde Sybrecht van Holtmuelen, beiden vermeld 8 maart 1488, zoon van Vullinc Holtmuelen.

Generatie 2

  • Gairt van Broickhuysen overleden voor 1549, woonde in de Oliestraat en trouwde Itgen Finemans (vermeld 1549-1554).

Kind van Gairt en Itgen: Johan, zie generatie IIIa.

  • N.N. van Broickhuysen trouwde Fiecke Koukels. Ze hertrouwde met Mewes Hameckers.

Kind van NN en Fiecke: Jan, zie generatie IIIb.

Generatie 3

IIIa. Johan van Broickhuysen vermeld 1549-1552, trouwde Hille Moesbergh.

IIIb. Jan van Broickhuysen vermeld 1550-1557, trouwde Hille Wo(e)lffs.

Roermond 1 maart 1550: Fiecke Kouckels en Mewes Hameckers, haar man, dragen over haar vruchtgebruik van huis op de Hegstraat op de Montzenort bij de put, naast Jan Beckers, aan Jan van Brouckhuysen, haar zoon. Fiecke en Mewes verklaren dat Jan van Brouckhuysen, zoon van Fiecke, aan Seetze Poetgens het huis ut supra verkocht heeft. Fiecke en Mewes staan garant voor ongestoord bezit. Jan voorn. zal hen schadeloos houden en verbindt daartoe 5 hornsgld rente uit het huis van Peter Kremer in de Neerstraat, langs wijlen Claes Rixkens.