Van Belfen

Uit Genealogie Limburg Wiki


Van Belfen (ook van Belven of von Belven) is een uitgestorven familie uit o.a. Venlo. De herkomstnaam is een verbastering van de plaats Belfeld.[1]

Genealogie in opbouw

1. Dirk van Belfen verkocht de hof Bosch te Leuth (bij Venlo) eind 1591 aan Willem van Oeyen.

Regesten:
  • 1566, mei 6
OEIJEN (Willem van) (2), overl. te Venlo 1613, zoon van Johan, was rentmeester van Venlo in 1574, peijburgemeester 1 Januari tot 20 Maart 1579 en wederom sedert 9 Juli 1586, nadat de protestantsche Magistraat op 28 Juni, na de wederverovering der stad door de Spanjaarden, afgezet was; kocht in 1591 den hof Bosch te Leuth (bij Venlo) van Dirk van Belfen, waarmede hij 3 December 1591 werd beleend.
  • z.d. 1585
LEUTH - Dederich von Belfen wordt beleend met de hof Bosch/Dückershof en het goed bij Altkriekenbeck te Leuth in naam van zijn vrouw Christina von Honselaer. Zij bezit dit samen met haar zuster Margaretha en is afkomstig uit de erfenis van haar neef Karel van Broeckhuysen van Oeyen. In 1591 verkoopt Dederich het goed in naam van beide zusters aan Wilhelm van Oeyen (x Agnes van Roosteren), burger van Venlo.
Leopold Henrichs, Johann Finken, Geschichte der Herrlichkeit Leuth (Kempen 1884), blz. 230-231
Bron:[2]

2. Agnes van Belfen (geb. ca. 1560) trouwde (ca. 1585) met Willem van Haeren, geb. ca. 1566, scholtis van Grubbenvorst en stadhouder der lenen van het huis Gribben, zoon van Diederich Willemszoon van Haeren*) en Elisabeth van Grefraide.

Noot*) --> Aanvulling: Diederich (Dierik) Willemszoon VAN HAREN; ged. ca. 1540; Scholtis te Grubbenvorst, Leenman van het huis Gribben (1564-1577); overl. ca. 1590 (50 jr.); tr. Venlo 28 dec. 1565. Bron: [3]
Regest:
  • Vrijdag 28 december 1565 "up Allerkynderendagh"
VENLO Gehuwd: Dierick van Haeren [Willemszoon; overl. voor 15-12-1589, leenman van het huis Gribben van 1564 tot 1577], en Elisabeth van Grefraide [overl. voor 25-1-1595; dr. van Johan van Grefraide, leenman van de Schei te Beesel-Leeuwen].
Bron: J. Verzijl: Genealogie van het adellijk geslacht Van Haeren te Grubbenvorst, Blerick en Neeritter. In: Maasgouw 66 (1947), blz. 89-92; Maasgouw 1927, blz. 9. Zie ook GA Roermond, Roermondse Familiearchieven V 25 (Waegemans, bijlagen genealogieën).
Uit dit huwelijk (volgens Verzijl):
1. Willem van Haeren, geb. ca. 1566, stadhouder van het graafschap Horn, tr. ... met Agnes van Belfen.
Bron: [4]

3. Akte van overdracht 24 februari 1628 voor richter en schepenen van Venlo van een perceel grond, gelegen in de Groenstraat, door de gevolmachtigden van de kinderen van Jacob van Belfen en Henrisken in gen Rei:xken, welk goed is bestemd als bruidsschat voor Maria van Belfen, religieuze in het klooster.

Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)

4. 19 oktober 1628: Lenardt Petersz Lina en Beelke kopen een huis met erf, met stal daarachter en recht tot opvaren, gelegen aan de Aldemerckt. Verkopers zijn de echtparen Jan Becx en Catarina van Belfen, Jan Derix Colen en Margarita van Belfen. Het huis ligt tussen Sillen en Jan van Belfen.

Bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel 7. Leiden: A.W. Sijthoff, 1927

P.M.:

5. Roermond 8 mei1607: Dopeling Ursula van Brei; Vader: Arnoldus van Brei (van Breeij, van Bree, van Brey); Moeder: Mechteltis; Doopgetuigen Jacobus van Brei en Catharina Bertolff van Belfen.

Noot

  1. Zie voor de naamsgeschiedenis van Bellefelt [1]