Tiendschuur

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een tiendschuur is een gebouw voor de opslag van de zogenaamden tienden, een belasting in natura. Deze van oorsprong kerkelijke belasting werd in de late middeleeuwen niet alleen geheven door kerken, kloosters en abdijen maar ze was ook vaak in handen geraakt van wereldlijke personen.