Stroucken

Uit Genealogie Limburg Wiki

De familienaam Stroucken (Stroeken, etc.) treffen we vanaf het begin van de 17e eeuw aan in Belfeld: This Stroucken wordt er in 1620 vermeld als landeigenaar en Encken Stroucken wordt in 1652 en 1659 vermeld als doopgetuige.
De familie ontleent haar naam mogelijk aan het toponiem de Stroek onder Tegelen. In 1818 werd het huis genaamd Den Stroek nog vermeld. Indien dit verband juist is, kunnen we spreken van een herkomstnaam. De naam komt nog steeds vooral voor in de omgeving van Tegelen.

In Tegelen trouwt in 1661 Martinus Stroukens met Helena Haenen. Gerardus Stroucken en zijn vrouw Jacoba laten in 1666 en 1668 twee dochters dopen in Belfeld. Johannes Peters en Wilhelma Michels, in 1697 gehuwd in Belfeld, laten hun kinderen dopen in Tegelen, Belfeld en Beesel. Bij de Tegelse dopelingen vermeld de pastoor dat het gaat om kinderen van Peeters in de Strouck (1698, 1699) of aen de Strouck (1701). De moeder wordt vermeld onder de aliasnamen Rijvers en Stroucken.

Joannes Stroucken, overl. Belfeld 15-8-1723. Tr. Belfeld 31-1-1704 met Henrica Jacops alias Raetmeckers, overl. Belfeld 15-1-1733, mogelijk dr. van Jacobus Balsen en Leonarda Raetmeckers.
Uit dit huwelijk:

  1. Lucia Stroucken, ged. Belfeld 9-7-1705 (get. Godefridus Stroucken en Joanna Rijvers; dr. van Joannes x Henrica Raetmeeckers, de voornaam van de moeder is gewijzigd van Catharina in Henrica), begr. ald. 17-7-1705.
  2. Catharina Stroucken, ged. Belfeld 9-7-1705 (get. Wilhelmus Stroucken en Leonarda Raetmeeckers; dr. van Joannes x Henrica Raetmeeckers), begr. ald. 17-7-1705.
  3. Margareta Stroucken, ged. Belfeld 12-11-1706 (get. Petrus Vincken en Joanna Goerdts; dr. van Joannes x Henrica Raetmeeckers).
  4. Godefridus Stroucken, ged. Belfeld 18-9-1708 (get. Hein Geerkes en Neesken Peters; zn. van Joannes x Henrica Jacops), overl. ald. 7-11-1779. Tr. 1) Belfeld 20-2-1748 met Anna Smits [Schmeets]; tr. 2) Belfeld 3-11-1761 met Elisabetha Bisschops.
  5. Joannes Stroucken, ged. Belfeld 22-3-1710 (get. Conrardus Gerets vervangen door Joannes Steegen en Henrica Jaenssen; zn. van Joannes x Henrica Raetmeckers).
  6. Leonardus Stroucken, ged. Belfeld 7-12-1712 (get. Nicolaus Linssen vervangen door Joannes Steegen en Berta Michels vervangen door Joanna Rijvers; zn. van Joannes x Henrica Raetmeckers), overl. ald. 16-10-1774. Tr. Belfeld 25-6-1738 met Aldegunda Heijnen.
  7. Michael Stroucken, ged. Belfeld 30-11-1715 (get. Wernerus Leenen, aan de doopvont vervangen door Joannes Steegen, en Catarina Gerets; zn. van Joannes x Henrica Raetmeeckers), overl. ald. 3-11-1787. Tr. 1) Belfeld 16-8-1746 met Margaretha Erckens, begr. ald. 24-11-1769; tr. 2) Belfeld 24-4-1770 met Margaretha Janssen, begr. Beesel 26-2-1774; tr. 3) Belfeld 21-5-1783 met Joanna Haenen.