Strengnart

Uit Genealogie Limburg Wiki

De meeste gegevens zijn afkomstig uit de kerkelijke registers. Er zijn slechts enkele notariële acten en ook maar een enkele gicht van een schepen-register gebruikt. Gegevens afkomstig uit andere bronnen dan de kerkelijke registers zijn verantwoord in de voetnoten. Van meerdere generaties is de vader-zoon relatie niet bewezen maar slechts aan de hand van de personalia van de doopgetuigen waarschijnlijk gemaakt. Deze gegevens zijn separaat opgeslagen. De gegevens van de jongste generaties zijn deels afkomstig van een handschrift van wijlen de heer H. Heerkens Thijssen sr. Deze genealogie is niet volledig en pretendeert dit ook niet te zijn. Er is geen grondig archiefonderzoek gedaan. Zeker in België wonen nog veel familieleden. De schrijfwijze van de naam is niet aangepast aan de meest voorkomende variant Strengnart, maar aan de voor de betreffende persoon meest gevonden schrijfwijze

Externe link

https://www.marres.nl/GENEALOGIEN/strengnart.pdf