Strabeek

Uit Genealogie Limburg Wiki

Strabeek (Limburgs: Sjtraobaek) is tegenwoordig een wijk van Valkenburg in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Naam

Strabeek ontleent haar naam aan de ridderlijke familie Van Strabach, die alhier een grote hoeve bezat. Het is echter ook mogelijk dat deze familie zich destijds naar hun woonplaats heeft genoemd.

Oude benamingen zijn: Strabach, Stroebeek, Strasborch

Geschiedenis

Op de hoek van de Beekstraat bij de rotonde zijn in de jaren dertig van de 20e eeuw bij graafwerkzaamheden enkele Romeinse graven uit de tweede eeuw n. Chr. gevonden. In het Ravensbosch, meer noordelijk, zijn in de 19e eeuw diverse Romeinse villa’s opgegraven.

Het was tot en met 30 september 1940 onderdeel van de gemeente Houthem. De buurt hoort nog tot de parochie St. Jozef in Broekhem. Gevoelsmatig vinden de ‘echte’ Strabekenaren zich echter nog steeds bij Houthem horen.