Steegsbroek

Uit Genealogie Limburg Wiki

Steegsbroek is een buurtschap in de gemeente Venray.

Twee beekjes vormen hier een begin van de Oostrumse beek. Het landschap bestaat uit weide en heide.

Naam

Het ligt nabij het moeras wat de Peel vroeger was. Een broek is een moerassig gebied. Het woord Steeg zou kunnen komen van stijgen, in de betekenis van dat het gebied hier hoger lag.

Geschiedenis

Op deze plek zijn diverse archeologische vondsten gedaan uit het Neolithicum/de vroege bronstijd als bijlen en vuurstenen voorwerpen. Ook is er een gracht met schans gevonden uit circa 1500, dit in de vorm van een rechthoek met afgeronde hoeken. De schans is tijdens ontginningswerkzaamheden in 1925 platgemaakt.