Sint Pieter

Uit Genealogie Limburg Wiki
wapen van Sint-Pieter

Sint Pieter is een voormalige Nederlandse gemeente die in 1920 opgegaan is in de gemeente Maastricht en tegenwoordig een wijk van diezelfde stad. De wijk ligt ten zuiden van het stadscentrum, en grenst aan de volgende wijken: Wolder en Campagne in het noordwesten, Biesland, Jekerkwartier, Jekerdal en Villapark in het noorden, de rivier de Maas in het oosten en de landsgrens met België in het zuiden en het westen.

Sint Pieter besloeg het grondgebied van de Sint Pietersberg, gelegen tussen de rivieren Maas en Jeker en een kleine strook aan de oostzijde van de Maas met onder meer de locatie van het huidige Provinciehuis.

Wapen

Dit wapen werd bij Koninklijk Besluit van 16 februari 1889 aan de gemeente Sint Pieter verleend. Het wapen was gebaseerd op een zegelstempel uit 1426. Het wapen laat zich alsvolgt beschrijven: In een veld van lazuur (blauw) de Heilige Petrus in natuurlijke kleur, met gouden nimbus en gekleed in een toga van zilver, houdende in de rechterhand een gouden sleutel en in de linkerhand een boek van keel (rood) met gouden randen, ter rechterzijde van de Heilige uit de onderrand van het schild opkomende, een begroeide berg van goud (St. Pietersberg) en ter linkerzijde een kapel met spitse toren, alles van goud.

Monumenten

SintPieter.jpg
  • Fort Sint Pieter gelegen op de Sint-Pietersberg met een uitgestrekt ondergrondse gangenstelsel.
  • De kerk van de Allerheiligste Verlosser Sint Petrus is een neogotisch gebouw uit 1875 naar ontwerp van architect Johannes Kayser. Oorspronkelijk (maar in de volksmond nog steeds) heette deze kerk St. Pieter op de Berg. De huidige naam dateert uit 1954.
  • De kerk Sint Pieter beneden de Berg, ook wel kortweg St. Pieter genoemd, is een torenloos gebouw in neoromaanse stijl uit 1938 en is een ontwerp van F.P.J. Peutz.


Archieven

De Doopregisters beginnen in 1588, de Huwelijksregisters in 1590 en de Overlijdensregisters in 1676 (parochie H. Petrus). Zie verder deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand

Externe link

Geschiedenissite