Schils

Uit Genealogie Limburg Wiki

Schils is een uitgebreide familie uit Heerlen.

Genealogie

Bij de Volkstelling van 1947 waren er 87 personen in leven, die met die naam geboren waren. Hiervan woonden er in Limburg 66 en in Brabant 16.

Generatie 1

I. Jasper Schils pachter van de tol van de Weghscheijt (eind van de Geleenstraat) te Heerlen, trouwde met Maria Moonen (Moenen).

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Schils volgt II.
 2. Jacobus Schils
 3. Joannes Schils gedoopt Heerlen 25 augustus 1589, vermoedelijk jong overleden.
 4. Joannes Schils gedoopt Heerlen 30 september 1590.
 5. Maria Schils gedoopt Heerlen 15 mei 1597.

Generatie 2

II. Nicolaas Schils trouwde met Maria Clinghen, dochter van Nicolaus Clinghen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Schils
 2. Jaspar Schils volgt IIIa.
 3. Dionisius Schils gedoopt Heerlen 22 december 1632, vermoedelijk jong overleden.
 4. Casparus Schils volgt IIIb.
 5. Dionisius Schils gedoopt Heerlen 1638, pastoor te Bingelrade.
 6. Nicolaus Schils (Claes junior) volgt IIIc.

4 april 1670: Claes Schils jr. krijgt toestemming van de schepenbank om vensters in de muur onder de luifel te maken in zijn huis De Luijff aan de Veemarkt.

1687: Jaspar Schils contra Nicolaas Schils, beiden in Heerlen over een som geld voor de Raad van Brabant.

Generatie 3

IIIa. Jaspar Schils gedoopt Heerlen 4 augustus 1631, trouwde Heerlen 24 februari 1658 met Gertrudis Bloom (Bloem).

Uit dit huwelijk:

 1. Gilles Schils trouwde met Susanna Booms.
 2. Jacobus Schils volgt IVa.
 3. Fredericus Schils (Frederick) volgt Vb.
 4. Nicolaus Schils volgt IVc.
 5. Catharina Schils gedoopt Heerlen 28 november 1667, trouwde 1. Heerlen 6 juli 1692 met Casparus Creeuwen en trouwde 2. Heerlen 25 augustus 1696 met Cornelius Ross.
 6. Gudula Schils gedoopt Heerlen 24 november 1669, leefde nog 1701.
 7. Margaretha Schils gedoopt Heerlen 18 oktober 1671, leefde nog 1710.

5 april 1668: Akte van ruiling van een stuk land gelegen aan "den groenen pael" tegen een stuk land gelegen bij het "Avenbos", tussen respectievelijk Jasper Schils, gehuwd met Gerdruit Bloem, en Peter Dautsenbergh, gehuwd met Maria Monen.

21 december 1670: Onderhandse akte van verkoop van een stuk land gelegen tegenover "de Heese", door Linnart Spertz, aan Jasper Schijls.

22 januari 1671: Akte van afstand van vruchtgebruik van een stuk akkerland gelegen tegenover de Hees, door Leonaerdt Spierts, gehuwd met Noelken Sijpers, t.b.v. de verkoop hiervan door Johen Spierts, zijn dochter uit het eerste huwelijk met Cathrina Muijters, aan Jaspar Schils, gehuwd met Gertruydt Bloem.

27 februari 1680: Onderhandse akte van verkoop van een stuk land gelegen in het "Heeservelt", door Jan Fredericks, gehuwd met Maergritta Spiertz, aan Jaespaer Schils, gehuwd met Gertruijt Bloem.

20 mei 1706: Onderhandse akte van verkoop van een huis, hof en weide gelegen in de Geleenstraat, genaamd "de Tes", door Jasper Schils, aan zijn zoon Jacob Schils, gehuwd met Maria Cuijpers.

18 mei 1712: Onderhandse akte van verkoop van vijf vat rogge erfpacht "staande tot Bensenraet" tot last van Lennart Jabichs, weduwe van Eeveret Onou, door Gertruidt Blom, weduwe van Jaspar Schils en haar kinderen Gillis Schils, gehuwd met Susanna Booms, Lemmen Cuypers en Frederik Schils, aan haar zoon, broer en zwager Jacob Schils.

3 juni 1719: Akte van deling van de nagelaten erfgoederen van wijlen Jaspar Schils en wijlen Gertruydt Blommen, betreffende de beschrijving van het vijfde lot, ten gunste van hun zoon Jacob Schils.

3 juni 1719: Onderhandse akte, waarin de erfgenamen van wijlen Jasper Schils, genoemd Jacob Schils, Susanna Pommes als gevolmachtigde van haar man Gelis Schils, Lemmen Cuijpers en Frederick Schils overeenkomen, dat voornoemde Jacob en Frederick Schils aanspraak kunnen maken op de goederen van de erfgenamen van wijlen Jan Bloem onder die voorwaarde, dat ze voor de kosten opkomen en geen aanspraak zullen maken op een deel van de verkoop van een huis, genaamd "de Wurgh".

IIIb. Casparus Schils gedoopt Heerlen 1636, trouwde met Maria Haenen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gudula Schils gedoopt Heerlen 21 januari 1666.
 2. Nicolaus Schils gedoopt Heerlen 12 september 1669.
 3. Dionysius Schils gedoopt Heerlen 26 december 1671, volwassen geworden.
 4. Aegidius Schils gedoopt Heerlen 3 mei 1674.
 5. Casparus Schils volgt IVd.
 6. Gertrudis Schils gedoopt Heerlen 7 maart 1679.
 7. Catharina Schils gedoopt Heerlen 3 november 1681.
 8. Matthias Schils gedoopt Heerlen 1 september 1683, volwassen geworden, vermoedelijk begraven Heerlen 6 april 1746, trouwde met Gertrudis Scepers.

IIIc. Nicolaus Schils (Claes junior) gedoopt Heerlen 30 oktober 1639, begraven Heerlen 9 december 1700, burgemeester Heerlen, trouwde 1. Heerlen 26 oktober 1659 met Gertrud(is) Dautzenberg en trouwde 2. Heerlen 15 februari 1680 met Ida Moonen.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Maria Schils gedoopt Heerlen 30 juni 1661, vermoedelijk jong overleden.
 2. Joannes Schils gedoopt Heerlen 19 december 1663.
 3. Dijonisius Schils (Schuls) gedoopt Heerlen 18 september 1667.
 4. Maria Schils gedoopt Heerlen 10 september 1668, vermoedelijk jong overleden.
 5. Catharina Schils gedoopt Heerlen 20 juli 1670.
 6. Maria Schils gedoopt Heerlen 28 augustus 1672.
 7. Gertrudis Schils gedoopt Heerlen 3 januari 1675.
 8. Nicolaus Schils gedoopt Heerlen 8 september 1677.
 9. Mechtildis Schils gedoopt Heerlen 12 september 1679.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Dionysius Schils volgt IVd.
 2. Gerardus Schils gedoopt Heerlen 25 september 1686.

4 april 1670: Claes Schils jr. krijgt toestemming van de schepenbank om vensters in de muur onder de luifel te maken in zijn huis De Luijff aan de Veemarkt.

Generatie 4

IVa. Jacobus Schils gedoopt Heerlen 17 decemeber 1658, begraven Heerlen 2 oktober 1728, trouwde 1. met Catharina Ackermans en trouwde 2. Heerlen 21 september 1681 met Margaretha Cuppers.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Agnes Schils gedoopt Heerlen 30 juli 1679 (getuigen Matthias en Barbara Schils).

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Jacobus Schils volgt Va.
 2. Nicolaus Schils gedoopt Heerlen 24 februari 1685, begraven Heerlen 27 maart 1763, trouwde Heerlen 2 maart 1710 met Maria Heuschen.
 3. Fredericus Schils gedoopt Heerlen 25 juni 1688.
 4. Margaretha Schils gedoopt Heerlen 4 april 1691, trouwde Heerlen 1 november 1716 met Henricus Merckelbach, gedoopt Heerlen 12 januari 1690, begraven Heerlen 23 mei 1764, zoon van Wijnandus Merckelbach en Maria Magdalena Dautzenberg.
 5. Casparus Schils (Jasper) volgt Vb.

25 oktober 1685: Akte van verkoop van een stuk akkerland gelegen "oft genompt achter den Doum op d'enijppe", door Geijbart van Theil etc., gehuwd met Elisabeth Margrieta van Oussem genoemt Melstroe, aan Jacop Schilts, gehuwd met Maria Kuijppers.

6 april 1693: Akte van overdracht van een stuk akkerland gelegen in het "Heeservelt", komende uit de nalatenschap van Herman Cremers, door Leonard Jabichs, in tweede huwelijk met Berbera Cremers, aan Jacop Schils, gehuwd met Maria Kuppers.

10 juli 1707: Akte van realisatie van een akte van verkoop van een geldlening van wijlen Margareta Pijpers ten laste van Jacob Schils, gehuwd met Maria Cuijpers, door Magriet Arets, aan Johan Vrijdhoff, horlogemaker te Maastricht, 1702 mei 11, verleden voor de schepenbank Heerlen, 1707 juli 10.

1719: Akte van geldlening verstrekt door Johan Wilhelm Heldevier, aan Nicolaas Schils, gehuwd met Marie Heussen, Jasper Schils, de zonen van Jacob Schils, met als onderpand een stuk land in het Heeserveld en een huis, hof en koolhof gelegen "op het kerckhof", verleden voor de schepenbank Heerlen, 1719 okt. 28. Authentiek afschrift uit het gichtregister.

IVb. Fredericus Schils (Frederick) trouwde met Catharina Arets. Noot: hij wordt in 1712 en later vermeld als gehuwd met Lemmen Cuijpers en wellicht was dit zijn tweede vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Schils gedoopt Heerlen 15 december 1699 (getuige Jacobus Schils), vermoedelijk jong overleden.
 2. Lucas Schils gedoopt Heerlen 7 april 1701 (getuige Gudula Schils)
 3. Fredericus Schils gedoopt Heerlen 18 april 1702, volgt Vc.
 4. Casparus Schils gedoopt Heerlen 14 januari 1704.
 5. Gielielmus Schils (Wilhelmus) gedoopt Heerlen 20 april 1706, begraven Heerlen 27 maart 1709.
 6. Catharina Schils gedoopt Heerlen 9 april 1708.
 7. Nicolaus Schils gedoopt Heerlen 7 december 1710 (getuigen Joannes en Margaretha Schils).

IVc. Nicolaus Schils gedoopt Heerlen 4 februari 1665, begraven Heerlen 15 oktober 1749, trouwde 1. met Anna Catharina á Campo en trouwde 2. Heerlen 11 november 1705 met Anna van den Hooff.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Gertrudis Schils gedoopt Heerlen 11 september 1706 (getuige Casparus Schils).
 2. Maria Agnes Schils gedoopt Heerlen 6 november 1707.
 3. Dionijsius Schils gedoopt Heerlen 15 april 1710 (getuigen pastoor Dionijsius Schils en Jaspar Schils).

8 november 1750: Akte van verkoop van huis "de Leuf" en een weide, door de kinderen van wijlen Nicolaas Schils, gehuwd met Anna van den Hove, aan respectievelijk Jan van Vaals en Jasper Schils, verleden voor de schepenbank Heerlen.

IVd. Casparus Schils gedoopt Heerlen 17 februari 1677, overleden voor 1759, trouwde Heerlen 17 oktober 1723 met Catharina Dautzenberg (Doutzenbergh), begraven Heerlen 22 februari 1765.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Conrardus Schils gedoopt Heerlen 13 juli 1724, overleden voor 1759.
 2. Maria Catharina Schils gedoopt Heerlen 29 september 1727, overleden voor 1759.
 3. Petrus Casparus Schils gedoopt Heerlen 5 maart 1729 (getuige Dijonisius Schils), leefde 1759.
 4. Anna Maria Schils gedoopt Heerlen 9 november 1730, leefde 1759.
 5. Joannes Schils gedoopt Heerlen 16 juli 1732 (getuige Joannes Schils).
 6. Maria Barbara Schils gedoopt Heerlen 12 december 1733 (getuigen Dijonisius en Matthias Schils), leefde 1759.
 7. Maria Margaritha Schilsgedoopt Heerlen 5 november 1735, overleden voor 1759.
 8. Joannes Jacobus Schils gedoopt Heerlen 12 februari 1737, overleden voor 1759.
 9. Dionisius Schils leefde 1759.
 10. Helena Schilts gedoopt Heerlen 14 september 1740, overleden voor 1759.

29 januari 1759: Akte van realisatie van een akte van geldlening verstrekt door Jan Dieteren, aan Catharina Dautzenberg, weduwe van Caspar Schils, en haar kinderen Anna Maria, Barbara, Joannes Leonard, Dionisius en Peter Casper Schils, voor de betaling van de gerechtskosten en de kosten van gevangenhouding van Barbara Schils, 1759 jan. 11, verleden voor de schepenbank Heerlen, 1759 jan. 29.

IVd. Dionijsius Schils gedoopt Heerlen 5 april 1684, trouwde Heerlen 7 oktober 1714 met Sophia Joanna Roebroecks.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Schils gedoopt Heerlen 21 december 1716.
 2. Ida Schils gedoopt Heerlen 4 april 1718.
 3. Anna Elisabeth Schils gedoopt Heerlen 10 juni 1720, trouwde Heerlen 19 januari 1744 met Joannes Schils (Schilts) begraven Heerlen 3 augustus 1795.
 4. Gertrudis Schils gedoopt Heerlen 26 januari 1722.
 5. Maria Gertrudis Schils gedoopt Heerlen 9 augustus 1724.
 6. Matthias Schils (tweeling) gedoopt Heerlen 9 augustus 1724.
 7. Gerardus Schils volgt Vd.
 8. Dionijsius Schils gedoopt Heerlen 2 april 1730.

Generatie 5

Va. Jacobus Schils gedoopt Heerlen 13 oktober 1682, begraven Heerlen 30 oktober 1758, Heerlen 25 juni 1712 met Emerentiana Boost, gedoopt Heerlen 24 februari 1687, dochter van Conrardus Boost en Anna Hall.

Uit dit huwelijk:

 1. Casparus Schils gedoopt Heerlen 10 april 1713.
 2. Joannes Schils volgt VIa.
 3. Maria Margaritha Schils gedoopt Heerlen 31 augustus 1716.
 4. Anna Schils gedoopt Heerlen 10 januari 1719.
 5. Jacobus Conrardus Schils volgt VIb.

Vb. Casparus Schils (Jasper) gedoopt Heerlen 2 maart 1695, begraven Heerlen 25 februari 1749, trouwde Heerlen 27 september 1721 met Gertrudis Harst, gedoopt Heerlen 14 maart 1700, begraven Heerlen 1 oktober 1762, dochter van Joannes Harst en Petronella Quaedvliegh.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gertrudis Schils gedoopt Heerlen 16 september 1722, begraven Heerlen 27 april 1792, trouwde met Henricus Scheepers.
 2. Petronella Schils gedoopt Heerlen 25 februari 1724, begraven Heerlen 30 september 1769, trouwde Heerlen 9 november 1747 met Wernerus Meens, gedoopt Heerlen 27 april 1723, begraven Heerlen 11 februari 1771, zoon van Matthias Meens en Joanna Dautzenberg.
 3. Anna Maria Schils gedoopt Heerlen 30 november 1725, leefde 1762.
 4. Jacobus Schils gedoopt Heerlen 1 september 1727, vermoedelijk jong overleden.
 5. Jacobus Schils gedoopt Heerlen 20 september 1730, leefde 1762.
 6. Gertrudis Schils gedoopt Heerlen 25 juni 1732, trouwde met Hendricus Eymael.
 7. Joannes Theodorus Schils gedoopt Heerlen 31 oktober 1733.
 8. Joanna Margaritha Schils gedoopt Heerlen 15 februari 1736, leefde 1762.
 9. Maria Ida Schils gedoopt Heerlen 11 juli 1737, vermoedelijk jong overleden.
 10. Maria Ida Schils gedoopt Heerlen 10 januari 1740, overleden voor 1794, trouwde met Jan Willem Starmans.

28 oktober 1719: Akte van realisatie van een akte van geldlening met het huis "de Tesse" als onderpand, verstrekt door lt. voogd Johan Wilhelm Heldevier, gehuwd met Gerarda Voss, aan Jasper Schils, gehuwd met Geertruyd Haerst, en Nicolaas Schils, 1719 okt. 28, verleden voor de schepenbank Heerlen, 1742 nov. 12.

19 februari 1724: Akte, waarbij de kinderen en erfgenamen van Jacob Schils verklaren, dat bij overlijden van voornoemde Jacob Schils hun broer Jasper Schils, gehuwd met Gertruyd Harst, het huis "de Tesch" met aanhorigheden voor een bedrag van / 300,- mag kopen en dat de opbrengst verdeeld wordt onder de overige erfgenamen.

3 mei 1724: Akte van deling van de nagelaten erfgoederen van wijlen Jacob Schils, betreffende de beschrijving van het tweede lot, waarin het huis "de Tesch" verkocht wordt, ten gunste van Jasper Schils.

4 april 1732: Onderhandse akte van ruiling van een stuk land gelegen "in het Heservelt" tegen een stuk akkerland gelegen "in de hooghde omtrent de hesse Cuyl", tussen respectievelijk Nicolaas Schils, gehuwd met Maria Heusch, en Jasper Schils, gehuwd met Gertruydt Harst.

10 december 1733: Akte van verkoop van een stuk akkerland, door Joannes Hertzogh, gehuwd met Maria Zovele, dat de verkoper voor een periode van zes jaar verpand heeft aan Elisabeth Meyers, weduwe van Arnold Drissen, aan Jasper Schils, gehuwd met Gertruyd Haerst, verleden door de schepenbank Heerlen.

17 september 1737: Akte van overdracht van een perceel gelegen aan de "Cooster Coolhof", door Nicolaas Dionisius Schils, gehuwd met Maria Agnes, en Jacobus Duquie, gehuwd met Maria Agnes Schils, aan Jasper Schils, gehuwd met Gertruyd Haarst, verleden voor de schepenbank Heerlen.

4 december 1762: Akte van deling van de nagelaten erfgoederen van wijlen Jasper Schils en wijlen Gertruyd Harst, betreffende de beschrijving van het eerste en tweede lot, ten gunste van hun dochters Anna Maria Schils en Johanna Margrieta Schils. Akte van deling van de nagelaten erfgoederen van wijlen Jasper Schils en wijlen Gertruyd Harst, betreffende de beschrijving van het vijfde lot, ten gunste van Jacobus Schils.

18 april 1763: Proces-verbaal van het getuigenis van Jenne Marg. Schils contra de heer d'Aulnis inzake het vaderschap van haar natuurlijk kind. 7 november 1772: Akte van schenking van een bedrag van / 300,-, door Joanna Margaretha Schils, aan haar zoon Herman d'Aulnis.

6 juni 1770: Akte van schenking van roerende en onroerende goederen, door Jacobus Schils, aan zijn zusters Anna Maria en Johanna Margaretha Schils, alsmede kleinere schenkingen aan Ida Schils, gehuwd met Jan Willem Starmans, Jacobus Eymael (zoon van Gertr. Schils, weduwe van Hendr. Eymael) en Maria Engel Schepers (dochter van Henricus Scheepers en Maria Gertruyd Schils), 1770 juni 6. Authentiek afschrift, 1770 juni 26

Vc. Fredericus Schils gedoopt Heerlen 18 april 1702 (getuigen Jacobus en Gudula Schils), trouwde Heerlen 21 oktober 1721 met Anna Elisabeth Schröders.

Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Schils gedoopt Heerlen 18 maart 1727 (getuige Joannes Schils).
 2. Maria Catharina Schils gedoopt Heerlen 25 augustus 1730 (getuige Maria Schils).

Vd. Gerardus Schils gedoopt Heerlen 22 juli 1728, trouwde Heerlen 21 september 1755 met Joanna Maria Penners (Jeanne Marie), geboren circa 1733, overleden Heerlen 11 december 1809, dochter van Jean Leonard Penners en Sophie Lindemans.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Leonardus Schils gedoopt Heerlen 4 december 1756.
 2. Maria Sophia Schils gedoopt Heerlen 14 augustus 1758.
 3. Maria Ida Aloijsia Schils gedoopt Heerlen 2 mei 1760, overleden Heerlen 24 februari 1801.
 4. Jan Jozef Schils (Jean Joseph) geboren Heerlen circa 1762, overleden Heerlen 3 juli 1845, maire (burgemeester) Heerlen 1802, trouwde Heerlen 26 maart 1810 met Maria Ida de Hesselle, geboren Voerendaal 17 oktober 1774, overleden Heerlen 21 augustus 1833, dochter van Lothaire de Heselle en Marie Anne Handels.
 5. Dionijsius Schils volgt VIc.
 6. Maria Elisabeth Schils gedoopt Heerlen 23 februari 1765, overleden Heerlen 23 maart 1818, trouwde Heerlen 31 oktober 1798 met Gerard Franck, zoon van Henri Franken en Anna Barbe van Weersch.
 7. Maria Anna Schils gedoopt Heerlen 17 februari 1767, trouwde Heerlen 3 oktober 1802 met Michel Cloot, geboren Heerlen 3 december 1755, zoon van Jean Cloot en Marie Catherine Meens.
 8. Maria Ida Schils geboren circa 1769, overleden Heerlen 9 oktober 1854, trouwde Heerlen 29 januari 1799 met Henri Ritzen, zoon van Henri Ritzen en Gertrude Wetzels.
 9. Maria Magdalena Schils gedoopt Heerlen 21 maart 1770.
 10. Maria Josephe Schils gedoopt Heerlen 26 februari 1772, overleden Heerlen 14 oktober 1849, trouwde Heerlen 13 juli 1807 met Jean Arnold Jaegers, geboren Heerlen, zoon van Jacque Jaegers en Gertrude Janssen.
 11. Maria Petronella Schils gedoopt Heerlen 22 juni 1775, overleden Heerlen 3 maart 1847, trouwde Heerlen 15 februari 1806 met Arnold Joseph Hamers, geboren Heerlen, zoon van Henrij Hamers en Marie Agnes Groenenschild.
 12. Joanna Maria Schils gedoopt Heerlen 19 december 1778, overleden Heerlen 18 oktober 1834, trouwde Heerlen 4 november 1809 met Pieter Kaspar de Hesselle, geboren Voerendaal 24 februari 1777, zoon van Lothaire de Heselle en Marie Anne Landels.

Generatie 6

VIa. Joannes Schils (Schilts) gedoopt Heerlen 1714, begraven Heerlen 3 augustus 1795, trouwde Heerlen 19 januari 1744 met Anna Elisabeth Schils, gedoopt Heerlen 10 juni 1720, dochter van Dionijsius Schils en Sophia Joanna Roebroecks.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Schils volgt VIIa.
 2. Dionijsius Schils volgt VIIb.
 3. Joannes Matthias Schils volgt VIIc.
 4. Maria Anna Schils gedoopt Heerlen 5 april 1754.
 5. Gerardus Mathias Schils gedoopt Heerlen 24 december 1756.
 6. Maria Sophia Schils gedoopt Heerlen 15 januari 1758 (getuige Dionijsius Schils).
 7. Johan Hendrick Schils (Jan Hendrik) volgt VIId.
 8. Aloysius Schils gedoopt Heerlen 1 april 1763 (getuigen Jacobus en Ida Schils).

VIb. Jacobus Conrardus Schils (Jacques Conrad) geboren circa 1722, overleden Heerlen 16 juli 1808, trouwde Heerlen 17 oktober 1762 met Johanna Maria Scheepers (Jeanne Marie), geboren circa 1733, overleden Heerlen 31 augustus 1811, dochter van Hubert Scheepers en Anne Ross.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Schils (Anne Marie) geboren Heerlen 25 maart 1766, overleden Heerlen 27 januari 1832, trouwde Heerlen 24 februari 1810 met Jean Nicolas Crous, geboren Merkelbeek 6 januari 1760, zoon van Corneil Crous en Anne Catharine Bruls.
 2. Nicolas Schils geboren Heerlen 22 juli 1769, overleden Heerlen 6 januari 1841, veldwachter, trouwde Heerlen 12 november 1812 met Marie Gertrude Wetzels, geboren Heerlen 16 oktober 1785, overleden Heerlen 10 april 1840, dochter van Pierre Gaspard Wetzels en Marie Gertrude Sovelè.
 3. Joannes Jacobus Schils (Jacques) volgt VIIe.

VIc. Dionijsius Schils (Denis) gedoopt Heerlen 1 december 1763, overleden Heerlen 1 januari 1831, landbouwer, trouwde Heerlen 20 september 1810 met Anne Marie Gertrude Frauenrath, geboren Aix la Chapelle (Aken-Duitsland) 14 november 1788, overleden Heerlen 24 april 1841, dochter van Gerard Frauenrath en Marie Anne Catherine Langendorff.

Uit dit huwelijk:

 1. Jean Joseph Schils (Jan Joseph) geboren Heerlen 2 mei 1811, kleermaker, trouwde Heerlen 6 juni 1835 met Anna Maria Vaessen, geboren Ruhterrich (Duitland) 10 april 1799, dochter van Gotfried Vaessen en Anna Mechtilda Houben.
 2. Jean Henri Schils geboren Heerlen 4 september 1812.
 3. Anna Elisabeth Schils geboren Schaesberg 7 mei 1820.
 4. Johanna Maria Schils (tweeling) geboren Schaesberg 7 mei 1820.
 5. Gerard Jozef Schils geboren Heerlen 2 september 1828, overleden Heerlen 17 november 1828.

Generatie 7

VIIa. Jacobus Schils (Jacques) geboren circa 1744, overleden Heerlen 9 maart 1805, trouwde met Maria Agnes Starmans, geboren Heerlen circa 1771, overleden Heerlen 1 oktober 1839, dochter van Jan Willem Starmans en Maria Ida Schils. Ze hertrouwde met Jean Pierre Habets.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Elisabeth Schils geboren en gedoopt Heerlen 8 februari 1796 (getuige Anna Elisabeth Schils), overleden Heerlen 26 februari 1866, ongehuwd.
 2. Maria Ida Schils geboren en gedoopt Heerlen 14 december 1797 (getuige Joannes Henricus Schils), overleden Heerlen 14 april 1872, trouwde met Ignatius Custers.
 3. Jean Henri Schils (Johan Hendrik/Jan Hendrik) volgt VIIIa.
 4. Theodoor Schils geboren Heerlen 17 mei 1802, overleden Heerlen 29 juli 1817.
 5. Denis Schils (Dionis) geboren Heerlen 10 mei 1804, overleden Heerlen 14 november 1808.

VIIb. Dionijsius Schils (Dionis) gedoopt Heerlen 26 mei 1747 (getuigen Jacobus Conrardus en Maria Gertrudis Schils), overleden Heerlen 15 juli 1833, trouwde Heerlen 20 november 1774 met Joanna Maria Ackermans, geboren circa 1753, overleden Heerlen 4 december 1830, dochter van Jan Ackermans en Maria Katharina Schiffelers.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Joseph Schils gedoopt Heerlen 27 april 1775 (getuige Joannes Schils), begraven Heerlen 19 augustus 1777.
 2. Mathias Joseph Schils gedoopt Heerlen 6 oktober 1777 (getuige Anna Elisabeth Schils).
 3. Maria Anna Schils gedoopt Heerlen 9 maart 1780 (getuige Jacobus Schils).
 4. Maria Josepha Schils gedoopt Heerlen 29 juni 1782 (getuige Simon Nicolaus Schils).
 5. Petrus Franciscus Schils gedoopt Heerlen 12 mei 1785, overleden Heerlen 19 mei 1841, ongehuwd.
 6. Anna Elisabeth Schils gedoopt Heerlen 8 september 1787 (getuigen Anna Elisabeth en Mathias Schils), overleden Heerlen 10 juli 1834, ongehuwd.
 7. Maria Catharina Schils gedoopt Heerlen 12 oktober 1789 (getuige Joannes Henricus Schils).
 8. Maria Gertrudis Schils gedoopt Heerlen 5 mei 1793, overleden Heerlen 6 oktober 1834, ongehuwd.
 9. Joanna Maria Schils geboren en gedoopt Heerlen 22 februari 1796.
 10. Joannes Joseph Schils (Jean Joseph), geboren Heerlen 20 december 1798.

VIIc. Joannes Matthias Schils (Jean Mathieu/Mathias) gedoopt Heerlen 24 januari 1752 (getuigen Gerardus en Mathias Schils), overleden Schinnen 23 januari 1807, trouwde Heerlen 24 september 1780 met Maria Elisabeth Vleugels, geboren circa 1754, overleden Schinnen (Hommert) 24 februari 1828, dochter van Peter Vleugels en Maria Biessens.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Joseph Schils volgt VIIIb.
 2. Anna Elisabeth Schils gedoopt Heerlen 13 mei 1784 (getuige Anna Elisabeth Schils), overleden Heerlen mei 1784.
 3. Maria Josepha Schils (tweeling) gedoopt Heerlen 13 mei 1784, overleden Heerlen mei 1784.
 4. Joannes Petrus Schils gedoopt Heerlen 19 juni 1785 (getuige Jacobus Schils).
 5. Catharina Josepha Schils geboren Schinnen, gedoopt Heerlen 6 april 1788 (getuige Jacobus Schils), overleden Schinnen 22 november 1852, trouwde Schinnen 13 oktober 1819 met Jan Pieter Vijgen, geboren Hoensbroek circa 1794, zoon van Thomas Vijgen en Anna Sijstermans.
 6. Joannes Mathias Schils (Jan Mathijs) gedoopt Heerlen 9 januari 1791, overleden Schinnen 15 juli 1860, ongehuwd.
 7. Jan Hendrik Schils volgt VIIIc.
 8. Jan Jacob Schils geboren Schinnen circa 1799, overleden Schinnen 3 april 1878, ongehuwd.

VIId. Johan Hendrick Schils (Jan Hendrik/Jean Henri) geboren Heerlen 1760, overleden Heerlen 25 december 1847, trouwde met Maria Geertruida Jongen, overleden Heerlen 25 november 1810, dochter van Barthelemij Jongen en Anne Marie Milchers.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Elisabeth Schils geboren Heerlen 27 februari 1791, overleden Wittem 13 december 1858, trouwde Heerlen 1 september 1821 met Arnold Merckelbach (Merckelbagh), geboren Heerlen 24 december 1787, zoon van Mathias Merckelbach en Bartha Maria Schalten.
 2. Maria Anna Schils geboren Heerlen 14 september 1792, overleden Heerlen 28 augustus 1874, trouwde Heerlen 6 februari 1823 met Johan Joseph Vijgen, geboren Heerlen 7 maart 1792, zoon van Herman Vijgen en Anna Maria Cillissen.
 3. Johanna Maria Schils geboren Heerlen 4 september 1794, overleden Heerlen 29 oktober 1855, trouwde Heerlen 16 maart 1833 met Nikolaas Kaufmann, geboren Kinheim (Duitsland) 6 januari 1777, zoon van Jan Joseph KaufmannM en Anna Clara Hofmann.
 4. Maria Agnes Schils geboren Heerlen 18 juni 1796, jong overleden.
 5. Hendrik Joseph Schils (Henri Joseph) geboren Heerlen 24 mei 1800, overleden Heerlen 4 maart 1846, trouwde met Anna Cordula Stollewerk.

19 februari 1835: Akte van deling van de nagelaten goederen, waaronder een gedeelte van een weide gelegen in de putgraaf, een beemd aan de Oliemolen, een bouwland op de Eikenderweg, een bouwland gelegen aan "de Scheidhage", een stuk bos gelegen in de Kissel gemeente Schaesberg, een stuk bos, genaamd "Erfbosch", gemeente Schaesberg, een stuk bos gelegen in "den Eikenbosch" gemeente Nieuwenhagen, en een bouwland gelegen aan "de Scheijtergragt, van wijlen Maria Geertruid Jongen, gehuwd met Johan Frederick Schils, ten gunste van hun kinderen Hendrik Joseph Schils, Anna Elisabeth Schils, gehuwd met Arnold Merckelbach, Maria Anna Schils, gehuwd met Johan Joseph Vijgen, en Johanna Maria Schils, gehuwd met Nikolaas Kauffmann.

VIIe. Joannes Jacobus Schils (Jacob/Jacques) geboren circa 1770, overleden Heerlen 4 april 1808, trouwde Heerlen 16 februari 1794 met Marie Agnes Spiekers (Spijkers).

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Mathias Schils (Jan Matthijs) volgt VIIId.
 2. Nikolaas Joseph Schils volgt VIIIe.
 3. Johan Gerard Schils volgt VIIIf.
 4. Pierre Joseph Schils geboren Heerlen 13 juli 1804, overleden Heerlen 28 december 1804.
 5. Jean Pierre Schils (Jan Pieter) volgt VIIIg.

Generatie 8

VIIIa. Jean Henri Schils (Johan Hendrik/Jan Hendrik) geboren Heerlen 9 februari 1800, overleden Heerlen 7 januari 1873, schrijnwerker, trouwde Heerlen 31 januari 1825 met Johanna Margaretha Gors, geboren Bree 24 juli 1805, dochter van Johan Mathijs Gors en Anna Elisabeth Wauters.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Agnes Schils geboren Heerlen 10 januari 1826, overleden Heerlen 21 november 1901, trouwde Heerlen 27 juli 1859 met Willem Theodoor Dirix, geboren Heer 10 januari 1823, zoon van Lambert Dirix en Maria Anna Blom.
 2. Maria Katharina Elizabeth Schils geboren Heerlen 12 juli 1827, trouwde Heerlen 16 september 1859 met Jan Michaël Paulsen, geboren Sittard 21 december 1835, zoon van Jan Theodoor Paulsen en Maria Agatha Kusters.
 3. Johanna Hendrika Hubertina Schils geboren Heerlen 20 december 1828, overleden Heerlen 5 maart 1911, trouwde Heerlen 22 juli 1869 met Jan Antoon Meelkop, geboren Heerlen 17 januari 1831, zoon van Jan Meelkop en Johanna Maria Dreesen.
 4. Anna Maria Schils geboren Heerlen 30 augustus 1831, overleden Heerlen 15 december 1835.
 5. Johanna Elizabeth Schils geboren Heerlen 27 juli 1834.
 6. Johanna Cordula Hubertina Schils geboren Heerlen 25 oktober 1836, overleden Heerlen 24 februari 1881, trouwde Heerlen 7 juli 1874 met Jan Hendrik Lauvenberg, geboren Heerlen 2 september 1838, overleden Heerlen 26 maart 1916, zoon van Jan Kornelis Lauvenberg en Maria Anna Gerards.
 7. Leonard Jozef Schils volgt IXa.
 8. Johanna Jozefina Schils geboren Heerlen 4 oktober 1841, overleden Heerlen 18 juli 1925, trouwde Heerlen 18 november 1880 met Jan Leonard Vreuls, geboren Heerlen 7 oktober 1841, zoon van Pieter Jozef Vreuls en Johanna Elizabeth Vlerken.
 9. Johanna Maria Schils geboren Heerlen 3 maart 1844.
 10. Johanna Maria Schils geboren Heerlen 2 april 1846

VIIIb. Joannes Joseph Schils gedoopt Heerlen 9 augustus 1781 (getuige Joannes Schils), overleden Amstenrade 4 juni 1863, trouwde met Maria Josepha Pijls, geboren Amstenrade circa 1783, overleden Amstenrade 6 januari 1854, dochter van Jan Pijls en Anna Mechtildis Frijns.

Uit dit huwelijk:

 1. Jaen Theodor Schils volgt IXb.
 2. Mathijs Joseph Schils geboren Amstenrade 23 augustus 1815, overleden Amstenrade 19 mei 1883, ongehuwd.
 3. Jean Arnold Schils geboren Amstenrade 7 oktober 1818, overleden Amstenrade 16 april 1820.
 4. Hendrik Joseph Schils geboren Amstenrade 26 mei 1821, overleden Amstenrade 21 april 1889, ongehuwd.
 5. Jan Jacob Schils geboren Amstenrade 24 juni 1824, overleden Amstenrade 25 juni 1824.

VIIIc. Jan Hendrik Schils geboren Schinnen (Hommert) 27 december 1793, overleden Schinnen 4 juli 1862, landbouwer, trouwde Nuth 16 juni 1841 met Maria Mechtildis Habets, geboren Heerlen 13 mei 1815, overleden Schinnen 12 juni 1869, dochter van Laurens Habets en Maria Gertrudis Vonken.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gertrudis Schils geboren Nuth 18 februari 1843, overleden Nuth 20 juni 1915, trouwde Schinnen 15 oktober 1872 met Jan Antoon Ritzen, geboren Wijnandsrade 4 oktober 1817, zoon van Jan Gerard Ritzen en Maria Elisabeth Mannen.
 2. Maria Catharina Schils geboren Schinnen 4 augustus 1845, overleden Schinnen 7 april 1897, trouwde Schinnen 1 augustus 1869 met Jan Leonard Voraschen, geboren Nuth 4 februari 1840, zoon van Jan Willem Voraschen en Elisabeth Hermens.
 3. Mathijs Joseph Schils volgt IXc.
 4. Jan Jacob Schils volgt IXd.
 5. Maria Elisabeth Wilhelmina Schils geboren Schinnen 14 maart 1850, overleden Schinnen 9 mei 1850.
 6. Jan Laurens Schils geboren Schinnen 2 augustus 1851.
 7. Frans Antoon Schils geboren Schinnen 30 september 1853.

VIIId. Joannes Mathias Schils (Jan Mathijs) geboren Heerlen 15 december 1794, overleden Heerlen 23 januari 1883, landbouwer, trouwde Heerlen 25 april 1827 met Maria Helena Habets, geboren Hulsberg 25 juni 1797, overleden Heerlen 5 juli 1882, dochter van Jan Habets en Maria Catharina Doeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Agnes Schils geboren Hulsberg 5 september 1827, overleden Heerlen 18 april 1901, trouwde Heerlen 5 november 1852 met Antoon Joseph Rutten, geboren Kerkrade 19 maart 1827, zoon van Machiel Rutten en Maria Theresia Leunis.

VIIIe. Nikolaas Joseph Schils geboren Heerlen 2 oktober 1796, overleden Heerlen 4 juni 1875, timmerman, trouwde Heerlen 24 juli 1830 met Maria Ida Scheepers (Schepers), geboren Heerlen 28 november 1808, overleden Heerlen 15 november 1897, dochter van Hendrik Joseph Scheepers en Maria Katharina Wetzels.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Jakob Hubert Schils geboren Heerlen 16 september 1830, overleden Heerlen 10 mei 1831.
 2. Maria Katharina Schils geboren Heerlen 20 februari 1832, overleden Heerlen 28 januari 1907, trouwde met Hendrik Huberts Dassen.
 3. Maria Jozefa Schils geboren Heerlen 20 september 1833.
 4. Anna Elizabeth Hubertina Schils geboren Heerlen 20 augustus 1835.
 5. Herman Jozef Schils geboren Heerlen 5 mei 1838.
 6. Nikolaas Jozef Schils geboren Heerlen 7 februari 1840.
 7. Jan Jozef Schils geboren Heerlen 5 februari 1843.
 8. Anna Maria Schils geboren Heerlen 12 augustus 1844, overleden Heerlen 31 augustus 1912, trouwde Heerlen 15 januari 1869 met Jan Hendrik Hendriks, geboren Heerlen 7 december 1834, zoon van Mathijs Jozef Hendriks en Anna Barbara Horsch.

VIIIf. Johan Gerard Schils (Jan Gerard) geboren Heerlen 26 februari 1798, overleden Heerlen 18 januari 1856, werkman, trouwde Heerlen 10 oktober 1823 met Anna Maria Spork, geboren Heerlen 15 november 1799, overleden Heerlen 3 oktober 1853, dochter van Johan Lambert Spork en Maria Ida Pijper.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Agnes Schils geboren Heerlen 14 september 1824.
 2. Niklaas Joseph Hubert Schils geboren Heerlen 17 februari 1826, overleden Heerlen 10 augustus 1893, voerman, trouwde Heerlen 13 november 1857 met Maria Katharina Weelen, geboren Heerlen 29 oktober 1831, overleden Heerlen 26 december 1916, dochter van Mathias Jozef Weelen en Maria Anna Peukens.
 3. Pieter Jozef Hubert Schils geboren Heerlen 16 februari 1828.
 4. Maria Elizabetha Hubertina Schils geboren Heerlen 17 februari 1830, overleden Heerlen 20 augustus 1830.
 5. Anna Maria Hubertina Schils geboren Heerlen 21 juli 1831, overleden Heerlen 21 november 1909, ongehuwd.
 6. Helene Hubertine Schils geboren Heerlen 27 augustus 1833, overleden Maastricht 4 januari 1875, trouwde met Jean Crombach.
 7. Jan Pieter Jakob Schils geboren Heerlen 25 augustus 1835.
 8. Maria Ida Schils geboren Heerlen 29 maart 1838, trouwde Heerlen 7 oktober 1870 met Martin Jozef Kessels, geboren Kerkrade 6 januari 1837, zoon van Nicolaas Jozef Kessels en Maria Jozefa Offermans.
 9. Jan Hendrik Schils geboren Heerlen 6 december 1840, overleden Heerlen 1 juni 1861, ongehuwd.
 10. zoon, levenloos geboren Heerlen 5 augustus 1843.

VIIIg. Jean Pierre Schils (Jan Pieter) geboren Heerlen 4 december 1805, overleden Heerlen 29 mei 1884, trouwde Heerlen 11 augustus 1831 met Maria Katharina Dautzenberg, geboren Heerlen 30 december 1802, overleden Heerlen 27 mei 1847, dochter van Pieter Antoon Dautzenberg en Maria Katharina Kerkhoffs.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Agnes Hubertina Schils geboren Heerlen 28 augustus 1832, overleden Heerlen 5 augustus 1913, trouwde Heerlen 30 oktober 1872 met Jan Jozef Schreurs, geboren Heerlen 9 april 1833, zoon van Nikolaas Schreurs en Johanna Agatha Veijgen.
 2. Mathijs Hubert Schils geboren Heerlen 22 februari 1835.
 3. Nikolaas Jozef Hubert Schils geboren Heerlen 22 september 1837, overleden Heerlen 14 maart 1884, ongehuwd.
 4. Gerard Francis Hubert Schils geboren Heerlen 2 augustus 1840, overleden Heerlen 8 juni 1850.
 5. Jan Kaspar Hubert Schils geboren Heerlen 1 juli 1843, overleden Heerlen 12 november 1847.
 6. Maria Adelheid Hubertina Schils geboren Heerlen 16 januari 1846.

Generatie 9

IXa. Leonard Jozef Schils geboren Heerlen 17 maart 1839, overleden Heerlen 8 september 1895, schrijnwerker, trouwde Heerlen 27 februari 1867 met Maria Jozefa Laurs, geboren Heerlen 5 maart 1843, dochter van Pieter Hubert Laurs en Maria Theresia Bour.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon, levenloos geboren Heerlen 30 juni 1867.
 2. Jan Pieter Hubert Schils geboren Heerlen 1 juni 1868.
 3. Maria Theresia Hubertina Schils geboren Heerlen 19 juli 1869.
 4. Anna Maria Schils geboren Heerlen 23 januari 1871.
 5. Johanna Maria Hubertina Schils geboren Heerlen 9 mei 1872, overleden Heerlen 11 juli 1946, trouwde Heerlen 3 september 1896 met Jan Hubert Dautzenberg, geboren Heerlen circa 1873, zoon van Jan Dautzenberg en Hubertina Maria Kessen.
 6. Johanna Elisabeth Schils geboren Heerlen 27 februari 1874, trouwde Heerlen 14 februari 1895 met Hendrik Uffelaar, geboren Dantumadeel circa 1865, zoon van Jan Hendrik Uffelaar en Jeltja Wijma.
 7. Johanna Jozefina Schils geboren Heerlen 25 juni 1875, overleden Heerlen 13 december 1878.
 8. Maria Wilhelmina Schils geboren Heerlen 9 oktober 1877.
 9. Pieter Hubert Schils geboren Heerlen 28 juni 1880, overleden Heerlen 6 september 1880.
 10. Maria Hendrika Schils geboren Heerlen 15 april 1882, overleden Heerlen 27 maart 1884.
 11. Maria Louisa Henrietta Schils geboren Heerlen 3 mei 1885.

IXb. Jean Theodor Schils (Jan Theodor) geboren Schinnen 7 februari 1813, overleden Amstenrade 8 januari 1881, landbouwer, trouwde Amstenrade 10 juni 1846 met Maria Theresia Ritzen, geboren Amstenrade (Hommert) 23 januari 1819, overleden Amstenrade 6 april 1873, dochter van Wilhelmus Ritzen en Anna Josepha Crijns.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Joseph Schils geboren Amstenrade 28 maart 1848, overleden Amstenrade 28 december 1859.
 2. Leonardus Hubertus Schils volgt Xa.
 3. Anna Josepha Schils geboren Amstenrade 10 oktober 1851, overleden Amstenrade 25 november 1913, ongehuwd.
 4. dochter, levenloos geboren Amstenrade 29 april 1853.

IXc. Mathijs Joseph Schils geboren Schinnen 10 januari 1847, dienstknecht, trouwde Sittard 13 november 1885 met Maria Catharina Notermans, geboren Schinnen 9 juni 1858, dochter van Jacob Notermans en Maria Elisabeth van der Mullen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacob Schils geboren Sittard 25 oktober 1886.

IXd. Jan Jacob Schils geboren Schinnen 30 mei 1848, overleden Bingelrade 8 februari 1930, dienstknecht, landbouwer, trouwde Bingelrade 18 november 1872 met Maria Elisabeth Janssen, geboren Bingelrade 29 mei 1837, overleden Bingelrade 20 juni 1921, natuurlijke dochter van Maria Jenne Janssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Mathijs Schils volgt Xb.

Generatie 10

Xa. Leonardus Hubertus Schils geboren Amstenrade 2 december 1849, overleden Amstenrade 23 september 1931, landbouwer, trouwde 1. Amstenrade 4 november 1876 met Maria Baggen, geboren Amstenrade 26 maart 1850, overleden Amstenrade 31 januari 1894, dochter van Jan Michiel Baggen en Anna Maria Mennens en trouwde 2. Amstenrade 7 oktober 1896 met Maria Gertrudis Voraeschen (Vorache), geboren Schinnen 24 februari 1872, overleden Amstenrade 13 november 1949, dochter van Leonard Voraeschen en Maria Elisabeth Schils.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Jan Theodoor Schils geboren Heerlen 11 februari 1878, overleden Amstenrade 11 oktober 1880.
 2. Anna Josepha Schils geboren Amstenrade 23 januari 1880, overleden Amstenrade 6 maart 1958, trouwde Amstenrade 4 april 1912 met Hendrik Hubert Roeselers, geboren Amstenrade 25 februari 1880, overleden Amstenrade 16 december 1968, zoon van Frans Antoon Roeselers en Maria Josepha Hennen.
 3. Jan Theodoor Schils geboren Amstenrade 13 juli 1881, overleden voor 1968, landbouwer, trouwde Nuth 12 februari 1924 met Maria Catharina Dewez, geboren Nuth 24 januari 1894, overleden Amstenrade 29 december 1967, dochter van Laurens Jozef Hubert Dewez en Maria Antonetta Beltjens.
 4. Jan Joseph Schils geboren Amstenrade 23 april 1883, overleden Amstenrade 2 mei 1956, ongehuwd.
 5. Maria Anna Schils geboren Amstenrade 31 juli 1884, overleden Amstenrade 15 augustus 1884.
 6. Jan Micheel Schils geboren Amstenrade 30 juli 1885, overleden 26 maart 1967, trouwde Amstenrade 21 april 1925 met Maria Clementina Delahaije, geboren Amstenrade 17 februari 1889, overleden Amstenrade 11 juni 1963, dochter van Jan Pascal Delahaije en Maria Hubertina Renckens.
 7. Johannes Hendrikus Schils geboren Amstenrade 16 januari 1888, landbouwer, trouwde Amstenrade 10 januari 1921 met Henrica Johanna van Gaal, geboren Den Bosch circa 1897, overleden 10 maart 1956, dochter van Adrianus van Gaal en Geerdina de Louw.
 8. Nicolaas Joseph Schils geboren Amstenrade 7 december 1889, overleden 1984, landbouwer, trouwde Hoensbroek 18 februari 1919 of 1920 met Maria Jozefa Daehmen, geboren Heerlen, dochter van Christiaan Jozef Daehmen en Maria Clementina Hubertina Delahaye.
 9. Frans Paulus Schils geboren Amstenrade 1 juli 1891, overleden Amstenrade 29 februari 1892.
 10. Maria Theresia Henrietta Schils geboren Amstenrade 3 juni 1893, overleden Amstenrade 28 januari 1894.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Theodoore Felix Schils geboren Schinnen 19 november 1896, overleden Heerlen 14 februari 1917, ongehuwd.
 2. Maria Hubertina Schils geboren Amstenrade 9 september 1898, overleden 8 maart 1968, trouwde met Jan P. Bergeijk, geboren 3 maart 1895, overleden 20 oktober 1952.
 3. Hubert Joseph Schils geboren Amstenrade circa 1900, overleden Heerlen 14 oktober 1924, ongehuwd.
 4. Johanna Josephina Schils geboren Amstenrade 25 december 1901, overleden 1980.
 5. kind, levenloos geboren Amstenrade 8 november 1903.
 6. Leonard Hendrik Schils geboren Amstenrade 30 november 1904, overleden 18 december 1983, trouwde met Catharina Freise, geboren 9 augustus 1913, overleden Sittard 9 november 1968.
 7. Jan Mathijs Schils geboren Amstenrade 4 mei 1907, overleden 9 januari 1975, bakker, trouwde Hoensbroek 28 juni 1935 met Anna Aleida Antonia Peeters, geboren Boxtel 3 december 1908, overleden 15 september 1970, dochter van Hermanus Peeters en Jacoba Goris.

Xb. Jan Mathijs Schils geboren Bingelrade 31 maart 1874, overleden Bingelrade 19 oktober 1932, trouwde Jabeek 10 februari 1899 met Maria Cornelia Cremers, geboren Oirsbeek 15 januari 1876, dochter van Jan Martin Cremers en Maria Gertrudis Hoen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gertrudis Schils geboren Bingelrade 30 mei 1900.
 2. Maria Elisabeth Schils geboren Bingelrade 19 november 1901, overleden Amstenrade 1 augustus 1988, trouwde Bingelrade 17 april 1928 met Maria Hubertus Henri Pennings, geboren Sittard (Leijenbroek) 9 april 1902, zoon van Jan Michiel Pennings en Helena Maria Köhlen.
 3. zoon, levenloos geboren Bingelrade 30 december 1903.
 4. Jan Leonard Schils geboren Bingelrade 12 oktober 1904, overleden Bingelrade 13 oktober 1904.
 5. zoon, levenloos geboren Bingelrade 3 april 1906.

Andere tak te Heerlen

I. Arnoldus Schils trouwde Heerlen 10 november 1603 met Catharina van den Berch (Catrin).

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Schils volgt IIa.
 2. Joannes Schils volgt IIb.
 3. Maria Schilt gedoopt Heerlen 8 september 1610.
 4. Matthias Schils gedoopt Heerlen 1 mei 1613.
 5. Theodorus Schils gedoopt Heerlen 12 april 1615.
 6. Cornelia Schils gedoopt Heerlen 16 september 1617.

IIa. Wilhelmus Schils (Guilhelmus) gedoopt Heerlen 26 juni 1605 (getuige Maria Schils), trouwde met Agnes Hubben.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Schils volgt IIIa.
 2. Barbara Schils gedoopt Heerlen 14 juli 1635, vermoedelijk jong overleden.
 3. Barbara Schils gedoopt Heerlen 28 mei 1641, vermoedelijk jong overleden (getuige Maria Clinghen).
 4. Catharina Schils gedoopt Heerlen 9 oktober 1642.
 5. Jacobus Schils gedoopt Heerlen 14 september 1645.
 6. Barbara Schils gedoopt Heerlen 19 maart 1648, leefde nog 1683.

IIb. Joannes Schils gedoopt Heerlen 12 december 1607, trouwde met Margareta Dautzenberg (Doutzenberg).

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Schils gedoopt Heerlen 3 januari 1644.
 2. Laurentius Schils volgt IIIb.
 3. Petrus Schils gedoopt Heerlen 24 april 1650.
 4. Cornelia Schils gedoopt Heerlen 7 juni 1651.
 5. Leonardus Schils gedoopt Heerlen 23 oktober 1652.

IIIa. Arnoldus Schils (Aret) gedoopt Heerlen 22 mei 1633, trouwde met Catharina Prick.

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Schils volgt IV.
 2. Maria Schils gedoopt Heerlen 24 februari 1676.
 3. Agnes Schils gedoopt Heerlen 6 maart 1683 (getuige Barbara Schils en Ida Moenen).

IIIb. Laurentius Schils gedoopt Heerlen 8 januari 1647, trouwde Heerlen 4 augustus 1677 met Catharina Aelmans.

Uit dit huwelijk:

 1. Margareta Schils gedoopt Heerlen 22 juli 1678.
 2. Catharina Schils gedoopt Heerlen 4 april 1681 (getuige Nicolaus Schils).
 3. Sijbilla Schils gedoopt Heerlen 21 september 1684.
 4. Aleydis Schils gedoopt Heerlen 1 september 1688.

IV. Henricus Schils gedoopt Heerlen 26 juli 1672 (getuige Barbara Schils), trouwde met Catharina van den Hoof (van den Hoeff).

Uit dit huwelijk:

 1. Guilielmus Schils gedoopt Heerlen 21 oktober 1704 (getuige Catharina Schils).
 2. Leonardus Schils gedoopt Heerlen 11 maart 1708.
 3. Catharina Schils gedoopt Heerlen 6 oktober 1709.
 4. Agnes Schils gedoopt Heerlen 20 juli 1713.
 5. Anna Barbara Schils gedoopt Heerlen 19 juni 1716.
 6. Joannes Leonardus Schils gedoopt Heerlen 11 maart 1719 (getuige Gertrudis Schils).

16 mei 1716: Hendrik Schils en Cattharina van den Hoof verklaarden 50 gulden geleend te hebben van Reynier Roosboom en verlenen het hypotheekrecht op hun stuk land "op gen Reiffelput".

Diversen

Noot: in de begintijd van de kerkregisters komen er enkele Schils voor die nog niet verbonden kunnen worden aan bovengenoemde familie, zoals:

 • Godefridus Schils trouwde 1. met Anna Meens en trouwde 2. wellicht met Anna Heuts.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Anna Schils gedoopt Heerlen 23 december 1668.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Winandus Schils gedoopt Heerlen 1 februari 1672.

Litteratuur

 • Hart van Heerlen, 2010.