Schilberg

Uit Genealogie Limburg Wiki
De kapel van Schilberg met daarachter enkele van de zeven voetvallen.

Schilberg is een buurtschap binnen de Gemeente Echt-Susteren, gelegen tussen de spoorlijn van Roermond naar Sittard en rijksweg N276. De noord-zuid verbinding was vroeger over de oude heerbaan die nu nog herkenbaar is in de straten Oude Baan, Heerweg en Oude Grote Baan. Vanuit Echt lopen twee grote wegen door Schilberg in oostelijke richting: de Bosstraat naar Peij en Koningsbosch en de Wilhelminalaan naar Hingen.

Tot het midden van de 20e eeuw was Schilberg een landelijk gehucht dat voornamelijk bestond uit boerderijen en arbeiderswoningen van mensen die werkzaam waren bij nabijgelegen dakpannenfabrieken.


Naam

Er zijn twee verklaringen voor de betekenis van de naam, deze verhoging in het landschap was zo karig bedekt met heide dat ook nog verwijderd werd door boeren en windinvloeden, dat ze als het ware "geschild" werd en die van een "verschil" in bodem met de vette akkers van Echt.

De kapel van Schilberg

Gevelsteen met chronogram in de kapel van Schilberg met de tekst : "MarIa Van peIJs, Van trost, en hVLpe tegen aLLe VerVVoestIngen onser VIJanDen".

Op de kruising van de Bosstraat en de Heerstraat ligt de kapel van Onze Lieve Vrouw van Schilberg, ook wel genoemd O.L. Vrouw van peys, van troost en hulpe . De legende vertelt het (van wel meer plaatsen bekende) verhaal dat een schaapherder op een dag na het bidden van het rozenhoedje een klein Mariabeeldje zag hangen aan een boom. Hij bracht het beeldje naar de parochiekerk in Echt, maar de volgende dag was het beeldje weer terug op zijn oude plaats. Zo maakte Maria duidelijk dat zij op die plaats vereerd wilde worden.
De huidige kapel uit 1691 werd gebouwd ter vervanging van een eerder, kleiner gebedshuisje. In het archief van de St. Landricusparochie bevindt zich een brief van de Roermondse vicaris-generaal J. Oeveren uit 1676, waarin sprake is van een bedehuis of kapel op de Schilberg; deze kapel wordt tevens aangeduid als het 'Cluijske'. Dit wijst erop dat een kluizenaar bij de kapel woonde die voor het onderhoud zorgde. Op 20 mei 1691 bezocht de Roermondse bisschop Reginaldus Cools de parochie Echt. Hij concludeerde dat de oude, kleine kapel niet langer functioneerde en gaf in 1691 toestemming om het kapelletje te vergroten. De huidige kapel werd, blijkens het ankerjaartal in de voorgevel, nog dat jaar gebouwd. Dit jaartal vinden we eveneens terug in een chronogram op de gevelsteen: "MarIa Van peIJs, Van trost, en hVLpe tegen aLLe VerVVoestingen onser VIJanDen" = 1000 (M) + 500 (D) + 150 (3xL) + 35 (7xV) + 6 (6xI) = 1691.

De zeven voetvallen

Vanaf de Houtstraat in Peij markeerden vroeger zeven kapelletjes de route naar de kapel van Schilberg. Ze zouden al bestaan hebben vóór 1670 en worden vermeld op een kaart uit 1716. Ze werden tijdens wegwerkzaamheden in 1963, 1965 en 1968 afgebroken maar in 1981, ditmaal rondom de kapel, weer opgebouwd. De afbeeldingen verwezen oorpronkelijk naar de Zeven Smarten van Maria maar zijn later vervangen door reliëfs in mergel.
Volgens de legende zouden de voetvallen zijn gebouwd als rustplaatsen langs een bidweg door Francois de Chatelain en zijn familie, bewoners van het verdwenen kasteel Holtstraete in Peij. De eerste kapel lag vroeger langs de Houtstraat, ongeveer op de plaats waar in 2006 werd gestart met de bouw van het appartementencomplex De Holtstraete.


Schilberg kapel1.jpg

Literatuur

Externe links