Scheyven

Uit Genealogie Limburg Wiki

De onderstaande tekst is overgenomen van "De familie Scheijven" door Rens Scheijven.


Algemeen

De gegevens van de hier beschreven familie Scheyven uit Heythuysen (NL) in de provincie Limburg zijn deels ontleend aan het familiedossier Scheijven in het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag, deels aan een Franstalig artikel van Van Beurden (1901, p. 217-226) en deels aan de mondelinge overleveringen van familieleden.. Dit artikel heb ik begin jaren '80 van de vorige eeuw gelezen en gekopieerd in het Stadsarchief van Roermond. Ik was toen in de overtuiging dat ik ook een spruit van deze familie was. Dat bleek uiteindelijk (voor zover ik nu weet) niet het geval. Wellicht is er een familierelatie, maar dan vóór 1650. Dit artikel is voor mij mede de aanleiding geweest om te beginnen met stamboomonderzoek. Hiermee ben ik na mijn studie pedagogiek in 1995 begonnen, en langzaam aan verslingerd geraakt. De familie is van origine Rooms-Katholiek. Johannes Godefridus Hubertus (Jean Godefrid Hubert) Scheyven (* Heythuysen 19 maart 1804; + Ixelles, Brussel (B) 24 oktober 1862), de achtste generatie, vestigt zich in België. Daar wonen nu nog afstammelingen. Verschillende familieleden in België zijn in de adelstand (ridder of baron) opgenomen. Doris Glénisson geeft aan, dat nadere gegevens over deze familie te vinden zijn in L'Annuaire de la noblesse Belge (van circa 1847 tot 850) en in L'État présent de la noblesse du Royaume de Belgique (1960-1970; 1971-1983 en vanaf 1984). De Nederlandse tak is in mannelijke lijn uitgestorven.

De betekenis van de naam Scheyven

Scheijven schijnt van Scheif(f)art (= Siegfried) afgeleid te zijn, aldus Schrijnemakers (1980, p. 134). Schrijnemakers ontleent zijn verklaring aan Linnartz (1958, p. 130-131). Linnartz geeft aan, dat de ´Sieg´ ´Siegesreicher Schütze´, zegerijke(boog)schutter betekent. Van der Schaar (1981, p. 324) geeft aan dat Siegfried een tweestammige Germaanse naam is, samengesteld uit Sig (=zege) en Fried (=vrede). De betekenis is dus ongeveer: beschermer van de overwinning. Tot de Franse tijd wordt de naam van deze familie op verschillende wijzen geschreven: Scheyffen, Scheyf, Sceyven, Sceijven, Scheijven, Scheyven. Daarna wordt de schrijfwijze Scheyven gehanteerd.

Een korte familiegeschiedenis

De wortels van deze familie liggen in Heythuysen (NL), in het voormalig graafschap Horn. In Heythuysen, op de grens met Leveroy, ligt in het buurtschap Maxet de Scheyvenhof, aan de Scheyvenhofweg. Dit is, voor zover ik weet, de stamhoeve van de familie Scheyven uit Heythuysen. De afstammingsreeks start met Jacob Scheyffen of Scheyf, geboren rond 1560, en burgemeester van Heythuysen. De familie heeft verschillende burgemeesters, priesters, notarissen en rechtsgeleerden voortgebracht.

Generatie I

Jacob Scheyffen/Sceyf. (* ? circa 1560; + ?). Volgens dr. Xavier Duquenne, 23 Avenue Pr. Albert, Antwerpen-Berchem (1962); genealoog Van Schyndel uit Brussel en de conservator van het Rijksarchief te Maastricht de nu oudst bekende stamvader van de familie Scheyven uit Heythuysen. Jacob Scheyffen/Sceyf woonde in het Scheyvenhof of Laemengoet (?) te Heythuysen.

Generatie II

Jacob Scheyven (* Heythuysen ca 1590 (?), + Heythuysen ca 1643), schepen der laatbank van Aldenhoven te Heythuysen. Gehuwd met NN. Zij hebben twee kinderen, waaronder:

Generatie III

Willem/Guillaume Scheyven (* ca 1624 te Heythuysen; + Heythuysen 1709), schepen der laatbank van Aldenhoven te Heythuysen, gehuwd met Johanna Coolen (* ?; + Heythuysen 20-08-1709). Zij hebben acht kinderen.

Generatie IV

De eerste voorouder in de rechtstreekse lijn volgens het Franstalige artikel van Van Beurden (1901) is Petrus Sceyven/Scheijven (* ?, circa 1665; + ?). Hij trouwde op 3 augustus 1690 in Leveroy (NL) met Gertrudis Drenters. Petrus was burgemeester van Heythuysen.

Generatie V

Godefridus Scheijven (* Heythuysen 3 maart 1700; + Heythuysen 27 september 1767) was schepen van Heythuysen. Hij trouwde op 8 februari 1723 met Maria van Stralen/van Straelen. Zij hebben 8 kinderen, waarvan ik er onder generatie VIa en VIb twee kort beschrijf.

Generatie VIa

Joannes of Jean Scheyven (* Heythuysen 9 november 1727; + Nunhem 6 december 1803) was kapelaan te Roggel, toen hij op 3 oktober 1764 voorgedragen werd als pastoor van Nunhem door proost Gasparus Verellen van Keizerbos. (Rijksarchief Limburg, Cartularium Keyzerbossch fol.542-543). Hij zelf noteerde in het parochie-register dat hij op 24 juni 1765 als pastoor van Nunhem zijn functie begonnen is. (Aantekeningen SA dd.1969: Ego Joannes Scheyven institutus pastor de Nunhem hanc parochiam administravi ab profesto S. Joannis Baptistae anni 1765).

Generatie VIb

Petrus Wilhelmus Scheyven (* Heythuysen 24 november 1734; + ?) was seceretaris van het hof van schepenen van Aldenhoven en secretaris en schepen van Heythuysen. Hij trouwde op 3 september 1765 in Helden met Anna Elisabeth Winckens. Zij kregen zeven kinderen.

Generatie VII

Een zoon van Petrus Wilhelmus, Pierre Thomas Scheyven (* Heythuysen 6 mei 1771; + Heythuysen 21 april 1820) was burgemeester van Heythuysen en lid van de raad van het arrondissement. Hij trouwde met Elisabeth Houben. Zij kregen acht kinderen.

Generatie VIII

Johannes Godefridus Hubertus (Jean Godefrid Hubert) Scheyven (* Heythuysen 19 maart 1804; + Ixelles, Brussel (B) 24 oktober 1862) promoveerde op 21-7-1826, tot doctor in jure romano et hodierno, Universiteit Luik (B), dissertatie: De delicorum probationibus, tum secundum jus romanum, tum secundo jus hodiernum et rei naturam. Jean Godefrid Hubert Scheyven was lid van de 'chambre des répresentants' van België, voor opeenvolgend de arondissementen Roermond, Maaseik en Mechelen.; was procureur des Konings in Mechelen en hoofdgriffier van het Hof van Cassatie van België. Hij was gehuwd met Dame Marie Anne Justine Roersch, afkomstig van Roermond. Hij vestigt zich in België. Eerst in Mechelen (B) en daarna in Brussel (B). Een biografie van Jean Godefrid Hubert Scheijven is gepubliceerd in Les publications de la Societé historique et archéologique du Limburg, deel XVIII, p. 398-406. Zij kregen vier kinderen, waarvan waarvan ik er onder generatie IXa en IXb twee kort beschrijf.

Generatie IXa

Henri Scheyven, zoon van Jean Godefrid Hubert Scheyven (* Roermond, NL 7 april 1836; + Brussel 15 augustus 1894), gehuwd met Marie Bourgeois, werkte als notaris in Brussel (B). Hij was Ridder in de Orde van Léopold.

Generatie IXb

Camille Scheyven, eveneens een zoon van Jean Godefrid Hubert Scheyven (* Roermond 4 april 1838; + ?), gehuwd met Valentine van der Vinnen, was conseiller (raadsheer) bij het Hof van Cassatie. Hij was tevens Officier in de Orde van Léopold.

Door Rens Scheijven, november 2004