Rutten

Uit Genealogie Limburg Wiki

De familienaam Rutten komt in Limburg veel voor. Landelijk ligt de nadruk duidelijk op zuid-oost Nederland. De naam is afgeleid van de voornaam Rutgerus, roepnaam Rut of Ruth. Een enkele keer treffen we de naam Rutten ook aan als voornaam (Echt, 1455; Maasniel, 1489)).

Omdat deze roepnaam vroeger veel voorkwam, ontstond ook de achternaam op meerdere plaatsen zonder dat er sprake hoeft te zijn van verwantschap. Zo treffen we in 1422 in Offenbeek reeds Hen Rutten der smyt aan. Johan Ruttensoen wordt in 1425 genoemd als schepen te Beesel.

Vroege vermeldingen

Beesel

In de gemeente Beesel treffen we naam Rutten al aan in de 15e eeuw. Van een genealogisch doorlopende lijn is dan nog geen sprake. Ook bij Gairdt Rutten en Jan Rutten, vermeld in de pondschatting van 1533, is geen verwantschap bekend. Goert Rutten is in 1543 een van de laten behorend tot de laathof van kasteel Nieuwenbroek. Rut Rutten valt in 1569 eveneens onder deze laathof, evenals Goert Rutgens of Rutgers in 1587. In 1588 kochten Goerdgen Rutten an gen bosch en zijn vrouw Trincken enkele landerijen te Beesel. In oktober 1590 verkocht Goerdtgen Rutten met toestemming van zijn moeder Thrincken, weduwe van oorkonders vader ook Goerdtgen Rutten genaamd, een huis en erf in Beesel. In 1596 bezat Heinrich Rutten landerijen te Offenbeek; mogelijk betreft het dezelfde percelen waarvan Leonardt Rutten in 1605 wordt genoemd als eigenaar. In 1606 vernieuwde Jaeck Rutten de leeneed van Goertgen Rutgens goed, gelegen aan Drabben valderen. Goertgen Rutgens en zijn zoon Jacob pachtten in 1612 de Nederhoeve (nu: Onderste Hof) in Offenbeek van de Kruisheren van Roermond. In 1618 kochten de broers Johan Rutgens (gehuwd met Badtgen Schmeetz) en Rut Rutgens (gehuwd met Thrijnen) een huis te Bussereind. Rut Rutgens werd in 1623 beleend met Lins Cuijpers goed. Rutt Rutgens en Thrijn worden opnieuw vermeld in november 1626.
Rutt Rutten van Biesel en Neel Janssen kochten in 1626 landerijen te Middelhoven onder Swalmen. In 1631 verkochten Gubbel Rutten en zijn zus Metgen land onder Beesel. Jaeck Rutgens droeg in 1644 met toestemming van zijn leenheer, aan wie hij de 12e penning betaalde, het goed aan Drabben valderen gelegen over aan zijn neef Herman Rutgens. Deze wordt echter in 1657 vermeld als Herman Smiedts, waarschijnlijk een verwijzing naar zijn beroep.

Herten en Ool

Johan Rutthen is in 1554 een van de afgevaardigden van het gerecht te Ool. Cornelis Ruttenn treedt in datzelfde jaar op als schepen van Herten en Ool.

Kessel

Leenairt Rutten wordt in 1541 vermeld als schepen te Kessel. Jan Duijtser en zijn vrouw Sijken Rutten worden genoemd in 1690, in 1692 een zekere Judt Rutten.

Swalmen

Nellis Rutten van Oest, oud ongeveer 51 jaar, legde in 1622 een verklaring af. Verder in dezelfde akte wordt hij aangeduid als Nellis Rutten. Vermoedelijk zijn we hier getuige van het ontstaan van een (tijdelijke?) achternaam. Aret Hanssen en Sophia Rutten werden in 1693 bewoners van een huis genaamd Laplander, niet ver van de grens met Maasniel gelegen.

Eijsden en later Maastricht

De familie begint rond 1600 en werd in Maastricht bekend als brouwersfamilie. Zie verder het artikel Rutten (Maastricht).

Externe links