Repertorium

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een repertorium is een register of klapper. Binnen de genealogie kennen we enkele belangrijke repertoria.

Genealogisch Repertorium (Van Beresteyn)

Het Genealogisch Repertorium werd ooit begonnen door jonkheer Eltjo van Beresteyn (1876-1948). Hij verzamelde verwijzingen naar boeken of artikelen waarin tenminste drie generaties van een bepaalde familie werden genoemd. In twee kleine en handzame boekjes met een rode kaft werden deze verwijzingen later uitgegeven. De serie, inmiddels voortgezet door het Centraal Bureau voor Genealogie, bevat inmiddels meer dan 200.000 verwijzingen. De oorspronkelijke serie bevat verwijzingen tot 1970 in twee delen (A-L en M-Z). Hierna werden nog vier supplementen uitgegeven. Raadpleging kan via de meeste archiefinstellingen en heemkundeverenigingen. Het is verstandig om dit te doen in een vroege fase van het onderzoek.

Nederlands Repertorium van Familienamen

Dit boekwerk in 14 delen werd tussen 1963 en 1988 uitgegeven door de Nederlandse Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW). Het Repertorium geeft een overzicht van de familienamen zoals die bij de volkstelling van 31 mei 1947 werden opgegeven, inclusief hun aantal en de verspreiding naar gemeente. Het Repertorium bevat geen namen van individuele personen. Raadpleging kan via de meeste archiefinstellingen. Een beperkt aantal gegevens uit het Repertorium, waaronder het voorkomen van een naam per provincie, vindt u ook bij het Meertens Instituut.

Notarieel Repertorium

In een notarieel repertorium of repertoire geeft de notaris in chronologische volgorde een korte beschrijving van de gepasseerde akten, met vermelding van partijen en de inzet. De akten zijn doorlopend genummerd en worden bewaard in de volgorde van nummering. Het nummer van de akte staat in de eerste kolom van het repertorium. In de derde kolom onder aard en soort der akten staan twee kolommen: brevet en minuut. In het archief van de notaris zijn de akten aanwezig die vermeld worden onder de kolom minuut. Van de akten die onder de kolom brevet of in originali zijn vermeld, is in dat archief geen minuut aanwezig. Veel archieven van notarissen ten plattelande worden bewaard in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). De archiefdiensten van de wat grotere steden beheren de notariële archieven veelal zelf.