Rennemig

Uit Genealogie Limburg Wiki

Rennemig is een wijk in de gemeente Heerlen.

Naam

Rennemig komt op vele schrijfwijzen voor; Rinneberg, Rennenberg, Renberg, Rijnneberch, Rynnerberch, Reynemich, Rünnemich en Rünneberg. De uitgang mich is een veelvoorkomende verbastering van het woord “bach” dat weer is afgeleid van “beek”. Beek hoeft in dit opzicht niet persé een stroom water te zijn maar kan ook slaan op moerassig land. Ten zuiden van de hoeve liep destijds een beek die de naam van Schroetebeek droeg. Het eerste woord “Rin” of “Reijn” betekent grens. Rennemig betekent dus “Grensbeek” een beek die een begrenzing vormde.

Geschiedenis

De huidige wijk Renneming staat op één van de oudste ontginningen van Nederland. Dat is gebleken uit archeologisch onderzoek. Daarnaast zijn er ook nog Romeinse vondsten en een Romeinse villa gevonden. Vanaf de middeleeuwen was Rennemig niet meer dan een aantal landerijen rondom de hoeve en huis Rennenberg. In 1912 werd deze hoeve aangekocht door de Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen, gesloopt en op de landerijen van het voormalige goed werd een mijnwerkerskolonie gebouwd voor de mijnwerkers van de nabijgelegen Oranje Nassau mijn III.

Literatuur

  • Wandelingen in en om Heerlen, P.J.M. Peeters, 1919.
  • Heerlen, Verleden Tijd. A. Weijts, 1995