Rekening

Uit Genealogie Limburg Wiki

Bij genealogisch onderzoek denken we niet meteen aan een rekening. Toch kunnen bijvoorbeeld oude gemeenterekeningen informatie bevatten die ook voor stamboomonderzoekers waardevol is. Hieronder enkele voorbeelden uit de rekeningen van de schatheffer van Beesel uit de periode 1640-1649.

  • als dat konichs volck nae Kleiff trock gegeven aen Thijs Engels om ons perden los tho helpen: ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden goederen in beslag genomen. Mathijs Engels kreeg opdracht om de paarden terug te halen.
  • Item aen Hendrick Wolfarts het welcke door de ghequetsden van Belfent voer ende nae vertert is gheweest: Hendrik Wolffers was herbergier in Belfeld en had de zorg voor een gewonde.
  • Item betaelt aen Jan Quiten tot Assell voor de contributie des heeren pastoers de thiende aengaende, de welcke aen sijen schoensuster verkocht is, van den tijt van acht iaren verloopen: Jan Quiten was de vrijgezelle eigenaar van het Gebrouwhuis in Asselt.
  • Harmen Geritz op Klerckenhoff aen botter gedaen die vereert is aen Sijen Excellentie Rubecourt ende aen den gouverneur to Venlo: Hermanus was pachter van de Klerkenhof in Rijkel en moest de boter leveren voor de gouverneurs van Roermond en Venlo.

Daarnaast geven de oude rekeningen inzicht in het reilen en zeilen van de gemeenschap. Rekeningen van de schatheffer vinden we gewoonlijk in het archief van de schepenbank. Jongere rekeningen maken deel uit van het gemeentearchief of stadsarchief.