Redemptiedorpen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Redemptiedorpen

Naar Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Redemptiedorpen waren enkele kleine dorpen ten noorden van Luik die sinds de 17e eeuw betwist gebied waren tussen de Verenigde Provinciën en het hertogdom Brabant, dit laatste bij monde van de Spaans-Habsburgse keizer. Op voorwaarde van het betalen van belastingen aan beide heren behielden zij een grote onafhankelijkheid. In de praktijk waren ze nauw verbonden met de tweeherigheid van Maastricht.

Het ging om Falais, Hermal (Hermalle) en Paifve in de huidige Belgische provincie Luik en Veulen, Hopertingen (Hoepertingen), Rutte (Rutten), Rotem, Mopertingen en Nederheim (Nerem) in de huidige Belgische provincie Limburg.

Bij het Verdrag van Fontainebleau in 1785 werden alle soevereiniteitsrechten over de redemptiedorpen aan de Verenigde Provinciën afgestaan. De Bataafse Republiek stond ze in 1795 af aan Frankrijk (Verdrag van Den Haag).