Pepinusbrug

Uit Genealogie Limburg Wiki

Pepinusbrug is een buurtschap bij Echt in de gemeente Echt-Susteren.

Naam

Het buurtschap ontleent zijn naam aan Pepijn van Herstal (vader van Karel de Grote) uit de 7e eeuw en baseert zich op de volgende legende: Pepijn trok op zekere dag met zijn reiswagen naar Sint Pietersburg, om te biechten bij de heiligen Plechelmus. Hij verdwaalde in het Heizelaars (een gebied in de buurt van Pey) en zijn wagen zonk tot over de assen in het moeras. Pepijn werd door Echtenaren (mannen uit Pey en Slek) op het nippertje van de verdrinkingsdood gered. Uit dank schonk hij de dorpsbewoners het Echterwald en liet over de plaats, waar zijn wagen wegzonk, een koperen brug slaan die de Pepinusbrug heette. Deze brug zonk later ook weg in het moeras. Hij werd door een houten vervangen. Ook deze brug is inmiddels vervangen door een stenen.

Monumenten

  • De Abdij Lilbosch, een grotendeels ommuurd complex van de cisterciënzer orde.

Het complex werd grotendeels in 1883 gebouwd. Het omvat een kloostergebouw met blokvormig poortgebouw, enkele rond een binnenplaats gesitueerde verblijfsgebouwen met een neogotische kapel en een gesloten hoeve uit 1887. Het klooster Lilbosch werd in 1912 tot abdij verheven. Een deel van het bijbehorende terrein heeft men in 1968 verkocht voor de bouw van een moderne psychiatrische kliniek. Het nabijgelegen hotel 'Hof van Herstal' (Pepinusbrug 8), voorheen bekend als hotel Lilbosch, kwam in 1902 tot stand voor gasten van de abdij. Het is een tweelaags pand met middenrisaliet, uitgevoerd in sobere neorenaissance- en neogotische vormen. De geveltop bevat een nis met een beeld van St. Jozef.

  • Wegkruis met Calvariegroep uit 1933.