Parenteel

Uit Genealogie Limburg Wiki

In een parenteel worden alle nakomelingen vermeld van een ouderpaar XY, dus zowel de mannelijke als de vrouwelijke afstammelingen. In plaats van 'afstamming' spreekt men ook wel van filiatie, in plaats van 'verwant' spreekt men ook van geparenteerd. Een parenteel is niet uitsluitend interessant voor genealogen. Ook een notaris zal soms moeten onderzoeken wie iemands erfgenamen zijn en zal daarvoor een (soort) parenteel opstellen. Een parenteel is bijvoorbeeld ook nuttig om te zien wie recht hebben op een beurs die ooit werd gesticht.

Soms zien we een 'parenteel van persoon X', maar dat is feitelijk een onjuiste benadering: zonder persoon Y immers geen parenteel. Bij oude generaties is echter niet altijd de naam van beide personen bekend.

Een parenteel lijkt een beetje op een omgedraaide kwartierstaat. Deze gaat echter uit van alle voorouders van één persoon en gaat terug in de tijd, waar een parenteel vanuit een ouderpaar juist vérder gaat in de tijd. Wat parenteel en kwartierstaat meestal gemeen hebben, is dat hiervoor breed, intensief en tijdrovend onderzoek betreft waarbij tal van families moeten worden onderzocht.