Palemig

Uit Genealogie Limburg Wiki

Palemig is een buurtschap van en in de gemeente Heerlen.

Naam

De buurt staat in de archiefstukken ook wel vermeldt als Palenbroeck, Palenberg. In de volksmond werd en wordt de buurt Palemich genoemd. Het suffix “mich” is een veelvoorkomende verbasting van het woord “bach” dat weer is afgeleid van “beek”. Het prefix “Paal” betekent grens, de grenzen van landerijen werden veelal met palen aangegeven. Letterlijk betekent Palemig dus “Grensbeek”. Een andere verklaring gaat uit van een duitstalige ontwikkeling. De prefix in Palenberg zou afgeleid zijn van het oud-duitse pâl dat moeras betekent. In combinatie met berg zou het dan “moerassig stuk grond naast of bij een berg” betekenen.

Geschiedenis

In de zestiende eeuw vinden we schriftelijke bewijzen van verpachting van leengoederen te Palemig. Gedurende de komende eeuwen, tot aan de twintigste eeuw, is Palemig een agrarische buurt. Palemig zou echter, in tegenstelling tot veel buurtschappen en dorpen in de omgeving niet veranderen in een mijnwerkerskolonie. In Palemig zou wel gedurende de gehele twintigste eeuw op vrij grote schaal aan zilverzandwinning gedaan worden. Van 1640 tot 1958 hoorde Palemig tot het grondgebied van de schepenbank, later gemeente, Schaesberg.

Literatuur

  • P.J.M. Peeters, Wandelingen in en om Heerlen, 1919.
  • P. Pauwels, Palemig vroeger, 2004