Overleg:Geschiedenis van Limburg: Algemeen overzicht

Uit Genealogie Limburg Wiki

--> Vanwege de omvang is eerder overleg bij deze pagina gearchiveerd onder Overleg:Geschiedenis van Limburg: Algemeen overzicht/archief2008


Jongste vorderingen

 • Het historisch overzicht is nu verder afgerond met een nieuwe vijfde paragraaf: 'Een voortbestaande tweedeling'. -- AJW 3 jul 2008 11:59 (CEST)
 • Vervolgens is de structuur van het artikel als geheel (onder meer door tussenkopjes) verbeterd. -- AJW 3 jul 2008 12:07 (CEST)
 • Aan drie van de vijf paragraafjes is weer verder geschaafd. -- AJW 4 jul 2008 12:27 (CEST)
 • In de inleiding is op de ambities van Roermond in 1815 gewezen. -- AJW 5 jul 2008 09:57 (CEST)
 • Er is een nieuwe indeling gemaakt voor het historisch overzicht, waardoor het nu uit twee delen met in totaal zes paragraafjes bestaat. -- AJW 5 jul 2008 14:06 (CEST)
 • Nog enkele verdere accenten aangebracht in de paragrafen 2.3 en 2.4. -- AJW 5 jul 2008 14:19 (CEST)
 • De inleidende paragraaf 1.2 is nu bovendien in twee stukken geknipt. -- AJW 5 jul 2008 14:48 (CEST)
 • De slotzinnen van subparagraaf 2.4 zijn een beetje aangescherpt. -- AJW 7 jul 2008 11:07 (CEST)
 • Een nieuwe subparagraaf is toegevoegd: 2.2 'Van 1559 tot 1608'. Op bijgaande kaart van de Nederlandse gewesten van 1559-1608 zien we het huidige Nederlands Limburg als feitelijk twee gewesten: het Hertogdom Limburg en Opper-Gelre, [1]. Klik op de kaart om de afbeelding te vergroten. Het Graafschap Horn wordt tot het Prinsbisdom Luik gerekend. -- AJW 8 jul 2008 11:00 (CEST)
 • In subparagraaf 2.3: 'Van 1661 tot 1815' is een link opgenomen naar een kaart die de versnippering van het gebied en de omvang van het Hertogdom Limburg in 1789 aangeeft. -- AJW 8 jul 2008 23:39 (CEST)
 • In subparagraaf 2.1: 'Onder Brabantse controle' is een link opgenomen naar een kaart die de combinatie toont van het Hertogdom Limburg en de drie landen van Overmaas. -- AJW 9 jul 2008 08:49 (CEST)
 • In subparagraaf 2.5 twee links naar de websites van de beide Euregio's opgenomen. -- AJW 9 jul 2008 19:24 (CEST)
 • Enige wikificatie aangebracht in subparagraaf 1.2, plus enige verdere uitwerking van subparagraaf 2.1. -- AJW 12 jul 2008 12:10 (CEST)
 • Aan paragraaf 2 is een zesde subparagraaf toegevoegd. In subparagraaf 2.4 is voorts nuancerende tekst toegevoegd. --- AJW 12 jul 2008 13:03 (CEST)
 • Van paragraaf 2 zijn de laatste twee subparagrafen afgesplitst en ondergebracht in een nieuwe paragraaf 3, met als titel: 'De eenmaking van Limburg'. -- AJW 12 jul 2008 13:43 (CEST)