Overleg:Genealogieën

Uit Genealogie Limburg Wiki

Hoe gaan we om met meerdere dezelfde familienamen? Kijk eens naar Moonen....

Ik zou eigenlijk willen dat die op de pagina genealogieën slechts een vermelding krijgen. Eventueel kunnen dan op de Moonen-pagina subpagina's aangemaakt worden...

Eugene Dubois 18 sep 2006 07:09 (CEST)

Mee eens! Moet de hoofdpagina dan niet alle varianten vermelden? (Monen-Moonen-Moenen bijv., en Leunis-Lönis-Leunissen) De verschillende stammen moeten dan wel een duidelijke omschrijving krijgen, naar plaats en/of stamouderpaar? Evt. een letter of nummer, zoals de Hamers-genealogen doen? Als er maar één familie met die naam is, kannie wel op de hoofdpagina daarvan lijkt me? (zoals Brassé ;-) Wil Brassé 5 okt 2006 23:53 (CEST)

Ja, en de algemene zaken(wat betekent naam, waar komt deze voor etc..) zou dan op de hoofdpagina dienen te komen Eugene Dubois 6 okt 2006 11:33 (CEST)


Conform de Wiki-gedachte horen paginatitels duidelijk maar eenvoudig te zijn. Het noemen van allerlei spellingvarianten voor familienamen in de paginatitel voldoet niet aan dit uitgangspunt. Ik heb er om deze reden zojuist enkele aangepast en nodig de makers van de resterende pagina's met zo'n titel uit om hetzelfde te doen.

De functie Zoeken in Genwiki kan ook in de tekst genoemde varianten vinden, dus er is ook geen noodzaak om de varianten op te nemen in de paginatitel. Daarnaast, hoe ver wil je daar in gaan? Denk niet alleen aan een naam als Hendriks (meer dan 20 varianten), maar ook aan probleem ij of y, of varianten die niet of nauwelijks voorkomen. Het voorstel van Wil (die ook vaak heel goede voorstellen heeft), vind ik in dit geval een onzalige gedachte die op termijn slechts tot chaos leidt, of in het beste geval tot een bedrieglijke schijn-volledigheid. Noem deze varianten gewoon in de Algemene informatie, die is daar immers voor! Genwiki heeft alleen kans van slagen als we duidelijke keuzes maken, zeker met het toenemen van de geplaatste genealogieën. Dit betekent dat we ook soms andere bijdragen moeten aanpassen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en ik wil niet weten hoe een gewonde Genwiki stinkt. Ook anarchie heeft zijn grenzen.

Hoe dan onderscheid te maken tussen verschillende families met eenzelfde achternaam? Waar familienamen vaker voorkomen, kan het toevoegen van een geografische aanduiding juist wel nut hebben. Wikipedia doet dit bijvoorbeeld bij vaker voorkomende plaatsnamen (die wij overigens in Limburg ook hebben). De namen Giesen en Gijsen bijvoorbeeld hebben eenzelfde oorsprong maar ontstonden op vele plaatsen en zwermden van daaruit uit. Zoals Wil aan aangeeft, kan bijvoorbeeld het aangeven van een plaats van oorsprong nuttig zijn. Het noemen van een ouderpaar kan een optie zijn (maar wat dan te doen als je er een generatie bij vindt?). Al met al best ingewikkeld.

Bedenk bij alles wat je verzint dat we met iets bezig zijn wat in de toekomst kan uitgroeien tot een zeer complex en omvangrijk geheel. De keuzes die we nú maken bepalen of Genwiki straks staat als een huis, of als een kaartenhuis in elkaar valt.

Loe Giesen 10 okt 2006 10:23 (CEST)

Loe, ik ben het helemaal met je eens... We dienen inderdaad een ander strak neer te zetten, en daarbij goede doordachte keuzes te maken. Ik had de opmerking van Wil Brassé begrepen als:

Één link naar een nieuwe wikipagina (vanuit de meest voorkomende naamsvariant) en daarachter niet gelinkt de verschillende schrijfwijzen... Net zoals nu achter een naam verwezen wordt naar de verschjillende plaatsnamen. Mijn ideaal zou zijn dat er een pagina is naar de algemene informatie betreffende deze familienaam. Daaronder inderdaad de genealogie, maar indien we meer dan een genealogie hebben (bijvoorbeeld Leunissen) dan op die plaats verwijzingen naar subpagina's, bijvoorbeeld Leunissen_Nuth en Leunissen_Klimmen. En ja, we moeten niet bang zijn om een en ander aan te passen, zodat het voldoet aan ´onze standaards´... Eugene Dubois 10 okt 2006 15:49 (CEST)

Oké, dat bedoelde ik niet helemaal, maar vind het wel beter. Ik had ook geen zin om 'mijn' stamboom als Brassé(e) te moeten vermelden ;-). Wil Brassé 16 okt 2006 19:02 (CEST)

Waarom doen we het niet als bij Gendalim ? M.a.w. voeg een Wiki informatie pagina met spellingsvarianten toe en kies de gegeneraliseerde spellingsvariant van Gendalim als index-naam op de namen index-pagina. Dan hebben we daar meteen ook standaardisatie in gekregen. Mogelijk dat we wat onduidelijkheden uit de Gendalim omgeving tegenkomen, maar daar kunnen we dan me Hoen c.s. wel over praten en uitkomen. Fred Vroomen 17 okt 2006 10:35 (CEST)