Oud-Valkenburg

Uit Genealogie Limburg Wiki

Oud-Valkenburg (Limburgs: Oud-Valkeberg) is een kerkdorp in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het dorp is gelegen tussen Valkenburg en Schin op Geul.

Oud-Valkenburg, gezien vanaf de toegangsweg naar kasteel Schaloen, met links kasteel Genhoes, rechts de kerk van Johannes de Doper en in de voorgrond de Geul.

Geschiedenis

De oorsprong van Valkenburg ligt waarschijnlijk in Oud-Valkenburg. Vermoedelijk wordt op de oorkonde met als datum 15 februari 1041 en de naam Falchenberch - de eerste schriftelijke vermelding van Valkenburg - niet de tegenwoordige stad aan de Geul bedoeld, maar het huidige Oud-Valkenburg. Tot 1940 vormde het dorp een zelfstandige gemeente.

Oud-Valkenburg is gelegen aan de spoorlijn Aken - Maastricht. Van 23 oktober 1853 tot 1 juni 1923 had het dorp een eigen stopplaats, Station Oud Valkenburg.

Monumenten

  • De kerk van Oud-Valkenburg is gewijd aan Johannes de Doper en dateert gedeeltelijk uit de 11e eeuw. De kerk bevat een barok altaar uit de 18e eeuw. Verder wordt de kerk verlucht door 14 moderne kruiswegstaties, gemaakt door het kunstenaarsechtpaar Vroemen-Jager.
  • Kasteel Genhoes is het stamkasteel van de heren van Valkenburg. De huidige gebouwen, een kasteel en een gesloten hoeve, dateren uit de 17e en 18e eeuw.
  • Kasteel Schaloen werd gebouwd in 1656 en is in de 19e eeuw ingrijpend gerestaureerd door Pierre Cuypers. Ook bij dit gebouw hoort een hoeve. Verder liggen er bij het kasteel een watermolen (Sjloens Meule) en de bekende Kasteeltuin Oud-Valkenburg met planten die typerend zijn voor de Zuid-Limburgse flora.

Archieven

De Doopregisters beginnen in 1672 (alleen dat jaar en daarna vanaf 1700), de Huwelijks- en Overlijdensregisters in 1700 (parochie Johannes de Doper). Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.