Ottersum

Uit Genealogie Limburg Wiki
Wapen van Ottersum

Ottersum is een kerkdorp en onderdeel van Gennep in de Nederlandse provincie Limburg.

Voormalig stadhuis gemeente Ottersum

Naamgeving

De naam zou ontstaan zijn rond 700 in de Frankische tijd. Een rijke edelman Odomar bouwde naar verluid zijn boerenhof, een heem; Odomar's heem. Dit verbasterde naar Ottersum.

Geschiedenis

R.K. Kerk in Ottersum

Rond het jaar 1000 zou een kapel in Ottersum zijn gesticht, maar de exacte stichting van Ottersum is onbekend. Het dorp viel onder de schepenbank van Gennep en tevens de heerlijkheid daarvan. De bezitters van de ridderhofstad in Ottersum, Nergena (tegenwoordig in Duitsland gelegen), noemden zich Heren van Ottersum.

Nadat de Ottersummers tol moeten gaan betalen om Gennep te betreden, werd aangevangen met de bouw van een eigen kerk rond 1350. Zoals gebruikelijk in die tijd wordt de nieuwe kerk gewijd aan Lambertus, omdat in de nabijheid een Sint-Martinuskerk ligt.

Vanaf 1449 valt Ottersum onder Kleefs bestuur. Na het uitsterven van het Kleefse vorstenhuis in 1609 wisselt het gezag verschillende keren, waarbij het tussen 1631 en 1635 in een neutrale zone lag.

Door de Franse bezetting werd Ottersum in 1800 ingedeeld bij de mairie Kessel. Na de val van Napoleon en het Congres van Wenen werd besloten dat Pruisen de Maasscheepvaart niet mag beïnvloeden. Met een kanonsschot (800 rijnlandse roeden, ca. 3000 m) keek men hoe ver Pruisen van de Maas moest komen te liggen. Hierdoor kwam Ottersum binnen het nieuw te vormen Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te liggen en Kessel in Pruisen. Vanaf 1815 was Ottersum een zelfstandige, Nederlandse gemeente.

De verschillende buurtschappen van mairie Kessel werden verdeeld over de twee gemeentes Ottersum en Kessel in de twee verschillende landen. De nieuwe burgemeester van Ottersum werd echter bij een werkbezoek aan Het Ven en Dam in 1817 door drie gewapende mannen weggestuurd; het zou Pruisisch grondgebied zijn volgens hen. Na enkele maanden erkende Pruisen dan toch dat het Nederlands grondgebied betrof (Traktaat van Aken).

Een fusie van de gemeente Ottersum met de gemeente Gennep in 1829 op verzoek van Koning Willem I vond niet plaats. Waarschijnlijk heeft de Belgische Revolutie een streep door het plan gehaald. Tussen 1830 en 1839 was de gemeente de meest noordelijke van het nieuwe koninkrijk België. Het Verdrag van Londen maakte een einde aan deze situatie; Ottersum werd weer Nederlands.

In 1913 had de gemeente 2574 inwoners, de kom van Ottersum 493. Het had een oppervlakte van 2723 ha, waarmee het een bevolkingsdichtheid had van 94,53 inwoners per km2.

De bevolking werd in oktober 1944 door de Duitsers tot evacuatie gedwongen. Op 8 februari 1945 begon de slag om het 'Reichswald' die op 11 februari 1945 leidde tot de bevrijding van Ottersum door XXXste Legerkorps van het Britse Leger. In deze slag werden grote verwoestingen in Ottersum aangebracht. Toen de bewoners terugkeerden vonden ze hun huizen ook nog geplunderd terug.

In 1949 werd de Neutraleweg bij de gemeente gevoegd in het kader van de annexatie van Duits grondgebied. Jarenlang was het een gemeenschappelijk bezit van de gemeente en het Duitse Kleef. Tot 1973 zou Ottersum een eigen gemeente blijven.

Archieven

In 1775 brandde de pastorie van Ottersum af, waardoor veel historische stukken verbrand zijn. De Doopregisters beginnen in 1710, de Huwelijks- en Overlijdensregisters in 1780 (parochie H. Lambertus). Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Burgemeesters van Ottersum

periode naam burgemeester
1798 - 1804 J Noy
1804 - ? H Quikbörner
? - 1842 W Theunissen
1842 - ? K v.d. Loo
? - 1870 J. Grutters
1870 - ? Esser
? - 1902 H. Grutters
1903 - 1919 M.F. van Grunsven
1919 - 1946 H.J.J. Sengers
1946 - 1965 J.W.J. Janssen
1966 - 1973 Mr. E.A Berger