Ottenheim

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

De familienaam Ottenheim (Ottenheijm, Ottenheym, Ottenhijm) duikt in het begin van de 18e eeuw op in Tegelen, op dat moment behorend tot het hertogdom Gulik. Hier zien we hoe de achternaam Otten in 1706 ineens verandert in Ottenheim. Onduidelijk is of er een verband is met de plaatsnaam Ottenheim (Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, BRD).
In de loop van de 18e eeuw breidde de naam zich uit via Beesel, Kessel en Baarlo.
Volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen (1947) kwam de naam Ottenheim toen 151 maal voor, waarvan 127 keer in Limburg. Ook de varianten Ottenheijm en Ottenheym (samen 172 maal, waarvan 141 keer in Limburg) waren goed vertegenwoordigd. In 2007 waren er 304 personen met de achternaam Ottenheijm, 268 met Ottenheim en 46 met Ottenheym.


TEGELEN en omgeving

I. Petrus Otten alias Ottenheim, overl. Tegelen 8-1-1750. Tr. 1) Tegelen 3-8-1695 met Catharina Egtjes (Agten, alias Jongmans alias Lenarts, verm. dr. van Lienardt Jonckman), overl. Tegelen 21-9-1716. Tr. verm. 2) Tegelen 13-1-1717 met Gertrudis Bursgens (Beurskens).
Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Otten, ged. Tegelen 16-12-1695 (get. Leonardus Jongman en Gertrudis ahn gen Dijck; dr. van Petrus x Catharina Agten), verm. jong overl.
 2. Anna Otten, ged. Tegelen 8-3-1697 (get. Mathias Peeters en Petronella Jacops; dr. van Petrus x Catharina Agtjes).
 3. Wilhelmus Otten, ged. Tegelen 9-11-1698 (get. Jaspar Ronck en Margaretha Abrij; zn. van Petrus x Catharina Egties), verm. jong overl.
 4. Maria Otten, ged. Tegelen 9-11-1698 (get. Peter op de Hies en Catharina Baeten; dr. van Petrus x Catharina Egties).
 5. Wilhelmus Otten, ged. Tegelen 24-2-1700 (get. Wilhelm Bongart en Agatha Raetmaeckers; zn. van Petrus x Catharina Jongmans), verm. jong overl.
 6. Willemina Otten, ged. Tegelen 1-8-1701 (get. Mathias Abrij en Trijncken Peeters in de Paes; dr. van Petrus x Trijncken NN).
 7. Joannes Otten, ged. Tegelen 23-2-1703 (get. Jacobus Canoije en Hilleken Leenckes; zn. van Petrus x Catharina Agten). Tr. verm. Tegelen 19-2-1726 met Catharina van Ort.
 8. Henricus Ottenheim, ged. Tegelen 11-8-1706 (get. Jacob Lutgens en Anna Ceuijt; zn. van Petrus x Catharina Egters).
 9. Wilhelmus Ottenheim, ged. Tegelen 24-12-1707 (get. Thonis Peters en Agatha Stockem; zn. van Petrus x Catharina Agtgens).
 10. Leonardus Ottenheim, ged. Tegelen 7-11-1709 (get. Goert Janssen en Gritgen Peters; zn. van Petrus x Catharina Lenarts).

Uit het (mogelijk!) tweede huwelijk:

 1. Catharina Ottenheim, ged. Tegelen 8-5-1718 (get. Antonius Ottenheim en Agnes in den Doem; dr. van Petrus x Gertrudis Burstgens). Tr. verm. Tegelen 5-5-1743 met Theodorus Peters.
 2. Mathias Ottenheim, ged. Tegelen 18-9-1721 (get. Renerus Olertz en Catharina van Bruggen; zn. van Petrus x Gertrudis Bursgens).
 3. Wilhelmus Ottenheim, ged. Tegelen 27-9-1725 (get. Wilhelmus van der Linden en Gertrudis Schoenmaekers; zn. van Petrus x Gertrudis Borsgens), volgt II.
 4. Maria Elisabeth Ottenheim, ged. Tegelen 29-8-1729 (get. Andreas Daemen en Maria Joosten; dr. van Petrus x Gertrudis Burskens).


II. Wilhelmus Ottenheim, ged. Tegelen 27 september 1725, tr. Tegelen 13 november 1746 met Elisabeth Janssen, overl. Beesel 22-6-1786.
Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Otten, ged. Helden 15 november 1747 (get. Thomas Wynckes namens Petrus Otten, Catharina Slots) "parentes sunt incola de Tegelen".
 2. Maria Ottenheijm, ged. Baarlo 1-12-1749 (get. Joannes Edelbroeck en Catharina Ottenheijm).
 3. Matthias Ottenheijm, ged. Baarlo 5-4-1753 (get. Geurt Steenhouwers vervangen door Jacobus Sigers, Johanna Janssen).---

Antonius Ottenheim, begr. Beesel 18-2-1730. Tr. Beesel 4-11-1717 met Beatrix Lamers, begr. Beesel 11-11-1732, verm. dr. van Joannes Lamers en Joanna Gielkens.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Ottenheijm, ged. 30-8-1718 (get. Albertus Meuter, voor Petrus Ottenheijm, en Catharina Lamers), begr. ald. 16-12-1777. Tr. Beesel 7-10-1764 met Petrus Vosbeek.
 2. Mathias Ottenheim, ged. 23-9-1720 (get. Joannes van Dael en Joanna Gielkens), jong overl.
 3. Wilhelmus Ottenheim, ged. 26-1-1723 (get. Petrus Trines en Helena Heijnen). Tr. Tegelen 13-11-1746 met Elisabetha Jansen, overl. Beesel 22-6-1786.
 4. Mathias Ottenheim, ged. 9-12-1727 (get. Laurentius Lamers en Sibilla Lamers).

---

Joannes Ottenheim, verm. ged. Tegelen 23-2-1703 als zn. van Petrus Otten en Catharina Agten. Tr. Tegelen 19-2-1726 met Catharina van Ort.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Ottenheim, ged. Tegelen 17-5-1726 (get. Petrus Ottenheim en Agnes van Ort; zn. van Joannes x Catharina van Ort).
 2. Leonardus Otten, ged. Tegelen 5-5-1729 (get. Mathijs Jonckmans en Sophia van Ourt; zn. van Joannes x Catharina van Orth).
 3. Catharina Ottenheim, ged. Tegelen 28-10-1731 (get. Joannes van Orth en Gertrudis Beurskens; dr. van Joannes x Catharina van Orth).
 4. Anna Ottenheim, ged. Tegelen 1-1-1735 (get. Leonardus Rijvers en Sibilla Nelissen; dr. van Joannes x Catharina van Orth). Tr. Tegelen 31-7-1763 met Bernardus Beeren
 5. Margaretha Ottenheim, ged. Tegelen 23-12-1737 (get. Mathias Janssen en Catharina Ottenheim; dr. van Joannes x Catharina van Orth).
 6. Wilhelmus Ottenheim, ged. Kessel 9-5-1741 (get. Andreas van Oort en Margaretha Schaeffels).

---