Orval

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familie ORVAL komt vanaf 1856 voor in Tegelen. Naar het voorlopig oudste gegeven van deze familie kunnen we nog twee eeuwen terug tot 1657 bij de geboorte van Anne Marie ORVAL in Grivegnée (België), de plaats ligt ergens tussen Luik en Chênée. Niet bekend is hoe de ORVAL's in het Luikse terecht zijn gekomen, helaas, want bij stambomen is het vereist dat de oorsprong en betekenis van de familienaam verklaard dienen te worden via genealogisch onderzoek. Waarschijnlijk zal het wel zo zijn dat de Tegelse tak van de familie ORVAL afstamt van ene man uit het zuid-belgische plaatsje ORVAL. Die man zou mogelijk de vader van bovengenoemde Anne Marie ORVAL kunnen zijn. Het gaat hier om ene Léonard ORVAL, soms ook als Léonard Oswald PECHELER aangeduid. Is Léonard misschien de zoon van Oswald PECHELER, die dan weer mogelijk uit ORVAL afkomstig is ? Feit is wel dat we enkele generaties tegenkomen ORVAL dit PECHELER, oftewel ORVAL genoemd PECHELER.
De naam van de familie ORVAL in België is nauw verbonden aan de "maka's" van La Brouck, Prayon en Chaudfontaine. Een maka is een grote smeedhamer aangedreven door een watermolen, die in de metaalindustrie werd gebruikt, verschillende van die hamers werden geïnstalleerd in de vallei van de Vesdre, oostelijk van Luik. Eind 17de, begin 18de eeuw worden de maka's ook wel platinerie genoemd. Het bedienen van de makas was een echte specialisatie, waarin de familie-leden ORVAL gerenommeerd waren.
Van 1808 tot 1830 was Jean Guillaume Kamp burgemeester van Tegelen. Een zoon van hem, ir.Willem Kamp was in 1837 directeur van de Cockerill-fabriek in Seraing. Toen een andere zoon, Hendrik Hubert Kamp, samen met z'n zwager Frans Adriaan Soete in 1854 een fabriek wilde opstarten in Tegelen, werd de technische hulp ingeroepen van broer Willem. Aan de Maas werd een puddeloven gebouwd met een stoomsmederij voor het smeden van wagenassen. Diverse vaklieden vestigden zich in Tegelen waaronder smid Orval (Angleur), smid Schreurs (Rotterdam), smid Tomlow (Baarlo), smid Rossel (Blerick), vormer Seau (Roermond), vormer Lambregts (Luik), vormer Mulder (Doetinchem), Bouwman en z'n zwager Mullemans (Doetinchem). Bij het smeden van wagenassen waren de Orval's uit Angleur ware atleten !! Hieronder de voorlopige stamboom Orval, beginnend met Léonard in 1657 en eindigend bij de eerste generatie in Tegelen.

De naam ORVAL

un val d'or

In de abdij van Orval trof ik een prachtige verklaring van de (plaats)naam Orval, die ik jullie niet wil onthouden.
Mathilda van Canossa was markgravin van Toscane en leefde van 1046 tot 1115. Zij was eerst getrouwd met Godfried van Lotharingen en na diens dood met Welf van Beieren, de bondgenoot van Paus Gregorius VII tegen de Duitse keizers. Kort na de dood van haar eerste man nam Mathilda deel aan een jachtpartij in België. Bij het drinken in een bron verloor ze haar ring, een stukje verderop bad ze en keerde terug naar de plek des onheils. Maar wat gebeurde er, een vis sprong op uit het water met haar ring in de bek en gaf haar de ring terug ..........!! De blij verraste Mathilda sprak daarop de historische woorden :"Dit is waarlijk een gouden vallei" oftewel in goed Frans:"C'est vraiment un val d'or". De tijd deed daarna de rest en val d'or werd ORVAL. Toch schitterend zo'n verhaal en nog mooier wordt het als je het in verbinding kunt brengen met je eigen familienaam.

Generatie 1

01.001 Léonard ORVAL, ook wel Léonard ORVAL Oswald Pecheler genoemd, trouwde in het midden van de 17de eeuw met ene Denise BLAVIER, ook wel eens aangeduid als Denise Renette. Waar Léonard vandaan kwam weten we niet, misschien uit het zuid-belgische ORVAL, misschien heette z'n vader Oswald PECHELER.
'Verder genealogisch onderzoek is hier op z'n plaats.'
Van Denise Blavier weten we iets meer. Haar vader Nicolas Blavier bezat een korenmolen in "jodry à Grivegnée" sinds 3 maart 1642. Deze molen werd op 23 december 1694 om 11 uur te koop aangeboden door Denise, toen weduwe van Léonard Orval, haar twee zussen en de weduwe van haar broer:

 • Jeanne Blavier, weduwe van Jacques Pirard, burger uit Luik,
 • Catherine Blavier, weduwe van Hubert Féchier en
 • Catherine Renson, weduwe van Toussaint Blavier.

Deze verkoopakte omvat een lijst met namen van o.a. de kinderen Orval en hun echtgenoten. Samen met de parochie-gegevens van Forêt, Notre-Dame-aux-Fonts en Saint-Remacle-au-Pont blijkt dat Léonard Orval en Denise Blavier een kinderrijk gezin hadden:

 1. 02.001 Jean Pierre, ontvangt de molen "de jodry" en wordt genoemd als burger-koopman van Luik. Hij trouwt met Laurence THOMAS.
 2. 02.002 Anne Marie, geboren 29.06.1657 in Saint-Remacle-au-Pont (Grivegnée). Peter: Jean Rener, Meter: Marie Rener. Zij trouwt met Jacques VIGNETTE die 31.03.1731 in Forêt overlijdt.
 3. 02.003 Denise, geboren 24.06.1661 in Forêt. Peter: Henri Gilman, Meter: Jeanne Neuray. Zij trouwt met Jean ANSILLON (Ancion), die 31.05.1723/9 in Forêt overlijdt.
 4. 02.004 Nicolas Joseph, geboren 06.12.1663 in Forêt. Peter: Nicolas Coupoy, pastoor van Forêt, Meter: Jeanne Regnier. Hij is jong overleden.
 5. 02.005 Jacques, geboren 03.03.1665, Peter: priester Jacques Beckers (die afstand doet van een zilversmidse in La Brouck bij Prayon), Meter: Isabelle Renier vrouwe van Plettemberg. Hij trouwt met Mechtilde SMITHUYSEN, zie 2de generatie.
 6. 02.006 Barbe, geboren 04.04.1668, Peter: Henri Sluys, Meter: Elisabeth aux brebis (schapen). Zij trouwt met Martin THIER.
 7. 02.007 Marguerite, geboren 29.04.1670, Peter: Hubert Doneau, Meter: Marguerite Vivario. Zij trouwt met Jean de FOSSÉ en overlijdt 28.04.1712 in Luik (St.Nicolas-outre-Meuse).
 8. 02.008 Nicolas Léonard, geboren 09.11.1672 (L). Peter: Nicolas Libert, commissaris van Luik en préteur d'Amercoeur, Meter: Catherine Beckers. Hem komen we achtereenvolgens tegen als jezuïet, kapelaan en pastoor.
 9. 02.009 Elisabeth, in 1694 genoemd als weduwe van Jean HENRARD.
 10. 02.010 Catherine, getrouwd met François LAGARDE.

Generatie 2

02.001 Jean Pierre ORVAL, zoon van 01.001, trouwde vóór 1689 met Laurence THOMAS. Hij ontvangt de korenmolen "jodry à Grivegnée" en wordt genoemd als burger-koopman van Luik. Jean Pierre overlijdt waarschijnlijk in1710. Het paar woont in de parochie St-Catherine, minstens zeven kinderen worden gedoopt in Notre-Dame-aux-Fonts.

 1. 03.001 Léonard, geboren 08.03.1689; Peter: Léonard Orval, Meter: Laurence Lejoye; hij overlijdt jong.
 2. 03.002 Laurence, geboren 15.07.1690; Peter: Arnold Henri de Waremme, ex-consul van Hoey, Meter: Denise Blavier. Zij overlijdt 15.05.1747 in Luik.
 3. 03.003 Léonard, geboren op 13.03.1692; Peter: Pierre Thomas, belasting-inner van de prins-bisschop, Meter: Anne Marie Orval.
 4. 03.004 Marie, geboren 23.10.1693; Peter: Jean François Thomas, Meter: Marie Thomas.
 5. 03.005 Jean-Pierre, geboren 03.10.1694; Peter: Arnold Blavier, Meter: Marie Catherine Michel. Hij trouwt met Jeanne-Catherine DEVILLERS, zie 3de generatie.
 6. 03.006 Toussaint, geboren 21.12.1696; Peter: Toussaint Thomas, ex-kapitein van de burgerij, Meter: Marie Gertrude Lamotte, echtgenote van Jacques Piet.
 7. 03.007 Joseph, geboren 05.05.1698; Peter: Nicolas Orval, priester, Meter: Denise Lagarde. Hij trouwt met Marie Therese Christine LAMINE, zie 3de generatie.

02.002 Anne Marie ORVAL, dochter van 01.001, trouwde vóór 1690 met Jacques Servais DE LA VIGNETTE. Op 31.03.1730 overleed zij in Forêt Trooz (B). Tijdens dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

 1. 03.017 Jean Joseph, geboren 12.05.1681 in Forêt Trooz.
 2. 03.018 Leonard, geboren 28.10.1682 in Forêt Trooz.
 3. 03.019 Jacques, geboren 16.03.1684 in Forêt Trooz.
 4. 03.020 Anne Marie, geboren xx.xx.1686 in Forêt Trooz.

02.005 Jacques ORVAL, zoon van 01.001, gedoopt 03.03.1665. Overleden op 51-jarige leeftijd in Forêt 10.03.1716. Hij was getrouwd met Mechtilde (van) SMITHUYSEN, die als weduwe 10.03.1724 in Embourg overleed. Hun 9 kinderen werden geboren in Forêt, Luik (Notre-Dame-aux-Fonts /NDF of Saint-Jean Baptiste /SJB) of elders.

 1. 03.008 Léonard, gedoopt op 22.09.1689 in Forêt; Peter: Léonard Orval, Meter: Anne Marie Orval; Hij trouwt in 1711 met Marie PIETTE, zie 3de generatie.
 2. 03.009 Agnes, gedoopt 31.03.1691 (NDF); Peter: Jean-Pierre Orval, Meter: Denise Blavier.
 3. 03.010 Denise, gedoopt 27.02.1693 (NDF); Peter: Léonard Hennin, Meter: Marguerite de Brassines. Zij trouwt 25.10.1711 (F) met Léonard LÉONARD.
 4. 03.011 Mechtilde, gedoopt 17.01.1695 in Forêt; Peter: Jean Henvart, Meter: Catherine Lagarde.
 5. 03.012 Henri François, gedoopt 12.01.1696 in Forêt; Peter: Henri François, gouverneur, getrouwd met Jacqueline de Loneux, Meter: Hélène Thysen. Hij trouwt met Anne CHARLIER.
 6. 03.013 Marie Jeanne, gedoopt op 03.07.1704 (NDF); Peter: Toussaint Tonus, kapitein van Saint Nicolas, Meter: Jeanne Isabelle Demy, echtgenote van Simon Blavier, commissaris van de stad Luik. Zij trouwt 24.02.1724 in Luik met Michel Ferdinand la VEUSE.
 7. 03.014 Joseph (Jean Joseph), trouwt met Marie CHARLIER.
 8. 03.015 Jacques, trouwt met Anne DEJOSÉ.
 9. 03.016 Michel, trouwt met Marie BENEUX, hij is "waarschijnlijk" een kind uit dit gezin.


02.008 Nicolas Léonard, gedoopt op 9 november 1672. Hij sticht weliswaar geen gezin, maar is in dit verband toch interessant genoeg om z'n sporen te volgen. In de eerdergenoemde verkoop-akte van de korenmolen "jodry à Grivegnée" in 1694 wordt hij genoemd als de jezuïet Leonard Orval. Op 27 september 1691 wordt hij novice in de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten-orde) in Tournai (Doornik), en op 1 oktober 1693 in Douai benoemd tot magister figurista (vormingsleraar ?). Hij doet z'n gelofte op 25 december 1694 en verlaat de Jezuïeten-orde in januari 1696. We komen hem tegen als Nicolas Léonard Orval, kapelaan in de parochie Saint André in de stad en het bisdom Luik. Op 14 februari 1704 wordt hij benoemd tot pastoor van Notre-Dame-aux-Fonts door de provoost en aartsdiaken van Luik als opvolger van Georges Tirsay, die 1 februari 1704 overleden was. De tréfoncier van Neufcour, vice-provoost van Luik stond hem toe op 2 januari 1713 z'n testament op te maken, hetgeen hij uiteindelijk 24 januari 1713 deed. De pastoor Orval tekende hierin op dat hij in de kerk van Notre-Dame-aux-Fonts begraven wilde worden zonder al te veel "poespas". Hij liet 50 daalders (écu's) na om stille missen op te dragen te zijner intentie. Verder 15 daalders om onder de armen van de parochie te verdelen bij gelegenheid van kerkelijke feesten. Z'n nicht Anne-Catherine Lagarde, die bij hem woonde, moest dit "zoals gebruikelijk" doen. Hij laat verder na: 1 bed, 2 dekens, 1 peluw (langwerpig kussen), kussentjes, 3 paar beddenlakens, 6 oorkussens, gordijnen, 12 borden, 6 schalen, 6 servetten, 2 tafellakens, 1 strijkijzer en alles wat nodig was voor een keurige inrichting van een huis. Zijn broers en zussen moesten deze goederen eerlijk onder elkaar verdelen. Hij wenste eerst het geld, dat hij hun verplicht was vanwege het priesterlijk ambt, na te laten aan:

 • de kinderen van wijlen Jean-Pierre Orval, verder benoemt hij tot algemene erfgenamen:
 • de nichten Anne-Catherine Lagarde en Denise Lagarde, weduwe van Michel Herck, kinderen van zus Catherine en François Lagarde)
 • zus Denise Orval, weduwe van Hubert Ancion,
 • Agnes Orval, de dochter van Jacques Orval (en Mechtilde Smithuysen), en de
 • 2 dochters van Marguerite Orval en de overleden Jean de Fossé.

Het testament was ondertekend door notaris Bertrand Joseph Viseto. Pastoor Nicolas Léonard ORVAL overlijdt in zijn parochie Notre-Dame-aux-Fonts op 14 juni 1719, slechts 46 jaar oud.

Generatie 3

03.005 Jean Pierre ORVAL, zoon van 02.001, gedoopt 3 oktober 1694, advocaat van de pauselijke administratie, woonde tot 1729 in de parochie St.Thomas, daarna in de parochie St.Michel. Jean Pierre overlijdt 8 juli 1737 in Luik (42 jaar oud), en was getrouwd met Jeanne Catherine DEVILLERS, die op 10 april 1767 overlijdt. Zij kregen samen 10 kinderen, acht gedoopt in Notre-Dame-aux-Fonts (NDF) en twee te Saint-Jean-Baptiste (SJP):

 1. 04.001 Marie Gertrude, gedoopt 12.03.1725 (NDF); Peter: Joseph Orval genoemd Pecheler, Meter: Gertrude Devillers, echtgenote van kolonel Jean de Chardonnet. Zij trouwt 13.01.1765 te Luik (St.Michel) met Gilbert Demaseaux; zij overlijdt 03.10.1780 in Luik.
 2. 04.002 Jean Pierre Denis, gedoopt 11.04.1726 (NDF); Peter: Martin Denis, procureur in de pauselijke gemeenschap, Meter: Laurence Orval genoemd Pecheler. Hij trouwt met Marie Elisabeth Orval (waarschijnlijk 04.013), zie 4de generatie.
 3. 04.003 Isabelle, gedoopt 01.10.1727 (NDF); Peter: Jacques Robert de Meyers, heer van Gothem, Meter: Marie Therese Orval geboren Lamine.
 4. 04.004 Jean Mathias Joseph, gedoopt 21.12.1728; Peter: Jean Mathieu Joseph Chefneux, Meter: Gertrude Devillers, weduwe van de advocaat.
 5. 04.005 de tweelingen Nicolas Joseph en
 6. 04.006 Jacques Henri Léonard, gedoopt 18.10.1730 (NDF); Peter: Henri Delanaye, kanunnik van de kathedraal. Overleden 18.11.1777 in Luik.
 7. 04.007 Marie Laurence, gedoopt 03.07.1732 (SJB); Peter: Jean Edmond Longdoz, pastoor van Saint-Jean-Baptiste, Meter: Laurence Orval genoemd Pecheler.
 8. 04.008 Marie Jeanne Catherine, gedoopt 01.10.1733 (NDF); Peter: Withem Desfawes, advocaat, Meter: Laurence Orval genoemd Pecheler.
 9. 04.009 Marie Marguerite, gedoopt 12.02.1735 (NDF); Peter: Henri Devillers, Meter: Marie Marguerite de Ville.
 10. 04.010 Gregoire Joseph, gedoopt 06.09.1736 (SJB); Peter: Gregoire André Sauvage, Meter: zijn echtgenote Marie Catherine Marbaise.


03.007 Joseph ORVAL, zoon van 02.001, gedoopt 5 mei 1698, woonde in de parochie St.Catherine te Luik. Hij trouwt met Marie Therese Christine LAMINE, samen krijgen ze 7 kinderen, allen gedoopt in Notre-Dame-aux-Fonts:

 1. 04.011 Marie Laurence, gedoopt 12.11.1725; Peter: de advocaat Jean Pierre Orval, Meter: Laurence Orval genoemd Pecheler.
 2. 04.012 Marie Therese, gedoopt 05.01.1727; Peter en Meter: grootouders moederskant Pierre Lamine en Marie Sibille Dodemont.
 3. 04.013 Marie Elisabeth, gedoopt 24.06.1728; Peter: Jean Lafontaine, Meter: Marie Elisabeth Lamine. Trouwt waarschijnlijk met Jean Pierre Denis Orval (04.002).
 4. 04.014 Marie Anne, gedoopt 12.02.1730; Peter: Nicolas Lamine, Meter: Elisabeth Lamine.
 5. 04.015 Marie Joseph, gedoopt 25.08.1731; Peter: Jean Pierre Orval, Meter: Laurence Orval.
 6. 04.016 Jean Pierre Joseph François, gedoopt 16.02.1734; Peter: de notaris François Dodemont, Meter: Anne d'Olne, weduwe van Nicolas Lamine. Dit is "waarschijnlijk" Pierre Joseph Orval, die 03.05.1763 in Ramsée met Anne Marie Mombron trouwt. Zie 5de generatie.
 7. 04.017 Léonard Joseph, gedoopt 30.08.1735; Peter: de advocaat Jean Pierre Orval genoemd Pecheler, Meter: zijn echtgenote Jeanne Catherine Devillers.


03.008 Léonard ORVAL, zoon van 02.005, gedoopt 22.09.1689, getrouwd in Forêt 22.08.1711 met Marie PIETTE (alias Jeuken, Pirar). Zij is de dochter van Jeukenne Piette, doopgetuige is Simon Delbrouck. Uit dit huwelijk worden minstens 11 kinderen geboren, de eerste zeven gedoopt in Forêt, de laatste vier in Embourg omdat het gezin dan in Chaudfontaine woont, vallend onder de parochie van Embourg (?). Marie Piette overlijdt op 21.12.1730 en wordt begraven in Embourg. Léonard hertrouwt 23.08.1731 (F) met Oda LAGARDE (?).

 1. 04.018 Jacques, gedoopt 08.09.1711; hij is jong overleden;Peter: Leonard Vigo, Meter: Denise Orval.
 2. 04.019 Jacques, gedoopt 08.03.1713; Peter: Simon Piette, Meter: Michel Delbrouck.
 3. 04.020 Mechtilde, gedoopt 19.02.1715
 4. 04.021 Léonard, gedoopt 21.09.1716; Peter: Jacques de zoon van Jacques Piette, Meter: Marie Jeanne de dochter van Jacques Orval.
 5. 04.022 Léonard, gedoopt 30.10.1717; Peter: Joseph de zoon van Jacques Orval,Meter: Jeanne de dochter van Jeukenne Piette. Hij trouwt met Hubertine Gérard.
 6. 04.023 Marie Catherine, gedoopt 22.04.1719; Peter: Wilhem, zoon van Jeukenne Piette, Meter: Catherine, dochter van Gilles Ransy. Zij trouwt 25.11.1750 in Forêt met Etienne Cajot.
 7. 04.024 Jean Joseph, gedoopt 15.03.1721; Peter: Jean Henrart, Meter: Eleonore Chession, echtgenote van Louis Rener. Hij trouwt 29.07.1749 in Forêt met z'n nicht Anne Marie Orval (04.036). Zie de 4de generatie.
 8. 04.025 Michel, gedoopt 03.03.1723; Peter: Michel Orval, Meter: Marie Dumoulin. Hij trouwt met Catherine Baiverlin.
 9. 04.026 Marie Barbe, gedoopt 03.05.1724; Peter: Etienne Godinas, Meter: Barbe Grisar.
 10. 04.027 Anne Marie, gedoopt 28.10.1725; Peter: Gregoire Malaise, Meter: Héluy Ransy.
 11. 04.028 Dieudonné, gedoopt 12.01.1727; Peter: Jeukenne Piette, Meter: Catherine Malherbe.


03.012 Henri François ORVAL, zoon van 02.005, gedoopt 12.01.1696 in Fôret. Hij overlijdt 11.11.1756 in Embourg en is op 26.04.1717 in Forêt getrouwd met Anne CHARLIER, door kapelaan Blendeff. Anne Charlier overlijdt 04.05.1760 in Embourg. Bekend van hen zijn 6 kinderen, geboren in Forêt (F) en Notre-Dame-aux-Fonts (NDF):

 1. 04.029 Mechtilde, gedoopt 25.07.1717 (F); Peter: Jean Joseph, zoon van Jacques Orval, Meter: z'n zus Marie Jeanne.
 2. 04.030 André, gedoopt 18.08.1718 (F); Peter: Daniël Charlier, Meter: Jeanne Fassin, weduwe van André Charlier. Hij trouwt 28.01.1744 met Catherine Vignette en overlijdt één jaar later op 03.01.1745. Zie 4de generatie.
 3. 04.031 Jeanne Catherine, gedoopt 23.12.1720 (NDF); Peter: Albert Joseph Orban, Meter: Jeanne Catherine Charlier.
 4. 04.032 Anne Marie, gedoopt 25.12.1722 (NDF); Peter: Henri Nihet, Meter: Marie Françoise Renard. Op 11.10.1744 en 11.03.1745 klaagt Anne Marie Orval uit Chaudfontaine ene Servais le Foullon van La Rochette (parochie van Forêt) aan. Servais ontkent Anne Marie te hebben beloofd met haar te zullen trouwen en met haar een intieme relatie (relations charnelles) te hebben gehad. Anne Marie tekent verzet aan tegen elk voorgenomen huwelijk van Servais, dan met haar. Er volgen lange pleidooien; vervolg is onbekend. Aanwezig zijn: Bovier (N), notaris; Cerexhe Jacques; le Foullon Servais en Simon; Malherbe Joseph; Van Messiel Guillaume, notaris; Orval Anne Marie, Jeanne Catherine, André, Joseph en Henri François; Renardy André; Vignette Léonard.
 5. 04.033 Marie, gedoopt 13.08.1724 (F); Peter: Jean Thomas Charlier, Meter: Marie Charlier, echtgenote van Joseph Orval.
 6. 04.034 Anne Françoise, gedoopt 23.05.1726 (F); Peter: Léonard Léonard, Meter: Marie Charlier, echtgenote van Jacques Vignette.


03.014 Joseph ORVAL (ook wel Jean Joseph), zoon van 02.005, overleden na 1772, trouwde 31.05.1719 in Forêt met Marie CHARLIER, ingewijd door priester Demarteau. Zij overleed 25.06.1756 in Forêt. Ze hadden acht kinderen in Forêt (F) of Notre-Dame-aux-Fonts (NDF).

 1. 04.035 Anne Jeanne, gedoopt 25.07.1720 (F); Peter: Daniël Charlier, Meter: Jeanne Fassin, weduwe van André Charlier. Zij trouwt 25.07.1744 (F) met Daniël Fassin en overlijdt op 03.09.1783 (F).
 2. 04.036 Anne Marie, gedoopt 18.07.1722 (F); Peter: Jean Thomas Charlier, Meter: Anne Marie Charlier, echtgenote van Jacques Vignette, parochianen van Olne. Zij trouwt 29.07.1749 (F) met haar neef Jean Joseph Orval (04.024).
 3. 04.037 Marguerite, gedoopt 10.01.1724 (NDF); Peter: Nicolas Deprez, Meter: Jeanne Catherine Charlier.
 4. 04.038 Marie Joseph, gedoopt 23.06.1725 (NDF); Peter: Michel Orval; Meter: Marie Françoise Renard.
 5. 04.039 Jacques Joseph, gedoopt 15.04.1727 (NDF); Peter: Henri François Orval, Meter: Marie Françoise Renard.
 6. 04.040 Marie Catherine, gedoopt 11.06.1729 (NDF); Peter:Léonard Renard, Meter: Marie Joseph Deprez.
 7. 04.041 André Joseph, gedoopt 15.01.1731 (F); Peter: Toussaint Rener, jongeman, Meter: Marguerite Lyse echtgenote van Jean Thomas Charlier.
 8. 04.042 Joseph Léonard, gedoopt 07.02.1733 (F); Peter: Léonard Léonard, Meter: Anne Charlier, echtgenote van Henri François Orval. Hij trouwt tweemaal; de eerste keer met Marie Marguerite Blavier op 31.05.1755 (F); tweede huwelijk wordt gesloten op 08.08.1761 (F) met Marie Catherine Crahay, zie 4de generatie.


03.015 Jacques ORVAL, zoon van 02.005, trouwt op 23 mei 1717 in Forêt met Anne DEJOSÉ. Het huwelijk wordt ingewijd door kapelaan Blendeff. Jacques (Jacob) overlijdt 03.01.1753 (F). Samen krijgen ze een achttal kinderen in Forêt:

 1. 04.043 Jacques, gedoopt 04.08.1718; Peter: Joseph, zoon van Jacques Orval, Meter: z'n zus Marie Jeanne. Hij overlijdt jong.
 2. 04.044 Marie Marguerite, gedoopt 09.12.1723; Peter: François, zoon van Michel Fléron de Neufcour, Meter: Catherine, dochter van Léonard Léonard van La Rochette (Chaudfontaine). Zij trouwt met Francois Chaufontaine op 18.11.1744 (F).
 3. 04.045 Toussaint Joseph, gedoopt 06.03.1726; Peter: Léonard Léonard uit naam van Michel Orval, Meter: Marie Piette, echtgenote van Léonard Orval. Hij trouwt op 25.02.1754 (F) met Marie Catherine Nihoul, zie 4de generatie.
 4. 04.046 Jacques (Jacob), gedoopt 10.07.1729; Peter: Antoine, zoon van Toussaint de José, Meter: Gelette, dochter van Louis Rener.
 5. 04.047 Marie Mechtilde, gedoopt 01.02.1732; Peter: Simon, zoon van Jeukenne Piette de la basse Fraipont, Meter: Catherine Moyse, echtgenote van Pierre Joseph Lyse de Prayon.
 6. 04.048 Marie Agnes, gedoopt 14.10.1734; Peter: Melchior Grandy, Meter: Agnes Cheret, echtgenote van Nicolas Pirard.
 7. 04.049 Laurent Joseph, gedoopt 14.10.1738; Peter: Laurent, zoon van Louis Rener, Meter: Marie José.
 8. 04.050 Antoine Jacques Joseph, gedoopt 25.07.1742; Peter: Nicolas, zoon van Gilles Ransy, Meter: Anne Marie, dochter van Joseph Orval. Hij trouwt waarschijnlijk in Luik (St.Martin) op 13.01.1765 met Anne Marie Gilmar, zie 4de generatie.


03.016 Michel ORVAL, zoon van 02.005. Deze "waarschijnlijke" zoon van Jacques Orval en Mechtilde Smithuysen overlijdt vrij jong, twee maanden na de geboorte van z'n enige zoon, op 23.04.1727 in Luik (Saint-Séverin). Hij was getrouwd met Marie BENEUX, waarvan één zoon bekend is:

 1. 04.051 Jacques, gedoopt 20.02.1727 in Notre-Dame-aux-Fonts; Peter: Joseph Orval, Meter: Marguerite Beneux. Hij overlijdt op 45-jarige leeftijd 06.10.1772 in Luik (Saint-Séverin) na drie huwelijken, waaruit minstens 9 kinderen werden geboren. Zie de 4de generatie.
 • eerste huwelijk 2 kinderen met Louise Madeleine Gabrielle Vandermonde,
 • tweede huwelijk 2 kinderen met Marie Françoise Barchon en
 • tenslotte 5 kinderen met Anne Marie Therese Ducatel.

Generatie 4

04.002 Jean Pierre Denis ORVAL, zoon van 03.005, gedoopt 11.04.1726 (NDF). Hij trouwt in de parochie Saint-André te Luik op 03.03.1762 met Marie Elisabeth ORVAL genoemd Pecheler. Waarschijnlijk is dit z'n nichtje (zie 04.013). Getuigen bij het huwelijk zijn Louis François Lancelin en Gertrude Stas. Samen krijgen ze 5 kinderen, allen gedoopt in Notre-Dame-aux-Fonts. Hij overlijdt 27.08.1784 in Luik.

 1. 05.001 Marie Catherine Jacqueline, gedoopt 12.04.1762; Peter: de kanunnik van St.Materne, Arnold Delhaille in naam van de eerwaarde Jacques Meyers van Gothem, Meter: Jeanne Catherine Devillers, weduwe van de advocaat Orval.
 2. 05.002 Marie Elisabeth, gedoopt 26.03.1763; Peter: Pierre Lancelin, scholastique (godsdienst-leraar ?) te Nassogne, Meter: Marie Gertrude Lancelin.
 3. 05.003 Jean Pierre, gedoopt 04.05.1764; Peter: Gilles Nicolas Dupont, Meter: Marie Ida Barnabé.
 4. 05.004 Laurent Guillaume Joseph, gedoopt 28.06.1767; Peter: Laurent Guillaume Vandermeer, Meter: z'n echtgenote Marie Agnes Meyers. Hij werd officier in het leger van Napoleon.
 5. 05.005 Marie Therese, gedoopt 22.07.1768; Peter: Gilbert Demaseau, Meter: z'n echtgenote Marie Gertrude Orval genoemd Pecheler.


04.016 Pierre Joseph ORVAL. Dit is "waarschijnlijk" Jean Pierre Joseph François, zoon van 03.007, gedoopt 16.02.1734 in Notre-Dame-aux-Fonts. Hij trouwt op 03.05.1763 in Ramsée met Anne Marie MOMBRON, samen krijgen ze 8 kinderen. De eerste geboren in Ramsée (R), de laatste in Forêt (F) en de overigen in Notre-Dame-aux-Fonts (NDF).

 1. 05.006 Marie Elisabeth, gedoopt 09.01.1764 (R); Peter: Jean Pierre Mombron, Meter: Jean Philippe.
 2. 05.007 Marie Therese, gedoopt 15.04.1766 (NDF); Peter: Joseph Orval, Meter: Marie Elisabeth Orval.
 3. 05.008 Pierre Joseph, gedoopt 09.09.1768 (NDF); Peter: Pierre Waroux, Meter: Anne Marie Waroux.
 4. 05.009 Jean Pierre, gedoopt 28.10.1769 (NDF).
 5. 05.010 Jean Joseph, gedoopt 06.05.1772 (NDF); Peter: Gilles Joseph Lambotte, Meter: Catherine Halbar.
 6. 05.011 Anne Marie, gedoopt 24.06.1775 (NDF).
 7. 05.012 Pierre Nicolas, gedoopt 29.02.1780 (NDF); Peter: Gilles Nicolas Dupont, Meter: Marie Jeanne Lekeus.
 8. 05.013 Servais Joseph, gedoopt 14.01.1782 (F); Peter: Jean Pierre Sagehomme, Meter: Gertrude Mombron.


04.022 Léonard ORVAL, zoon van 03.008, gedoopt 30.10.1717 in Forêt. Hij trouwt op 5 mei 1747 in Notre-Dame-aux-Fonts met Hubertine GÉRARD, getuigen zijn Jean Pierre Orval en Elisabeth Gérard. Hubertine overlijdt op 12 mei 1767. Uit dit gezin worden minstens 9 kinderen geboren in Chênée (C), Embourg (E), Forêt (F) en Notre-Dame-aux-Fonts (NDF).

 1. 05.014 Léonard, gedoopt 10.03.1748 (C); dit is misschien degene die 07.01.1776 (E) trouwt met Marie Agnes Dupont, waaruit in Embourg twee kinderen worden gedoopt: Marie Hubertine *15.10.1777 en Michel Joseph *05.09.1779. Zie 5de generatie.
 2. 05.015 Anne, gedoopt 18.09.1749 (E); Peter: Michel Orval, Meter: Catherine Baiverlin.
 3. 05.016 Marie Ida, gedoopt 18.05.1751 (NDF)
 4. 05.017 Arnold, gedoopt 28.03.1753 (NDF)
 5. 05.018 Marie Elisabeth, gedoopt 22.03.1755 (NDF)
 6. 05.019 Pierre Joseph, gedoopt 27.01.1757 (C)
 7. 05.020 Marie Hubertine, gedoopt 14.03.1759 (F); Peter: Michel Orval, Meter: Denise Beyne.
 8. 05.021 Jean Hubert, gedoopt 27.02.1761 (F); Peter: Jean Hubert Perier, Meter: Marie Anne Ransier.
 9. 05.022 Jean Joseph, gedoopt 11.01.1764 (E); Peter: Jean Joseph Orval, Meter: Anne Marie Orval.


04.024 Jean Joseph ORVAL, zoon van 03.008, gedoopt 15.03.1721 in Forêt, overleden 08.08.1773 in Embourg. Hij trouwt 29.07.1749 in Forêt met Anne Marie ORVAL, getuigen zijn Léonard, zoon van Léonard Orval en Marie Joseph, dochter van Joseph Orval. Het huwelijk wordt ingewijd door kapelaan François Lagarde in de kapel "la soufrerie de la blanche plombière à Prayon" (onbevlekte ontvangenis ?). Zij trouwen met dispensatie in de 2de graad, want Anne Marie is z'n nicht, dochter van 03.014; geb.18.07.1722 in Forêt; overleden 23.08.1788. Het paar woont in Chaudfontaine en krijgen minstens 10 kinderen, de eerste wordt gedoopt in Forêt, de tweede in Chênée en de rest in Embourg.

 1. 05.023 Léonard, gedoopt 20.08.1743; Peter: Léonard Orval, Meter: Marie Charlier, echtgenote van Joseph Orval. Hij trouwt met Agnes Biernimolin, zie 5de generatie.
 2. 05.024 Marie Joseph, gedoopt 09.04.1745.
 3. 05.025 Anne Marie, gedoopt 05.11.1747; Peter: Daniël Charlier, Meter: Marie Catherine Orval.
 4. 05.026 Jean Joseph, gedoopt 21.09.1749; Peter: Daniël Fassin, Meter: Anne Jeanne Orval.
 5. 05.027 André Joseph, gedoopt 25.11.1751; Peter: Joseph Orval, Meter: Marie Joseph Orval. Hij wordt van beroep meester-smid in Chaudfontaine, waar hij op 29.09.1813 om één uur overlijdt. Op 17.09.1788 trouwt hij in Embourg met Marie Catherine Gihet, uit het huwelijk worden minstens 4 kinderen geboren. Zie 5de generatie.
 6. 05.028 Léonard Joseph, gedoopt 15.05.1754; Peter: Etienne Cajot, Meter: Anne Catherine Orval.
 7. 05.029 Marie Elisabeth, gedoopt 18.11.1755; Peter: Conrard Grisar, Meter: Isabelle Charlier.
 8. 05.030 Joseph Léonard, gedoopt 19.02.1758; Peter: Joseph Orval, Meter: Marie Marguerite Blavier.
 9. 05.031 Marie Catherine, gedoopt 13.04.1760; Peter: Jacques Ransy, Meter: Marie Catherine Ransy.
 10. 05.032 Anne Joseph, gedoopt 29.12.1762; Peter: Michel Orval, Meter: Denise Beine.


04.025 Michel ORVAL, zoon van 03.008, gedoopt 03.03.1723 in Embourg. Hij trouwt 12.06.1742 in Forêt met Catherine BAIVERLIN, die 12.07.1750 te jong in Olne (Nessonvaux) overlijdt. Het huwelijk wordt ingezegend door François Lagarde, de kapelaan van Forêt, getuige zijn Léonard en Jean Joseph Orval en er worden 4 kinderen geboren. Michel hertrouwt 27.04.1754 (F) met Denise BEINE.

 1. 05.033 Léonard, gedoopt 01.05.1743 in Embourg; Peter: Léonard Orval, Meter: Barbe Hansé. Hij trouwt driemaal: Marie Léonard (1764), Marguerite Crahay (1783) en Marie Catherine Massart (1818). Als hij 07.04.1825 in Fôret overlijdt is hij alweer weduwnaar. Zie 5de generatie.
 2. 05.034 Marie Barbe, gedoopt 10.02.1745 in Forêt; Peter: Gilles Ransy, Meter: Marguerite, dochter van Thomas Charlier.
 3. 05.035 Michel, gedoopt 24.12.1747 in Olne; Peter: Léonard Orval, Meter: Hubertine Gérard. Inmiddels wonen ze in Nessonvaux.
 4. 05.036 Everard Joseph, gedoopt 06.04.1749; Peter: Jean Joseph Orval, Meter: z'n vrouw Anne Marie Orval.


04.030 André ORVAL, zoon van 03.012, gedoopt 18.08.1718 in Forêt. Hij woont in Chaudfontaine als op 07.06.1741 in Olne een onwettige zoon Henri François wordt geboren. De moeder is Marguerite Libau van Hansez, het kind overlijdt erg jong. Een tweede onwettige zoon met dezelfde naam wordt geboren 22.11.1743 in Forêt, dit kind wordt gewettigd door z'n huwelijk met Catherine VIGNETTE. Kapelaan François Lagarde van Forêt wijdt het huwelijk 28.01.1744 in, in tegenwoordigheid van Léonard Orval, Toussaint Orval, Anne Marie Orval en Helene Detroz. Een maand voor de geboorte van z'n tweede zoon overlijdt André op 03.01.1745 (F). Zij hertrouwt 25.02.1748 met Simon Genotte. De ORVAL-kinderen geboren in Forêt:

 1. 05.037 Henri Francois, gedoopt 22.11.1743; Peter: Noël Léonard, Meter: Helene, dochter van Leonard Detroz.
 2. 05.038 Leonard, gedoopt 20.02.1745; Peter: Antoine José, Meter: Marie Marguerite, dochter van Leonard Vignette. Hij trouwt 23.04.1770 in Forêt met Marie Agnes Dernier. Zie 5de generatie.


04.042 Joseph Leonard ORVAL, zoon van 03.014, gedoopt 07.02.1733 in Forêt, en overlijdt 08.03.1806 in La Brouck bij Forêt. Hij trouwt tweemaal: eerste huwelijk wordt 31.05.1755 in Forêt met Marie Marguerite BLAVIER door kapelaan Lagarde ingezegend onder toeziend oog van Marie Joseph Orval en Jeanne Blavier. Z'n eerste vrouw overlijdt in Forêt op 29.02.1760, anderhalf jaar later hertrouwt hij met Marie Catherine CRAHAY. Kapelaan Lagarde doet op 08.08.1761 weer de huwelijksvoltrekking, getuigen zijn Jean Joseph Remacle en Marie Joseph Crahay. Kinderen geboren uit 't eerste huwelijk in Forêt:

 1. 05.039 Marie Joseph, gedoopt 12.11.1755; Peter: Joseph Orval, Meter: Marie-Catherine Foulon.
 2. 05.040 Henri Joseph, gedoopt 28.02.1758; Peter: Henri Blavier, Meter: Agnes Geneviève Blavier. Hij overlijdt 12.11.1780 (F).
 3. 05.041 Jean Joseph, gedoopt 09.02.1760; Peter: Jean Joseph Orval, Meter: Anne Marie Orval. Hij trouwt 05.05.1782 met Anne Marie Ancion, zie 5de generatie.

Uit 't tweede huwelijk worden minstens 12 kinderen geboren in Forêt (F), Notre-Dame-aux-Fonts (NDF) en St.Remacle (R):

 1. 05.042 Marie Elisabeth, gedoopt 02.05.1762 (F); Peter: Thomas Crahay, Meter: Elisabeth Monseur.
 2. 05.043 Thomas Joseph, gedoopt 08.04.1763 (NDF); Peter: Philippe Rouma, Meter: Anne Marie Crahay.
 3. 05.044 Marie, gedoopt 16.12.1764 (F); Peter: Gaspard Taxhet, Meter: Marie Elisabeth Crahay.
 4. 05.045 Leonard Joseph, gedoopt 31.07.1766 (F); Peter: Jean Joseph Orval, Meter: Anne Marie Orval.
 5. 05.046 Marie Marguerite, gedoopt 12.08.1767 (F); Peter: Dieudonné Ransier, priester, Meter: Marguerite Chession.
 6. 05.047 Leonard, gedoopt 08.10.1768 (NDF); Peter: Philippe Rouma, Meter: z'n vrouw Anne Marie Crahay.
 7. 05.048 Michel, gedoopt 22.12.1771 (F); Peter: Joseph Martin Pire, Meter: Elisabeth Leduc. Hij trouwt 07.04.1797 met Anne Marie Borsu (Borsee), zie 5de generatie. Vormt een tweeling met
 8. 05.049 Marie Elisabeth, gedoopt eveneens 22.12.1771 (F). Zij trouwt met de dagloner Denis Servais en overlijdt in La Brouck op 21 januari 1829 om 4 uur.
 9. 05.050 Pierre Joseph, gedoopt 13.09.1774 (F); Peter: Henri Joseph Orval, Meter: Marie Joseph Orval.
 10. 05.051 Pierre Louis, gedoopt in St.Remacle-au-Pont op 30.06.1778.
 11. 05.052 Marie Joseph, gedoopt 08.02.1780 (NDF); Peter: Mathieu Nottet, Meter: Marie Joseph Orval.
 12. 05.053 Marie Catherine, gedoopt 18.01.1785 (F); Peter: Joseph Pire, Meter: Marie Joseph Mathieu. Zij trouwt met Jean Wathieu, mineur, en overlijdt in La Brouck op 6 juni 1826 om 8 uur.


04.045 Toussaint Joseph ORVAL, zoon van 03.015, gedoopt 06.03.1726 (F). Hij trouwt in Forêt op 25.02.1754 met Marie Catherine NIHOUL; pastoor Pierson doet de trouwmis, Jeanne Orval getuigt. Zij krijgen 7 kinderen, de eerste twee worden in Embourg gedoopt, de derde in St.Adalbert en de overige 4 in Forêt.

 1. 05.054 Jacques Joseph, gedoopt 17.03.1755; Peter: Jean Joseph Orval, Meter: Marie Catherine Orval.
 2. 05.055 Marie Joseph, gedoopt 24.09.1757; Peter: André le Foulon, Meter: Marie Philippar.
 3. 05.056 Jeanne Catherine, gedoopt 26.08.1759.
 4. 05.057 Nicolas Joseph, gedoopt 30.07.1765; Peter: Melchior Denoël, Meter: Marie Pirson.
 5. 05.058 Marie Elisabeth Joseph, gedoopt 19.10.1766; Peter: Noël Diépart, Meter: Marie Catherine Jansenne.
 6. 05.059 Jean Francois, gedoopt 14.06.1769; Peter: Jean François Foulon, Meter: Marie Ida Sacré. Hij overlijdt in Forêt 16.03.1837 op een plaats genoemd Sous l'Abbaye.
 7. 05.060 Melchior Joseph, gedoopt 21.04.1773; Peter: Melchior Denoël, Meter: Anne Marie Dévegnée. Hij trouwt 20.12.1794 met Marie Isabelle TAHET (Taxhet), zie 5de generatie.


04.050 Antoine Jacques Joseph ORVAL, zoon van 03.015, gedoopt 25.07.1742 in Fôret. Hij is "waarschijnlijk" getrouwd 13.01.1765 in Luik (St.Martin) met Anne Marie GILMAR. Ze krijgen twee kinderen, z'n vrouw overlijdt 27.05.1770 in Luik (St.Christophe).

 1. 05.061 Gaspard Joseph, gedoopt Notre-Dame-aux-Fonts 23.03.1766
 2. 05.062 Jacques Joseph, gedoopt St.Adalbert 17.10.1767.


04.051 Jacques ORVAL, zoon van 03.016, gedoopt 20.02.1727 in Notre-Dame-aux-Fonts. Hij overlijdt op 45-jarige leeftijd in Luik (Saint-Séverin) op 06.10.1772, apotheker van beroep. Uit zijn drie huwelijken worden minstens 9 kinderen geboren. Louise Madeleine Gabrielle VANDERMONDE was de eerste echtgenote, zij overlijdt te Luik (Saint-Séverin) op 30.11.1753; twee kinderen worden gedoopt in Luik (Ste.Marguerite):

 1. 05.063 Philippe Michel, gedoopt 08.02.1751; Peter: Antoine Ansai, Meter: Marguerite Prion.
 2. 05.064 Charles Michel, gedoopt 22.03.1752; Peter: Charles Auguste Vandermonde, Meter: Anne Beneux.

Marie Françoise BARCHON is de tweede echtgenote, zij overlijdt 29.03.1758 in Luik (Saint-Séverin); Twee kinderen worden gedoopt in Luik (Ste.Marguerite):

 1. 05.065 Anne Marie Claire, gedoopt 23.02.1755.
 2. 05.066 Jacques Lambert Nicolas, gedoopt 15.12.1756.

Anne Marie Therese DUCATEL tenslotte is de derde echtgenote waaruit verdere 5 kinderen worden geboren. Vier worden gedoopt in Luik (Ste.Marguerite), één in Notre-Dame-aux-Fonts (NDF):

 1. 05.067 Charles Auguste, gedoopt 11.04.1759; Peter: dokter Charles Auguste Vandermonde, Meter: Petronille Pietkin.
 2. 05.068 Marie Catherine, gedoopt 23.12.1760; Peter: notaris Laurent Hellinx, Meter: Marie Catherine Aberz.
 3. 05.069 Marie Therese Victoire, gedoopt 08.03.1763; Peter: François Receveur, Meter: Marie Therese Pingeon.
 4. 05.070 Marie Agnes Victoire, gedoopt 13.01.1766 (NDF); Peter: Guillaume Joseph Roland, Meter: Marie Agnes Sauveur.
 5. 05.071 Charles Hippolyte, gedoopt 04.05.1768; Peter: dokter Charles Auguste Vandermonde, Meter: Catherine Pinchon.

Generatie 5

05.014 Léonard ORVAL, zoon van 04.022, gedoopt 10.03.1748 Chênée; dit is "waarschijnlijk" degene die 07.01.1776 in Embourg trouwt met Marie Agnes DUPONT, waaruit in Embourg twee kinderen worden gedoopt:

 1. 06.001 Marie Hubertine, gedoopt 15.10.1777 en
 2. 06.002 Michel Joseph, gedoopt 05.09.1779.


05.023 Léonard ORVAL, zoon van 04.024, gedoopt 20.08.1743 in Forêt. Hij trouwt met Agnes BIERNIMOLIN, in Forêt wordt één zoon geregistreerd:

 1. 06.003 Jean Joseph, gedoopt 15.05.1777.


05.027 André Joseph ORVAL, zoon van 04.024, gedoopt 25.11.1751 in Embourg. Hij wordt van beroep meester-smid in Chaudfontaine, waar hij op 29.09.1813 om één uur overlijdt. Op 17.09.1788 is hij getrouwd in Embourg met Marie Catherine GIHET, uit het huwelijk worden minstens 4 kinderen geboren.

 1. 06.004 Jean Joseph, gedoopt 02.05.1790 in Embourg.
 2. 06.005 Elisabeth, gedoopt 28.12.1791 in Embourg.
 3. 06.006 André Joseph Michel, gedoopt 03.04.1796 in Chênée. Deze marteleur (smid) in La Brouck trouwt 01.04.1819 met Marie Barbe Malherbe, geboren Chaudfontaine in 1793, dochter van Noël Malherbe (+1808 Chaudfontaine) en Marie Pascal, herbergierster (cabaretière). Zie 6de generatie.
 4. 06.007 Louis Joseph, geboren in Chaudfontaine (C) 11.10.1800, arbeider-smid van beroep. Hij trouwt 04.09.1833 (C) met Elisabeth Petronille Rensonnet; geboren Ayeneux 01.03.1803; weduwe van Pierre Joseph Tailleur; dochter van Guillaume Rensonnet (+23.06.1824 in Ayeneux) en Elisabeth Piron.


05.033 Léonard ORVAL, zoon van 04.025, gedoopt 01.05.1743 in Embourg. Hij trouwt driemaal: Marie Léonard (1764), Marguerite Crahay (1783) en Marie Catherine Massart (1818). Léonard is voerman (voiturier) van beroep en als hij 07.04.1825 om 9 uur in Forêt (Prayon) overlijdt is hij alweer weduwnaar. Op 11.05.1764 trouwt hij in Forêt voor de eerste maal met Marie LEONARD, getuigen zijn Michel Orval en Denise Beyne. Deze vrouw overlijdt in Forêt op 26.11.1782, uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren (allen gedoopt in Forêt). In Ramsée wordt op 08.07.1783 voor de tweede keer getrouwd, nu met Marguerite CRAHAY, er zijn geen kinderen bekend. Tenslotte trouwt Léonard in Forêt op 13.08.1818 met Marie Catherine MASSART, geboren 18.02.1768 (F). Zij is de dochter van Laurent Massart, wapensmid (armurier) en Catherine Heuse. Ook uit het derde huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 1. 06.008 Michel, gedoopt 02.04.1765; Peter: Michel Orval, Meter: Denise Beine; hij trouwt met Marie Jeanne Periere, zie 6de generatie.
 2. 06.009 Marie, gedoopt 15.08.1767; Peter: Noël Leonard, Meter: Marie Beaujean.
 3. 06.010 Marie Catherine, gedoopt 26.06.1769; Peter: André Joseph Orval, Meter: Catherine Leonard.
 4. 06.011 Leonard Nöel, gedoopt 16.08.1775; hij trouwt met Marie Catherine Meurice, zie 6de generatie.
 5. 06.012 Nöel Joseph, gedoopt 07.05.1777; Peter: Leonard Gathoie, Meter: Anne Elisabeth Pire.
 6. 06.013 Marie Joseph, gedoopt 17.09.1779; Peter: Gilles Libert, Meter: Jeanne Leonard.
 7. 06.014 Marie, gedoopt 13.12.1780; Peter: Jean Jaminon, Meter: Marie Catherine Gathoie.
 8. 06.015 Denise, gedoopt 05.10.1782; Peter: Leonard Leonard, Meter: Denise Leonard.


05.038 Leonard ORVAL, ook wel Leonard Joseph, zoon van 04.030, gedoopt 20.02.1745 in Forêt. Hij trouwt 23.04.1770 in Forêt met Marie Agnes DERNIER, het huwelijk wordt ingezegend door pastoor Demany onder toeziend oog van Joseph Genotte en Anne Marie Vignette. Leonard Joseph overlijdt, 77 jaar oud, op 18 mei 1818 in Chaudfontaine, z'n vrouw Marie Agnes twee maanden later, 23 juli 1818 eveneens in Chaudfontaine. In Forêt worden 7 kinderen uit deze ouders gedoopt:

 1. 06.016 André Joseph, gedoopt 08.09.1770; Peter: Jean Thomas Dernier, Meter: Catherine Vignette; jong overleden.
 2. 06.017 André Joseph, gedoopt 29.09.1771; Peter: Nicolas Bartholomé, Meter: Denise Beyne; hij trouwt met Marie Jeanne Defays, zie 6de generatie.
 3. 06.018 Jean Joseph, gedoopt 15.05.1774; hij trouwt met Marie Anne Gihet, zie 6de generatie.
 4. 06.019 Leonard Joseph, gedoopt 01.04.1777; Peter: Jean Thomas Dernier, Meter: Marie Elisabeth Dernier.
 5. 06.020 Marie Catherine, gedoopt 22.01.1780; Peter: Jean François Leonard, Meter: Anne Marie Genotte. Jong overleden.
 6. 06.021 Marie Catherine, gedoopt 07.02.1783; Peter: Nicolas Vignette, Meter: Jeanne Catherine Vignette.
 7. 06.022 Pierre Joseph, gedoopt 28.06.1786; Peter: Pierre Counasse, Meter: Anne Marie Vignette.


05.041 Jean Joseph ORVAL, zoon van 04.042, gedoopt 09.02.1760 in Forêt. Hij trouwt 05.05.1782 in Forêt met Anne Marie ANCION, kapelaan Burnotte bezegelt en Jean Joseph Pire en Anne Catherine Ancion zijn de getuigen. Op 18.11.1821 om 9 uur overlijdt Jean Joseph in La Brouck, als beroep vinden we eerst "canonnier" en later smid. Vijf kinderen worden in Forêt en Embourg (E) gedoopt:

 1. 06.023 Marie Marguerite, gedoopt 21.09.1783; Peter: Thomas Orval, Meter: Marie Orval.
 2. 06.024 Leonard Joseph, gedoopt 14.10.1785 (E); Hij trouwt met Marie Joseph Flandry, zie 6de generatie.
 3. 06.025 Michel Joseph, gedoopt 04.01.1789; Peter: Michel Orval, Meter: Gertrude Sodart; Hij is dagloner en sterft ongehuwd in La Brouck 27.03.1845 om 10 uur.
 4. 06.026 Henri Joseph, gedoopt 04.11.1791; Peter: Leonard Ancion, Meter: Marie Elisabeth Noirfalise.
 5. 06.027 Jean Joseph, gedoopt 23.03.1797; trouwt 30.04.1818 in Chaudfontaine met Jeanne Catherine Alexandrine Alexandré, geboren in 1792 in Ninane, dochter van Henri Alexandré (overleden in jaar 12 Franse jaartelling) en Catherine Herman.


05.048 Michel ORVAL, zoon van 04.042, gedoopt 22.12.1771 in Forêt. Hij trouwt in Forêt 07.04.1797 met Anne Marie BORSU (Borsee). Hij is meester-smid van beroep en overlijdt 19.03.1826 om 5 uur in Chaudfontaine, genoemd La Rochette. De weduwe Marie Anne Borsu wordt in 1832 genoemd als eigenaresse van twee metaal-bedrijfjes ORVAL in Prayon (zie elders plattegrond uit 1844). Vijf kinderen worden er geboren:

 1. 06.028 André Joseph, gedoopt 07.01.1799 in Forêt.
 2. 06.029 Joseph, gedoopt 15.12.1800 in Forêt.
 3. 06.030 Marie Catherine, gedoopt 28.04.1803 in Forêt, trouwt met de molenaar (meunier) Nicolas Wathelet en overlijdt in Noirivaux (Forêt) 13.01.1866 om 20 uur.
 4. 06.031 André Michel, geboren in Chaudfontaine, genoemd La Rochette, op 27.01.1805. Deze meester-smid trouwt met Marie Joseph Pire, zie 6de generatie.
 5. 06.032 Jeanne, overlijdt in La Rochette op 20 september 1826, 20 jaar oud.


05.060 Melchior Joseph ORVAL, zoon van 04.045, gedoopt 21.04.1773; Hij trouwt 20.12.1794 in Forêt met Marie Isabelle TAXHET. Zij overlijdt 22.06.1818 in Ouffet, en samen krijgen ze minstens één zoon:

 1. 06.033 Henri Joseph Melchior, geboren 22.06.1801 in Forêt; dagloner; trouwt 23.04.1836 (F) Marie Joseph Chaudfontaine; overlijdt 05.09.1861 (F).


05.072 Léonard ORVAL, niet kunnen achterhalen waar dit de zoon van is. Hij trouwt met Marie Elisabeth ORVAL, waarvan in Notre-Dame-aux-Fonts vier kinderen worden gedoopt:

 1. 06.034 Jacques, gedoopt 07.05.1786
 2. 06.035 Elisabeth, gedoopt 31.08.1788
 3. 06.036 Marie, gedoopt 24.12.1790
 4. 06.037 Joseph, gedoopt 07.03.1796


05.073 Léonard Joseph, niet kunnen achterhalen waar dit de zoon van is; vermoedelijk 05.028 zoon van 04.024. Hij is gedoopt in Notre-Dame-aux-Fonts (parochiaan St.André), trouwt in Luik (St.Servais) op 14.07.1776 met Anne Marie GRAFFE, gedoopt in Néau. Drie kinderen worden in Notre-Dame-aux-Fonts gedoopt:

 1. 06.038 Marie Therese, gedoopt 14.05.1777
 2. 06.039 Jean Joseph, gedoopt 11.02.1779
 3. 06.040 Petronille Antoinette, gedoopt 17.02.1782

Generatie 6

06.006 ORVAL, André Joseph, zoon van André Joseph (05.027) en Marie Catherine Gihet, gedoopt 03.04.1796 in Chênée. Hij is hamersmid (marteleur) van beroep in La Brouck, en trouwt 01.04.1819 in Chaudfontaine met Marie Barbe MALHERBE. Zij is in 1793 geboren als dochter van Noël Malherbe (+1808) en Marie Pascal, herbergierster (cabaretière). Van hen zijn tenminste twee zoons bekend:

 1. 07.022 André Joseph, geboren 12 oktober 1819 in Forêt.
 2. 07.001 Eugène Noël, gedoopt op 2 april 1822 in Forêt, overleden in Tegelen op 1 mei 1890. Hij was getrouwd met Frederika Susanna Probst, zij zijn de STAM-OUDERS van alle Orval's in Nederlands Limburg.


06.008 Michel ORVAL, zoon van 05.033, geboren 02.04.1765 in Forêt, overleden 13.02.1820 om 10 uur in Prayon. Deze smid (marteleur) trouwt 30.10.1785 in Forêt met Marie Jeanne PERIERE, koopmansvrouw (négociante), die 09.01.1844 om 5 uur in Prayon (La Brouck) overlijdt. Ze krijgen minstens zeven kinderen, in Forêt:

 1. 07.002 Marie Marguerite, gedoopt 12.08.1786.
 2. 07.003 Léonard, gedoopt 01.03.1793; smid in Prayon. Hij is schepen van Foret en vervult de funktie van "assesseur de police", ongehuwd overlijdt hij 19.12.1829 om 15 uur in Prayon.
 3. 07.004 Michel Joseph, gedoopt 19.03.1797, overlijdt om 14 uur op 20.02.1825 ongehuwd in Prayon.
 4. 07.005 Jean Hubert, gedoopt 19.02.1800, overleden 19.05.1811 om 9 uur.
 5. 07.006 Noël Joseph, gedoopt 17.05.1802. Hij trouwt driemaal en wordt minstens zesmaal vader: Marie Henriette Caroline Regnier (2 kinderen), Emilie Josephine Louise Regnier (3 kinderen) en Marie Joseph Joyeux (1 kind). Zie 7de generatie.
 6. 07.007 Marie Marguerite, geboren 15.05.1804.
 7. 07.008 Antoine Joseph, geboren 12.11.1806, meester-smid, trouwt met Marie Joseph Duvivy. Hij overlijdt 02.03.1852 om 20 uur in Forêt (Narette).


06.011 Léonard Noël ORVAL, zoon van 05.033, geboren 16.08.1775 in Forêt, smid, overlijdt in Trooz op 16.02.1821 om 15 uur. Hij trouwt op 04.09.1796 in Olne met Marie Catherine MEURICE, geboortig uit Forêt, dochter van Jean Meurice en Marie Jeanne Pirkin. Minstens vier kinderen worden geboren:

 1. 07.009 Léonard Joseph, geboren Forêt 24.05.1797, overleden 14.03.1817.
 2. 07.010 Jean Joseph, overleden Forêt 16.11.1813, 13 jaar jong.
 3. 07.011 Arnould Joseph, polijster van schietkanonnen, overlijdt ongehuwd in Trooz 03.11.1846, 35 jaar oud.
 4. 07.012 Michel Joseph, geboren Forêt 11.07.1814, onderwijzer, trouwt in Forêt 19.06.1856 met Jeanne Catherine Targnon. Zij is geboren Stoumont 03.07.1811, dochter van Remacle Targnon (+14.10.1854 Stoumont) en Marie Semette (+08.02.1855 Forêt, 81 jaar oud).


06.017 André Joseph ORVAL, zoon van 05.038, geboren Forêt 29.09.1771, als smid (forgeron) gevestigd in Ninane, overleden in Luik (Quartier Nord, Rue sur les Walles 643) op 11.01.1830. Hij was getrouwd met Marie Jeanne DEFAYS, geboren in Embourg, overleden Chaudfontaine 29.04.1843, dochter van Louis Defays en Anne Marie Deflandres. Uit dit huwelijk zijn een tweeling en 'n zoon bekend:

 1. 07.013 Marie Agnes, gedoopt 19.03.1802 Embourg en tweelingzusje
 2. 07.014 Marie Aïlid, dagloonster, overleden 05.01.1833 in Ninane.
 3. 07.015 André Joseph, geboren Chaudfontaine 28.10.1818; trouwt in Chaudfontaine 18.09.1847 met Marie Agnes Seret. Zij is geboren in Sprimont 23.07.1819, dochter van Martin Joseph Seret, landbouwer, en Marie Barbe Jungis (?).


06.018 Jean Joseph ORVAL, zoon van 05.038, geboren Forêt 15.05.1774, wapensmid van beroep, overleden Chaudfontaine 05.08.1845. Hij trouwt met Marie Anne GIHET, geboren Chênée 14.11.1775, dochter van Theodore Gihet en Elisabeth Blavier, overleden Chaudfontaine 04.02.1850. Minstens 4 kinderen zijn bekend:

 1. 07.016 Marie Agnes, ongehuwd overleden Chaudfontaine 27.01.1822, 24 jaar oud.
 2. 07.017 Marie Josephine, geboren Chaudfontaine 25.06.1811, overleden 27.04.1850 in Prayon. Zij was tweemaal getrouwd: 07.03.1832 in Chaudfontaine met Pierre Joseph Pirkin, werkmeester, geboren in Forêt, zoon van Lambert Pirkin en Catherine Ancion. Het tweede huwelijk wordt 04.10.1844 in Forêt gesloten met Pierre Joseph Joris, wapensmid , geboren Forêt 16.11.1812, zoon van Pierre Joseph Joris, werkmeester, en Anne Marie Waave.
 3. 07.018 Marie Therese, 21.09.1819 in Chaudfontaine overleden, 7 jaar oud.
 4. 07.019 Michel, geboren Chaudfontaine 02.01.1809, wapensmid. Hij trouwt tweemaal, uit beide huwelijken is een dochter bekend. Op 06.11.1832 in Forêt trouwt hij met Anne Marie Hubert, geboren Forêt 16.04.1809, dochter van Jean Joseph Hubert (tuinder) en Marie Wilkin. Hun dochter: Marie Anne geboren 05.11.1835 Forêt. Het tweede huwelijk wordt 04.03.1837 in Forêt gesloten met Marie Catherine Periere, geboren Forêt 02.11.1818, dochter van François Periere, wapensmid, en Marguerite Dehalleux. Hun dochter: Marguerite geboren 14.09.1844 Forêt. Zij trouwt 03.04.1869 in Forêt met Florentin Joseph Joris, geboren Fôret 02.01.1847, "dresseur de broches", zoon van Pierre Joseph Joris en Marie Josephine Orval.


06.024 Léonard Joseph ORVAL, zoon van 05.041, geboren in Embourg 14.10.1785, smeder van schietkanonnen, overleden in Chaudfontaine 07.07.1824. Hij trouwt in Forêt op 17.11.1810 met Marie Joseph FRANDRY, geboren Forêt 21.06.1813, spinster, dochter van Nicolas Frandry, arbeider in Trooz, en Marie Catherine Malempré. Hun dochter:

 1. 07.020 Marie Catherine, geboren Chaudfontaine 23.02.1822, naaister. Zij trouwt 26.10.1844 in Fôret met Nicolas Joseph Cheslet, molenaarsknecht, geboren Olne 01.01.1811, zoon van Nicolas Cheslet (+02.04.1830 Louveigné) en Marie Anne Legrand (+03.10.1828 Louveigné).


06.031 André Michel ORVAL, zoon van 05.048, geboren in Chaudfontaine (La Rochette) op 27.01.1805, meester-smid, trouwt 29.04.1829 met Marie Joseph PIRE. Zij is geboren in Ramsée, dochter van Hubert Pire, pachter, en Marie Josephe Decerf. Zij krijgen o.a. een zoon:

 1. 07.021 Eugène Michel, geboren Forêt 25.01.1835, als smid gevestigd in Embourg, trouwt 23.12.1869 in Forêt met Adelaïde Marie Georges. Zij is geboren in Langres 07.02.1841, kanton Nogent, Departement de la Haute-Marne, dochter van Jules Jean Baptiste Georges, smid, en Marie Lessertois, gevestigd in Forêt.

Generatie 7

07.001 Eugène Noël ORVAL is geboren 02.04.1821, in Fôret (B) als zoon van 06.006 André Joseph ORVAL en Marie Barbe MALHERBE; overleden op 01.05.1891 te Tegelen. Hij was smid van beroep en getrouwd met PROBST, Frederika Susanna (AMMA), geboren op 29.11.1833 in Aubange (B), overleden op 23.04.1918 te Tegelen. Zij kwamen op 01.01.1856 van Chèvremont (B) naar Tegelen, hun kinderen:

01. 08.007 Josephine Eugenie ORVAL, geboren op 01.10.1852 in Chenee (B). Twee maal getrouwd 1.trw. 07.10.1878 Tegelen Jean Francois WALTHERIJ; 2.trw. 10.07.1882 Tegelen Gustave Prudent DELEAU. Zij kreeg 19.04.1882 te Tegelen een onwettig kind: Eugène Gustafe Joseph, werd gewettigd onder de naam DELEAU.
02. 08.008 Eugène Nicolaus Joseph ORVAL, geboren op 26.10.1854 in Angleur (B),(de casserolle), ovl.03.07.1915 Tegelen, trw.23.10.1876 Tegelen met Antoinetta DOESBORG
03. 08.009 Leonard Hubert Joseph ORVAL, geboren op 29.11.1856 in Tegelen,(de kastelein), trw. Marie van der GRIFT
04. 08.010 Pierre Jean ORVAL, geboren op 21.04.1859 in Tegelen, ovl.04.05.1860 Tegelen
05. 08.011 Marie Lucie Catherine ORVAL, geboren op 21.10.1861 in Tegelen, trw. Frederik van ASSCH. Zij was in 1912 dienstmeisje Nieuwstraat - Venlo
06. 08.012 Maria Louisa ORVAL, geboren op 14.05.1864 in Tegelen, ovl.23.03.1877 Tegelen
07. 08.013 Maria Barbara Ernestina ORVAL, geboren op 24.09.1866 in Tegelen, trw.27.08.1894 Tegelen met Peter Gerardus TOMLOW.
08. 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL, geboren op 29.12.1868 in Tegelen, ovl.09.07.1949 Tegelen, trw.10.06.1890 Tegelen met Gertrudis Hubertina Dambacher
09. 08.015 Jean Joseph Hubert ORVAL, geboren op 18.02.1871 in Tegelen, ovl.13.09.1925 Tegelen
10. 08.016 Andreas Louis Hubert ORVAL, geboren op 30.11.1873 in Tegelen, overleden op 25.12.1959 te Tegelen, gehuwd op 23.01.1893 te Tegelen met Johanna Gertruda PEERLINGS.
11. 08.017 Jean Joseph Hubert ORVAL, geboren op 10.07.1877 in Chenee (B), ovl.21.07.1930 Deventer, trw.28.08.1907 Tilburg met Theresia Maria van de WOUW
12. 08.018 Jean Antoin Frederik ORVAL, geboren op 01.10.1880 in Tegelen, ovl.1920 Venlo


07.006 Noël Joseph ORVAL, zoon van 06.008, geboren op 17.05.1802 in Forêt (B), werkmeester, gevestigd Chemin des Vennes in Luik. De industriëel is voor de derde keer weduwnaar als hij in Prayon op 24.11.1864 overlijdt. Hij trouwt dus driemaal, eerste huwelijk met Marie Henriette Caroline REGNIER, zij overlijdt in Forêt (B) op 07.06.1735, minstens twee kinderen worden geboren:

1. 08.001 Marie Jeanne Melanie, geboren 13.02.1831 in Forêt, getrouwd 13.11.1854 Fôret met Adonis Joannes Lamarche, koopman, geboren 21.06.1824 Soumagne, zoon van Vincent Lamarche (+26.09.1851 Soumagne) en Marie Lemperé.
2. 08.002 Léopold, in 1864 als koopman in Bleyberg gevestigd.

Het tweede huwelijk levert problemen op: het wettelijk huwelijk wordt 31.08.1836 in Forêt gesloten met de "protestantse" Emilie Josephine Louise REGNIER. Om een kerkelijk huwelijk te kunnen sluiten geeft Paus Gregorius XVI op 21 september 1836 toestemming. De bisschop van Luik, van Bommel, overhandigt de pauselijke brief op 19 oktober 1836 aan de pastoor Dewaide van Forêt. Uiteindelijk bekeert ze zich 29 maart 1838 tot de katholieke kerk. Zij overlijdt in Prayon op 11.12.1849. Drie kinderen zijn bekend uit dit huwelijk:

1. 08.003 Edouard Joseph, geboren 10.02.1837 in Forêt, hij trouwt 23.06.1859 met Marie Jeanne Ghaye, geboren 19.12.1838 in Forêt, dochter van Pierre Mathieu Ghaye, schoenmaker (cordonnier) en Marie Elisabeth Josephine Mathieu.
2. 08.004 Louis Joseph Charles Ferdinand, geboren 07.06.1839 in Forêt, smid, wordt oorlogs-vrijwilliger in Mexico van 1865 tot 1867.
3. 08.005 Joseph Marie Thomas Léon, overleden op 6-jarige leeftijd 18.07.1847 in Prayon.

Het derde en laatste huwelijk is gesloten 12.09.1850 met Marie Joseph JOYEUX, geboren in Forêt op 31.01.1825, dochter van Louis Joseph Joyeux, herbergier, en Marie Joseph Pire (+14.07.1846 Forêt). Nog minstens één kind wordt geboren:

1. 08.006 Arthur Pierre Joseph, overlijdt 10 maanden oud op 20.02.1856.

Generatie 8

08.008 Eugène Nicolaus Joseph ORVAL, zoon van 07.001 Eugène Noël ORVAL en Frederika Susanna Probst, geboren op 26.10.1854 in Angleur (B),(de casserolle) en overleden op 03.07.1915 te Tegelen. Hij trouwde op 23.10.1876 in Tegelen met Antoinetta DOESBORG en samen kregen zij vijf kinderen. Antoinetta overleed op 18.03.1928.

1. Eugène Alexander ORVAL, geboren op 31.03.1877 in Tegelen, gehuwd, vier kinderen.
2. Maria Louisa Susanna ORVAL, geboren op 19.12.1878 in Tegelen.
3. Maria Johanna ORVAL, geboren 05.09.1882 in Tegelen.
4. Wilhelm Alexander ORVAL, geboren op 06.02.1887 in Venlo, gehuwd.
5. Maria Antoinetta ORVAL, geboren op 04.05.1896.


08.016 Andreas Louis Hubert ORVAL, zoon van 07.001 Eugène Noël ORVAL en Frederika Susanna Probst, geboren in Tegelen op 30.11.1873 en overleden op 25.12.1959 te Tegelen. Hij trouwde op 23.01.1893 met Johanna Gertrudis PEERLINGS en samen kregen zij acht kinderen.

1. 09.050 Maria Susanna Hendrika ORVAL, geboren op 25.12.1892 in Tegelen, overleden op 24.01.1984 te Tegelen, gehuwd, zeven kinderen.
2. 09.051 Maria Louisa Eugènie ORVAL, geboren op 24.02.1895 in Tegelen, gehuwd.
3. 09.052 Piërre Eugène Louis ORVAL, geboren op 17.06.1896 in Tegelen, gehuwd.
4. 09.053 Theodora Josphina Ernestina ORVAL, geboren op 29.11.1897 in Tegelen, gehuwd.
5. 09.054 Antoinetta Eugènie Hendrika ORVAL, geboren op 19.08.1903 in Tegelen, gehuwd.
6. 09.055 Joseph Andreas Louis ORVAL, geboren op 13.10.1906 in Tegelen, tweemaal gehuwd, vijf kinderen.
7. 09.056 Hubertina Josephina ORVAL, geboren op 16.12.1908 in Tegelen, gehuwd.
8. 09.057 Jean Louis Eugène ORVAL, geboren op 07.05.1911 in Tegelen, gehuwd, negen kinderen.

Generatie 9

09.001 Susanna Maria Hubertina ORVAL, dochter van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 15.09.1890 en overleden op 26.03.1981 te Maasbree. Op 02.03.1907 trouwde zij Peter Nicolas Hubertus KETELINGS en op 30.10.1942 hertrouwde zij met Peter Jacobus TITULAER. Er volgden géén kinderen uit deze huwelijken.


09.002 Eugène Louis André ORVAL, zoon van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 16.02.1892 en overleden op 03.02.1974 te Tegelen. Op 16.02.1921 trouwde hij met Lucie DIS, geboren op 04.02.1896 in Semarang, Indonesië en overleden in Tegelen op 24.07.1983. Uit dit huwelijk volgden twee kinderen:

1. 10.001 André (Dries) Louis Hubert ORVAL, geboren op 18.05.1922 in Semarang, Indonesië, overleden op 28.08.1948* te Batavia, Indonesië, één zoon.
2. 10.002 Hubertina (Tina) Johanna Susanna ORVAL, geboren op 28.07.1925 in Tegelen, overleden op 28.02.1983 te Amsterdam, gehuwd, drie kinderen.


09.003 Mathis Joseph ORVAL, zoon van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 22.01.1894 en jong overleden op 15.03.1894 te Tegelen.


09.004 Maria Wilhelmina Josephina ORVAL, dochter van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 29.03.1895 en overleden op 10.05.1991 te Tegelen. Op 28.08.1916 trouwde zij met Henricus Mathis SCHELL. Zij kregen drie kinderen:

1. 10.003 Andreas (Drees) Josephus ORVAL, geboren op 25.09.1912 in Tegelen, overleden op 09.02.1976 te Tegelen, gehuwd op 11.05.1945 met Anna Petronella DERKS, twee kinderen.
2. 10.004 Hubertina Maria Antonia ORVAL, geboren op 23.11.1915 in Tegelen, overleden op 06.07.1916 te Tegelen.
3. 10.005 Wilhelmina Petronella SCHELL, geboren op 19.03.1918 in Tegelen, overleden op 15.04.1997 te Venlo, gehuwd op 09.06.1936 of 15.06.1936 met Leonardus FELTEN.


09.005 Ernestina Petronella Hubertina ORVAL, dochter van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 07.02.1897 en overleden op 30.01.1956 te Tegelen. Op 12.04.1915 trouwde zij met Gerardus Johannes VAN DE VEN.


09.006 Wilhelmina Louisa ORVAL, dochter van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 05.08.1899 en overleden op 17.03.1981 te Tegelen. Zij trouwde Johannes Wilhelmus PETERS op 28.08.1917 te Tegelen.


09.007 Antoinette Josephina Hubertina ORVAL, dochter van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 19.01.1902 en overleden op 29.11.1971 te Tegelen. Zij trouwde Peter Jacques Hubertus SCHROEMGENS en kregen samen drie zonen.


09.008 Jean Hubert Piërre ORVAL, zoon van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 30.07.1904 en overleden op 10.04.1980 te Tegelen. Hij trouwde met Josephina Francisca HEYMANS op 23.08.1923 en daarna met Helena Maria GEURTS.


09.009 Willem Joseph Hendrik ORVAL, zoon van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 16.10.1906 en overleden op 07.03.1999 te Tegelen. Hij trouwde op 26.02.1927 met Anna Maria SMITS en kregen samen negen kinderen:

1. 10.006 Andreas Gerardus ORVAL, geboren op 06.07.1927 in Tegelen, overleden op 27.02.1947 te Baturetno (Java), Indonesië, ongehuwd, geen kinderen.
2. 10.007 Maria Hubertina ORVAL, geboren op 31.01.1929 in Tegelen, gehuwd met Hein VAN DEN OEVER, vier kinderen.
3. 10.008 Gerardus Peter Susanna ORVAL, geboren op 21.10.1931 in Tegelen, gehuwd met Elsbeth LÜLLAU, twee kinderen.
4. 10.009 Gertruda Eugenia Elisabeth ORVAL, geboren op 05.12.1933 in Tegelen, gehuwd met Karel DE BROUWER, vier kinderen.
5. 10.010 Elisabeth Maria Grada ORVAL, geboren op 28.07.1936 in Tegelen, gehuwd met Wim ENGBROCKS, twee kinderen.
6. 10.011 Hubertina Maria ORVAL, geboren op 07.02.1941 in Tegelen, gehuwd met Karl-Heinz MÜLLER, drie kinderen.
7. 10.012 Anna Leonora ORVAL, geboren op 06.12.1942 in Tegelen, gehuwd geweest met Auke MAFFICIOLI DEL CASTOLETTO, drie kinderen.
8. 10.013 Wilma Anna ORVAL, geboren op 16.03.1945 in Hittfeld, Duitsland, gehuwd met Willi TOPHOFEN, drie kinderen.
9. 10.014 Peter Elisabeth ORVAL, geboren op 03.01.1947 in Tegelen, gehuwd met Margriet STRIJBOS, twee kinderen.


09.010 Josephina Wilhelmina Susanna ORVAL, dochter van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 01.01.1909 en overleden in juni 1990. Zij trouwde op 28.11.1928 met Mathijs Hubertus HOFMAN.


09.011 Gertruda Petronella Susanna ORVAL, dochter van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 13.05.1911 en overleden op 02.03.1995 te Blerick. Zij trouwde op 01.03.1930 met Peter Michel TITULAER en samen kregen zij vijf kinderen:

1. Hubertina Josephina Johanna TITULAER.
2. Josephina Andrea Wilhelmina TITULAER.
3. Maria Jacqueline Andrea Titulaer TITULAER.
4. Johannes Wilhelmus Michel André TITULAER, geboren in 1947.
5. Jacobus Ernest TITULAER, geboren in 1951.


09.012 Hubert Joseph Eugène ORVAL, zoon van 08.014 Andreas Nicolaus Joseph ORVAL en Gertrudis Hubertina DAMBACHER, geboren in Tegelen op 21.11.1914 en overleden in het jaar 2000. Hij trouwde op 04.09.1939 met Maria STEEGHS en kregen samen vier kinderen:

1. 10.025 André ORVAL, geboren op 04.08.1940 in Tegelen, gehuwd met Margriet TRUYENS, drie kinderen.
2. 10.026 Leonardus Petrus Wilhelmus ORVAL, geboren op 25.04.1945 in Tegelen, gehuwd geweest met Hubertina Jacoba SIMONS, twee kinderen.
3. 10.027 Toos ORVAL, geboren 09.06.1948 in Tegelen, gehuwd.
4. 10.028 Aldegonda Hubertina Eugenie ORVAL, geboren 22.10.1949 in Tegelen, gehuwd met Wim VAN HILTEN, twee dochters.


09.050 Maria Susanna Hendrika ORVAL, dochter van 08.016 Andreas Louis Hubert ORVAL en Frederika Susanna Probst, geboren op 25.12.1892 in Tegelen en overleden op 24.01.1984 te Tegelen. Zij trouwde op 17.11.1919 met Wilhelmus SWINKELS en kregen samen zeven kinderen.

1. Jo Swinkels
2. Dortje Swinkels
3. Gertrude Swinkels
4. Tiny Swinkels
5. Maria Christina Swinkels
6. Paula Swinkels
7. Annie Swinkels


09.051 Maria Louisa Eugènie ORVAL, dochter van 08.016 Andreas Louis Hubert ORVAL en Frederika Susanna Probst, geboren op 24.02.1895 in Tegelen. Zij trouwde met Gerard SLOESEN, geboren op 30.04.1894 in Tegelen, op 05.11.1918.


09.052 Piërre Eugène Louis ORVAL, zoon van 08.016 Andreas Louis Hubert ORVAL en Frederika Susanna Probst, geboren op 17.06.1896 in Tegelen. Gehuwd met Gertruda Petronella VALENTIJN.


09.053 Theodora Josphina Ernestina ORVAL, dochter van 08.016 Andreas Louis Hubert ORVAL en Frederika Susanna Probst, geboren op 29.11.1897 in Tegelen. Gehuwd met Casper DRIESSEN.


09.054 Antoinetta Eugènie Hendrika ORVAL, dochter van 08.016 Andreas Louis Hubert ORVAL en Frederika Susanna Probst, geboren op 19.08.1903 in Tegelen. Gehuwd met Peter Hubertus STOFFELS.


09.055 Joseph Andreas Louis ORVAL, zoon van 08.016 Andreas Louis Hubert ORVAL en Frederika Susanna Probst, geboren op 13.10.1906 in Tegelen. Zijn eerste huwelijk werd voltrokken op 19.06.1933 met Maria Hendrina DAMEN waaruit vier kinderen geboren werden en huwde later Riet VAN BREUGHEL waaruit één dochter werd geboren/aangenomen.

1. Louis Henri Joseph ORVAL, geboren in 1934 te Tegelen, tweemaal gehuwd en twee kinderen.
2. Franciscus Johannes Joseph Gerardus ORVAL, geboren in 1938, gehuwd, twee kinderen.
3. Hubertus Henri Joseph Marie ORVAL, geboren in 1945, tweemaal gehuwd, twee kinderen.
4. Hendrina Aldegonda Petra Maria ORVAL, geboren in 1948, gehuwd, één dochter.
5. José Marie Wilhelmina Petronella ORVAL, geboren in 1948, dochter van Riet VAN BREUGHEL.


09.056 Hubertina Josephina ORVAL, dochter van 08.016 Andreas Louis Hubert ORVAL en Frederika Susanna Probst, geboren op 16.12.1908 in Tegelen. Gehuwd met Bèr OP 'T VELD .


09.057 Jean Louis Eugène ORVAL, zoon van 08.016 Andreas Louis Hubert ORVAL en Frederika Susanna Probst, geboren op 07.05.1911 in Tegelen. Gehuwd met Josefina Johanna HEIDENop 27.03.1934 en samen kregen zij negen kinderen.

1. Josephine Louise Gertrude Theresia ORVAL, gehuwd.
2. Theodore Jean Louis Piërre Gerard ORVAL, geboren in 1936, gehuwd, één zoon.
3. Suzanne Martine Marie Louise Antoinette ORVAL, gehuwd.
4. Jean Marie Joseph Louis ORVAL, geboren op 22.06.19xx en overleden op 11.05.2016, gehuwd, twee zonen.
5. Louis François ORVAL, gehuwd, twee zonen.
6. Jean-Piërre Antoine ORVAL, gehuwd, twee zonen.
7. Dorothee Frederick Suzanne ORVAL, gehuwd.
8. Antoinette Marie José ORVAL, gehuwd.
9. Noël Hubert Piërre ORVAL, gehuwd.


09.103 Eugène Alexander ORVAL, zoon van 08.008 Eugène Nicolaus Joseph ORVAL en Antoinetta DOESBORG, geboren op 31.03.1877 in Tegelen. Gehuwd met Dorothea GUBBELS op 24.06.1901 en samen kregen zij vier kinderen.


09.104 Maria Louisa Susanna ORVAL, dochter van 08.008 Eugène Nicolaus Joseph ORVAL en Antoinetta DOESBORG, geboren op 19.12.1878 in Tegelen.


09.105 Maria Johanna ORVAL, dochter van 08.008 Eugène Nicolaus Joseph ORVAL en Antoinetta DOESBORG, geboren op 05.09.1882 in Tegelen.


09.106 Wilhelm Alexander ORVAL, zoon van 08.008 Eugène Nicolaus Joseph ORVAL en Antoinetta DOESBORG, geboren op 06.02.1887 in Venlo en overleden op 02.11.1966 in Venlo. Gehuwd met Louise RIEVERS op 05.05.1913.


09.107 Maria Antoinetta ORVAL, dochter van 08.008 Eugène Nicolaus Joseph ORVAL en Antoinetta DOESBORG, geboren op 04.05.1896.

Generatie 10

10.001 André (Dries) Louis Hubert ORVAL, zoon van 09.002 Eugène Louis André ORVAL en Lucie DIS, geboren in Semarang, Indonesië op 18.05.1922 en overleden op 28.08.1948* in Batavia, Indonesië. Samen met Mathilde BOTTER, geboren 15.12.1927 te Bandung, kregen zij één zoon.

1. 11.001 Piërre Lucien François ORVAL, geboren 08.10.1947 in Batavia, Indonesië, gehuwd, één zoon.


10.002 Hubertina Johanna Susanna ORVAL, dochter van 09.002 Eugène Louis André ORVAL en Lucie DIS, geboren in Tegelen op 28.07.1925 en overleden op 28.02.1983 te Amsterdam. Gehuwd met Lambertus Peter JORNICK, geboren in 1921 en overleden op 18.08.1994 te Amsterdam. Zij kregen drie zonen.

1. 11.002 Johnny JORNICK, geboren op 20.03.1949 in Tegelen, gehuwd geweest, twee kinderen.
2. 11.003 Eugène JORNICK, geboren op 18.02.1951 in Tegelen, gehuwd, één dochter.
3. 11.004 Henk JORNICK, geboren op 26.12.1957 in Gorinchem, ongehuwd, geen kinderen.


10.003 Andreas (Drees) Josephus ORVAL, zoon van 09.004 Maria Wilhelmina Josephina ORVAL en Henricus Mathis SCHELL, geboren op 25.09.1912 in Tegelen, overleden op 09.02.1976 te Tegelen, gehuwd op 11.05.1945 met Anna Petronella DERKS. Zij kregen twee kinderen.

1. Henricus Johannes SCHELL, geboren op 22.02.1947 in Tegelen, gehuwd, één dochter.
2. Joannes Andreas Maria SCHELL, geboren op 28.04.1949 in Tegelen en overleden in 1975 in Italië.


10.004 Hubertina Maria Antonia ORVAL, dochter van 09.004 Maria Wilhelmina Josephina ORVAL en Henricus Mathis SCHELL, geboren op 23.11.1915 in Tegelen, op jonge leeftijd overleden op 06.07.1916 te Tegelen.


10.005 Wilhelmina Petronella SCHELL, dochter van 09.004 Maria Wilhelmina Josephina ORVAL en Henricus Mathis SCHELL, geboren op 19.03.1918 in Tegelen, overleden op 15.04.1997 te Venlo, gehuwd op 09.06.1936 of 15.06.1936 met Leonardus FELTEN.


10.006 Andreas Gerardus ORVAL, zoon van 09.009 Willem Joseph Hendrik ORVAL en Anna Maria SMITS, geboren op 06.07.1927 in Tegelen, overleden op 27.02.1947 te Baturetno (Java), Indonesië, ongehuwd, geen kinderen.


10.007 Maria Hubertina ORVAL, dochter van 09.009 Willem Joseph Hendrik ORVAL en Anna Maria SMITS, geboren op 31.01.1929 in Tegelen, gehuwd met Hein VAN DEN OEVER, vier kinderen.


10.008 Gerardus Peter Susanna ORVAL, zoon van 09.009 Willem Joseph Hendrik ORVAL en Anna Maria SMITS, geboren op 21.10.1931 in Tegelen, gehuwd met Elsbeth LÜLLAU, twee kinderen.


10.009 Gertruda Eugenia Elisabeth ORVAL, dochter van 09.009 Willem Joseph Hendrik ORVAL en Anna Maria SMITS, geboren op 05.12.1933 in Tegelen, gehuwd met Karel DE BROUWER, vier kinderen.


10.010 Elisabeth Maria Grada ORVAL, dochter van 09.009 Willem Joseph Hendrik ORVAL en Anna Maria SMITS, geboren op 28.07.1936 in Tegelen, gehuwd met Wim ENGBROCKS, twee kinderen.


10.011 Hubertina Maria ORVAL, dochter van 09.009 Willem Joseph Hendrik ORVAL en Anna Maria SMITS, geboren op 07.02.1941 in Tegelen, gehuwd met Karl-Heinz MÜLLER, drie kinderen.


10.012 Anna Leonora ORVAL, dochter van 09.009 Willem Joseph Hendrik ORVAL en Anna Maria SMITS, geboren op 06.12.1942 in Tegelen, gehuwd geweest met Auke MAFFICIOLI DEL CASTOLETTO, drie kinderen.

1. Luciano MAFFICIOLI DEL CASTOLETTO, geboren op 10.03.1974 te Tegelen, ongehuwd.
2. Jill MAFFICIOLI DEL CASTOLETTO, twee kinderen.
3. Sharon MAFFICIOLI DEL CASTOLETTO.


10.013 Wilma Anna ORVAL, dochter van 09.009 Willem Joseph Hendrik ORVAL en Anna Maria SMITS, geboren op 16.03.1945 in Hittfeld, Duitsland, gehuwd met Willi TOPHOFEN, drie kinderen.

1. Udo TOPHOFEN, geboren op 22.10.1965, ongehuwd, geen kinderen.
2. Klaus TOPHOFEN, geboren op 17.01.1968, ongehuwd.
3. Katja TOPHOFEN, geboren op 23.03.1975, ongehuwd.


10.014 Peter Elisabeth ORVAL, zoon van 09.009 Willem Joseph Hendrik ORVAL en Anna Maria SMITS, geboren op 03.01.1947 in Tegelen, gehuwd met Margriet STRIJBOS, twee kinderen.


10.025 André ORVAL, zoon van 09.012 Hubert Joseph Eugène ORVAL en Maria STEEGHS, geboren op 04.08.1940 in Tegelen, gehuwd met Margriet TRUYENS, drie kinderen.

1. Yvonne ORVAL.
2. Marc ORVAL, geboren 29.03.1968, gehuwd, twee kinderen.
3. Chantal ORVAL.


10.026 Leonardus Petrus Wilhelmus ORVAL, zoon van 09.012 Hubert Joseph Eugène ORVAL en Maria STEEGHS, geboren op 25.04.1945 in Tegelen, gehuwd geweest met Hubertina Jacoba SIMONS, twee kinderen.

1. Monique Clara Hubertina ORVAL, geboren 17.06.1966, ongehuwd, twee kinderen.
2. Leon Ebrina Andreas ORVAL, geboren 29.06.1967, ongehuwd, drie kinderen.


10.027 Toos ORVAL, dochter van 09.012 Hubert Joseph Eugène ORVAL en Maria STEEGHS, geboren op 09.06.1948 in Tegelen, huwde Norbert RUMP op 05.07.1968 en twee kinderen.

1. Ronnie RUMP
2. Axel RUMP


10.028 Aldegonda Hubertina Eugenie ORVAL, dochter van 09.012 Hubert Joseph Eugène ORVAL en Maria STEEGHS, geboren op 22.10.1949 in Tegelen, huwde Willem VAN HILTEN op 10.12.1969 en twee kinderen. Ze overleed op 22.09.2011 in Blerick.

1. Miranda VAN HILTEN
2. Angela VAN HILTEN


10.100 Johannes Hubertus Eugène ORVAL, zoon van 09.106 Wilhelm Alexander ORVAL en Louise RIEVERS, geboren op 12.07.1913 in Tegelen en gehuwd met Catharina BURHENNE op 09.01.1939.

Generatie 11

11.001 Piërre Lucien François ORVAL, zoon van 10.001 André Louis Hubert ORVAL en Mathilde BOTTER, geboren in Batavia, Indonesië op 08.10.1947 en overleden op 08.07.2021 te Venlo-Blerick. Piërre startte zijn loopbaan als declarant en aansluitend als vertegenwoordiger. Vanaf z'n geboorte is muziek zijn passie en bespeelt hij vele instrumenten professioneel waaronder doorgaans gitaar. Gehuwd met Marijke Martha Theodora ROULEAUX, geboren te Venlo op 23.08.1951, op 29.12.1970 in Venlo. Samen hebben zij één zoon.

1. 12.001 Lucien André François ORVAL, geboren 21.12.1971 in Tegelen, tweemaal gehuwd, vier kinderen.


11.002 Johannes Eugène JORNICK, zoon van 10.002 Hubertina Johanna Susanna ORVAL en Lambertus Peter JORNICK, geboren op 20.03.1949 in Tegelen, gehuwd geweest met Gemma Johanna Maria EELTINK, geboren op 26.12.1948 in Beverwijk. Uit dit huwelijk volgden drie kinderen.

1. Levenloos geboren.
2. Johannes Lambertus Hermanus JORNICK, geboren op 27.11.1974 in Den Haag, ongehuwd, geen kinderen.
3. Gemma Johanna Maria JORNICK, geboren 07.06.1978 in Den Haag, ongehuwd, geen kinderen.


11.003 Eugène JORNICK, zoon van 10.002 Hubertina Johanna Susanna ORVAL en Lambertus Peter JORNICK, geboren op 18.02.1951 in Tegelen, gehuwd met Ans MAIJENBURG, geboren op 27.11.1955. Zij kregen samen één dochter.

1. Angelique JORNICK, geboren op 17.08.1982 in Amsterdam, gehuwd (16.07.2015), één dochter.


11.004 Henk JORNICK, zoon van 10.002 Hubertina Johanna Susanna ORVAL en Lambertus Peter JORNICK, geboren op 26.12.1957 in Gorinchem, hij is thans ongehuwd en heeft geen kinderen.


11.100 Willem Hubertus ORVAL, zoon van 10.100 Johannes Hubertus Eugène ORVAL en Catharina BURHENNE, geboren op 09.06.1939 in Tegelen en overleden op 18.01.2010 in Venlo. Op 16.01.1962 trouwde hij met Wilhelmina Henrika LUIJPERS en samen kregen zij drie kinderen.

1. 12.002 Catharina Hubertina ORVAL, geboren op 18.12.1963 in Venlo, tweemaal gehuwd, twee kinderen uit het eerste huwelijk.
2. 12.003 Christiaan Theodorus ORVAL, geboren op 29.05.1965 in Venlo, gehuwd, twee kinderen.
3. 12.004 Johanna Eugènie Silvia ORVAL, geboren op 29.12.1970 in Venlo, gehuwd.

Generatie 12

12.001 Lucien (Luc) André François ORVAL, zoon van 11.001 Piërre Lucien François ORVAL en Marijke Martha Theodora ROULEAUX, geboren in Tegelen op 21.12.1971 om 18:45 uur. Gedoopt in de St. Jozefkerk in Tegelen. Zijn eerste doopnaam heeft hij gekregen van zijn overgrootouders Eugène ORVAL en Lucie DIS. Direct na zijn geboorte werd hij met het deratief de naam Luc bestempeld. Luc is Business Analyst van beroep. Hij is twee maal getrouwd. Uit het eerste huwelijk op 11.05.1992 te Venlo met Nina RUTTEN worden twee dochters geboren. Uit het tweede huwelijk op 12.09.2002 met Yvonne Christiaan Johanna VAN DEN BRANDT (kerkelijk huwelijk op 14.08.2004 in de Sint Lambertuskerk te Horst) worden twee zonen geboren. Hun kinderen:

1. 13.001 Rebecca Meegan, geboren 25.06.1992 in Blerick, ongehuwd, geen kinderen.
2. 13.002 Daniëlle Veronique, geboren 21.10.1995 in Blerick, ongehuwd, geen kinderen.
en
3. 13.003 Quintin, geboren 08.05.2002 in Venlo, ongehuwd, geen kinderen.
4. 13.004 Danilo, geboren 11.06.2003 in Venlo, ongehuwd, geen kinderen.


12.002 Catharina Hubertina ORVAL, dochter van 11.100 Willem Hubertus ORVAL en Wilhelmina Henrika LUIJPERS, geboren op 18.12.1963 in Venlo. Karin is twee maal getrouwd. Uit het eerste huwelijk met Ad VAN HOORN worden twee kinderen geboren. Op 07.07.2016 trouwt Karin met Freddy ZIEMKE.

1. Dennis Sylvester Christiaan VAN HOORN, geboren op 11.05.1995 te Venlo, ongehuwd.
2. Marco Sander Johannes VAN HOORN, geboren op 23.06.1997 te Venlo, ongehuwd.


12.003 Christiaan Theodorus ORVAL, zoon van 11.100 Willem Hubertus ORVAL en Wilhelmina Henrika LUIJPERS, geboren op 29.05.1965 in Venlo is gehuwd en heeft twee kinderen.

1. Michelle Catharina Roberta ORVAL, geboren op 19.12.1994 te Venlo, ongehuwd.
2. Kevin Silvester Adriaan ORVAL, geboren op 08.12.1997, ongehuwd.


12.004 Johanna Eugènie Silvia ORVAL, dochter van 11.100 Willem Hubertus ORVAL en Wilhelmina Henrika LUIJPERS, geboren op 29.12.1970 in Venlo. Silvia is gehuwd met John POSTULART.

Generatie 13

13.001 Rebecca Meegan ORVAL, dochter van 12.001 Luc ORVAL en Nina RUTTEN, geboren in Blerick op 25.06.1992 om 02:36 uur. Rebecca is ongehuwd en heeft geen kinderen.

13.002 Daniëlle Veronique ORVAL, dochter van 12.001 Luc ORVAL en Nina RUTTEN, geboren in Blerick op 21.10.1995. Daniëlle is ongehuwd en heeft geen kinderen.

13.003 Quintin ORVAL, zoon van 12.001 Luc ORVAL en Yvonne Christiaan Johanna VAN DEN BRANDT, geboren in Vie Curi te Venlo op 08.05.2002 om 08:19 uur. Gedoopt op 14.08.2004 in de Sint Lambertuskerk in Horst door deken Alexander de Graaf Woutering. Quintin is ongehuwd en heeft geen kinderen.

13.004 Danilo ORVAL, zoon van 12.001 Luc ORVAL en Yvonne Christiaan Johanna VAN DEN BRANDT, geboren in Vie Curi te Venlo op 11.06.2003 om 22:07 uur. Gedoopt op 14.08.2004 in de Sint Lambertuskerk in Horst door deken Alexander de Graaf Woutering. Danilo is ongehuwd en heeft geen kinderen.

Eerste generatie in Tegelen

07.001 Eugène Noël ORVAL is geboren op 02.04.1821 in Fôret (B) als zoon van 06.006 André Joseph ORVAL en Marie Barbe MALHERBE; overleden op 01.05.1891 te Tegelen. Hij was smid van beroep en getrouwd met Frederika Susanna PROBST (AMMA), geboren op 29.11.1833 in Aubange (B), overleden op 23.04.1918 te Tegelen. Zij kwamen op 01.01.1856 van Chèvremont (B) naar Tegelen, hun kinderen:

 1. 08.007 Josephine Eugenie, geb.01.10.1852 Chenee (B). Twee maal getrouwd 1.trw. 07.10.1878 Tegelen Jean Francois WALTHERIJ; 2.trw. 10.07.1882 Tegelen Gustave Prudent DELEAU. Zij kreeg 19.04.1882 te Tegelen een onwettig kind: Eugène Gustafe Joseph, werd gewettigd onder de naam DELEAU.
 2. 08.008 Eugène Nicolaus Joseph, geb.26.10.1854 Angleur (B),(de casserolle), ovl.03.07.1915 Tegelen, trw.23.10.1876 Tegelen met Antoinetta DOESBORG
 3. 08.009 Leonard Hubert Joseph, geb.29.11.1856 Tegelen,(de kastelein), trw. Marie van der GRIFT
 4. 08.010 Pierre Jean, geb.21.04.1859 Tegelen, ovl.04.05.1860 Tegelen
 5. 08.011 Marie Lucie Catherine, geb.21.10.1861 Tegelen, trw. Frederik van ASSCH. Zij was in 1912 dienstmeisje Nieuwstraat - Venlo
 6. 08.012 Maria Louisa, geb.14.05.1864 Tegelen, ovl.23.03.1877 Tegelen
 7. 08.013 Maria Barbara Ernestina, geb.24.09.1866 Tegelen, trw.27.08.1894 Tegelen met Peter Gerardus TOMLOW.
 8. 08.014 Andreas Nicolaus Joseph, geb.29.12.1868 Tegelen, ovl.09.07.1949 Tegelen, trw.10.06.1890 Tegelen met Gertrudis Hubertina Dambacher
 9. 08.015 Jean Joseph Hubert, geb.18.02.1871 Tegelen, ovl.13.09.1925 Tegelen
 10. 08.016 Andreas Louis Hubert, geb.30.11.1873 Tegelen, ovl.25.12.1959 Tegelen, trw.23.01.1893 Tegelen met Johanna Gertruda PEERLINGS
 11. 08.017 Jean Joseph Hubert, geboren op 10.07.1877 in Chenee (B), overleden op 21.07.1930 te Deventer, trouwde op 28.08.1907 in Tilburg met Theresia Maria van de WOUW.
 12. 08.018 Jean Antoin Frederik, geboren op 01.10.1880 in Tegelen, overleden in 1920 te Venlo.